Головна сторінка

Анкета для членів уаіб, розроблена Дирекцією за дорученням Ради. Анкетування членів Асоціації планується провести у січні 2007 рокуСкачати 282.93 Kb.
НазваАнкета для членів уаіб, розроблена Дирекцією за дорученням Ради. Анкетування членів Асоціації планується провести у січні 2007 року
Дата конвертації22.03.2016
Розмір282.93 Kb.
ТипАнкетаНОВИНИ


Української асоціації інвестиційного бізнесу 25.12.2006р.)


Заходи УАІБ
Засідання Ради УАІБ

22 грудня 2006 року відбулося чергове засідання Ради УАІБ, на якому були розглянуті питання про вступ до УАІБ таких компаній: ТОВ „КУА „Проффіт-Інвест” (м.Київ), ТОВ „КУА „Інвест-Бізнес” (м.Київ), ТОВ „КУА „ТЕРСІН” (м.Київ), ТОВ „КУА „ПРОФЕСІЙНИЙ ФОНДОВИЙ МЕНЕДЖЕР”(м. Дніпропетровськ), ЗАТ „КУА „Кристал-Фінанс” (м.Миколаїв), ЗАТ „КУА „ОДЕСБУДІНВЕСТ”(м.Одеса), ТОВ „КУА АПФ „НІКО ФІНАНС” (м.Київ), ТОВ „КУА „Будівельні проекти” (м.Київ), ТОВ „КУА „Магістр” (м.Київ та видачу їм подання на отримання ліцензій.

Обговорено питання про співробітництво УАІБ з Київським інститутом інвестиційного менеджменту щодо підготовки кадрів з управління активами. З доповіддю виступив ректор КІІМ Я.Головко. За рішенням Ради створена робоча група, яка повинна розробити проект програми залучення вищих навчальних закладів до підготовки кадрів для ринку спільного інвестування.

Головуючий Ради УАІБ С. Оксаніч вніс на розгляд Ради пропозицію про створення в Україні мережі фондових магазинів. Прийнято рішення про створення робочої групи, яка повинна деталізувати конкретні шляхи розбудови цієї мережі.

Рада в цілому схвалила Стандарт №1 «Бухгалтерського обліку діяльності інститутів спільного інвестування». Дирекції УАІБ спільно з розробниками доручено врахувати пропозиції членів Ради Асоціації, висловлених у процесі обговорення Стандарту та винести його на розгляд Загальних зборів УАІБ.

Члени Ради схвалили план підготовки науково-практичної конференції „Досвід і проблеми спільного інвестування», яку планується провести 16 лютого 2007 року.

Обговорена та схвалена Анкета для членів УАІБ, розроблена Дирекцією за дорученням Ради. Анкетування членів Асоціації планується провести у січні 2007 року.

Рада УАІБ розглянула та визначила свою позицію щодо ситуації навколо дублювання Генеральною прокуратурою функцій Податкової адміністрації та Держфінмоніторингу в частині діяльності венчурних фондів.

*****

Відбулася прес-конференція УАІБ

Результатам роботи українського ринку спільного інвестування та найлижчим перспективам була присв’ячена прес-конференція, яка відбулася 26 грудня 2006 року у Києві. Перед журналістами виступили генеральний директор УАІБ Є.Григоренко, начальник Управління спільного інвестування ДКЦПФР Є. Іванов, головуючий Ради УАІБ С.Оксаніч, члени Ради – А.Отченаш, О. Маркарова, Дмитро Леонов.

Прес –реліз «Ринок спільного інвестування набирає обертів»

Роком подальшого зростання та зміцнення позицій став для ринку спільного інвестування нинішній рік. Кількість компаній з управління активами (КУА), які є мозковим центром інвестиційної діяльності, збільшилася майже в півтора рази. Сьогодні на ринку вже працює 250 КУА. Ще більш зримими були темпи зростання інвестиційних фондів, які знаходяться в управлінні цих компаній. Якщо за 2005 рік їхня кількість зросла на 75, то у нинішньому році створено більше 200 фондів різних типів та видів. Суттєво розширилася і географія інститутів спільного інвестування (ІСІ). Вони вийшли за межі Києва та індустріальних центрів і нині охоплюють вже більшість регіонів України.

Спільні інвестиції стають все більш вагомим важелем впливу на економіку країни та вирішення соціальних проблем зростання доходів населення. В цілому зареєстрована емісія цінних паперів ІСІ за поточний рік збільшилася з 26 до 40 мільярдів гривень, а їхні активи, вкладені в різні сектори економіки, зросли в два з половиною рази, з 6,9 до майже 17 мільярдів грн.

Інвестиції сьогодні зосереджені переважно у венчурних фондах, кількість та вартість чистих активів яких в загальних обсягах ІСІ сягає понад 90 відсотків. Це сприяє поверненню в Україну капіталів з офшорних зон та підйому підприємств, в які вони інвестуються.

