Головна сторінка

Автореферат


Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Херсон 2010 Дисертацією є рукопис
Роботу виконано у Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини внз вмуроЛ «Україна», м. Миколаїв
384.54 Kb.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Харків 2009 Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Полтавській державній аграрній академії Міністерства аграрної політики України
440.05 Kb.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Львів 2010
Економіко-організаційне забезпечення діяльності мереж крупноформатних підприємств торгівлі
374.64 Kb.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ 2006 Дисертацією є рукопис
Зміни морфофункціональних параметрів еритроцитів периферичної крові при дії фізичних навантажень
342.36 Kb.
Дробот ольга вячеславівна
Робота виконана в Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "україна"
331.67 Kb.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Спеціальність 08. 00. 04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
275.53 Kb.
Дударець володимир миколайович
Робота виконана в Академії образотворчого мистецтва і архітектури Міністерства культури і мистецтв України
113.31 Kb.
Дьомін ігор анатолійович
Робота виконана в Національному університеті біоресурсів і природокористування України
274 Kb.
Оцінка нерухомості в іпотечному кредитуванні
Робота виконана у Волинському державному університеті імені Лесі Українки Міністерства освіти і науки України
371.69 Kb.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ 2009
Захист відбудеться „17” грудня 2009 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради д 26. 732. 01 у Державному науково-дослідному інституті Міністерства внутрішніх справ України за адресою: 01011, м. Київ, пров. Кутузова, 4а
435.2 Kb.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Київ 2010
Робота виконана в Харківському національному університеті внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України
280.45 Kb.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук харків 2008 Дисертацією є рукопис
Роботу виконано в Харківському національному університеті внутрішніх справ, Міністерства внутрішніх справ України
269.27 Kb.
Формування конкурентоспроможності зернопродуктового підкомплексу на рівні регіону
Макаренко П. М., проректор з наукової роботи, Дніпропетровський державний аграрний університет, м. Дніпропетровськ
396.76 Kb.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Кіровоград 2010 Дисертацією є рукопис
Семантика І структура поліпредикативних сполучникових конструкцій з пояснювальними відношеннями
443.29 Kb.
Карпюк Роман Петрович
Теоретичні І методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання у вищих навчальних закладах
0.67 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8