Головна сторінка

Міністерство екології та природних ресурсів україни департамент геодезії, картографії та кадаструНазваМіністерство екології та природних ресурсів україни департамент геодезії, картографії та кадастру
Сторінка1/5
Дата конвертації16.03.2016
Розмір1.22 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5
1. /Great Britain.docМіністерство екології та природних ресурсів україни департамент геодезії, картографії та кадастру

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУІНСТРУКЦІЯ


з передачі українською мовою

англійських географічних назв і термінів


Київ - 2001
УДК 528 (06)ІНСТРУКЦІЯ з передачі українською мовою англійських географічних назв і термінів. Вид. 1 - К.: Міністерство екології та природних ресурсів України, 2001.Інструкція є нормативним документом, що видається з метою упорядкування передачі українською мовою англійських географічних назв і термінів у різних наукових, навчальних, довідкових, інформативних і картографічних виданнях тощо.

Інструкція призначена для використання в установах, організаціях та підприємствах, діяльність яких пов’язана із застосуванням географічних назв.

Інструкція розроблена Державним науково-виробничим підприємством “Картографія”.

Уклала Є.Л.Кирей. Редактор В.З.Пономаренко.

Інструкція схвалена і рекомендована до видання Національною радою з географічних назв.
Вводиться в дію з 01.01.2002 р.

© Мінекоресурсів України, 2001

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ця інструкція визначає основні правила передачі українською мовою англійських географічних назв Великої Британії, США, Канади, Австралії, Нової Зеландії.

1.2. Англійські географічні назви передаються українською мовою згідно з літературною вимовою англійської мови без урахування діалектних особливостей.

1.3. З відхиленням від правил цієї інструкції наводяться назви низки об’єктів, які закріпилися в українській літературі та картографії у традиційній формі (див. п.4.1).

1.4. В інструкції подано орієнтовний список основних географічних термінів та інших слів, які входять до складу англійських географічних назв (додаток 2), і список скорочень цих термінів і слів (додаток 3).

1.5. Неанглійські топоніми вищезазначених країн: валлійські, шотландські, ірландські та ін. – на території Великої Британії; індіанські, іспанські, французькі, алеутські, ескімоські та інші – на території США, за винятком російських на Алясці та Алеутських островах; європейські та аборигенні (мови вороро, парнкала, аранта та ін.) – на території Австралії та Нової Зеландії також передаються за правилами даної інструкції, якщо першоджерела вказують на їх англізовану вимову:

Cardiff (валл., Велика Британія) – Кардіфф

Fermanagh (ірландськ., Велика Британія) – Фермана

Massachusetts (індіанськ., США) – Массачусеттс

San Jacinto (ісп., США) – Сан-Джасінто

Paris (франц., США) – Паріс

Kungurri (австрал., Австралія) – Канґаррі

1.6. Неанглізовані назви європейського походження (валлійські, шотландські, іспанські, французькі) на вказаних територіях передаються за правилами відповідних інструкцій:

Llanrwst (валл., Велика Британія) – Лланруст

Beauarnois (франц., Канада) – Боарнуа

Примітка. При наявності англізованого та неанглізованого варіантів у джерелах або відсутності вказівок що­до вимови французькі топоніми в Канаді передаються у французькій вимові, у США – в англійській вимові; іс­панські назви в штатах США Аризона, Каліфорнія, Колорадо, Нью-Мексика та Техас передаються в іспанській вимові, в інших штатах – в англійській:

St. Henedine (франц., Канада) – Сант-Енедін

San Josè (іспанськ., Каліфорнія) – Сан-Хосe

San Josè (англ., Іллінoйс) – Сан-Джоз

1.7. Неанглізовані або відсутні у фонетичних джерелах назви аборигенного походження (індіанські, але­утські, ескімоські, австралійські тощо) на вказаних територіях передаються транслітерацією.

При транслітерації приголосні та їх сполучення передаються в англійському читанні, причому подвоєння приголосних зберігається в будь-якій позиції; голосні літери передаються в латинському читанні, тобто а пере­дається через а, е через е, і – через і та и, о через o, u – через у:

Etchepuk – Етчепук

Nuwuk – Нувук

Tatshenshini – Татшеншіні

Spatsizi – Спатсізі

Cadibarrawirracanna – Кадібарравірраканна

Якщо назва записана згідно з традиційною англійською орфографією, яка використовує ее для позначення [і :], оо для позначення [u :] і т.д., то сполучення голосних передаються також у англійському читанні:

Keeroongoolo – Кірунґулу

Примітка. Назви з мови маорі в Новій Зеландії передаються згідно з правилами відповідної інструкції.