Водночас значно розширилися можливості участі населення у спільному інвестуванні. У році, що минає, кількість таких фондів зросла більш, ніж в три рази і склала 76 інститутів. З 12 до 38% збільшилася і питома вага чистих активів, які належать населенню у невенчурних фондах. На відміну від банківських депозитів, які в 2006 р. зросли лише на 20%, активи ІСІ подвоїлися. Суттєві переваги у порівнянні з іншими механізмами інвестування мають ІСІ, що спеціалізуються у сфері будівництва. Якщо через фонди фінансування будівництва та фонди операцій з нерухомістю в цілому залучено близько 330 мільйонів грн., то через ІСІ – 8,2 мільярди або у 25 разів більше.

Привабливість інститутів спільного інвестування багато в чому визначає більша їхня доходність у порівнянні з іншими механізмами інвестування. Вона майже в п’ять разів вища за банківські депозити та в два рази від інвестицій у дорогоцінні метали, хоча все ще залишається нижчою від інвестицій в нерухомість. Сприяє довірі також надійність інститутів спільного інвестування. За роки існування ІСІ (2003-2006 рр.) не було жодного факту шахрайства.

Стартувавши майже на 10 років пізніше від російського ринку спільного інвестування, український ринок сьогодні хоча і відстає за обсягами, але випереджає його за динамікою розвитку. Позитивна динаміка розвитку фондового ринку добре проглядається і у 2007 році. За розрахунками УАІБ, кількість КУА в наступному році може зрости до 300-350, а інвестиційних фондів - з 500 до майже 800. Зростання активів ІСІ прогнозується з 17 мільярдів грн. в 2006 році до 40 мільярдів грн. в 2007.

Водночас потенціал ринку ІСІ, використання його можливостей суспільством та економікою є ще недостатнім. Це особливо відчувається на прикладі інших країн. Сьогодні у США спільні інвестиції у півтора рази перевищують депозитні вклади населення, у Франції - на 1,18 разів, у Польщі вони складають майже 16% від суми депозитів, в Росії – близько 3%, в той час як в Україні менше 1%.

За цих умов УАІБ планує сконцентрувати свої зусилля на вирішенні найбільш актуальних проблем, які стримують подальший розвиток ринку спільного інвестування і його вихід на рівень вимог економіки та суспільства. Серед першочергових завдань, зокрема, прискорення розбудови потужного організованого ринку цінних паперів, розвиток і вдосконалення корпоративного управління серед емітентів цінних паперів та підвищення корпоративної культури серед акціонерів, запровадження нових підходів до приватизації державного майна та орієнтації її на інституціональних інвесторів, розгортання широкої роз’яснювальної діяльності серед населення щодо їхнього вміння користуватися ринком ІСІ для захисту власних накопичень від інфляції та підвищення добробуту.

Важливим кроком на шляху суттєвого поліпшення послуг ринку ІСІ повинно стати також запровадження міжнародних норм та правил роботи, що містяться в міжнародних стандартах інвестиційної діяльності (GIPS). УАІБ розглядає запровадження таких стандартів як умову довіри інвесторів до ринку і планує зосередити у цьому напрямку зусилля Ради і дирекції.

Велике значення для подальшого розвитку ринку спільного інвестування набуває також пенсійна реформа. Прискорення запуску накопичувальної системи пенсійного забезпечення та професійних пенсійних фондів повинно стати локомотивом не лише ІСІ, але і фондового ринку в цілому і забезпечити гідні умови життя майбутніх пенсіонерів.

УАІБ закликає Уряд спільно з Верховною Радою прискорити прийняття пакету законодавчих актів, що визначають подальший розвиток пенсійної реформи та об’єднати зусилля з ринком спільного інвестування щодо роз’яснення населенню змісту та переваг недержавного пенсійного забезпечення.
Аналіз діяльності інститутів спільного інвестування в 2006 році

Ринок спільного інвестування у третьому кварталі 2006 року, як і в попередніх двох, мав позитивні тенденції зростання та зміцнення своїх позицій. Станом на 01.10.06 р. в Україні було зареєстровано 462 інститути спільного інвестування (ІСІ), 77 недержавних пенсійних фонди (НПФ), якими управляли 219 компаній з управління активами (КУА) (див. рис. 1). Випереджаючими темпами у порівнянні з КУА зростала кількість фондів, що свідчить про зміщення складової розвитку ринку до інтенсивного варіанту. Посилилися передумови становлення незалежного сегменту професійних управляючих, послугами яких починають цікавитись інвестори, не пов’язані із засновниками КУА. Якщо на 01.01.05 в середньому на одну КУА припадало 1,19 фонду, на 01.01.06 р. – 2,13, то станом на 01.10.06 р. вже 2,46 фонди.Рис. 1. Динаміка зростання кількості ІСІ, НПФ та КУА за період з 01.01.01 по 01.10.06 р.

