Головна сторінка

Перелік робіт з підвищеною небезпекоюСкачати 193.84 Kb.
НазваПерелік робіт з підвищеною небезпекою
Дата конвертації16.03.2016
Розмір193.84 Kb.
ТипДокументи
1. /Охрана труда примерный алгоритм/Дол Инструкция ответственного ЭХ.doc
2. /Охрана труда примерный алгоритм/Журнал Оперативного контроля.doc
3. /Охрана труда примерный алгоритм/Журнал инструктажей.doc
4. /Охрана труда примерный алгоритм/Журнал регистраций несч.doc
5. /Охрана труда примерный алгоритм/Журнал учета выдачи инструкций.doc
6. /Охрана труда примерный алгоритм/Журнал учета регистраций инструкций.doc
7. /Охрана труда примерный алгоритм/Закон Украины об охране труда.doc
8. /Охрана труда примерный алгоритм/Инструкция ОТ - вводный инструктаж.doc
34. /Охрана труда примерный алгоритм/Перечень вопросов вводного инструктажа.doc
35. /Охрана труда примерный алгоритм/Перечень инструкций по ОТ.doc
36. /Охрана труда примерный алгоритм/Перечень работ с повышенной опасностью.doc
37. /Охрана труда примерный алгоритм/Положение о службе охраны труда.doc
Инструкция для лица, ответственного за электрохозяйство
Положення про оперативний контроль за станом охорони праці
Реєстрації інструктажів з питань охорони праці
Журнал регистрации потерпевших от несчастных случаев
Журнал учета выдачи инструкций по охране труда
Журнал учета регистрации инструкций по охране труда
Закон украины об охране труда
Ооо " " "утверждаю"
Директор
Инструкция по охране труда для электросварщика ручной сварки. Инструкция по охране труда для электромонтера щита управления
Перелік робіт з підвищеною небезпекою
Законом Украины «Об охране труда»

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Держнаглядохоронпраці України

26.01.2005 № 15

ПЕРЕЛІК РОБІТ З ПІДВИЩЕНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ


 1. Електрозварювальні, газополум'яні, наплавочні і паяльні роботи. Контроль за зварювальними з'єднаннями.

 2. Роботи в охоронних зонах ліній електропередач.

 3. Роботи на кабельних лініях і діючих електроустановках.

 4. Роботи в зонах дії струму високої частоти, іонізуючого випромінювання, електростатичного та електромагнітного полів, а також роботи із застосуванням лазерів, дозиметрів.

 5. Роботи на повітряних лініях зв'язку, які перетинають лінії електропередач, контактні проводи.

 6. Електропрогрів бетону та електророзморожування грунтів.

 7. Обслуговування, ремонт та наладка обладнання для плазменно-дугової зварки, різання, напилювання, нанесення покрить та іншого електрозварювального устаткування.

 8. Роботи в термічних цехах та дільницях на електротермічних установках підвищеної та високої частоти.

 9. Виготовлення, випробування, транспортування, зберігання та використання промислових вибухових матеріалів та їх знешкодження.

 10. Роботи з надзвичайно займистими, легкозаймистими, займистими та вибухонебезпечними речовинами.

 11. Роботи, пов'язані з технічним обслуговуванням вибухонебезпечних виробництв, цехів, дільниць, об'єктів, засобів пожежної сигналізації та систем автоматичного пожежогасіння.

 1. Пожежно-технічне обстеження будинків та висотних споруд. Виїзд особового складу підрозділів пожежної охорони по тривозі.

 1. Транспортування балонів, контейнерів, ємностей із стисненими, зрідженими, отруйними, вибухонебезпечними та інертними газами, їх заповнення та ремонт.

 2. Обслуговування агрегатів і котлів, працюючих на газі і рідкому паливі.

 3. Роботи з профілактики і технічного обслуговування газового господарства.

 4. Виконання газонебезпечних робіт.

 5. Роботи по технічному обслуговуванню і експлуатації компресорних та газорегуляторних станцій, лінійних частин магістральних газопроводів.

