Головна сторінка

Положення про оперативний контроль за станом охорони праціСкачати 143.22 Kb.
НазваПоложення про оперативний контроль за станом охорони праці
Дата конвертації16.03.2016
Розмір143.22 Kb.
ТипПоложення
1. /Охрана труда примерный алгоритм/Дол Инструкция ответственного ЭХ.doc
2. /Охрана труда примерный алгоритм/Журнал Оперативного контроля.doc
3. /Охрана труда примерный алгоритм/Журнал инструктажей.doc
4. /Охрана труда примерный алгоритм/Журнал регистраций несч.doc
5. /Охрана труда примерный алгоритм/Журнал учета выдачи инструкций.doc
6. /Охрана труда примерный алгоритм/Журнал учета регистраций инструкций.doc
7. /Охрана труда примерный алгоритм/Закон Украины об охране труда.doc
8. /Охрана труда примерный алгоритм/Инструкция ОТ - вводный инструктаж.doc
34. /Охрана труда примерный алгоритм/Перечень вопросов вводного инструктажа.doc
35. /Охрана труда примерный алгоритм/Перечень инструкций по ОТ.doc
36. /Охрана труда примерный алгоритм/Перечень работ с повышенной опасностью.doc
37. /Охрана труда примерный алгоритм/Положение о службе охраны труда.doc
Инструкция для лица, ответственного за электрохозяйство
Положення про оперативний контроль за станом охорони праці
Реєстрації інструктажів з питань охорони праці
Журнал регистрации потерпевших от несчастных случаев
Журнал учета выдачи инструкций по охране труда
Журнал учета регистрации инструкций по охране труда
Закон украины об охране труда
Ооо " " "утверждаю"
Директор
Инструкция по охране труда для электросварщика ручной сварки. Инструкция по охране труда для электромонтера щита управления
Перелік робіт з підвищеною небезпекою
Законом Украины «Об охране труда»


(підприємство, установа, організація)

ЖУРНАЛ


оперативного контролю

за станом охорони праці


(цех, дільниця, бригада, служба, майстерня тощо)

Розпочато “_______”_______________________ 200____ р.
Закінчено “_______”_______________________ 200____ р.


УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова профкому Керівник ___________________________

„____”__________200__р. „_____”_____________________ 200__р.

ПОЛОЖЕННЯ

про оперативний контроль за станом охорони праці
Система оперативного контролю за станом охорони праці має метою посилення уваги до питань охорони праці і виробничої санітарії з боку керівника підрозділів та голів цехових комітетів профсоюзів, а також підвищення особистої відповідальності керівників за створення здорових і безпечних умов праці у довірених підрозділах.

Система оперативного контролю за станом охорони праці має 3 ступені контролю і полягає у такому:

I ступінь: щодня майстер із уповноваженим з охорони праці зміни (ділянки) обходять робочі місця і визначають порушення Правил охорони праці, записують їх у Журнал оперативного контролю за станом охорони праці і вживають заходів до усунення виявлених недоліків. У разі відсутності порушень у журналі робиться запис „Порушень Правил охорони праці н6емає”. Усі записи у журналі робляться за підписами майстра і уповноваженого з охорони праці

Наприкінці зміни підсумки перевірки доповідаються начальникові цеху, голові цехового комітету та старшому уповноваженому з охорони праці цеху.

Примірний перелік питань, які підлягають контролю на 1-му ступені.

 1. Наявність заземлення обладнання та справність запірних пристроїв електрошаф.

 2. Наявність та справність захисних огороджень та екранів обладнання.

 3. Наявність вказівних написів на важелях та кнопках керування обладнання.

 4. Наявність аварійних та звичайних столових кнопок червоного кольору.

 5. Наявність та справність світильників місцевого освітлення, якщо вони передбачені паспортом обладнання.

 6. Наявність і стан допоміжного інструменту.

 7. Справність вантажно-транспортних механізмів, чалочних пристосувань, технологічної тари та її завантаження.

 8. Стан проходів та проїздів.

 9. Стан підлоги на робочих місцях.

 10. Наявність та справність дерев’яних підніжних решіток.

 11. Наявність щитів перекриття каналів, стружкоприбиральних транспортерів.

 12. Складування заготовок і деталей.

 13. Освітлення робочих місць.

 14. Технічний стан вентиляційних систем.

 15. Наявність у працівників спецодягу, головних уборів, взуття закритого типу та засобів індивідуального захисту (окуляри, засоби захисту органів слуху, захисні каски та ін.).

 16. Відповідність професій працівників роду виконуваної роботи.

 17. Наявність Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

 18. Наявність у працівників посвідчень на право виконання робіт підвищеної небезпеки (електрики, газоелектрозварники, стропальники, машиністи кранів тощо).

 19. Наявність наряду-допуску на виконання небезпечних робіт (в електроустановках, на висоті та ін.).

 20. Справність питного водопостачання: апарати газводи, питні фонтанчики).

2 ступінь: начальник цеху, голова цехового комітету, старший уповноважений з охорони праці, механік та енергетик щотижня (день проведення затверджується розпорядженням по заводу) обходять виробничі ділянки, перевіряють стан справ у цеху та виявлені порушення записують у Журнал оперативного контролю за станом охорони праці.

Після проведення перевірки проводиться нарада з інженерно-технічними працівниками цеху і прийняті рішення щодо усунення порушень оформляються розпорядженням по цеху.

Один раз на місяць начальники цехів та голови цехових комітетів звітують перед керівником і головою профкому про підсумки перевірок та вжиті заходи.

3 ступінь: щомісячно керівник разом з головою профкому та головою комісії з охорони праці знайомляться із станом охорони праці у цехах.

На нараді після звітів начальників цехів вирішуються питання, пов/язані з профілактикою травматизму та професійних захворювань. Прийняті рішення оформляються наказом або розпорядженням по підприємству.
Примітка: 1. У цей журнал записуються результати всіх перевірок, які проводяться уповноваженими з охорони праці, керівними працівниками та спеціалістами підприємства, працівниками служби охорони праці та органів державного нагляду, якщо ними прийнято рішення не вручати припис, акт або інший документ про результати перевірки.

2 Журнал повинен знаходитися на робочому місці керівника зміни, дільниці цеху.

3. Журнал оперативного контролю має бути пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою.

Стор. __________
п/п


Дата

перевіркиЗміст виявлених порушень

Посада (професія),

прізвище осіб, які допустили порушення

Підписи перевіряючих із зазначенням посади П.І.П.

1

2

3

4

5Стор. ___________


Пропозиції (заходи) щодо усунення порушень


Термін виконання

Відповідальний за виконання (призначає керівник підрозділу

Дата виконання, посада, підпис особи, яка зробила запис

6

7

8

9