Головна сторінка

Додаток пояснювальна таблиця щодо внесених змін після 09. 10. 2015 до додатків 1 та 2 до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку УкраїниСкачати 35.75 Kb.
НазваДодаток пояснювальна таблиця щодо внесених змін після 09. 10. 2015 до додатків 1 та 2 до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України
Дата конвертації14.01.2017
Розмір35.75 Kb.
ТипДокументи

Додаток

ПОЯСНЮВАЛЬНА ТАБЛИЦЯ

щодо внесених змін після 09.10.2015 до додатків 1 та 2 до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України


Опис внесених змін

Додаток 1
Форма № 203 Звіт з питань оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу

Введено нову форму № 203.

Форма № 363 “Звіт про цінні папери, емітовані банком, іншу заборгованість, похідні фінансові інструменти, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів та рахунків)”

Пункт 1 пояснень щодо заповнення форми № 363 доповнено словами “в розрізі видів цінних паперів, секторів економіки, резидентності, кодів валют і початкових строків погашення”, пункт 3 доповнено словами, літерою та цифрами “виду цінних паперів S130”.

Форма № 391 “Звіт про стан портфеля цінних паперів (за класифікаціями контрагентів і рахунків)

Пункт 1 пояснень щодо заповнення форми № 391 доповнено словами “видів цінних паперів”, пункт 3 доповнено словами, літерою та цифрами “виду цінних паперів S130”.

Форма № 403 “Дані про кількість емітованих (розповсюджених) платіжних карток для клієнтів банку та платіжні пристрої, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням”

У таблиці форми № 403 у розділі 1 додано рядок 6 “6. Кількість торговців” та змінено нумерацію рядка 7 (виправлено технічну помилку).

Форма № 504 “Прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом

Змінено преамбулу до форми № 504.

Форма № 527 “Звіт про оборот готівкової іноземної валюти”

Внесені зміни у форму № 527 та пояснення щодо її заповнення. Виключено конверсійні операції з показників обсягів купівлі та продажу готівкової іноземної валюти та включено їх до інших операцій.
Форма № 613 “Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та інсайдерами

У таблиці форми № 613 додано колонку 21 “Нараховані доходи, неотримані до 30 днів з дати нарахування”, колонку 33 “Код виду забезпечення” та колонку 38 “Ймовірність дефолту”. У поясненнях щодо заповнення форми № 613 внесені зміни у пункти 10, 11 (додано колонку 38), у пункті 28 змінено редакцію пояснень щодо коду “2” (“2” – суми, що не включаються до розрахунку нормативів кредитного ризику), у пунктах 36, 37, 38 внесені зміни в опис колонок 31, 32, 33, у пунктах 39, 40, 41, 42 змінено номери колонок. Також, пояснення щодо заповнення форми № 613 доповнено пунктом 43 (опис колонки 38).

Форма № 631 “Звіт про структуру активів та пасивів за строками”

У поясненнях щодо заповнення форми № 631 у пункті 13 (алгоритм заповнення форми) у колонку 4 таблиці (пункти 17.1, 19.1, 20.1, 21.1) додано слова “за аналітичним обліком (до 31 дня)”.

Форма № 670 “Звіт про двадцять найбільших учасників банку

Форму №670 доповнено колонкою 5, яка відображатиме інформацію щодо коду виду економічної діяльності учасника банку, пояснення щодо заповнення форми № 670 доповнено абзацом щодо порядку заповнення колонки 5.

Форма № 747 “Звіт про касові обороти банку , форма № 748 “Звіт про касові обороти банку

У поясненнях щодо заповнення форм № 747 та № 748 слова “територіальне управління Національного банку України” замінено на “структурний підрозділ Департаменту грошового обігу Національного банку України/відділ грошового обігу в регіоні Департаменту грошового обігу/Національний банк України”. Також внесені інші зміни, зокрема в пункті 1 пояснень щодо заповнення форм № 747, № 748 викладено порядок надання банками письмових пояснень у разі виявлення різниць між даними за символами 66 і 39 і залишками готівки за рахунком 1007 та щодо відображення касових оборотів ліквідатора банку у розрізі символів. У пункті 2 внесені зміни до символу 34 в частині виключення переліку установ Національного банку України, а також до символів 36, 37, 38, 39, 66, 69, 71, 72, 73, в частині виключення слів “установ/установи”.

Форма № 3-ПБ “Інформація про міждержавний рух капіталів у формі портфельних інвестицій та фінансового лізингу”

Форму № 3-ПБ та пояснення щодо її заповнення викладено в новій редакції.

ДОДАТОК 2

Додаток 2 доповнено новим пунктом (26. Код виду цінного паперу (S130)).