Головна сторінка

Договір купівлі-продажу квартири з залишенням права власності за продавцем до повного розрахункуСкачати 52.69 Kb.
НазваДоговір купівлі-продажу квартири з залишенням права власності за продавцем до повного розрахунку
Дата конвертації01.02.2017
Розмір52.69 Kb.
ТипДокументи

Договір купівлі-продажу квартири
з залишенням права власності
за продавцем до повного розрахунку


 

Місто __________,                                                                      ________________дві тисячі _________ року.
 

Ми, що нижче підписалися: гр.____________________________, проживаю в м. ___________ по вул. _______________________, буд. _____, кв. _____ (надалі - ПРОДАВЕЦЬ) та гр. ________________________________________, проживаю в м. __________ по вул. _________________________буд. ____, кв. _____ (надалі - ПОКУПЕЦЬ), попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам'яті та діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки укладеного договору,

домовилися про таке:
 

1. ПРОДАВЕЦЬ передав, а ПОКУПЕЦЬ прийняв у власність квартиру _____ (______________________) в будинку № _____ (_____________________) по вул. ___________________ у м. __________ (надалі у цьому договорі - квартира).
Квартира складається з _____ житлових кімнат, житловою площею ____ кв. м, та кухні. Загальна площа квартири ______ кв. м.
Ця квартира належить ПРОДАВЦЕВІ на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого ______________________________, приватним нотаріусом _______________ міського нотаріального округу _____________ р. за реєстровим № ______, зареєстрованого в ___________________ обласному державному комунальному бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки ___________ р. в реєстровій книзі № _____ за реєстровим № _____.
2. Ціна квартири, що продається, становить _____ (____________________) гривень. Розрахунок між сторонами здійснюється з відстроченням платежу. В день укладення цього договору сплачується _____ (__________________) гривень. Сума, що залишилася, тобто _____ (____________________________) гривень, що еквівалентно ________________ євро за офіційним курсом Національного банку України на день укладення договору (1 євро = ________ гривень), відстрочується і сплачується у строк до 1 січня 200_ року.
Сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається за офіційним курсом євро на день платежу.
ПОКУПЕЦЬ має право сплачувати відстрочену суму частинами.
Якщо ПОКУПЕЦЬ у встановлений договором строк повністю не розрахується, ПРОДАВЕЦЬ має право стягнути з ПОКУПЦЯ пеню в розмірі 1 (одного) відсотка за кожний день прострочення розрахунку.
Усі платежі сплачуються ПОКУПЦЕМ ПРОДАВЦЕВІ готівкою. Про одержання частини відстроченого платежу ПРОДАВЕЦЬ зобов'язаний написати ПОКУПЦЕВІ розписку.
Факт проведення повного розрахунку та виконання договору засвідчується заявою ПРОДАВЦЯ, справжність підпису на якій буде засвідчено нотаріально.
3. Інвентаризаційна оцінка квартири становить _____ (_________________) гривень відповідно до витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно № _____ від __________ 2004 р., виданого _______________________ обласним державним комунальним бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки.
4. Квартира оглянута ПОКУПЦЕМ особисто до підписання цього договору. Істотних недоліків, які перешкоджали б її використанню за призначенням, тобто для проживання, під час огляду квартири не виявлено.
5. ПРОДАВЕЦЬ свідчить, що:
- незастережених недоліків, які значно знижують цінність або можливість використання за цільовим призначенням зазначеної в цьому договорі квартири, немає;
- від ПОКУПЦЯ не приховано обставин, які мають істотне значення для цього договору;
- усі інженерні комунікації, котрі знаходяться в квартирі, перебувають в робочому стані і функціонують за призначенням;
- до укладення цього договору квартира іншим особам не відчужена;
- квартира під забороною (арештом) та в заставі, податковій заставі не перебуває. Факт відсутності заборони відчуження зазначеної квартири підтверджується довідками, виданими ___________________________, приватним нотаріусом ________________міського нотаріального округу __________ 200_ р.;
- квартира як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не передана;
- щодо квартири відсутні судові спори;
- самовільних переобладнань у квартирі немає;
- особи, котрі проживають і (або) зареєстровані в квартирі на момент укладення цього договору, не заперечують проти виселення (зняття з реєстрації) з квартири в строки, встановлені цим договором;
- внаслідок продажу квартири не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб, у тому числі неповнолітніх, малолітніх, непрацездатних дітей та інших осіб, яких ПРОДАВЕЦЬ зобов'язаний утримувати за законом чи договором;
- квартира не надана в користування наймачам (орендарям);
- обтяжень, а також будь-яких прав у третіх осіб щодо квартири немає;
- квартира не належить до пам'яток історії та культури;
- будинок, в якому знаходиться квартира, не визнано аварійним або таким, що підлягає зносу;
- договір не укладається під впливом тяжкої для ПРОДАВЦЯ обставини.
Якщо повідомлена інформація не відповідає дійсності, ПОКУПЕЦЬ має право вимагати зниження ціни або розірвання договору купівлі-продажу, якщо він не знав і не міг знати про права третіх осіб на квартиру.
Якщо третя особа на підставах, що виникли до продажу квартири, пред'явить до ПОКУПЦЯ позов про витребування квартири, ПОКУПЕЦЬ повинен повідомити про це ПРОДАВЦЯ та подати клопотання про залучення його до участі у справі. ПРОДАВЕЦЬ повинен вступити у справу на стороні ПОКУПЦЯ.
6. Сторони підтверджують, що:
- вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними;
- укладення договору відповідає їх інтересам;
- волевиявлення є вільним, усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі;
- умови договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін;
- договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому;
- чоловік (дружина) кожної із сторін згоден (згодна) з укладенням цього договору.


