Головна сторінка

Штамп територіального органу Міністерства доходів і зборів УкраїниНазваШтамп територіального органу Міністерства доходів і зборів України
Сторінка4/9
Дата конвертації12.09.2017
Розмір1.23 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9
1. /nak84.docШтамп територіального органу Міністерства доходів і зборів України

Розрахунок частки інших витрат

Таблиця 1. Розрахунок питомої ваги доходу від діяльності, не пов’язаної із страхуванням, у загальному доході страховика


ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Загальний дохід страховика, у тому числі:

1
дохід від страхової діяльності (рядок 01 ДС додатка ДС до рядків 01 ДС та 03 ДС Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика)

2
дохід від діяльності, не пов’язаної із страхуванням, а також за договорами перестрахування (рядок 03 ДC + рядок 01.1.1 ПП додатка ДС до рядків 01 ДС та 03 ДС Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика)

3
Питома вага доходу від діяльності, не пов’язаної із страхуванням, у загальному доході страховика (рядок 3/рядок 1 х 100 %)

4Таблиця 2. Склад частки інших витрат


ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Частка інших витрат, у тому числі:

04 ІВ

____4

Адміністративні витрати

04.1Фінансові витрати відповідно до підпункту 138.10.5 пункту 138.10 статті 138 розділу ІІІ Податкового кодексу України

04.2Інші операційні витрати та інші витрати звичайної діяльності, у тому числі:

04.3від’ємне значення курсових різниць згідно зі статтею 153 розділу ІІІ Податкового кодексу України

04.3.1
сума нарахованих податків та зборів, установлених Податковим кодексом України, а також інших обов’язкових платежів, встановлених законодавчими актами

04.3.2сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

04.3.3
витрати на інформаційне забезпечення господарської діяльності платника податку, в тому числі з питань законодавства, придбання літератури, оплату інтернет-послуг і передплату спеціалізованих періодичних видань

04.3.4
суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості (+,–)

04.3.5 СБвитрати на придбання спеціальних дозволів

04.3.6суми коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг, добровільно перерахованих (переданих) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій, визначених у статті 157 розділу ІІІ Податкового кодексу України у розмірі, що не перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року

04.3.7суми коштів, перераховані роботодавцями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, передбачені колективними договорами (угодами) відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», в межах 4 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік з урахуванням положень абзацу «а» підпункту 138.10.6 пункту 138.10 статті 138 розділу ІІІ Податкового кодексу України

04.3.8
суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям, музеям-заповідникам у розмірі, що не перевищує 10 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік

04.3.9
суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані на користь резидентів для цільового використання з метою виробництва національних фільмів (у тому числі анімаційних) та аудіовізуальних творів, але не більше 10 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній податковий рік

04.3.10
суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) організаціям роботодавців та їх об’єднанням у вигляді вступних, членських та цільових внесків, але не більше 0,2 відсотка фонду оплати праці платника податку в розрахунку за звітний податковий рік

04.3.11
сума внесків платника податку на довгострокове страхування життя, довірче управління, недержавне пенсійне забезпечення будь-якого виду, загальний обсяг якої не перевищує 25 відсотків заробітної плати, нарахованої такій найманій особі протягом податкового року, на який припадають такі звітні (податкові) періоди5

04.3.12
страхування будь-яких ризиків, крім страхування майна

04.3.13
суми витрат, отриманих (нарахованих) до реорганізації платником податку, що припинений, та не включених до витрат до дати затвердження передавального акта

04.3.14
від’ємне значення фінансового результату по операціях з корпоративними правами в іншій, ніж цінні папери, формі та окремими видами цінних паперів (рядок 10 таблиці 3 додатка ЦП до рядків 03.15 ЦП та 03.16 ЦП додатка ДС до рядків 01 ДС та 03 ДС; до рядків 04.3.15 ЦП та 04.3.16 ЦП додатка ІВ до рядка 04 ІВ Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика)

