Головна сторінка

Міністерство екології та природних ресурсів україни департамент геодезії, картографії та кадаструНазваМіністерство екології та природних ресурсів україни департамент геодезії, картографії та кадастру
Сторінка1/3
Дата конвертації16.03.2016
Розмір0.59 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3
1. /Polska.docМіністерство екології та природних ресурсів україни департамент геодезії, картографії та кадастру

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУІНСТРУКЦІЯ


з передачі українською мовою

географічних назв і термінів Польщі


Видання перше


Затверджено наказом

Міністерства екології та природних ресурсів України

Київ - 2001УДК 528 (06)ІНСТРУКЦІЯ з передачі українською мовою географічних назв і термінів Польщі. Вид. 1 - К.: Міністерство екології та природних ресурсів України, 2001.Інструкція є нормативним документом, що видається з метою упорядкування передачі українською мовою географічних назв і термінів Польщі в різних наукових, навчальних, довідкових, інформативних і картографічних виданнях тощо.

Інструкція призначена для використання в установах, організаціях та підприємствах, діяльність яких пов’язана із застосуванням географічних назв.

Інструкція розроблена Державним науково-виробничим підприємством “Картографія”.

Уклала А.М. Клепікова. Редактор В.З.Пономаренко.

Інструкція схвалена і рекомендована до видання Національною радою з географічних назв.
Вводиться в дію з 01.01.2002 р.

© Мінекоресурсів України, 2001

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ця інструкція визначає основні правила передачі українською мовою польських географічних назв.

1.2. Польські географічні назви передаються українською мовою згідно з літературною вимовою польської мови без урахування діалектних особливостей.

1.3. З відхиленням від правил цієї інструкції наводяться назви низки об’єктів, які закріпилися в українській літературі та картографії у традиційній формі (див. п.4.1).

1.4. В інструкції поданий орієнтовний список об’єктів, які зображуються на картах та планах населених пунктів (додаток 2) і список скорочень географічних термінів і слів, які входять до складу польських географічних назв (додаток 3) та короткі відомості про звуки та графіку польської мови (додаток 4).

1.5. Основними джерелами для встановлення автентичного написання польських географічних назв мають бути великомасштабні карти і атласи останніх років видання польською мовою.

1.6. Окрім картографічних джерел, для встановлення правильного написання географічних назв польсь­кою мовою повинні використовуватися переписи, довідники населених пунктів, довідники адміністративно-територіального поділу, інші видання подібного плану.
2. ПРАВИЛА ПЕРЕДАЧІ ЛІТЕР ТА БУКВОСПОЛУЧЕНЬ
2.1. Польський алфавіт складається з таких знаків: Аа, ą, Вb, Cc, Ćć, Dd, Ee, ę, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Łł, Mm, Nn, ń, Oo, Óó, Pp, Rr, Ss, Śś, Tt, Uu, Ww,Yy, Zz, Źź, Żż.

2.2. Таблиця передачі українською мовою літер та буквосполучень польської мови:

з/n

Польська літера або буквоспо­лу­­чен­ня

Передача

українською мовою


Позиція

в слові


Приклади


Примітки

1

2

3

4

5

6

1.

a

а
Adamowo – Адамово

Radawa – Радава

Про передачу сполучення іа див. п.17 таблиці

a

я

після l

Lachowo – Ляхово

Bezwola – Безволя

Про передачу сполучення ja див. п.2.3

2.

ą

он
Mąkolice – Монколіце

Łąck – Лонцк

Bartąg – Бартонґ

Про передачу сполучень іą, ją див. відповідно п.17 таблиці і п.2.3

ą

ом

перед b та p

Dąbrowa – Домброва

Skąpe – Скомпе
ą

ьон

після l

Lądek – Льондек
ą

ьом

після l перед b та p

Ląpowice – Льомповіце
3.

b

б
Babin – Бабін

Obora – Обора
4.

c

ц
Cecenowo – Цеценово

Solec – Солєц
5.

ch

х
Chalin – Халін

Cicha – Ціха
6.

cz

ч
Czacz – Чач

Barczewko – Барчевко
7.

ć

ць
Ćwiklice – Цьвікліце

Boćwinka – Боцьвінка

Gać – Ґаць
8.

d

д
Dalewo – Далєво

Gozd – Ґозд
9.

dz

дз
Dzbądz – Дзбондз

Gardzko – Ґардзко
10.дзь

перед всіма

приголосни-

Dźbów – Дзьбув

Brodźce – Бродзьце
1

2

3

4

5

6


­
ми з наступ­ним голос­ним і
Dźwierszno Małe – Дзьвєршно-

Мале

Niedźwiada – Нєдзьвяда
11.дж
Drążdżewo – Дронжджево

Gnieżdżewo – Ґнєжджево
12.