1.8. Основними джерелами для встановлення автентичного написання англійських географічних назв мають бути великомасштабні карти і атласи останніх років видання англійською мовою.

1.9. Окрім картографічних джерел, для встановлення правильного написання географічних назв англійською мовою повинні використовуватися переписи, довідники населених пунктів, довідники адміністра­тив­но-територіального поділу, інші видання подібного плану.
2. ПРАВИЛА ПЕРЕДАЧІ ЛІТЕР ТА БУКВОСПОЛУЧЕНЬ
2.1. Система практичної транскрипції, що встановлюється цією інструкцією, передбачає передачу геогра­фіч­них назв в основному згідно з їх вимовою. В той же час ця система відображає також у багатьох випадках су­час­не написання топонімів.
2.2. А. В передачі завжди зберігається подвоєння приголосних з метою відображення написання назв.

Б. У деяких випадках у передачі зберігаються німі букви.

В. Фонема [ə] передається в основному шляхом транслітерації відповідних букв.

Г. Фонема [z], що позначається в англійському написанні через s, передається переважно

літерою с.

Ґ. Передача інших фонем (наприклад, [ʌ], [ou], [tʃ]) робиться з урахуванням їх графічного

відображення.

2.3. Німі голосні звичайно не передаються, але в тому випадку, коли голосна або сполучення голосних, які не вимовляються, знаходяться безпосередньо перед складоутворюючими приголосними, звичайно l або n, голосна літера транслітерується, а сполучення голосних передається через е:
Stonebridge [΄stounbridʓ] Стонбрідж

Stokestown [΄stoukstaun] Стокстаун

Salisbury [sɔ:lzb ə ri ] Солсбері

але:

Eyton [΄aitn] Айтон

Russel [rʌsl] Рассел

Ogilby [΄ouglbi] Оґілбі

National [næʃnl] Нашенал

Station [steiʃn] Стейшен
2.4. З приголосних, що не вимовляються, в передачі зберігаються d перед t, p перед b, l перед k, m, n, а також буква r. Інші приголосні, що не вимовляються, наприклад l перед f і v, g перед n, k перед n, w перед r, h піс­ля w, t в групі stl та ін., в передачі не зберігаються:
Campbell [k æmbl] Кемпбелл

Falkland [΄fɔ:klənd] Фолкленд

Palmerston [΄pa:məstən] Палмерстон

Calne [ka:n] Калн

але:

Calfsound [΄ka:fsaund] Кафсаунд

Knighton [ naitn] Найтон

Gnossal [ nousl] Носсал

Wray [ rei ] Рей

Armagh [΄a:ma] Арма

Whitley [΄witli] Вітлі

Newcastle [΄njukasl] Ньюкасл
2.5. Групи букв, що не вимовляються, в передачі не відображаються:
Worcester [΄wustə] Вустер

Alresford [΄ɔ:lzfəd] Олcфорд
2.6. За орфоепічну норму прийнята літературна вимова, вказана фонетичними джерелами, серед яких одними із найавторитетніших є слов­ники Джона Веллза (J.С. Wells. Pronunciation Dictionary. – London: Longman, 1990; 2000) та Merriam-Webster’s Geographical Dictionary (Springfield, Massachusetts, U.S.A., 2001).

При виникненні розбіжностей у позначенні вимови тієї чи іншої назви перевага віддається англійським джерелам, для назв Великої Британії, Австралії, Нової Зеландії, та американським джерелам – для назв США та Канади. Так, наприклад, топонім Gillet на території Великої Британії передається як Ґіллет, а на території США – згідно з американськими джерелами – Джіллет.

Примітка. Така особливість американської вимови, що відмічена в американських фонетичних джерелах, як [a:] замість [ɔ], [ə] замість [ʌ], при передачі не враховується: Johnson, Burrow, Murray передаються як Джонсон, Барроу, Маррі як на території Великої Британії, так і на території США.