04.3.15 ЦП
від’ємне значення фінансового результату за операціями з деривативами та операціями РЕПО (рядок 09 таблиці 4 додатка ЦП до рядків 03.15 ЦП та 03.16 ЦП додатка ДС до рядків 01 ДС та 03 ДС; до рядків 04.3.15 ЦП та 04.3.16 ЦП додатка ІВ до рядка 04 ІВ Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика)

04.3.16 ЦП
суми коштів у розмірі, що дорівнює щорічному зменшенню банком на 0,5 відсотка від суми основного непогашеного боргу протягом наступних п'яти років, що ідуть за трирічним строком повного та своєчасного виконання позичальником реструктуризованих зобов'язань за кредитним договором

04.3.17
перерахунок витрат у разі зміни компенсації вартості товарів (робіт, послуг) (+, –)

04.3.18
перерахунок витрат у разі визнання правочину недійсним (+, –)

04.3.19
сума самостійного коригування відповідно до статті 39 розділу І Податкового кодексу України (–)

04.3.20 ТЦ
сума пропорційного та/або зворотного коригування відповідно до статті 39 розділу І Податкового кодексу України (+, –)

04.3.21 ТЦ
інші витрати господарської діяльності, до яких розділом ІІІ Податкового кодексу України прямо не встановлено обмежень щодо віднесення до складу витрат

04.3.22
__________________________________

1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.

2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.

3 Звітні (податкові) періоди, що використовувалися у 2011 році.

4 Значення, що переноситься до рядка 04 ІВ Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика.

5 З урахуванням положень пункту 11 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України.Керівник (уповноважена особа)
__________________
(підпис)

М. П._______________________
(ініціали, прізвище)


Головний бухгалтер (особа, відповідальна

за ведення бухгалтерського обліку)
__________________
(підпис)


_______________________
(ініціали, прізвище)Додаток АМ

до Податкової декларації з податку

на доходи (прибуток) страховика


Звітна
Звітна нова
УточнюючаКод за ЄДРПОУ
Звітний (податковий) період ____ року


Рік1
І квартал2
Півріччя2
Три квартали2
Рік2


ІІ квартал3
II - III квартали3
II - IV квартали3

Таблиця 1. Нарахована амортизація за звітний період

Нарахована

амортизація

за звітний

(податковий) період

У тому числі

основних засобів та інших необоротних активів

нематеріальних активів

тимчасової податкової різниці, яка виникла за результатами інвентаризації основних засобів станом на

01 квітня 2011 року

1

2

3

4Таблиця 2. Витрати на ремонт та поліпшення основних засобів відповідно

до пункту 146.12 статті 146 розділу ІІІ Податкового кодексу України


Балансова вартість основних засобів на початок звітного (податкового) року

Сума ліміту витрат на поліпшення на звітний (податковий) рік

(графа 1 х 10 %)

Фактичні обсяги витрат на поліпшення на звітний

(податковий)

період

Сума, що враховується до складу витрат звітного (податкового) періоду (графа 3 в межах графи 2)

1

2

3

4

_____________________________________

1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.

2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.

3 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.
Керівник (уповноважена особа)
__________________
(підпис)

М. П._______________________
(ініціали, прізвище)


Головний бухгалтер (особа, відповідальна

за ведення бухгалтерського обліку)
__________________
(підпис)


_______________________
(ініціали, прізвище)
Звітний (податковий) період 20__ рокуРік1
І квартал2
Півріччя2
Три квартали2
Рік2


ІІ квартал3
II - III квартали3
II - IV квартали3Додаток СБ
до рядка 03.9 СБ додатка ДС до рядків 01 ДС та 03 ДС; до рядка 04.3.5 СБ додатка ІВ до рядка 04 ІВ Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика
Звітна
Звітна нова
УточнюючаКод за ЄДРПОУ

Суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості


Коригування здійснюється у зв'язку з невиконанням умов договору(ів):

Коригування здійснюється на підставі:


Показники


номер договору

дата

найменування особи (прізвище, ім’я, по батькові),

з якою укладено договір,

її податковий номер4

платник податку згідно з договором є: продавцем або покупцем5

положень підпунктів 159.1.1 та 159.1.2 пункту 159.1 статті 159 розділу ІІІ Податкового кодексу України або пункту 5 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України

таких документів

коригування суми доходів (+, –)

коригування суми витрат (+, –)

пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 159.1.2 пункту 159.1 статті 159 розділу ІІІ Податкового кодексу України або пункту 5 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України

за звітний (податковий) період


за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень


за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (графа 9 – графа 10)

код рядка

03.9 СБ

04.3.5 СБ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


Всього за укладеними договорами6___________________________

1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.

