Головна сторінка

Загальні вимоги до фінансової звітностіСкачати 392.19 Kb.
НазваЗагальні вимоги до фінансової звітності
Сторінка2/5
Дата конвертації12.09.2017
Розмір392.19 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5
1. /Nak73/Додаток 1.doc
2. /Nak73/Додаток 2.doc
3. /Nak73/Додаток 3.doc
Загальні вимоги до фінансової звітності
Загальні вимоги до фінансової звітності
Перелік додаткових статей фінансової звітності

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ


Стаття 

Код
рядка

За звітний
період 

За
аналогічний
період  попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

2000Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

2050

( )

( )

Валовий:  

     прибуток 

2090     збиток 

2095

( )

( )

Інші операційні доходи 

2120Адміністративні витрати 

2130

( )

( )

Витрати на збут

2150

( )

( )

Інші операційні витрати 

2180

( )

( )

Фінансовий результат від операційної діяльності:  

     прибуток 

2190     збиток  

2195

( )

( )

Дохід від участі в капіталі 

2200Інші фінансові доходи 

2220Інші доходи 

2240Фінансові витрати 

2250

( )

( )

Втрати від участі в капіталі 

2255

( )

( )

Інші витрати 

2270

( )

( )

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290збиток

2295

( )

( )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

( )

( )

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305Чистий фінансовий результат:  

     прибуток 

2350     збиток 

2355

( )

( )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД


Стаття 

Код
рядка

За звітний
період 

За
аналогічний
період  попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405Накопичені курсові різниці

2410Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415Інший сукупний дохід

2445Інший сукупний дохід до оподаткування

2450Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455Інший сукупний дохід після оподаткування

2460Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465Чистий прибуток (збиток), що належить:

власникам материнської компанії

2470неконтрольованій частці

2475Сукупний дохід, що належить:

власникам материнської компанії

2480неконтрольованій частці

2485


1   2   3   4   5