Головна сторінка

Кодекс


Кодекс Ірина саяпіна деякі проблеми створення, відчуження та спадкування фермерських господарств 7
Чи має право нотаріус посвідчувати договір купівлі­продажу будівлі без зареєстрованого права на земельну ділянку 37
44.3 Kb.
Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар Том 4 Об’єкти. Правочини. Представництво. Строки
78.57 Kb.
Кодекс україни: Науково-практичний коментар Том 1 Загальні положення
У першому томі цієї книги коментуються загальні положення, що є основоположними для всіх цивільних відносин і застосовуються до тих, які регулюються в інших розділах та
37.58 Kb.
Налоговый кодекс Украины Статья 267. Сбор за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности
Плательщиками сбора являются субъекты хозяйствования (юридические лица и физические лица – предприниматели), их обособленные подразделения, которые получают в установленном настоящей статьей порядке торговые патенты и производят такие виды предпринимательской деятельности
133.47 Kb.
Етичний кодекс тренера
Ця роль передбачає врахування довгострокових інтересів спортсменів-танцівників, які є більш важливими, ніж короткострокові цілі. Для виконання цієї ролі тренер має поводити себе етично, дотримуючись наступних принципів
20 Kb.
«утверждаю» Директор ЧП «Луганское Агентство дл»
Стандартов, в том числе зао «Группа «эпос» г. Москва, Санкт-Петербургского Центра Детекции Лжи, Американской Ассоциации Полиграфологов (Аmerican Poligraph Association -apa), и используется в рамках деятельности ЧП «Луганское Агентство дл»
165.66 Kb.
Кодексу України, в подальшому «Виконавець»
Повідальністю «медея груп», юридична особа за законодавством України, що є платником податку на прибуток на загальних підставах відповідно до Податкового кодексу України, в подальшому «Виконавець», в особі Директора Касьонкіна Віталія Валентиновича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
208.27 Kb.
Кодекс україни розділ I. Загальні положення стаття Сфера дії Податкового кодексу України
Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства
11.84 Mb.
Кодекс професійної поведінки працівників ат «регіон-банк» Кодекс професійної поведінки працівників (далі – Кодекс)
Кодекс професійної поведінки працівників (далі – Кодекс) це система принципів, яка є основою діяльності Банку, визначає правила та стандарти (далі Стандарти) відносин працівників Банку у команді, відносин з клієнтами і ставлення до виконання своїх посадових
29.59 Kb.
Публічне акціонерне товариство «регіон-банк» кодек с корпоративної етики м. Харків 2006 р. Шановні колеги !
Перед Вами Кодекс корпоративної етики акрб “Регіон-банк”. Цей документ – результат корпоративної праці, що розкриває ставлення його авторів до себе, своєї роботи, особистого І професійного росту, стратегії та цілей банку
215.77 Kb.
«Страхова компанія «Український страховий стандарт» загальні положення
«Про цінні папери та фондовий ринок», Принципів корпоративного управління України, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, статуту Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Український страховий стандарт» та його внутрішніх нормативних актів
436.67 Kb.
Кодекс України ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1992, n 6, ст. 56 ) { Вводиться в дію Постановою вр
1.23 Mb.
Кодекс про шлюб і сім'ю Шлюб і сім’я за сімейним законодавством
Крім того, шлюбно-сімейне право України регу­лює відносини усиновлення (удочеріння), опіки й піклування і т д
92.61 Kb.
Курсова робота з дисципліни „Трудове право" на тему: „ Джерела трудового права" п л а н
345.03 Kb.
Кодекс україни про надра Кодекс введено в дію з дня опублікування 31 серпня 1994 року згідно з Постановою Верховної Ради України
України по геології І використанню надр" в усіх відмінках замінено словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр" у відповідному відмінку згідно із Законом України від 4 березня 2004 року n 1578-iv
0.55 Mb.

  1   2