 6. Монтаж і експлуатація засобів електрохімічного захисту підземних газопроводів від корозії.

 7. Роботи, пов'язані з будівництвом, обслуговуванням і ремонтом газопроводів, газорозподільних пунктів, які використовують природні, нафтові, штучні, змішані і зріджені вуглеводневі гази.

 8. Роботи по монтажу та зварюванню підземних та зовнішніх газопроводів, газифікації об'єктів, а також по нанесенню протикорозійного ізоляційного покриття.

 9. Підключення до діючого газопроводу новозмонтованих газопроводів.

 10. Обслуговування та ремонт газоперекачувальних агрегатів.

 11. Освоєння і глушіння газових та нафтових свердловин.

 12. Промислово-геофізичні дослідження свердловин.

 13. Ліквідація відкритих газових та нафтових фонтанів.

 14. Роботи по видобутку та переробці нафти, газу і конденсату в нафтогазопереробній та хімічній промисловості.

 15. Роботи по ліквідації нафтогазоводопроявлень в процесі буріння свердловин.

 16. Роботи, пов'язані з обслуговуванням, експлуатацією та ремонтом компресорних та холодильних установок, працюючих на вибухонебезпечних та токсичних газах.

 17. Роботи, пов'язані з підготовкою залізничних цистерн, контейнерів, балонів та інших ємностей до зливу-наливу вибухонебезпечних, токсичних та займистих рідин.

 18. Роботи, пов'язані з монтажем, експлуатацією та ремонтом магістральних нафтопроводів, нафтопродуктопроводів, аміакопроводів і технологічних трубопроводів.

 19. Роботи в охоронних зонах діючих магістральних газопроводів та комунікацій газових промислів.

 20. Роботи по виробництву, зберіганню, використанню та транспортуванню речовин, які відносяться до I та II класу небезпеки.

 21. Злив, очистка, нейтралізація резервуарів, тари та інших ємностей з-під нафтопродуктів, кислот, лугів та інших шкідливих речовин, в тому числі радіоактивних.

 22. Роботи по монтажу та ремонту обладнання в насосних та компресорних станціях на нафтогазовидобувних та нафтогазопереробних підприємств­вах.

 23. Монтаж, ремонт, реконструкція, наладка, експлуатація, введення в експлуатацію та виведення з експлуатації, здійснення інспекційного контролю обладнання, що містить радіонуклідні джерела.

 24. Експлуатація циклотронів, бетатронів, лінійних прискорювачів та інших прискорювальних установок.

 25. Роботи з отруйними, шкідливими, токсичними та радіоактивними речовинами.

 26. Роботи по дезактивації, дезинсекції, дератизації та дезинфекції приміщень.

 27. Роботи з використанням інертних газів.

 28. Роботи, пов'язані з виробництвом скла та скловиробів.

 29. Виготовлення та застосування скловати, шлаковати, азбесту, мастик на бітумній основі, перхлорвінілових і бакелітових матеріалів.

 30. Нанесення лакофарбувальних покрить, грунтовок та шпакльовок на основі нітрофарб, полімерних композицій (поліхлорвінілових, епоксидних тощо).

 31. Обробка деревини та інших речовин антисептичними та вогнезахисними сумішами і речовинами.

 32. Виготовлення виробів та деталей із пластмас, гуми на пресах, вулканізаторах, виливних та черв'ячних машинах, таблетмашинах, каландрах та вальцях.

 33. Підготовка до знешкодження і обезжирювання установок і деталей чотирьоххлористим вуглецем.

 34. Вулканізаційні роботи.

 35. Обслуговування і ремонт акумуляторних батарей.

 36. Роботи, пов'язані з виробництвом, зберіганням, транспортуванням та застосуванням агрохімікатів, пестицидів, гербіцидів.

 37. Гасіння вапна.

 38. Обслуговування генераторних ацетиленових установок.

 39. Гальванічні роботи, чистка вентиляційних каналів та повітропроводів.

