Головна сторінка

Автореферат


Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Донецьк 2005
Робота виконана у Херсонському державному технічному університеті Міністерства освіти і науки України (м. Херсон)
221.65 Kb.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук київ 2006
Облік І контроль використання матеріально-технічних ресурсів у автотранспортному виробництві з застосуванням пеом
296.33 Kb.
Романченко І. Г. Діяльність бібліотек по формуванню екологічної культури дітей (друга половина ХХ ст.): Автореф дис канд. іст наук: 07. 00. 08 / Київ нац ун-т культури І мистец. — К., 2006. — 19 с. — укp. Анотація до роботи
Романченко І. Г. Діяльність бібліотек по формуванню екологічної культури дітей (друга половина ХХ ст.): Автореф дис канд. іст наук: 07. 00. 08 / Київ нац ун-т культури І мистец. — К., 2006. — 19 с. — укp
386.36 Kb.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання І спорту Львів 2009
Оптимізація занять оздоровчої спрямованості у фізичному вихованні хлопчиків 11–14 років
392.55 Kb.
Сирота юлія олександрівна
Російськомовна проза є. П. Гребінки в контексті російської літератури 1830–1840-х років
309.77 Kb.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ 2011
Робота виконана в Донецькому юридичному інституті Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка
376.22 Kb.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Ірпінь 2010
Робота виконана у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини „Україна”
365.07 Kb.
В. М. Корецького стасюк людмила Леонідівна удк: 502: 327. 7 Політичне забезпечення збалансованого екологічного розвитку сучасного суспільства 23. 00. 02 політичні інститути та процеси автореферат
Робота виконана на кафедрі глобалістики, політології та паблік рілейшнз Луцького інституту розвитку людини університету „Україна”, Міністерство освіти і науки України
322.28 Kb.
Національний науковий центр “інститут аграрної економіки”
Облік виробництва і реалізації продукції в сільськогосподарських підприємствах: методологія і практика
0.72 Mb.
І. І. Шмальгаузена удк 597. 8:[591. 4+575](477) Сурядна Наталія Миколаївна зелені жаби фауни україни: морфологічна мінливість, каріологія та особливості біології 03. 00. 08. зоологія Автореферат
Роботу виконано у відділі герпетології та зоомузею Науково-дослідного інституту біорізноманіття наземних та водних екосистем України при Мелітопольському державному педагогічному університеті
362.8 Kb.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ 2011 Дисертацією є рукопис
Захист відбудеться “23” червня 2011 року о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради к 26. 139. 01 у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» за адресою: 03115, м. Київ, вул. Львівська, 23
402.71 Kb.
Сухоребра тетяна Іванівна
Робота виконана в Національному університеті біоресурсів і природокористування України Кабінету Міністрів України
423.35 Kb.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
Адміністративно-правовий захист осіб з особливими потребами у вищих навчальних закладах
306.04 Kb.
Державний науково-дослідний інститут міністерства внутрішніх справ україни тихомирова тетяна Олегівна
Харківський національний університет внутрішніх справ, професор кафедри адміністративної діяльності органів внутрішніх справ
359.55 Kb.
Томчук Сергій Михайлович. Автореф дис канд психол наук: 19. 00. 07 / С. М. Томчук; Нац пед ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2006. — 20 с. — укp. Анотація до роботи
Томчук Сергій Михайлович. Автореф дис канд психол наук: 19. 00. 07 / С. М. Томчук; Нац пед ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2006. — 20 с. — укp
359.77 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8