2.7. При відсутності в джерелах вказівок щодо вимови англійських географічних назв вимова встанов­лю­ється на основі загальних правил англійської фонетики.

2.8. У зв’язку із значними розходженнями фонетичних систем української та англійської мов фонеми [], [ð], [w] та ін., що не мають відповідних фонем в українській мові, можуть передаватися лише умовно.

2.9. Англійський алфавіт складається з таких знаків: Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Uu, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz.

Основний звуковий склад англійської мови:

голосні: монофтонги: i:, i, e, æ, a:, ɔ , ɔ :, u, u:, ʌ, ə:, ə;

дифтонги: ei, ai, ɔ i, au, ou, i ə, ε ə, u ə;

приголосні: p, b, t, d, k, g, h, m, n, ŋ, f, v, ⍬,ð, s, z, ʃ, ʓ, t ʃ, d ʓ, r, j, w, l

Фонеми та сполучення фонем в англійській графіці позначаються як окремими літерами, так і сполученнями літер і передаються залежно від свого звучання і графічного відображення.

2.10. Таблиця передачі голосних англійської мови:


Фонеми

Приклади

Позна-чення

фонеми

Графічне

відображення

Українська

передача

Англійське

написання

Фонетична

транскрипція

Українська

передача

1

2

3

4

5

6

Монофтонги

[i:]

е
ее

еа

ео

еі

еу

ie

ae

ay

ое

і

Eton

Wisbech

Leeds

Beadonwell

Peopleton

Leith

Keyford

Sheffield

Aesop

Newkay

Phoenix

i:tn

´wizbi:t ʃ

li:dz

´bi:dnwel

´pi:plt ən

li: ⍬

´ki:f əd

´ʃefi:ld

´i:s əp

´nju:ki

´fi:niks

Ітон

Вісбіч

Лідс Бідонdелл Піплтон

Літ

Кіфорд

Шеффілд

Ісоп

Ньюкі

Фінікс

[i]

і

у

а

ai

ау

ее

еі

еу

іе

oeі


Digby

Lynn

Village

Mountain

Sunday

Milwaukee

Hadleigh

Jersey

Dirrie

Phoenicia

´digbi

lin

´vilidʓ

´mauntin

´s ʌndi

mil´w ɔ:ki

´hædli

´d ʓə:zi

´diri

fi´ni ʃ ə

Діґбі

Лінн

Віллідж

Маунтін

Санді

Мілуокі

Гадлі

Джерсі

Діррі

Фінішія


е

і – під наголосом

е – у ненаголошеній по-зиції

English River

Elisabethville

Bluett

Owen

Dorset

Return

´ingli ʃ ´river

i´li:zəb ə⍬vil

´blu:it

´ouin

´do:sit

ri´t ə:::n

Інґліш-Рівер

Елізабетвілл

Блуетт

Оуен

Дорсет

Ретерн
ео, еа

е

Pigeon

´pidʓin

Піджен

[e]

е

е

Epsom

Powell

´epsəm

´pouel

Eпсом

Поуелл


Westfield

Nent

Henrietta

´westfi:ld

nent

henri´et ə

Вестфілд

Нент

Генріетта

[e]

еа

ео

u


е

Reading

Meolse

Bury

´rediŋ

mels

´beri

Редінґ

Мелс

Бері
a
Akron

´ækron

Акрон

[æ]

ае

a

Valley

Wabash

Aethelstan

´væli

´w ɔbæ ʃ

´æ⍬əlstən

Вaллі

Вобaш

Ателстaн

[a:]

а

ar

ear

er

а

ap

Bath

Calne

Armfield

Heart

Clerkenwell

ba: ⍬

ka:n

´a:mfi:ld

ha:t

´kla:kənwəl

Бат

Калн

Армфілд

Гарт

Кларкенвелл
1

2

3

4

5

6

[ɔ]


o

а /після w/

au


о

Onslow

Swansea

Watford

Laurence

´ ɔnzlou

´sw ɔnsi

´wɔtfəd

´lɔrəns

Онслоу

Суонсі

Вотфорд

Лоренс[ɔ:]

a /перед l/

a /після w/

au

aw

oa

ouoAlston

Waterfall

Auburn

Fawkner

Broadwood

Broughton

´ɔ:lstən

´wɔ:təfɔ:l

´ɔ:bən

´fɔ:knə

´brɔ:dwud

´brɔ:tn

Олстон

Вотерфолл

Оберн

Фокнер

Бродвуд

Бротон
or

ore

oar

oor

ourop


Morton

Dore

Boardhills

Door

Bournville

´mɔ:tn

dɔ:

