Головна сторінка

Автореферат


Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук Харків 2010 Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Харківському гуманітарному університеті «Народна українська академія», Міністерство освіти та науки України
407.87 Kb.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Ужгород 2009 Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі економіки, менеджменту та маркетингу двнз «Ужгородський національний університет» Міністерства освіти І науки України
338.97 Kb.
Охорона права власності в україні
Робота виконана в Харківському національному університеті внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України
0.53 Mb.
М. П. Драгоманова гальченко вікторія Миколаївна удк 159. 9(053. 4) Психологічні чинники розвитку винахідливості у дітей дошкільного віку 19. 00. 07 педагогічна та вікова психологія автореферат
Робота виконана на кафедрі теоретичної та консультативної психології Інституту соціології, психології та управління Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, міністерство освіти і науки України
428.59 Kb.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Івано-Франківськ 2011
Робота виконана на кафедрі історії української літератури та компаративістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України
359.07 Kb.
Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук Київ 2010 Дисертацією є рукопис
Науковий керівник – кандидат філософських наук Степаненко Віктор Петрович, Інститут соціології нан україни, провідний науковий співробітник
284.46 Kb.
Автореферат
Педагогічні засади проектування мультимедійного методичного комплексу з маркетингу для дистанційного навчання
399.11 Kb.
Київський національний університет імені тараса шевченка
Робота виконана на кафедрі германської філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
374.26 Kb.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Київ 2010
Протестантські релігійні організації в україні у повоєнний період (1945-1955 рр.): Структура, діяльність та стосунки з владою
366.63 Kb.
Данилюк тетяна іллівна
Теоретико-методичні засади задоволення попиту населення підприємствами побутового обслуговування
362.22 Kb.
Дисертації
Джерело: Автореф дис канд. іст наук: 20. 02. 22 / О. Й. Дем'янюк; Нац ун-т "Львів політехніка". — Л., 2004. — 20 с. — укp
85.38 Kb.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук Чернівці 2011
Роботу виконано на кафедрі історії України Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
0.54 Mb.
Дениско петро Васильович удк 111. 852 : 81’22 непрозорість знаків як проблема семіотичної естетики
Робота виконана на кафедрі етики, естетики та культурології філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
259.76 Kb.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ 2011
Правові засади фінансування Міністерства внутрішніх справ із використанням програмно-цільового методу
361.49 Kb.
Димитров михайло Федорович роль сучасних професійних
Онкович Ганна Володимирівна, Інститут вищої освіти апн україни, завідувач відділу теорії та методології гуманітарної освіти
331.64 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8