Головна сторінка

Штамп територіального органу Міністерства доходів і зборів УкраїниНазваШтамп територіального органу Міністерства доходів і зборів України
Сторінка6/9
Дата конвертації12.09.2017
Розмір1.23 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9
1. /nak84.docШтамп територіального органу Міністерства доходів і зборів України

Таблиця 2


№ з/п


Номер і дата укладення брокер-ського документа, що підтвер-джує перестра-хування4


Номер і дата укладення договору перестрахування з обовязкового страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки5


Найменування та місцезнаходжен-ня перестрахового брокера, яким від імені страховика-резидента укладено договір перестраху-

вання

Найменування та місцезнаходжен-ня перестраховика -нерезидента, з яким укладено договір перестрахування (згідно з переліком у брокерському документі)

Рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховиків

(перестрахо-виків) –нерезидентів


Найменуван-ня міжнародного

рейтингового агентства, яке встановило рейтинг

Джерело

інформа-ції про рейтинг (назва, дата)

Сума

страхових платежів (страхових внесків, страхових премій)

на користь нерезидентів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

n
Усього


х

х

х

х

х

х

х

_______6

_________________________________________________

1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.

2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.

3 Звітні (податкові) періоди, що використовувалися у 2011 році.

4 У разі заповнення графи 2 графа 3 не заповнюється.

5 У разі заповнення графи 3 графи 2, 4 - 7 не заповнюються.

6 Сума значень графи 8 таблиці 1 та графи 9 таблиці 2 переноситься до рядка 19.4 РН таблиці 3 додатка ПН до рядків 16 ПН та 19 ПН Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика.

Керівник (уповноважена особа)


__________________
(підпис)

М. П.

_______________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна

за ведення бухгалтерського обліку)
__________________
(підпис)


_______________________
(ініціали, прізвище)


Додаток СВ

до рядка 19.3 СВ таблиці 3 додатка ПН до рядків 16 ПН та 19 ПН Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика
Звітна
Звітна нова
УточнюючаКод за ЄДРПОУ

Звітний (податковий) період ____ року


Рік1
І квартал2
Півріччя2
Три квартали2
Рік2


ІІ

квартал3
II - III квартали3
II - IV квартали3Інформація про суми страхових виплат (страхових відшкодувань)

з обов’язкових видів страхуванняПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Сума страхових виплат (страхових відшкодувань) на користь нерезидентів (рядок 19.3.1 + рядок 19.3.2), із них:


19.3 СВ_____4

за договорами з обов’язкових видів страхування фізичних осіб-нерезидентів


19.3.1
за договорами страхування у межах системи міжнародних договорів „Зелена картка”


19.3.2


___________________________________________

1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.

2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.

3 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

4 Значення, що переноситься до рядка 19.3 СВ таблиці 3 додатка ПН до рядків 16 ПН та 19 ПН Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика.
Керівник (уповноважена особа)
__________________
(підпис)

М. П._______________________
(ініціали, прізвище)


Головний бухгалтер (особа, відповідальна

за ведення бухгалтерського обліку)
__________________
(підпис)


_______________________
(ініціали, прізвище)


Звітна
Звітна нова
Додаток ВП

до рядків 24-27, 29-32 та 34-37

Податкової декларації з податку на

доходи (прибуток) страховика


Код за ЄДРПОУ

1

Звітний (податковий) період _____року
Рік1
І квартал2
Півріччя2
Три квартали2
Рік2ІІ квартал3
ІІ - ІІІ квартали3
ІІ - ІV квартали3

2Звітний (податковий) період ____ року, що уточнюєтьсяРік1
І квартал2
Півріччя2
Три квартали2
Рік2ІІ квартал3
ІІ - ІІІ квартали3
ІІ - ІV квартали3

Розрахунок податкових зобов’язань за період, у якому виявлено помилку(и) 4
Таблиця 1. Врахування помилки(ок) у звітному (податковому) періоді,

наступному за періодом, за який виявлено помилку(и)

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід від страхової діяльності

01 ДСНарахована сума податку за ставкою 3 % (рядок 01 х 3 %)

02
Інші доходи

03 ДС
Частка інших витрат

04 ІВ
Від’ємне значення об’єкта оподаткування від іншої діяльності попереднього звітного (податкового) року (від’ємне значення рядка 06 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика за попередній звітний (податковий) рік)

05
Об’єкт оподаткування від іншої діяльності (рядок 03 ДС рядок 04 ІВ

рядок 05)

06
Сума податку на прибуток від іншої діяльності (позитивне значення рядка 06 х ____5/100)

07
Cума сплачених авансових внесків у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) та перевищення суми таких внесків над нарахованою сумою податку минулих звітних (податкових) періодів, із них:  

08
сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку

08.1
залишок суми, що підлягає перенесенню на наступні звітні (податкові) періоди

08.2
Нарахована сума податку на прибуток за основною ставкою (рядок 07 – рядок 08.1)

09
Нарахована сума податку на прибуток за звітний (податковий) період за операціями з цінними паперами, що перебувають/не перебувають в обігу на фондовій біржі (рядок 05 таблиці 1 + рядок 05 таблиці 2 додатка ЦП до рядків 03.15 ЦП та 03.16 ЦП додатка ДС до рядків 01 ДС та 03 ДС; до рядків 04.3.15 ЦП та 04.3.16 ЦП додатка ІВ до рядка 04 ІВ Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика)

101   2   3   4   5   6   7   8   9