Головна сторінка

До рядків 08, 12, 13 податкової декларації Код за єдрпоуСкачати 118.57 Kb.
НазваДо рядків 08, 12, 13 податкової декларації Код за єдрпоу
Дата конвертації23.03.2016
Розмір118.57 Kb.
ТипДокументи
Додаток 11
до рядків 08, 12, 13 податкової декларації Код за ЄДРПОУ
Звітний період 20__ року

I кварталПівріччя3 кварталиРік
____
ІІ квартал 2011 року
ІІ-ІІІ квартали 2011 року
ІІ – ІV

квартали

2011 року

Таблиця 1. Зменшення нарахованої суми податку


Показники

Код

рядка

Суми

1

2

3

Зменшення нарахованої суми податку (сума рядків з 13.1 до 13.4), в тому числі:

13
Сума податку на прибуток, отриманого з іноземних джерел, що сплачені суб’єктами господарювання за кордоном, не більша за визначений граничний розмір заліку

13.1
Сума податку, нарахованого платником податку на прибуток (при консолідованій сплаті) за місцем розташування його відокремлених підрозділів

13.2
Cума сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів (прирівняних до них платежів) та перевищення суми таких внесків над нарахованою сумою податку минулих податкових періодів, у тому числі:  

13.3
сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку 

13.3.1
залишок суми, що підлягає перенесенню на наступні звітні періоди

13.3.2
Податок на землю для сільськогосподарських виробників

13.4


Таблиця 2. Розрахунок податку, що сплачується за місцем розташування відокремленого підрозділу


Підрозділи платника податку

Код рядка 

Витрати

Питома вага
гр. 3: гр. 3 р. 11/100


Нарахована сума податку*
гр. 5 р. 11 х гр. 4


1

2

3

4

5

Платник податку за консолідованою
декларацією11
Х
Відокремлені підрозділи в цілому,
у тому числі:

13.2**


Відокремлений підрозділ

13.2.1


Відокремлений підрозділ

13.2.2

Відокремлений підрозділ

13.2.n
Таблиця 3. Розрахунок податку на прибуток, отриманого від діяльності, що підлягає патентуванню

Показники

Код

рядка

Суми

1

2

3

Сума податку на прибуток, отриманого від діяльності, що підлягає патентуванню, зменшений на вартість торгових патентів (А + Б + В + Г) 

11
Доходи, отримані від здійснення торговельної діяльності у пунктах продажу товарів

А1 
Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг), понесена у зв'язку з отриманням доходів, зазначених у рядку А1

А2 
Інші витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходів, зазначених у рядку А1, у тому числі: 

А3
від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього податкового року

А3.1
Об'єкт оподаткування: позитивний (+), від'ємний (-) (А1 - А2-А3) 

А4 
Вартість торгових патентів на здійснення торговельної діяльності у пунктах продажу товарів, придбаних платником податку, дія яких припадає на звітний період

А5 
Податок на прибуток, отриманий від здійснення торговельної діяльності, зменшений на вартість торгових патентів

(позитивне значення (А4 Х рядок 10 декларації/100) – А5))

А 
Доходи, отримані від здійснення діяльності з надання побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України

Б1 
Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг), понесена у зв'язку з отриманням доходів, зазначених у рядку Б1

Б2 
Інші витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходів, зазначених у рядку Б1, у тому числі: 

Б3
від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього податкового року

Б3.1 
Об'єкт оподаткування: позитивний (+), від'ємний (-) (Б1 - Б2-Б3)

Б4
Вартість торгових патентів на здійснення діяльності з надання побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, придбаних платником податку, дія яких припадає на звітний період 

Б5
Податок з прибутку, отриманого від здійснення діяльності з надання побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, зменшений на вартість торгових патентів

(позитивне значення (Б4 Х рядок 10 декларації/100) - Б5))

Б 
Доходи, отримані від здійснення діяльності з торгівлі готівковими валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти

В1 
Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг), понесена у зв'язку з отриманням доходів, зазначених у рядку В1

В2 
Інші витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходів, зазначених у рядку В1, у тому числі:

В3
від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього податкового року 

В3.1 
Об'єкт оподаткування: позитивний (+), від'ємний (-) (В1 - В2-В3)

В4 
Вартість торгових патентів на здійснення діяльності з торгівлі валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти, придбаних платником податку, дія яких припадає на звітний період

В5 
Податок з прибутку, отриманого від здійснення діяльності з торгівлі валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти, зменшений на вартість торгових патентів

(позитивне значення (В4 Х рядок 10 декларації/100) – В5))

В
Доходи, отримані від здійснення операцій з надання послуг у сфері розваг

Г1 
Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг), понесена у зв'язку з отриманням доходів, зазначених у рядку Г1

Г2 
Інші витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходів, зазначених у рядку Г1, у тому числі:

Г3
від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього податкового року

Г3.1
Об'єкт оподаткування: позитивний (+), від'ємний (-) (Г1 - Г2-Г3)

Г4 
Вартість торгових патентів на здійснення діяльності з надання послуг у сфері розваг, придбаних платником податку, дія яких припадає на звітний період

Г5 
Податок з прибутку, отриманого від здійснення операцій з надання послуг у сфері розваг, зменшений на вартість торгових патентів

(позитивне значення (Г4 Х рядок 10 декларації/100) – Г5))

Г 
* У рядку 11 графи 5 відображається сума рядків 12 та 13 декларації, зменшена на суму рядків 13.1 та 13.3.1 табл. 1 цього додатка.

** Сума рядка 13.2 графи 5 табл. 2 відображається у рядку 13.2 табл. 1.
Таблиця 4. Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток на суму виплачених дивідендів.


Показники

Код рядка

Сума

Сума виплачених у звітному періоді дивідендів, в т.ч.

1
Сума дивідендів виплачена фізичним особам

1.2
Сума дивідендів виплачена у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих платником податку, за умови, що така виплата ніяким чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента

1.3
Сума дивідендів виплачена інститутом спільного інвестування

1.4
Сума дивідендів виплачена на користь власників корпоративних прав материнської компанії

1.5
Сума дивідендів виплачена управителем фонду операцій з нерухомістю при виплаті платежів власникам сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в результаті розподілу доходу фонду операцій з нерухомістю

1.6
Сума дивідендів, що отримана материнською компанією*

2
Сума дивідендів виплачена на користь власників корпоративних прав материнської компанії*

3
Сума перевищення виплачених над отриманими материнською компанією дивідендів (позитивне значення рядок 3- рядок.2)

4
Сума перевищення виплачених над отриманими материнською компанією дивідендів у попередньому звітному році (рядок 4 цієї таблиці за попередній звітний рік)

5
Сума дивідендів з якої має бути сплачено авансовий внесок у звітному періоді ((рядок1-рядок1.2-рядок1.3-рядок1.6) або (рядок4-рядок5))**

6
Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному періоді (рядок 6 х рядок 10 декларації/100), в тому числі: **

7
Сума авансового внеску, що має бути сплачена за місцезнаходженням юридичної особи

7.1

*- відображається сума дивідендів наростаючим підсумком починаючи з 01.01.2011

**- не заповнюється по дивідендам, що виплачені інститутом спільного інвестування

Наведена інформація є достовірною.

Керівник підприємства 

_______________________
підпис 

____________________
прізвище 

  

Головний бухгалтер 

_______________________
підпис 

____________________
прізвище 

М. П. 


Директор Департаменту адміністрування

податку на прибуток та інших податків

і зборів (обов'язкових платежів) Н.В. Хоцянівська