Про якісні зрушення ринку яскраво свідчить також і динаміка зростання активів, які знаходяться в управлінні компаній. За три квартали поточного року загальний розмір активів ІСІ збільшився майже вдвічі (на 6,5 млрд. грн.) і станом на 01.10.06 р. склав 13,5 млрд. грн (див. рис. 2). Темпи розвитку вітчизняного ринку ІСІ вищі, ніж в Росії (див. рис. 3).Рис. 2. Динаміка зростання активів ІСІ за період з 01.01.05 по 01.10.06р.Рис. 3. Динаміка зростання активів ІСІ в 2006 році в Росії та Україні.

Найбільш привабливими для інвесторів залишаються венчурні фонди, що пояснюється більшими можливостями маневру для інвестування в умовах обмеження фондового ринку на привабливі фінансові інструменти. Із загальної кількості – 359 ІСІ або 77,7% відносяться саме до венчурних (див. табл. 1).

Цим Україна відрізняється від інших країн, зокрема Росії, де переважну більшість інвестиційних фондів складають відкриті та інтервальні ІСІ (див. рис. 4).

Таблиця 1

Динаміка розвитку інститутів спільного інвестування в розрізі видів

Рис. 4. Структура ІСІ в розрізі видів станом на 30.09.06 р.

Розподіл загальної суми чистих активів в розрізі видів фондів має аналогічну диспропорцію – 99,37% в загальній структурі активів ІСІ належить закритим ІСІ, в тому числі 92,3% венчурним фондам (див. рис. 5).Рис. 5. Структура вартості чистих активів за типами фондів в Росії та Україні станом на 01.10.2006 р.

Але з часом можна очікувати зміну тенденцій на користь невенчурних фондів, що може бути пов’язано як з політикою держави, так і з ростом зацікавленості населення до спільного інвестування.

Позитивні тенденції в цьому напрямку починають проявлятись вже на даному етапі. Темпи зростання активів невенчурних ІСІ перевищують темпи зростання активів венчурних фондів. Так, з початку року активи венчурних ІСІ зросли на 93,7%, а активи невенчурних фондів – на 131,8% і станом на 01.10.06 р. активи невенчурних фондів вже складали 1046,8 млн.грн (див. рис. 6).Рис. 6. Динаміка зростання активів, зобов’язань та ВЧА невенчурних ІСІ за період з 01.01.06 по 01.10.06 р.

Серед невенчурних ІСІ найбільшу питому вагу за сумою чистих активів займають закриті недиверсифіковані інвестиційні фонди (див. рис. 7).Рис. 7. Розподіл вартості чистих активів невенчурних ІСІ в розрізі типів станом на 01.10.06 р.

Це пояснюється, зокрема, тим, що портфель диверсифікованих ІСІ повинен складатись з високоліквідних ЦП, які належать у більшості випадків до першого і частково до другого рівня лістингу, в той час як для закритих не диверсифікованих вимоги до якості інструментів значно нижчі.

Поточний рік характеризується підвищенням уваги населення до спільного інвестування, яке поступово збільшує інвестування коштів у інвестиційні фонди. Якщо на початок року кошти населення, вкладені в ІСІ, складали 48,49 млн.грн., то станом на 01.10.06 р. ця сума перевищила 315 млн.грн. (див. рис. 8). Тобто, вклади населення в ІСІ в поточному році зросли більш ніж в 6 разів.Рис. 8. Динаміка участі фізичних осіб у невенчурних ІСІ за період з 01.01.06 по 01.10.06 р.

Але на фоні банківських депозитів обсяги участі населення в ІСІ ще занадто малі. Суттєво відрізняється активність населення тут і в порівнянні з іншими країнами (див. табл. 2), хоча доходність публічних ІСІ в Україні вища, ніж там.

Таблиця 2

Порівняння розміру чистих активів ІСІ та депозитів фізичних осіб в різних країнах світу станом на 01.01.06 р.

Країни

ВЧА, млн.дол США

Депозити фізичних осіб, млн.дол. США

У відсотках до ВВП за 2005 рік, %

Відношення ВЧА інвестиційних фондів до банківських депозитів фізичних осіб

ВЧА

Депозити

США

8 905 174,0

5 927 879,3

71,5%

47,6%

150,23%

Франція

1 362 671,0

1 152 089,1

63,9%

54,0%

118,28%

Німеччина

296 787,0

763 331,7

10,6%

27,2%

38,88%

Польща

17 652,0

112 696,4

5,8%

37,1%

15,66%

Росія

8 280,0

91 710,0

1,1%

11,9%

2,64%

Україна

9,6

14 495,4

0,012%

17,5%

0,066%

В той же час динаміка 2006 року (див. табл. 3) дає оптимістичні надії, що ситуація з часом має змінитися.

Таблиця 3

Порівняння темпів зростання ВЧА невенчурних ІСІ, участі населення в даних фондах та обсягів банківських депозитів, залучених від фізичних осіб, за період з 01.01.06 по 01.10.06 р.

(млн.грн.)