 40. Роботи по виробництву феросплавів, агломерату, чавуну, сталі, прокату, труб, вогнетривів, коксу та хімічних продуктів коксування, ртуті, нікелю, цинку, свинцю, олова, кадмію, індію, алюмінію, силуміну, магнію, титану, кристалічного кремнію, сірки, сірчаної, соляної, азотної і ортофосфорної кислот, ціаністих солей та розчинів, порошків, лігатур та інших сполук рідкоземельних металів, наплавочних порошків і прутків, твердих сплавів і тугоплавкого дроту, напівпровідників, пиловугільного палива. Обслуговування устаткування по їх виробництву.

 41. Плавильні, заливочні роботи і роботи по термообробці лиття.

 42. Роботи з окислюючими речовинами.

 43. Комплекс робіт щодо виробництва, переробки, розподілу, зберігання і застосування продуктів розділення повітря, водню, хлору, аміаку, природного та супровідних металургійному та хімічному виробництву газів.

 44. Обслуговування станів гарячої і холодної прокатки, турбоформовочних станів та пічного зварювання труб.

 45. Роботи, пов'язані з відпалюванням сталі, сплавів і відливок.

 46. Гранулювання доменного шлаку.

 47. Роботи, пов'язані з вибиванням відливок, титанової губки із застосуванням відбійних молотків.

 48. Робота з піскоструминними апаратами.

 49. Нанесення бетону, ізоляційних і обмуровочних матеріалів методом набризкування і напилення.

 50. Управління, завантаження та обслуговування дробарних, сортувальних, фасувально-пакувальних, просівальних, змішувальних формувальних, затиральних, фільтрувальних, намотувальних, варочних, плавильних, сепараторних, очисних, обрізних, бурових, в'язальних, полірувальних механізмів.

 51. Обслуговування вальцювальних, штампувальних, вузлов'язальних і навивальних верстатів та автоматів.

 52. Випробування та обслуговування парових і водогрійних котлів, економайзерів, паропроводів, трубопроводів гарячої води, пароперегрівників, теплообмінників, тепломеханічного устаткування, посудин, що працюють під тиском.

 53. Підземні роботи на шахтах та рудниках.

 54. Підземна геологорозвідка.

 55. Сейсморозвідка.

 56. Геолого-маркшейдерські роботи.

 57. Аварійно-рятувальні роботи, гасіння пожеж, боротьба з повінню.

 58. Дегазаційні роботи.

 59. Технічне обслуговування, експлуатація та ремонт підйомних установок, стволів, компресорних станцій.

 60. Утворення і експлуатація відвалів гірничих порід.

 61. Обслуговування лампових, лампової апаратури аерогазового контролю і сейсмопрогнозу.

 62. Проведення розкривних робіт, виїмка і навантаження корисних копалин при відкритих гірничих роботах.

 63. Виколювання, звалення, розпилювання і обробка блоків природного каменю, переміщення і навантаження їх в транспортні засоби.

 64. Обкладання та скріплення укосів, бортів, уступів кар'єрів.

 65. Підземні та відкриті гірничі роботи при будівництві, реконструкції і ремонті метрополітенів, підземних споруд спеціального призначення.

 66. Роботи на метрополітені в службі руху, рухомого складу, колії, топливних споруд, сигналізації та зв'язку.

 67. Розмивання порід з використанням гідромоніторів та інших засобів гідромеханізації.

 68. Прокладка, обслуговування та ремонт пульпопроводів.

 69. Зведення і нарощування дамб гідротехнічних споруд і гідровідвалів.

 70. Експлуатація та ремонт водозбірних споруд.

 71. Штучне заморожування ґрунтів та водозниження.

 72. Монтаж, демонтаж, експлуатація, ремонт і переміщення насос­них і землесосних установок, драг і земснарядів.

 73. Утворення і експлуатація перевантажувальних пунктів кар'єрів.

 74. Забивання свай.

 75. Цементація та хімічне закріплення ґрунтів та фундаментів.

 76. Укладка великогабаритних труб у траншеї.

 77. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах і колекторах.

