Головна сторінка

Штамп територіального органу Міністерства доходів і зборів України



НазваШтамп територіального органу Міністерства доходів і зборів України
Сторінка8/9
Дата конвертації12.09.2017
Розмір1.23 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9
1. /nak84.docШтамп територіального органу Міністерства доходів і зборів України

Інформація по нарахованих та отриманих сумах страхових та перестрахових платежів в розрізі страхувальників/перестрахувальників
Таблиця 1. Юридичні особи



з/п

Повне найменування страхувальника/ перестрахувальника


Код за ЄДРПОУ або податковий номер платника податків страхувальника/ перестрахувальника

Сума нарахованих страхових/перестрахових платежів, грн

Сума отриманих страхових/перестрахових платежів, грн

1

2

3

4

5

1













2













n













Усього

х

х

_______4





Таблиця 2. Фізичні особи


Кількість страхувальників

Загальна сума нарахованих страхових платежів, грн

Загальна сума отриманих страхових платежів, грн

1

2

3




_______4




_______________

1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.

2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.

3 Звітні (податкові) періоди, що використовувалися у 2011 році.

4 Сума значень графи 4 таблиці 1 та графи 2 таблиці 2 переноситься до рядка 01.1СП таблиці 1 додатка ДС до рядків 01 ДС та 03 ДС Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика.


Керівник (уповноважена особа)

_______________________
(підпис)

М. П.

___________________________
(ініціали, прізвище)



Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

_______________________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)




Звітний (податковий) період _____ року










Рік1




І квартал2




Півріччя2




Три квартали2




Рік2



Додаток ТЦ
до рядків 01.13 ТЦ, 01.14 ТЦ, 03.22 ТЦ, 03.23 ТЦ додатка ДС до рядків 01 ДС та 03 ДС; рядків 04.3.20 ТЦ, 04.3.21 ТЦ додатка ІВ до рядка 04 ІВ; рядків 01.13 ТЦ, 01.14 ТЦ, 02.13 ТЦ, 02.14 ТЦ таблиці 1 та рядків 01.16 ТЦ , 01.17 ТЦ, 02.16 ТЦ, 02.17 ТЦ таблиці 2 додатка ЦП до рядків 03.15 ЦП та 03.16 ЦП додатка ДС до рядків 01 ДС та 03 ДС; до рядків 04.3.15 ЦП та 04.3.16 ЦП додатка ІВ до рядка 04 ІВ Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика





Звітна




Звітна нова




Уточнююча

Код за ЄДРПОУ



























Таблиця 1. Самостійне коригування податкових зобов’язань платника податку з метою трансфертного ціноутворення3

Загальні відомості:

Код найменування операції

Предмет контрольованої операції


Дата здійснення операції

номер додатка4

номер з/п контрольо-ваної

операції5

Сума коригування:


повне найменування особи (прізвище, ім’я, по батькові), яка бере участь у контрольованій операції

код особи


контракт (договір)

дата

номер

опис предмета операції

код типу

предмета операції

код за

Державним класифіка-тором продукції та послуг

код товару за

УКТ ЗЕД

код послуги згідно з Класифікацією зовнішньо- економічних послуг


з


по

доходів (+)



витрат (-)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Доходи від страхової діяльності














































х














































х

Всього за укладеними договорами6




х

Товари (роботи, послуги), крім цінних паперів, операції з якими оподатковуються відповідно до пункту 153.8 статті 153 розділу ІІІ Податкового кодексу України

































































































Всього за укладеними договорами 7







Цінні папери, що перебувають в обігу на фондовій біржі, операції з якими оподатковуються відповідно до пункту 153.8 статті 153 розділу ІІІ Податкового кодексу України

































































































Всього за укладеними договорами 8







Цінні папери, що не перебувають в обігу на фондовій біржі, операції з якими оподатковуються відповідно до пункту 153.8 статті 153 розділу ІІІ Податкового кодексу України

































































































Всього за укладеними договорами9






1   2   3   4   5   6   7   8   9