Дата

ВЧА

ВЧА, що належить фізичним особам

Питома Вага фізичних осіб в структурі ВЧА

Депозити населення

Питома Вага внесків населення в ІСІ в сумі депозитів, %

Перевищення депозитів над внесками ІСІ, раз

01.01.2006

403,12

48,49

12,03%

73 291,00

0,066%

1511

01.10.2006

817,00

315,04

38,56%

92 446,00

0,341%

293

темп зростання

2,03

6,50

Для цього є певні передумови. По-перше, як свідчить світова практика, основним інвестором в ІСІ є заможне населення, яке має тимчасово вільні кошти. Україна в цьому плані за останній період здійснила позитивні кроки: середньорічний приріст реальних доходів за останні 4 роки був близько 20%, що дозволило середньому класу в основному задовольнити першочергові споживчі потреби в товарах і послугах. Наслідком чого стало прискорене зростання накопичень за рахунок придбання фінансових активів населенням. Звісно, Україна ще сильно відстає тут не лише від розвинених країн, але і від Росії. Але, як видно з рис. 9, на відміну від Росії Україна має кращий потенціал для росту.Рис.9. Частка приросту фінансових активів у структурі доходів населення України і Росії.

По-друге, рівень ставок за банківськими депозитами все менше влаштовує потенційних вкладників, які шукають більш доходні напрямки інвестування. Таким напрямком сьогодні виступають інвестиційні фонди. Як видно з рис. 10, прибутковість ІСІ значно вища доходності банківських депозитів.Рис. 10. Середня прибутковість невенчурних ІСІ та доходність банківських депозитів для населення за період з 01.01.06 по 01.10.06 р., %.

Зрозуміло, що така доходність містить вищий рівень ризику. Це наочно демонструє рис. 11, де показано, що середня доходність вітчизняних ІСІ вища за доходність депозитів, а також за доходність російських ІСІ. Але, якщо розкласти доходності всіх інвестиційних фондів в одну лінійку за рівнем зростання, то виявиться, що середній фонд приносить нижчу доходність, ніж банківські депозити та аналогічний середній фонд в Росії.Рис. 11. Рівень доходності публічних ІСІ та банківських депозитів в Росії та Україні за період з 01.01.06 по 01.10.06 р.

Тобто коливання доходностей вітчизняних ІСІ мають велику амплітуду. Причиною цього є як нерозвиненість фондового ринку, так і недостатній професійний рівень багатьох компаній з управління активами.

Але головною проблемою розвитку ринку спільного інвестування є необізнаність громадян щодо змісту роботи ІСІ, технологій спільного інвестування. Тому на перший план в роботі КУА виходить ефективна роз’яснювальна робота.

Наступною умовою активного розвитку ринку спільного інвестування є ефективне формування інвестиційних портфелів ІСІ. В свою чергу, ефективність формування інвестиційного портфелю залежить від наявності привабливих фінансових інструментів та компетенції управляючих активами. І якщо відсутність кваліфікованих спеціалістів є проблемою конкретної компанії, то відсутність привабливих фінансових інструментів стає проблемою всього ринку. На даний момент за умови поки що низьких обсягів ринку спільного інвестування, компанії в цілому успішно вирішують питання пошуку привабливих ЦП, забезпечуючи відносно високу доходність вкладень в ІСІ.

Але ріст спільних інвестицій випереджає зростання організованого фондового ринку (див. рис. 12), що викликає серйозну стурбованість учасників, змушує їх інвестувати в інші активи. Це видно з таблиці 4 та рис. 13.Рис. 12. Темпи приросту обсягу капіталізації та активів ІСІ за 2006 рік

Таблиця 4

Портфель активів невенчурних ІСІ в розрізі видів станом на 01.10.06 р

тип фонду

кошти

цінні папери

інші активи

Всього

відкритий

13 722 343,00

39 342 003,25

327 600,96

53 391 947,21

інтервальний

5 810 600,05

24 703 017,98

1 434 340,97

31 947 959,00

закритий

255 354 766,29

507 223 446,25

196 798 899,08

959 377 111,62

Всього

274 887 709,34

571 268 467,48

198 560 841,01

1 044 717 017,83

Рис.13. Портфель цінних паперів невенчурних ІСІ в розрізі видів станом на 01.10.06 р

Так, при капіталізації вітчизняного фондового ринку близько 200 млрд.грн, оператори ринку стверджують, що у вільному обігу перебуває близько 10% (20 млрд.грн). В Росії аналогічний показник складає 1 353,4 млрд.грн (67-кратне перевищення). І це при тому, що активи російських ІСІ перевищують українські лише в 5 раз. Даний показник свідчить про набагато більші можливості російських ІСІ у виборі ліквідних цінних паперів.

Але попит формує пропозицію. А це свідчить, що саме ринок спільного інвестування повинен стати локомотивом розвитку організованого фондового ринку. Завдяки саме його наполегливості через деякий час можна очікувати появи на вітчизняному фондовому ринку достатньої кількості ліквідних фінансових інструментів, тим більше, що українська економіка має для цього необхідний потенціал.