 78. Земляні роботи, що виконуються в зоні розташування підземних комунікацій, під водою та на глибині більше 2 метрів.

 79. Продавлювання тунельних конструкцій під будинками, спорудами, магістралями і водоймищами.

 80. Роботи у замкнених просторах (ємностях, боксах, трубопроводах).

 81. Водолазні роботи.

 82. Роботи по обслуговуванню барокамер.

 83. Роботи верхолазні та на висоті.

 84. Роботи з підйомних і підвісних колисок і рихтувань на висоті.

 85. Монтаж та демонтаж конструкцій і обладнання за допомогою вертольотів.

 86. Монтаж та демонтаж будинків, споруд, а також відновлення та зміцнення їх аварійних частин.

 87. Обстеження димарів, вентиляційних каналів і дахів при капітальному ремонті будинків та споруд.

 88. Роботи по ремонту, фарбуванню, очистці від снігу та пилу дахів будівель при відсутності огорож.

 89. Робота на конструкціях мостових, баштових та козлових кранів.

 90. Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів.

 91. Транспортування негабаритних та важких вантажів на під'їзних коліях будівельних майданчиків.

 92. Монтаж, експлуатація і демонтаж бурових вишок.

 93. Монтаж, наладка, технічне обслуговування, експлуатація, ремонт і демонтаж вантажопідіймальних машин і механізмів, ліфтів, конвеєрів, підвісного канатного гідравлічного транспорту, технологічного і верстатного обладнання, електроустановок та ліній електропередач.

 94. Монтаж, демонтаж та обслуговування компресорного, холодильного обладнання, пресів-розширювачів, ковальсько-пресового устаткування.

 95. Монтаж, демонтаж і накачування шин автотранспортних засобів.

 96. Обслуговування і ремонт елементів підвіски автомобілів, гідропідйомників на автомобілях-самоскидах та самоскидних причепах, їх зняття і установка.

 97. Ремонт паливної апаратури двигунів внутрішнього згорання.

 98. Управління тракторами і самохідним технологічним устаткуванням.

 99. Малярні роботи у відсіках та резервуарах морських та річкових суден, а також очистка та фарбування суден у доках та на причалах.

 100. Монтаж і демонтаж головних та допоміжних механізмів в машинному відділенні морських та річкових суден.

 101. Роботи, що безпосередньо виконуються при обслуговуванні залізничного транспорту, електротранспорту, рухомого складу.

 102. Обслуговування механічних та автоматичних ліній.

 103. Роботи на копіювальних та розмножувальних машинах.

 104. Обслуговування верстатів по обробці деревини і металів.

 105. Роботи на цукрових заводах по обслуговуванню центрифуг і транспортерів.

 106. Проведення робіт в склосах, призначених для різної сільськогосподарської продукції, в вагонах зерновозах.

 107. Роботи по обслуговуванню і ремонту аспіраційних та пневмотранспортних систем на підприємствах по зберіганню і переробці зерна.

 108. Роботи по розвантаженню, складанню і зберіганню зернових та олійних культур, висівок, макухи і жротів насипом і в затареному вигляді.

 109. Роботи по оксидації обезводнених мастил при виробництві оліфи і лаків.

 110. Роботи по обслуговуванню бугаїв-плідників, кнурів і жеребців.

 111. Лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав лісу.

 112. Лісогосподарські і лісозаготівельні роботи, які виконуються на територіях, забруднених (5 - 10 кі/км2) цезієм 134, 137.

 113. Роботи по ліквідації лісових пожеж.

 114. Спорудження і обслуговування крижаних і поромних переправ, доріг, бродів.

 115. Буксирувальні роботи всіх видів на морському та річковому транспорті.

 116. Гідрометричні, гідрологічні і гідрохімічні роботи: на великих і середніх річках у період повені; рейдові виїзди на безмоторних човнах на озерах і водоймищах; роботи на річках і каналах, пов'язані з використанням човнових переправ, роботи і спостереження з льоду у період нестійкого льодоставу; гідрографічні обстеження водних об'єктів у важкодосяжних і необжитих районах.