´bɔ:dhilz

dɔ:

´bɔ:nvil

Мортон

Дор

Бордгіллс Дор

Борнвілл

[u]

u

oo

ou

o (після w)


y

Bush

Woolwich

Louisburg

Wolf

bu ʃ

´wulidʓ

´lu(:)isbə:g

wulf

Буш

Вулідж

Луісберґ

Вулф

[u:]

u

oo

ou

o (після w)

eu, ew, oe,

ue, ui


У

Після [r], [t ʃ],[ ʃ],[ dʓ], [ʓ] і приголосної + [l]

Chuter

Pool

Ouse

Woburn

Reuel

Chew

Shrewsbury

Shoebury

Brue

Bluewater

t ʃu:tə

pu:l

u:z

´woubə:n

´ru:el

t ʃu:

´ʃru:zbəri

´ʃu:bəri

bru:

blu:wɔ:tə

Чутер

Пул

Уз

Вуберн

Руел

Чу

Шрусбері

Шубері

Бру

Блувотер

[ʌ]

u

oo

ou

a

Augusta

Floodwood

Country

ɔ:´gʌstə

´flʌdwud

kʌntri

Оґаста

Фладвуд Кантрі
o

o

London

´lʌndən

Лондон

[ə :]

er

ir

ur

yr

ear

eur

oer

our

or (після w)epErdington

Irvine

Urmstone

Myrtle

Pearl

Beurle

Boerney Bourke

Worthing

Chaworth

´ə:diŋtən

´ə:vin

´ə:mstən

mə:tl

pə:l

bə:l

´bə:ni

bə:k

´wə: ʓin

´t ʃa:wə:⍬

Ердінґтон

Ервін

Ермстон

Мертл

Перл

Берл

Берні

Берк

Вертінґ

Чаверт

[ə]

a

e

a

e

Canada

Ewell

Friswell

Allenby

´kænədə

´ju(:)əl

´frizwel

ælənbi

Канада

Юелл

Фрізвелл

Алленбі
o

u

o

y

Bannockburn

Probus

´bæ:nəkbə:n

´proubəs

Баннокберн

Пробус
i

i

Memphis

´memfəs

Мемфіс[ə]

ea

eo

ie

io

oi

ou


e


Ocean

Surgeon

Patience

Division

Porpoise Dangerous

´ou ʃən

´sə:d ʓ ən

´pei ʃəns

di´vi ʓ ən

´pɔ:pəs

´deind ʓ ərəs

Ошен

Серджен

Пейшенс

Дівіжен

Порпес Дейнджeрес1

2

3

4

5

6
ia


e – в середині слова

а – в кінці слова

Social

Scotia

´sou ʃel

´skou ʃə

Сошел

Скоша
ar

ар

Edward

´edwəd

Едуард

[ə]

er

ir, yr

ur

ure


ер

Exeter

Virginia

Surprise Pasture

´eksətə

və´d ʓiniə

sə´praiz

´pa:st ʃə

Ексетер

Верджiнія

Серпрайз

Пасчер
our

op

Harbour

´ha:bə

Гарбор
re

p (pe)

Acre

´eikə

Ейкр

Дифтонги та сполучення голосних

[ei]

a

ai
ay


ei

ey
ea

Avon

Meleager

Waverly

Ailesbury

Maidstone

Ayden

Wayland

Freeway

Bayley

Leiston

Eynsford

Greyfield

Greathead

´eivən

meli´eigə

´weivəli

´eilzbəri

´meidstən

´eidən

´weilənd

´fri:wei

´beili

´leistən

´einsfəd

´greifi:ld

´greithed

Ейвон

Мелеейґер

Вейверлі

Ейлсбері

Мейдстон

Ейден

Вейленд

Фрівей

Бейлі

Лейстон

Ейнсфорд

Ґрейфілд

Ґрейтгед

[ai]