*****

Президент України підписав закон

«Про Державний бюджет України на 2007 рік»

Президент України підписав закон «Про Державний бюджет України на 2007 рік», який був повторно з поправками ухвалений Верховною Радою України минулого тижня, повідомляє прес-служба глави держави. Як зазначається в повідомленні, Кабінет Міністрів та Верховна Рада виконали ключову вимогу Президента України - збільшили рівень соціальних стандартів для населення України на 2007 рік. Зокрема, Верховною Радою України прийнято рішення про збільшення розмірів мінімальної заробітної платні та прожиткового мінімуму.

*****

Парламент прийняв закон «Про Кабінет Міністрів України»

Верховна Рада України прийняла закон «Про Кабінет Міністрів України» (реєстраційний №2325), внесений урядом. Як зазначається у пояснювальній записці до документу, відповідно до Конституції України він визначає основні завдання, принципи та організацію діяльності Кабінету Міністрів України, його склад, порядок формування та припинення повноважень, компетенцію Кабінету Міністрів, повноваження у відносинах з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, соціальне та інше забезпечення членів Кабінету Міністрів. Згідно із законом, Кабмін є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Уряд відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою, підконтрольний і підзвітний парламенту у межах, передбачених Конституцією. Крім того, у законі виписані основні завдання Кабінету Міністрів.

*****

Комітет з питань фінансів і банківської діяльності ВР рекомендує парламенту прийняти за основу проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», поданий Кабінетом Міністрів

Комітет з питань фінансів і банківської діяльності Верховної Ради України рекомендує парламенту прийняти за основу проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» (реєстраційний №2500), поданий Кабінетом Міністрів України, повідомляє Інформаційне управління Верховної Ради. Законопроектом пропонується привести закон «Про недержавне пенсійне забезпечення» у відповідність до цивільного та податкового законодавства. Передбачається впорядкувати діяльність недержавних пенсійних фондів з урахуванням специфіки їх видів, відносини між суб’єктами недержавного пенсійного забезпечення, права та обов’язки фінансових установ, що здійснюють управління фондами. Також пропонується розширити інвестиційні можливості НПФ за рахунок використання надійних інструментів, встановити додаткові вимоги до операцій з цінними паперами під час здійснення діяльності з управління активами пенсійних фондів, що забезпечить обмеження ризиків інвестування та запровадити більш гнучкі вимоги щодо складу та структури пенсійних активів. Запропоновано збільшити розмір страхового внеску, сплачуваного учасниками фонду або за учасників фонду по договорам страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду. Комітет підтримує цю законодавчу пропозицію, що загалом дозволяє наблизити правове регулювання діяльності недержавних пенсійних фондів до реальних соціально-економічних умов України.

Поряд із цим на засіданні Комітету було розглянуто аналогічний законопроект (реєстраційний №1050), внесений народним депутатом В. Хомутинніком, який також спрямований на уточнення термінології та удосконалення норм чинного закону тощо. Зокрема, зміни стосується правового регулювання управління недержавним пенсійним фондом, його реєстрації як юридичної особи, так і фінансової установи. Крім цього, передбачається розширити інвестиційні можливості НПФ за рахунок використання надійних інструментів, таких, як сертифікати фондів операцій з нерухомістю, та збільшити дозволений обсяг грошових коштів та банківських металів у складі пенсійних активів, а також врегулювати деякі питання оподаткування, пов‘язані з діяльністю у сфері недержавного пенсійного забезпечення. Автор документу вніс пропозицію підтримати урядовий законопроект, а положення цього проекту врахувати при підготовці закону до другого читання.

*****

Найбільш ефективні механізми виплати професійних пенсій може надати лише система недержавного пенсійного забезпечення

Минулого тижня в Українському інституті розвитку фондового ринку в рамках програми «Подолання бідності в Україні: розвиток недержавного пенсійного забезпечення як передумова запобігання бідності людей похилого віку» відбувся круглий стіл з питань залучення НПФ до професійної пенсійної системи, в якому взяли участь представники Мінпраці, Держфінпослуг, дирекції УАІБ, фахівці НПф. На заході розглядалися питання щодо перспектив запровадження професійної пенсійної системи в Україні, а також був проаналізований проект закону «Про обов’язкову професійну пенсійну систему». Згідно з даними, приведеними на круглому столі, сьогодні в Україні нараховується близько 5-6 млн. осіб, які мають право на призначення пенсії на пільгових умовах. Важливим завданням є відокремлення цих категорій громадян в пенсійній системі, а також запровадження чітких інформаційних та фінансових потоків щодо виплати їм пенсій. Найбільш ефективно його можна реалізувати в рамках накопичувальної пенсійної системи, що й передбачено проектом закону «Про обов’язкову професійну пенсійну систему». Основним завданням документу є здійснення одночасного переходу від державної до приватної накопичувальної професійної пенсійної системи. При цьому не повинен погіршитися рівень професійного пенсійного забезпечення. Учасники засідання зазначили, що у ході доопрацювання документу доцільно чітко визначити учасників професійної пенсійної системи, обсяги пенсійних внесків та їх платників, допустити до участі в цій системі відкриті пенсійні фонди, вирішити суперечливе питання щодо створення СРО в системі професійного пенсійного забезпечення шляхом надання відповідних функцій державному органу, наприклад, Мінпраці, а також вдосконалити термінологію законопроекту.