 117. Снігомірні, сніголавинні, гляціологічні і скельові роботи: маршрутні снігозйомки у горах; сніголавинні і гляціологічні роботи у важкодосяжних високогірних районах у період максимальної скельової та лавинної активності.

 118. Робота вогневих обслуг з протиградовими виробами, пороховими зарядами і пусковими установками метеоракет, транспортування протиградових виробів та метеоракет на вогневі і стартові позиції.

 119. Роботи із застосуванням піротехнічного інструменту.

 120. Пожежно-технічне обстеження об'єктів з підвищеною пожежною, вибуховою та радіаційною небезпекою.

 121. Робота у випробувальних пожежних лабораторіях, на пожежних полігонах, на смугах психологічної підготовки пожежних та в теплодимокамерах.

 122. Робота особового складу пожежних підрозділів на колінчатих підіймачах та на автомеханічних дробинах.

 123. Виконання робіт на пожежах по знеструмленню електричних мереж, перекриттю заслінок на нафтогазопроводах, в резервуарних парках автобаз.

 124. Гасіння пожеж в трюмах морських та річкових суден.

 125. Монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації.

 126. Скелелазні роботи.


На підприємствах на основі Переліку, з урахуванням специфіки виробництва, роботодавцем розробляються і затверджуються відповідний перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з питань охорони праці.
Начальник юридичного відділу І. Калиновська


 1. Электросварочные, газопламенные, наплавочные и паяльные работы. Контроль за сварными соединениями.

 2. Работы в охранных зонах линий электропередач.

 3. Работы на кабельных линиях и действующих электроустановках.

 4. Работы в зонах действия тока высокой частоты, ионизирующего излучения, электростатического и электромагнитного полей, а также работы с применением лазеров, дозиметров.

 5. Работы на воздушных линиях связи, пересекающих линии электропередач, контактные провода.

 6. Электропрогрев бетона и электроразморозка грунтов.

 7. Обслуживание, ремонт и наладка оборудования для плазменно-дуговой сварки, резки, напыления, нанесения покрытий и другого электросварочного оборудования.

 8. Работы в термических цехах и участках на электротермических установках повышенной и высокой частоты.

 9. Изготовление, испытание, транспортировка, хранение и использование промышленных взрывчатых материалов и их обезвреживание.

 10. Работы с чрезвычайно возгораемыми, легковоспламеняющимися, возгораемыми и взрывоопасными веществами.

 11. Работы, связанные с техническим обслуживанием взрывоопасных производств, цехов, участков, объектов, средств пожарной сигнализации и систем автоматического пожаротушения. Пожарно-техническое обследование домов и высотных сооружений. Выезд личного состава подразделений пожарной охраны по тревоге.

 12. Транспортировка баллонов, контейнеров, емкостей со сжатыми, сжиженными, ядовитыми, взрывоопасными и инертными газами, их заполнение и ремонт.

 13. Обслуживание агрегатов и котлов, работающих на газе и жидком топливе.

 14. Работы по профилактике и техническому обслуживанию газового хозяйства.

 15. Выполнение газоопасных работ.
 16. Работы по техническому обслуживанию и эксплуатации компрессорных и газорегуляторних станций, линейных частей магистральных газопроводов.

 17. Монтаж и эксплуатация средств электрохимической защиты подземных газопроводов от коррозии.

 18. Работы, связанные с строительством, обслуживанием и ремонтом газопроводов, газораспределительных пунктов, которые используют естественные, нефтяные, искусственные , смешанные и сжиженные углеводные газы.

 19. Работы по монтажу и свариванию подземных и внешних газопроводов, газификации объектов, а также по нанесению противокоррозионного изоляционного покрытия.

 20. Подключения к действующему газопроводу новосмонтированных газопроводов.

 21. Обслуживания и ремонт газоперекачувальних агрегатов.

 22. Освоения и глушения газовых и нефтяных буровых скважин.

 23. Промышленно-геофизические исследования буровых скважин.

 24. Ликвидация открытых газовых и нефтяных фонтанов.