7. Сторони свідчать, що у тексті цього договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються купівлі-продажу квартири. Будь-які попередні домовленості, які мали місце до укладення цього договору і не відображені у його тексті, після підписання договору не матимуть правового значення.
8. Право власності на передану ПОКУПЦЕВІ квартиру зберігається за ПРОДАВЦЕМ до повної оплати вартості квартири. ПОКУПЕЦЬ не має права до переходу до нього права власності розпоряджатися квартирою.
9. Право власності на придбану квартиру у ПОКУПЦЯ виникає з моменту державної реєстрації цього договору у ________________ обласному державному комунальному бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки (м. __________, вул. _________________, буд. ___). ПОКУПЕЦЬ вправі подати документи для реєстрації права власності на квартиру лише після повного розрахунку з ПРОДАВЦЕМ.
10. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується оплатити заборгованість з комунальних послуг, знятись з реєстрації особисто та з іншими особами, які проживають у квартирі, звільнити квартиру від речей, вилучити ключі від квартири в осіб, які їх мали, і передати квартиру ПОКУПЦЕВІ до __________ 200_ р. (___________дві тисячі _____________ року). ПРОДАВЕЦЬ вправі передати квартиру ПОКУПЦЕВІ до настання обумовленого строку.
Обов'язок ПРОДАВЦЯ передати квартиру ПОКУПЦЕВІ вважається виконаним у момент передачі ПОКУПЦЕВІ (його уповноваженому представнику) ключів від квартири та допоміжних приміщень.
11. До моменту фактичної передачі квартири ПОКУПЦЕВІ ПРОДАВЕЦЬ несе відповідальність за збереження її фізичного стану, обладнання та невід'ємних конструктивних елементів квартири. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується не демонтувати сантехнічне, електротехнічне обладнання, вікна, двері, вбудовані меблі, наявні у квартирі на момент її огляду ПОКУПЦЕМ. У разі невиконання цього обов'язку ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується відшкодувати завдану шкоду.
12. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження квартири переходить до ПОКУПЦЯ з моменту передання йому квартири.
13. Витрати, пов'язані з оформленням цього договору, сплачує ПОКУПЕЦЬ.
14. Правові наслідки приховування реальної вартості квартири, зміст ст. ст. 229, 230, 231, 233, 234, 235, 655, 657, 659, 660, 695 Цивільного кодексу України, ст. 65 Сімейного кодексу України сторонам роз'яснено.
15. У разі розірвання договору з вини ПРОДАВЦЯ він зобов'язаний відшкодувати завдані ПОКУПЦЕВІ збитки.
16. Цей договір складений в двох примірниках, один з яких залишається у справах приватного нотаріуса ____________________________, а інший видається ПОКУПЦЕВІ. ПОКУПЦЕВІ передається також технічний паспорт на квартиру.

Підписи:

ПРОДАВЕЦЬ __________
ПОКУПЕЦЬ ___________

Зразок договору станом на 19.05.2006 р.