*****

Парламент прийняв за основу проект закону «Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо управління акціонерними товариствами»

Верховна Рада України прийняла за основу проект закону «Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо управління акціонерними товариствами» (реєстраційний №2182), який внесли народні депутати М. Круць та С. Матвієнков. Як зазначається у пояснювальній записці до документу, він спрямований на усунення недоліків законодавчої регламентації порядку утворення, перетворення та ліквідації виконавчих органів акціонерного товариства. Необхідність такого уточнення викликана неоднозначним тлумаченням на практиці положень п. 2 частини другої ст. 159 Цивільного кодексу України. Проект покликаний змінити дану ситуацію, розмежувати повноваження щодо призначення та звільнення членів виконавчих органів товариства між загальними зборами акціонерів та наглядовою радою товариства, надати можливість наглядовій раді оперативно вирішувати питання забезпечення належного керівництва товариством та вжиття заходів щодо запобігання настання негативних наслідків для акціонерів та товариства в результаті неналежного виконання членами виконавчого органу своїх повноважень.

*****

Верховна Рада України прийняла закон «Про внесення змін до Земельного кодексу України» (щодо заборони продажу земель сільськогосподарського призначення до прийняття відповідних законодавчих актів)

Парламент прийняв закон «Про внесення змін до Земельного кодексу України» (щодо заборони продажу земель сільськогосподарського призначення до прийняття відповідних законодавчих актів) (реєстраційний №1037-1), який вніс народний депутат В. Сушко. Згідно з законом, до 1 січня 2008 року забороняється внесення права на земельну частку до статутних фондів господарських товариств. Крім того, до 1 січня 2008 року не допускається купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, крім вилучення викупу їх для суспільних потреб. До 1 січня 2008 року також не допускається купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок, зміна цільового призначення використання земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі власника земельних часток для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток, крім передачі їх у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку відповідно до закону та вилучення земельних ділянок для суспільних потреб. Купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток запроваджується з 1 січня 2008 року за умови набрання чинності законів України про державний земельний кадастр та про ринок земель, визначивши особливості обігу земель держаної та комунальної власності і земель товарного сільськогосподарського виробництва. Угоди, які будуть укладені під час заборони на купівлю-продаж, будуть недійсними.

*****

Підприємства України за січень-жовтень 2006 року одержали фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування у сумі 56,2 млрд. грн.

Згідно з повідомленням Державного комітету статистики підприємства України за січень-жовтень 2006 року одержали фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування у сумі 56,2 млрд.грн., що на 14,2% перевищує обсяги за відповідний період минулого року. При цьому, 65,2% підприємств були прибутковими і отримали 73,3 млрд. грн. прибутку, що в 1,2 раза більше, ніж за січень-жовтень 2005 року. Збитково працювало 34,8% підприємств, якими допущено збитків на суму 17,1 млрд.грн., що в 1,4 раза більше проти відповідного періоду попереднього року. Найбільше прибуткових підприємств було зафіксовано в роздрібній торгівлі побутовими товарами та їх ремонтів, у сфері державного управління, у сфері освіти, а збиткових - на транспорті та зв’язку, колективних, громадських та особистих послугах, будівництві. У промисловості частка прибуткових підприємств становила 60%, а збиткових - 40%. При цьому найбільше прибуткових підприємств було зафіксовано в целюлозно-паперовій промисловості та видавничій справі, у виробництві інших неметалевих мінеральних виробів, видобуванні неенергетичних матеріалів, а збиткових - у виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води та видобуванні енергетичних матеріалів.

*****

Минулого тижня ФДМУ продав на фондовій біржі «ІННЕКС» 0,32% акцій ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг» за 66,189 млн. грн.

Минулого тижня на фондовій біржі «ІННЕКС» був проданий четвертий з п’яти невеликих держпакетів акцій ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг», повідомляє прес-служба ФДМУ. Ціна продажу акції при номінальній вартості 1 грн. склала від 4,92 грн. до 6,42 грн. Всього 0,32% акцій ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг» були продані за 66,189 млн. грн. Зазначений пакет розділили між собою три компанії: ТОВ «Ренесанс Капітал Україна» (6 лотів), ТОВ «Конкорд Капітал» (12 лотів), СП ТОВ «Драгон Капітал» (6 лотів плюс 1 неповний лот). Слід нагадати, що при першому продажу 93,02% акцій ВАТ «Криворіжсталь» у 2004 році ціна однієї акції склала 1,18 грн., а вже при продажу того ж пакета у 2005 році цей показник дорівнював 6,7 грн. за акцію. На біржових торгах цього року ціна продажу акцій складала від 3,9 грн. до 6,42 грн. За словами голови ФДМУ Валентини Семенюк, останній держпакет акцій ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг» 0,44% статутного фонду залишиться в державній власності. Завдяки цьому держава у якості міноритарного акціонера зможе впливати на прийняття рішень на цьому акціонерному товаристві.