2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.

3 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

4 У разі укладання договору з нерезидентом зазначається код нерезидента в країні резиденції.

5 У графі 4 в обов’язковому порядку зазначається «продавець» або «покупець», залежно ким є платник податку згідно з цим договором.

6 У даній графі відображається загальна сума доходів/витрат, яка відповідно заноситься до рядка 03.9 СБ додатка ДС до рядків 01 ДС та 03 ДC Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика та до рядка 04.3.5 СБ додатка ІВ до рядка 04 ІВ Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика, а також у графах 9-11 проставляється загальна сума пені за відповідний період.Керівник (уповноважена особа)__________________
(підпис)

М. П.


_______________________
(ініціали, прізвище)


Головний бухгалтер (особа, відповідальна

за ведення бухгалтерського обліку)__________________
(підпис)


_______________________
(ініціали, прізвище)Додаток ПН

до рядків 16 ПН та 19 ПН Податкової декларації

з податку на доходи (прибуток) страховика
Звітна
Звітна нова
Уточнююча
Код за ЄДРПОУ

Звітний (податковий) період _____ року


Рік1
І квартал2
Півріччя2
Три квартали2
Рік2


ІІ квартал3
II - III квартали3
II - IV квартали3
Повне найменування нерезидента ________________________________________ ________________________________________
Місцезнаходження нерезидента ____________
________________________________________

________________________________________

________________________________________


Назва країни, в якій зареєстрована особа4_______________________________________

____________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Код нерезидента в країні резиденції

Код країни4


Відмітка про наявність офшорного статусу5

Звіт про виплачені доходи нерезидентам та утриманий з них податок
Таблиця 1. Розрахунок (звіт) податкових зобовязань нерезидентів,

якими отримано доходи із джерелом їх походження з України6Види доходів

Код рядка

Сума доходів

Ставка податку (%) згідно з Податковим кодексом України

Ставка податку (%) згідно з міжнародним договором7

Сума податку (графа 3 х (графа 4/100 або графа 5/100))

1

2

3

4

5

6

Доходи нерезидентів із джерелом їх походження з України, із них:


16 ПН

х

х


_______8

проценти, дисконтні доходи, що сплачуються на користь нерезидента, у тому числі проценти за позиками та борговими зобов’язаннями, випущеними (виданими) резидентом16.1


15дивіденди, які сплачуються резидентом

16.2
15роялті

16.3
15фрахт

16.4
6доходи від інжинірингу

16.5
15лізингова/орендна плата за договорами оперативного лізингу/оренди

16.6
15доходи від продажу нерухомого майна

16.7
15прибуток від здійснення операцій із торгівлі цінними паперами, деривативами або іншими корпоративними правами


16.8


15доходи, отримані від спільної діяльності

16.9
15винагорода за впровадження культурної, освітньої, релігійної, спортивної, розважальної діяльності


16.10

15брокерська, комісійна, агентська винагорода

16.11
15доходи, одержані від діяльності у сфері розваг (крім діяльності з проведення державної грошової лотереї)16.12


15доходи у вигляді благодійних внесків та пожертв на користь нерезидентів


16.13

15інші доходи

16.14
15прибуток від операцій з безпроцентними (дисконтними) облігаціями чи казначейськими зобов'язаннями916.15
_______10проценти, дохід (дисконт) на державні цінні папери, або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов’язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, які продані (розміщені) нерезидентами за межами території України 

16.16

 

 х

х

 х

проценти за отримані державою або до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи кошторисі Національного банку України, або кредити (позики), які отримані суб’єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями

16.17

 