 25. Работы по добыче и переработке нефти, газа и конденсата в нафтогазопереробній и химической промышленности.

 26. Работы по ликвидации нафтогазоводопроявлень в процессе бурения буровых скважин.

 27. Работы, связанные с обслуживанием, эксплуатацией и ремонтом компрессорных и холодильных установок, работающих на взрывоопасных и токсичных газах.

 28. Работы, связанные с подготовкой железнодорожных цистерн, контейнеров, баллонов и других емкостей к сливу-наливу взрывоопасных, токсичных и воспламеняющихся жидкостей.

 29. Работы, связанные с монтажом, эксплуатацией и ремонтом магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, аміакопроводів и технологических трубопроводов.

 30. Работы в охранительных зонах действующих магистральных газопроводов и коммуникаций газовых промыслов.

 31. Работы по производству, сохранению, использованию и транспортированию веществ, которые относятся к І и ІІ класса опасности.

 32. Слила, очистка, нейтрализация резервуаров, тары и других емкостей из-под нефтепродуктов, кислот, лугов и других вредных веществ, в том числе радиоактивных.

 33. Работы по монтажу и ремонту оснащения в насосных и компрессорных станциях на нефтегазодобывающих и нафтогазопереробних підприємстввах.

 34. Монтаж, ремонт, реконструкция, наладка, эксплуатация, введения в эксплуатацию и вывод из эксплуатации, осуществления инспекционного контроля оснащения, которое содержит радіонуклідні источники.

 35. Эксплуатация циклотронов, бетатронов, линейных ускорителей и других ускоряющих установок.

 36. Работы с отравляющими, вредными, токсичными и радиоактивными веществами.

 37. Работы по дезактивации, дезинсекции, дератизации и дезинфекции помещений.

 38. Работы с использованием инертных газов.

 39. Работы, связанные с производством стекла и скловиробів.

 40. Изготовления и применения стекловаты, шлаковаты, асбеста , мастик на битумной основе, перхлорвиниловых и бакелитовых материалов.

 41. Нанесения лакофарбувальних покрытий, грунтовок и шпакльовок на основе нитрокрасок, полимерных композиций (полихлорвиниловых, епоксидних и т.п.).

 42. Обработка древесины и других веществ антисептическими и вогнезахисними смесями и веществами.

 43. Изготовления изделий и деталей из пластмасс, резины на прессах, вулканизаторах, виливних и червячных машинах, таблетмашинах, каландрах и вальцях.

 44. Подготовка к обезвреживанию и обезжирювання установкам и деталей чотирьоххлористим углеродом.

 45. Вулканизационные работы.

 46. Обслуживания и ремонт аккумуляторных батарей.

 47. Работы, связанные с производством, сохранением , транспортированием и применением агрохимикатов, пестицидов, гербицидов.

 48. Гашения извести.

 49. Обслуживания генераторных ацетиленовых установок.

 50. Гальванические работы, чистка вентиляционных каналов и повітропроводів.

 51. Работы по производству ферросплавов, агломерата , чугуна , постоянные, проката , труб, вогнетривів, кокса и химических продуктов коксования, ртути, никеля , цинка , свинца , олова, кадмия , индия , алюминия , силумина , магния , титана , кристаллического кремния, серы, серной, соляной, азотной и ортофосфорной кислот, цианистых солей и растворов, порошков, лигатур и других соединений рідкоземельних металлов, наплавочных порошков и прутков, твердых сплавов и тугоплавкого провода, полупроводников , пылеугольного топлива. Обслуживания оборудования по их производству.

 52. Плавильные, заливочні работы и работы по термообработке литья.

 53. Работы по окислюючими веществами.

 54. Комплекс работ относительно производства, переработки, распределения , сохранения и применения продуктов разделения воздух , водорода , хлора , аммиака , естественного и сопроводительных металлургическому и химическому производству газов.

 55. Обслуживания состояний горячей и холодной прокатки, турбоформовочних состояний и печного сваривания труб.

 56. Работы, связанные с відпалюванням постоянные, сплавов и відливок.