*****

ДКЦПФР розробляє нормативно-правові документи щодо розміщення цінних паперів українських емітентів за межами України та іноземних емітентів на території України

Минулого тижня відбулося чергове засідання Консультаційно-експертної ради ДКЦПФР. До порядку денного було включене питання щодо механізмів реалізації ст. 37 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок» у частині розміщення цінних паперів іноземних емітентів на території України та українських емітентів за межами України. На думку голови КЕР Миколи Бурмаки, ця стаття містить певні протиріччя. В ній передбачене запровадження певних обмежень на розміщення цінних паперів українських емітентів за межами України. Проте, більш доцільно запровадити обмеження щодо їхнього обігу. Внутрішня інвестиційна база України є не дуже великою й емітенти повинні отримати можливість залучати інвестиційні ресурси за межами України. За інформацією директора департаменту корпоративних відносин ДКЦПФР Олексія Петрашка, Комісія розробила проект «Положення про порядок надання дозволів на розміщення та/або обіг цінних паперів українських емітентів за межами України». Оскільки подібні дозволи видаються урядом, цей документ має бути затверджений постановою Кабінету Міністрів.

Згідно з проектом обіг цінних паперів українських емітентів за межами України - це вчинення правочинів, пов’язаних з переходом права власності на цінні папери, емітентом яких є особа-резидент України, а їхній випуск зареєстровано в Україні за наявності таких ознак: хоча б однією із сторін договору про відчуження цінних паперів є особа-нерезидент України; розрахунки за відчужені цінні папери відбуваються за межами України. При цьому розміщення цінних паперів українських емітентів за межами України визначається як відчуження цінних паперів шляхом укладання за межами України цивільно-правового договору з першим власником-нерезидентом. Комісія також планує розробити аналогічний документ щодо обігу та розміщення цінних паперів зарубіжних емітентів в Україні. За словами Олексія Петрашка, під час розробки зазначених нормативних актів необхідно зберігати баланс між українським та зарубіжними ринками капіталу, а також між інтересами українських емітентів та інвесторів.

На думку членів КЕР, подібні механізми повинні відповідати міжнародній, зокрема, європейській практиці. При цьому більш доцільно встановлювати не вимоги щодо отримання дозволу на розміщення та обіг цінних паперів українських емітентів за межами України, а певні правила, яких вони мають дотримуватись. За результатами обговорення створено робочу групу з членів КЕР, яка опрацює дані питання.

*****

Державна іпотечна установа наприкінці грудня розпочне розміщення облігацій на суму 1 млрд. грн.


Державна іпотечна установа 29 грудня 2006 року розпочне розміщення іменних процентних облігацій на суму 1 млрд. грн. у бездокументарній формі, повідомляє агентство УНІАН. Закінчити розміщення планується 28 грудня 2007 року. Загальна кількість облігацій, що випускаються, складе 10 тис. шт., номінальна вартість однієї облігації – 100 тис. грн. Облігації будуть випущені 10 серіями: «А» (обсяг випуску -30 млн. грн.), «В» (45 млн. грн.), «З» (50 млн. грн.), «D» (65 млн. грн.), «E» (85 млн. грн.), «F» (95 млн. грн.), «G» (100 млн. грн.), «H» (150 млн. грн.), «I» (180 млн. грн.), «J» (200 млн. грн.). Облігації будуть розміщуватися шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. ДІУ планує використати отримані від розміщення облігацій кошти винятково для кредитування банків в обмін на одержання прав вимоги по іпотечних житлових кредитах. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії на зобов’язання емітента, виданої Кабінетом Міністрів України в особі міністра фінансів України.

*****

Наступного року ФДМУ планує виставити на біржові торги низку невеликих держпакетів акцій ліквідних компаній

Минулого тижня відбулося чергове засідання Громадської ради при Фонді державного майна України, в якому взяли участь представники компаній-членів УАІБ. На ньому були проаналізовані підсумки приватизації та управління державним майном, а також окреслені основні шляхи вдосконалення роботи ФДМУ за цими напрямами. Як зазначила голова ФДМУ Валентина Семенюк, одним з найбільш ефективних способів приватизації, який планується використовувати у наступному році, є конкурс з елементами аукціону. ФДМУ веде підготовку до продажу об’єктів приватизації разом із земельними ділянками. Поряд із цим, ФДМУ планує виставляти невеликі держпакети акцій ліквідних об’єктів на біржові торги. Насамперед, це стосується пакетів акцій обленерго. Голова Фонду вважає, що біржові торги також здатні забезпечити значний рівень приватизаційних надходжень, що яскраво підтверджується нещодавньою реалізацією кількох невеликих держпакетів ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг». Значною проблемою у сфері приватизації є той факт, що ФДМУ продає лише 43% державного майна, решта реалізується поза приватизаційними механізмами. Покращити дану ситуацію має новий Закон «Про управління об’єктами державної власності», який дозволяє чітко визначити майновий комплекс держави й здійснювати ефективне управління ним. ФДМУ також сподівається на прийняття нової Програми приватизації, а також закону «Про Фонд державного майна України». Серед завдань Фонду є не лише виконання плану з приватизаційних надходжень, але й пошук інших джерел наповнення Державного бюджету. Насамперед, йдеться про отримання орендної плати за використання державного майна та дивідендів на державні частки. У 2006 році надходження за цими напрямами перевищують планові завдання.