х

х

х

доходи за виробництво та/або розповсюдження реклами


16.18
20
Таблиця 2. Розрахунок прибутку від операцій з безпроцентними (дисконтними)
облігаціями чи казначейськими зобов'язаннями (до рядка 16.15 таблиці 1)
№ з/п


Дата придбання цінних паперів

Ціна придбання цінних паперів

Номінальна вартість цінних паперів

Сума прибутку (графа 4 – графа 3)

Сума податку на прибуток
(графа 5 х___10/ 100)

1

2

3

4

5

6

1
2
n
16.15

Х

Х

Х
Таблиця 3. Розрахунок (звіт) податкових зобов’язань при здійсненні страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), страхових виплат (страхових відшкодувань) у межах договорів страхування або перестрахування ризиків, у тому числі страхування життя на користь нерезидентів відповідно до пункту 160.6 статті 160 розділу ІІІ Податкового кодексу України


Види доходів

Код рядка

Сума доходів

Ставка податку (%) згідно з Податковим кодексом України

Сума податку
(графа 3 х

(графа 4/100))

1

2

3

4

5

Страхові платежі (страхові внески, страхові премії) та страхові виплати (страхові відшкодування) у межах договорів страхування або перестрахування ризиків, у тому чисті страхування життя на користь нерезидентів, із них:


19 ПН

х


_____11

страхові платежі (страхові внески, страхові премії) у межах договорів страхування або перестрахування ризиків, у тому числі страхування життя на користь нерезидентів в інших випадках, ніж зазначені у рядках 19.2, 19.3, 19.4 цієї таблиці


19.1

12
страхові виплати (страхові відшкодування) у межах договорів страхування ризиків за межами України в інших випадках, ніж зазначені у рядку 19.3 цієї таблиці19.2


4
страхові виплати (страхові відшкодування) у межах договорів з обов’язкових видів страхування, за якими страхові виплати (страхові відшкодування) здійснюються на користь фізичних осіб – нерезидентів, а також за договорами страхування у межах системи міжнародних договорів „Зелена карта”


19.3 СВ

0


х

страхові платежі (страхові внески, страхові премії) у межах договорів страхування або перестрахування ризиків, у тому числі страхування життя на користь нерезидентів відповідно до абзацу четвертого пункту 160.6 статті 160 розділу ІІІ Податкового кодексу України

19.4 РН
0

х

____________________________

1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.

2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.

3 Звітні (податкові) періоди, що використовувалися у 2011 році.

4 Відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 30 грудня 2013 року № 426.

5 Згідно з переліком офшорних зон, встановленим Кабінетом Міністрів України.

6 Додаток заповнюється окремо по кожному нерезиденту, якому виплачуються доходи.

7 У разі застосування міжнародного договору вказати його назву та статтю, згідно з якою застосовується передбачена договором ставка податку (порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування відповідно до статті 103 глави 10 розділу ІІ Податкового кодексу України ):

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8 Значення, що переноситься до рядка 16 ПН Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика.

9 Значення рядка 16.15 графи 3 таблиці 1 відповідає сумі в рядку 16.15 графи 5 таблиці 2. Значення рядка 16.15 графи 6 таблиці 1 відповідає сумі в рядку 16.15 графи 6 таблиці 2.

10 Зазначається основна ставка податку на прибуток, визначена відповідно до статті 151 розділу ІІІ Податкового кодексу України.

11 Значення, що переноситься до рядка 19 ПН Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика.
Керівник (уповноважена особа)
__________________
(підпис)

М. П._______________________
(ініціали, прізвище)


Головний бухгалтер (особа, відповідальна

за ведення бухгалтерського обліку)
__________________
(підпис)


_______________________
(ініціали, прізвище)
Додаток РН

до рядка 19.4 РН таблиці 3 додатка ПН до

рядків 16 ПН та 19 ПН Податкової декларації

з податку на доходи (прибуток) страховика
Звітна
Звітна нова
Уточнююча


Код за ЄДРПОУ
Звітний (податковий) період ____ року


Рік1
І квартал2
Півріччя2
Три квартали2
Рік2


ІІ квартал3
II - III квартали3
II - IV квартали3
1   2   3   4   5   6   7   8   9