Головна сторінка

Автореферат


Оптимизация противотромботической терапии острого инфаркта миокарда 14. 00. 06 кардиология 14. 00. 25 фармакология, клиническая фармакология
Ведущая организация: фгу «Учебно-научный медицинский центр» Управления Делами Президента РФ
0.82 Mb.
Г. С. Сковороди лапшина ольга олександрівна удк 81’373. 611. 161. 1 Семантична категорія подібності у сучасній російській мові 10. 02. 02 російська мова автореферат
Робота виконана на кафедрі російського, слов’янського та загального мовознавства Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського Міністерства освіти і науки України
311.61 Kb.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук
Роботу виконано на кафедрі української літератури Волинського національного університету імені Лесі Українки
311.09 Kb.
І.І. Мечникова базика євгенія леонідівна удк 159. 923. 2+159 62 трансформація жіночої ідентичності в період кризи пізньої зрілості 19. 00. 01 загальна психологія, історія психології автореферат
Робота виконана в Херсонському державному університеті Міністерства освіти і науки України
338.67 Kb.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Київ 2010
Соціальна політика національних урядів україни у 1917-1920 рр. (На матеріалах подільської губернії)
324.82 Kb.
Бардашевський юрій валерійович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство України у справах сім'ї, молоді і спорту
462.02 Kb.
Національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» удк 340. 114 Бахновська ірина Петрівна
Робота виконана на кафедрі теорії держави і права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
297.9 Kb.
Імені тараса шевченка
Актуальними є такі дослідження у гірничовидобувних регіонах, де зростання площі техногенних ландшафтів настільки загострило проблеми природокористування, що подальший їх розвиток вже не може здійснюватись без урахування еколого-географічної ситуації, яка склалася
358.66 Kb.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ 2013
Роботу виконано на кафедрі фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України, м. Київ
377.94 Kb.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук Київ 2010 Дисертацією є рукопис
Становлення та еволюція національного інформаційного простору україни в процесі формування демократичної політичної культури українського суспільства
357.93 Kb.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Київ-2009 Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі історії України Рівненського державного гуманітарного університету
326.53 Kb.
Диссертации
Тема автореферата диссертации: Українська православна церква на Волині у 20 40-х рр. ХХ ст. 2000 года
318.79 Kb.
М. Т. Рильського боса любов григорівна удк 39(4 укр.) "18-20": 316. 35 Соціалізація української молоді кінця ХІХ початку ХХІ століття Спеціальність 07. 00. 05 етнологія автореферат
Захист відбудеться “ 2007р о годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради д 26. 227. 01 при Інституті мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського нан україни за адресою: м. Київ, вул. М. Грушевського,4
356.8 Kb.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Запоріжжя 2010 Дисертацією є рукопис
Захист відбудеться “18” березня 2010 р о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради д 17. 127. 01 при Класичному приватному університеті за адресою: 69202, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70б, ауд. 125
392.72 Kb.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ 2010
Педагогічні технології професійно орієнтованого навчання студентів економічних коледжів
333.74 Kb.

  1   2   3   4   5   6   7   8