*****

За останній тиждень Індекс ПФТС зріс на 15,67 пункту
Індекс та обсяги торгів на ПФТС за 22.12.2006 р.

Обсяг

Індекс ПФТС

Індекс ПФТС-Cbonds

Індекс ПФТС-Cbonds/TR

127 536 631,71

491,09

99,67

137,77

*****

Середній показник розкриття інформації українськими банками дорівнює 42%

Днями у Києві відбулася презентація результатів досліджень «Корпоративне управління в банківському секторі України в 2006 році» та «Інформаційна прозорість українських банків в 2006 році». Ці дослідження уперше в Україні були здійснені міжнародною рейтинговою компанією Standard & Poor’s та Агентством фінансових ініціатив. Згідно з дослідженням корпоративне управління в банківському секторі перебуває на більш високому рівні в порівнянні з іншими секторами економіки. Це пояснюється, головним чином, вимогами регулюючого органу, Національного банку України, й усвідомленням банками значимості ролі корпоративного управління в досягненні поставлених стратегічних цілей. Основними чинниками, що стимулюють підвищення рівня корпоративного, є вихід багатьох банків у нові сфери бізнесу, зокрема, в роздрібне кредитування, а також, потреба в залученні капіталу й підготовка банків до продажу. У той же час висока концентрація власності в банківському секторі та її непрозора структура є стримуючим фактором впровадження передових форм корпоративного управління, а внаслідок цього - розвитку банків і залучення капіталу.

Дослідження «Інформаційна прозорість українських банків в 2006 році», в рамках якого було проаналізовано прозорість та відкритість 30 найбільших банків України показало недостатній рівень публічного розкриття інформації, необхідної інвесторам. Індекс транспарентності, тобто середній показник розкриття інформації банком, який був включений у дослідження, становить 42%. Тільки для 8 банків цей показник перевищив 50%. При цьому максимальне значення склало 62%, а мінімальне 21,2%. Найкращі результати інформаційної прозорості продемонстрували три банки: «Укрексімбанк» (62%), банк «Хрещатик» (61,6%), і «Тас-комерцбанк» (61,5%). Для порівняння, результати аналогічних досліджень, проведених у 2005 році в крупних банках розвинених країн, свідчать, що показники їхньої інформаційної прозорості дорівнюють 70-90%.

*****

Минулого тижня Мінфін продало ОВДП на загальну суму 4,1 млн. грн.

Минулого тижня Міністерство фінансів України провело чергові аукціони з розміщення облігацій внутрішньої державної позики. На першому з них було реалізовано 3 000 шт. трирічних облігацій з дохідністю 9% річних на загальну суму 3 032 070 грн. При цьому не знайшли належного попиту дворічні ОВДП з дохідністю 8,6% річних та п’ятирічні ОВДП з дохідністю 9,1% річних. На другому аукціоні Мінфін продало 1 000 шт. трирічних ОВДП з дохідністю 6% річних на загальну суму 1 087 240 грн. При цьому не були реалізовані дворічні облігації з дохідністю 7% річних та п’ятирічні облігації з дохідністю 7% річних. Таким чином, з початку проведення аукціонів у поточному році Міністерство фінансів в цілому реалізувало ОВДП на загальну суму 1,596 млрд. грн. при річному плані 4,495 млрд. грн.
ГКЦБФР намерена передавать часть полномочий саморегулирующимся организациям, объединяющим компании по управлению активами при наличии у них от 0,6 млн. гривен активов
Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку намерена передавать часть своих полномочий саморегулирующей организации, объединяющей компании по управлению активами, при условии наличия у нее не менее 600 тыс. гривен активов.
Об этом говорится в решении комиссии #1347, зарегистрированном в

Министерстве юстиции 14 декабря 2006.

Такая саморегулирующаяся организация обязана объединять более

50% существующих компаний по управлению активами.
Таким образом, комиссия решила передавать свои полномочия в части

предлицензионной работы, подготовки, переподготовки и предварительной сертификации специалистов фондового рынка саморегулирующимся организациям,которые также располагают необходимыми правилами и стандартами профессиональной деятельности на фондовом рынке, а также имеют статус

непредпринимательской организации.
Саморегулирующаяся организация на рынке ценных бумаг является объединением профессиональных участников рынка ценных бумаг,которое создается согласно действующему законодательству с целью защиты интересов своих членов и участников рынка.
Складено за матеріалами сайтів Інтернет-агентств та власною інформацією