Головна сторінка

Автореферат


Г. С. Костюка апн україни кириленко валентина граціянівна удк 159. 947. 5: 373 02-053. 5] (043. 3) Особливості розумового розвитку молодших школярів залежно від мотивації учіння 19. 00. 07 педагогічна та вікова психологія Автореферат
Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор Клименко Віктор Васильович, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», кафедра фізичної реабілітації, завідувач
420.88 Kb.
В умовах посилення боротьби з тероризмом
Роботу виконано у відділі інформаційної безпеки та міжнародних інформаційних відносин Національного інституту проблем міжнародної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України
365.88 Kb.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук київ 1999
Вибір методу відновлення безперервності травного каналу після видалення ілеоцекального відділу кишечника
199.17 Kb.
Колос юлія зіновіївна
Формування інформаційно-технологічних компетентностей майбутніх перекладачів у процесі фахової підготовки
388.19 Kb.
Кондрат Олександр Борисович удк 330. 8 (477) (043. 3) Теорія господарства у науковій спадщині с. М. Булгакова >08. 00. 01 Економічна теорія та історія економічної думки автореферат
Робота виконана на кафедрі історії та теорії господарства двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства освіти І науки України, м. Київ
319.11 Kb.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ 2003 Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Сумському державному педагогічному університеті ім. А. С. Макаренка
337.48 Kb.
Про адміністративні проступки
Робота виконана в Київському національному університеті внутрішніх справ, мвс україни
365.83 Kb.
М. П. Драгоманова курняк лариса миколаївна удк 37. 504 Формування екологічної культури студентської молоді в умовах системних трансформацій в сучасній україні 09. 00. 10 філософія освіти Автореферат
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри політології
251.34 Kb.
Дисертації: Фізіолого-біохімічні
Джерело: Автореф дис д-ра біол наук: 03. 00. 12 / В. Г. Кур'ята; нан україни. Ін-т фізіології рослин І генетики. — К., 1999. — 33 с. — укp
499.4 Kb.
Психологічні особливості міжособистісних стосунків
Робота виконана в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Державна прикордонна служба України
373.25 Kb.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ 2010 Дисертацією є рукопис
Захист відбудеться «29» жовтня 2010 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради д 26. 732. 01 у Державному науково-дослідному інституті Міністерства внутрішніх справ України за адресою: 01011, м. Київ, пров. Кутузова, 4а
395.23 Kb.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій Київ―2009 Дисертацією є рукопис
Охватывает жанрово-композиционные особенности и приемы творческой техники
324.53 Kb.
Литовченко олена віталіївна удк 374: 37. 035
Організаційно-педагогічні умови соціальної адаптації учнів 5-9 класів у позашкільних навчальних закладах
372.27 Kb.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Львів 2007 Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Луцькому державному технічному університеті Міністерства освіти і науки України
350.42 Kb.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук Київ 2009
Робота виконана на кафедрі релігієзнавства філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
0.67 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8