 57. Гранулювання доменного шлака.

 58. Работы, связанные с выбиванием відливок, титановой губки с применением отбойных молотков.

 59. Работа с пескоструйными аппаратами.

 60. Нанесения бетона, изоляционных и обмуровочних материалов методом набризкування и напилення.

 61. Управления , загрузка и обслуживания дробарних, сортировочных, фасувально-пакувальних, просівальних, смесительных формовочных, затиральних, фильтровальных, намоточных, варочних, плавильных, сепараторных, очистительных , обрезных, буровых, вязальных, полировальных механизмов.

 62. Обслуживания вальцовочных, штамповочных, вузлов'язальних и навивальних станков и автоматов.

 63. Испытания и обслуживания паровых и водогрейных котлов, экономайзеров, паропроводов, трубопроводов горячей воды, пароперегревателей, теплообменников, тепломеханічного оборудования, сосудов, которые работают под давлением.

 64. Подземные работы на шахтах и рудниках.

 65. Подземная геологоразведка.

 66. Сейсморозвідка.

 67. Геолого-маркшейдерские работы.

 68. Аварийно-спасательные работы, гашения пожаров, борьба с наводнением.

 69. Дегазационные работы.

 70. Техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт подъемных установок, стволов, компрессорных станций.

 71. Образования и эксплуатация отвалов горных пород.

 72. Обслуживания ламповых, ламповой аппаратуры аерогазового контроля и сейсмопрогнозу.

 73. Проведения раскрывных работ, выемка и нагрузка полезных ископаемых при открытых горных роботах.

 74. Выкалывания , свал , распиливания и обработка блоков естественного камня, перемещения и нагрузка их в транспортные средства.

 75. Обложения и скрепления откосов , бортов, уступов карьеров.

 76. Подземные и открытые горные работы при строительстве, реконструкции и ремонте метрополитенов, подземных сооружений специального назначения.

 77. Работы на метрополитене в службе движения, подвижного состава, колеи , топливних сооружений, сигнализации и связи.

 78. Размывания пород с использованием гидромониторов и других средств гидромеханизации.

 79. Прокладка, обслуживания и ремонт пульпроводов.

 80. Сведения и наращивания дамб гидротехнических сооружений и гидроотвалов.

 81. Эксплуатация и ремонт водосборных сооружений.

 82. Искусственное замораживание грунтов и водопонижение .

 83. Монтаж, демонтаж, эксплуатация, ремонт и перемещения насосных и землесосных установок, драг и земснарядов.

 84. Образования и эксплуатация перегрузочных пунктов карьеров.

 85. Забивания свай.

 86. Цементация и химическое закрепление грунтов и фундаментов.

 87. Укладка крупногабаритных труб в траншее .

 88. Работы в колодцах, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах и коллекторах.

 89. Земляные работы, которые выполняются в зоне расположения подземных коммуникаций, под водой и на глубине больше 2 метров .

 90. Продавлювання туннельных конструкций под домами, сооружениями, магистралями и водохранилищами.

 91. Работы в запертых пространствах (емкостях, боксах, трубопроводах).

 92. Водолазные работы.

 93. Работы по обслуживанию барокамер.

 94. Работы верхолазные и на высоте.

 95. Работы по подъемным и подвесным колыбелям и рихтовкам на высоте.

 96. Монтаж и демонтаж конструкций и оснащение с помощью вертолетов.

 97. Монтаж и демонтаж домов, сооружений, а также восстановления и укрепления их аварийных частей.

 98. Обследования дымовых труб, вентиляционных каналов и крыш при капитальном ремонте домов и сооружений.

 99. Работы по ремонту, крашению, очистке от снега и пыли крыш зданий при отсутствии изгородей.

 100. Работа на конструкциях мостовых, башенных и козловых кранов.

 101. Погрузочно-разгрузочные работы с помощью машин и механизмов.

 102. Транспортирования негабаритных и трудных грузов на подъездных колеях строительных площадок.

 103. Монтаж, эксплуатация и демонтаж буровых вышек.