i

y

ie

ye

ei

eyай

Fife

Tyne

Piehills

Pye Green

Heights

Eyles

faif

tain

´paihilz

´pai gri:n

haits

ailz

Файф

Тайн

Пайгіллс

Пай-Ґрін

Гайтс

Айлс

[ɔi]

oi

oy

ой

Boisdale

Boyton

´boizdeil

´bɔitn

Бойсдейл

Бойтон

[au]
[ou]

ou

ow

o

oa

oe

eau

ay

o

Louth

Brownville

Stone

Oakhill

Poe

Beaumont

lau⍬

´braunvil

´stoun

´oukhil

pou

´boumənt

Лаут

Браунвілл

Стон

Окгілл

По

Бомонт
ow

ou

oy

Onslow

Boulder

´onzlou

´bouldə

Онслоу Боулдер

[iə]

ear

er

eer

ere

eir

ire


ip


Earsdon

Erith

Sheerness

Mere

Weir

Yorkshire

´iəzdən

´iəri⍬

ʃiənəs

miə

wiə

´jɔ:k ʃiə

Ірсдон

Іріт

Шірнесс

Мір

Вір

Йоркшир
ier


ір – під наголосом

ієр – в ненаголошеній

позиції

Pierce

Colliers

´piəs

´kɔliəz

Пірс

Коллієрс
ia

іа – в середині слова

ія – в кінці слова

Victoriadale

Victoria

vik´tɔ:riədeil

vik´tɔ:riə

Вікторіадейл

Вікторія
іе

іе

Staniel

´stæniəl

Станіел
іо

іо

Marion

´mεəriən

Меріон


іа

Galatea

´gælə´tiə

Ґалатіа


Примітка: При наявності варіантів вимови [iə], [jə] буквосполучення ier, ia, ie, io після приголосних пере­да­ються через ієр, іа, іє, іо: Gambier ([gæmbiə], [gæmbjə]), Marmion, Charmian.

1

2

3

4

5

6

[εə]

air

ar

are

ayer

ayor

ayr

ear

er


ep


Air

Maryport

Delaware

Ayer

Mayor

Ayr

Bear

Erd

εə

mεəri´pɔ:t

´deləwεə

εə

mεə

εə

bεə

εəd

Ер

Меріпорт

Делавер

Ер

Мер

Ер

Бер

Ерд

[uə]

oor \e\

ур

Moorish

´muəri ʃ

Муріш

[aiə]

ia

ая

Giant

´d ʓaiənt

Джаянт
ie

ає

Society

sə´saiəti

Сосаєті
io

айо

Lion

´laiən

Лайон

[auə]

ire

айр

Ireton

´aiətn

Айртон
iro

айро

Ironbridge

´aiənbrid ʓ

Айронбрідж
our

owr

аур

Flourmill

Lowry

flauəmil

´lauəri

Флаурмілл

Лаурі
ouer, ower

ауер

Flowerdale

´flauədeil

Флауердейл

2.11. Таблиця передачі приголосних англійської мови:

[b]

b

б

Bala

´bælə

Бала

[d]

d

д

Daggons

´dægənz

Даґґонс

[h]

h

г

Househill

´haushil

Гаусгілл

[l]

l

л

Egglton

´egltən

Еґґлтон

[m]

m

м

Medway

´medwei

Медвей

[n]

n

н

Manitoba

´mænitoubə

Манітоба

[p]

p

п

Portland

´pɔ:tlənd

Портленд

[r]

[ţ]

[v]

r

t

v

р

т

в

Ripley

Totnes

Viney

´ripli

´tɔtnis

´vaini

Ріплі

Тотнес

Вайні

[f]

f

ph

gh


ф

Falder

Philipstown

Brough

´fɔ:ldə

´filipstaun

brʌf

Фолдер

Філіпстаун

Браф

[g]


g

gu

ґ

Gogarty

Guilford

´gougəti

´gilfəd

Ґоґарті

Ґілфорд

[k]

с (перед а, о, u)

ck

k

qu

chк

Cadley

Stockton

Kingvill

Quay

Christon

´kædli

´stoktən

´kiŋvil

ki:

´kristən

Кадлі

Стоктон

Кінґвілл

Кі

Крістон
  1   2   3   4   5