Головна сторінка

Автореферат


М. П. Драгоманова трач наталія Олегівна удк 32. 019. 5: 316. 46 Соціально-психологічні та інформаційно-комунікаційні механізми політичного лідерства 23. 00. 02. політичні інститути та процеси автореферат
Робота виконана на кафедрі суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»
342.4 Kb.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ 2001
Робота виконана у Київському національному університеті культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв України, м. Київ
324.98 Kb.
Імені тараса шевченка федорченко Ірина Миколаївна
Д 26. 001. 43 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 330
388.21 Kb.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ-2003
Особливості адаптаційних впливів при взаємодії сєченовського ефекту активного відпочинку
437.91 Kb.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук львів 2000 Дисертацією є рукопис
Роботу виконано в Полісько0Волинському народознавчому центрі Інституту народознавства нан україни
216.18 Kb.
М. П. Драгоманова чопей Вікторія Степанівна удк 316. 344. 34: 378. 141. 2 Соціологічний портрет сучасного студента: основні тенденції розвитку 22. 00. 04 спеціальні та галузеві соціології Автореферат
Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова
302.71 Kb.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Донецьк 2009
Роботу виконано на кафедрі економічної теорії Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України (м. Донецьк)
406.37 Kb.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук
Робота виконана на кафедрі глобалістики, політології та міжнародних комунікацій Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна” м. Київ
313.57 Kb.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Дніпропетровськ 2005
Захист відбудеться “29” квітня 2005 р о 12. 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради к 08. 120. 01 у Дніпропетровському університеті економіки та права за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 18
347.43 Kb.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ 2011 Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини “Україна”
307.67 Kb.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук Київ 2009 Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського державного університету імені Петра Могили Міністерства освіти і науки України
0.52 Mb.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Київ 2011 Дисертацією є рукопис
Роботу виконано на кафедрі новітньої української літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
352.12 Kb.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Київ 2005
Робота виконана на кафедрі фольклористики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
328.47 Kb.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук Київ 2007
Роботу виконано на кафедрі історії літератури та журналістики Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка
0.55 Mb.
Ягупов В. В.: Автореф дис д-ра пед наук: 13. 00. 04 / Ін-т педагогіки І психології проф освіти апн україни. — К., 2002. — 34 с. — укp. Анотація до роботи
Ягупов В. В.: Автореф дис д-ра пед наук: 13. 00. 04 / Ін-т педагогіки І психології проф освіти апн україни. — К., 2002. — 34 с. — укp
0.61 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8