 104. Монтаж, наладка, техническое обслуживание, эксплуатация, ремонт и демонтаж грузоподъемных машин и механизмов, лифтов, конвейеров, подвесного канатного гидравлического транспорта, технологического и станочного оснащения, электроустановок и линий электропередач.

 105. Монтаж, демонтаж и обслуживания компрессорного, холодильного оснащения, прессов-расширителей, кузнечно-прессовые оборудования .

 106. Монтаж, демонтаж и накачка шин автотранспортных средств.

 107. Обслуживания и ремонт элементов подвески автомобилей, гидроподъемников на автомобилях-самосвалах и самосбрасывающих прицепах, их снятия и установка.

 108. Ремонт топливной аппаратуры двигателей внутреннего сгорания.

 109. Управления тракторами и самоходным технологическим оборудованием.

 110. Малярные работы в отсеках и резервуарах морских и речных судов, а также очистка и крашения судов в доках и на причалах.

 111. Монтаж и демонтаж главных и вспомогательных механизмов в машинном отделении морских и речных судов.

 112. Работы, которые непосредственно выполняются при обслуживании железнодорожного транспорта, электротранспорта , подвижного состава.

 113. Обслуживания механических и автоматических линий.

 114. Работы на копировальных и множительных машинах.

 115. Обслуживания станков по обработке древесины и металлов.

 116. Работы на сахарных заводах по обслуживанию центрифуг и транспортеров.

 117. Проведения работ в склосах, предназначенных для разной сельскохозяйственной продукции, в вагонах зерновозах.

 118. Работы по обслуживанию и ремонту аспіраційних и пневмотранспортних систем на предприятиях по сохранению и переработке зерна.

 119. Работы по разгрузке, складыванию и сохранению зерновых и масляных культур, висівок, жмыха и жротів насыпью и в затареному виде .

 120. Работы по оксидации обезводнених смазочных масел при производстве олифы и лаков .

 121. Работы по обслуживанию бугаев-плодников, хряков и жеребцов.

 122. Лесосечные работы, трелевка , транспортирования и сплав леса.

 123. Лесохозяйственные и лесозаготовительные работы, которые выполняются на территориях, загрязненных (5-10 кі/км2) цезием 134, 137.

 124. Работы по ликвидации лесных пожаров.

 125. Сооружения и обслуживания ледяных и паромных переправ, дорог, бродов.

 126. Буксирувальні работы всех видов на морском и речном транспорте.

 127. Гидрометрические, гидрологические и гидрохимические работы: на больших и средних речках в период наводнения; рейдовые выезды на безмоторных лодках на озерах и водохранилищах; работы на речках и каналах, связанные с использованием лодочных переправ, работы и наблюдения из льда в период нестойкого ледостава; гидрографические обследования водных объектов в важкодосяжних и необжитых районах.

 128. Снегомерные, сніголавинні, гляціологічні и скельові работы: маршрутные снігозйомки в горах; сніголавинні и гляціологічні работы в важкодосяжних высокогорных районах в период максимальной скельової и лавинной активности.

 129. Работа огневых прислуг с протиградовими изделиями, пороховыми зарядами и пусковыми установками метеоракет, транспортирования протиградових изделий и метеоракет на огневые и стартовые позиции.

 130. Работы с применением пиротехнического инструмента.

 131. Пожарно-техническое обследование объектов с повышенной пожарной, взрывной и радиационной опасностью.

 132. Работа в испытательных пожарных лабораториях, на пожарных полигонах, на полосах психологической подготовки пожарных и в теплодимокамерах.

 133. Работа личного состава пожарных подразделов на коленчатых подъемниках и на автомеханічних дробинах.

 134. Выполнения работ на пожарах по обесточиванию электрических сетей, перекрытию заслонок на нафтогазопроводах, в резервуарных парках автобаз.

 135. Гашения пожаров в трюмах морских и речных судов.

 136. Монтаж, ремонт и профилактическое обслуживание средств охранительной сигнализации.

 137. Скелелазні работы.