е

е

є


після l

Ełk – Елк

Zakopane – Закопане
Lesko – Лєско

Neple – Неплє


Про передачу сполучення іе див. п.17 таблиці.

Про передачу сполучення je див. п.2.3

13.

ę

ен

ем


перед b та р


Będlino – Бендліно

Chęciny – Хенціни
Dębica – Дембіца

Kępno – Кемпно

Про передачу сполучення іę, ję див. відповідно п.17 таблиці та п.2.3

14.

f

ф
Fasty – Фасти

Gryf – Ґриф
15.

g

ґ
Garbno – Ґарбно

Burdąg – Бурдонґ
16.

h

г
Hacki – Гацкі

Uhnin – Угнін
17.


i

ia


ie


io


iu

і

я

’я

ьон

йон

йом

є
’єн
єм

ьо

ю

’ю

ю

перед при­голосними та в кінці слова
після b, p, w
після b та p

перед b та р

після b, p, m
перед b та p

після b, p, w

Anin – Анін

Wiskitki – Віскіткі
Gdynia – Ґдиня

Babiak – Баб’як

Książki – Ксьонжкі

Piątek – Пйонтек

Wiąpków – Вйомпкув

Liniewo – Лінєво

Osie – Осє

Babięta – Баб’єнта

Miękowo – М’єнково

Zięby – Зємби

Baniocha – Баньоха

Łosiów – Лосюв

Piórków – П’юркув

Siucice – Сюціце

Dziurków – Дзюркув

Про передачу літери і, яка відображає

звук (j), див п.2.3

18.

j

й

в кінці слова

та перед при-

голосними

Gaj – Ґай

Bejdy – Бейди

Про передачу j з наступним голосним див. п.2.3

19.

k

k
Kuklin – Куклін

Naklik – Наклік
20.

l

л
льв кінці слова

та перед при-

голосним

Lesko – Лєско

Szklarnia – Шклярня

Koniecpol – Конєцполь

Lgota – Льґота

М’який приголосний, див. п.1, 12, 25, 26, 35 таблиці

21.

ł

л

Łabowa – Лабова

Bysław – Бислав

Твердий приголосний

22.

m

м
Małomice – Маломіце

Barnim – Барнім
23.

n

н
Nawiady – Нав’яди

Dmenin – Дменін
1

2

3

4

5

6

24.

ń

нь
Bończa – Боньча

Lubań – Любань
25.

o

о
ьопісля l

Ołobok – Олобок

Komorowo – Коморово

Bulowice – Бульовіце

Babilon – Бабільон

Про передачу io, jo, див. відповідно п.17 таблиці

та п.2.3

26.

ó

у
юпісля l

Bóbrka – Бубрка

Nosków – Носкув

Kurzelów – Кужелюв

Про передачу іо, jo, див. відповідно

п.17 таблиці та п.2.3

27.

p

п
Paprotnia – Папротня

Gotelp – Ґотельп
28.

r

р
Rurka – Рурка

Kobiór – Коб’юр
29.

rz

ж
шперед ch, k, p, t та після ch, k, p, t

Barzowice – Бажовіце

Bachórz – Бахуж

Pierzchnica – Пєшхніца

Barzkowice – Башковіце

Krzanowice – Кшановіце

Kietrz – Кєтш
30.

s

с
Sasino – Сасіно

Las – Ляс
31.

sz

ш
Szadłowice – Шадловіце

Kalisz – Каліш
32.

szcz

щ
Szczepice – Щепіце

Choszczno – Хощно
33.

ś

шTrzeboś – Тшебош

Leśna – Лєшна

Boleścin – Болєшцін

Ścinawa – Шцінава

Ciświca – Цішвіца

Radość – Радошць

Radomyśl – Радомишль

Śniadowo – Шнядово
34..

t

т
Tatynia – Татиня

Berest – Берест
35.

u

у
юпісля l

Augustowo – Ауґустово

Ursus – Урсус

Chludowo – Хлюдово

Klusy – Клюси

Про передачу iu,

ju, див. відповідно

п.17 таблиці та п.2.3

36.

w

в
Wawrochy – Ваврохи

Albertów – Альбертув
37.

y

и
Kryry – Крири

Charzykowy –Хажикови

Brynek – Бринек
38.

z

з
Zuzela – Зузеля

Wilkołaz – Вільколаз
39.

ź

жŹródła – Жрудла

Roźrzadło – Рожжадло

Rogoźnica – Роґожніца

Brzeźniak – Бжежняк

Gnieździska – Ґнєждзіска

Haźlach – Гажлях
40.

ż

ж
Żur – Жур

Ochoża – Охожа


2.3. Таблиця передачі сполучення j з наступними голосними:


Сполучення

Передача

На початку слова

Після голосного

Після приголосного

ja

я-ья, -’яйон (йом – перед b та р)

-йон (-йом – перед b та р)

-ьон (ьом – перед b та р)

je

є-ьє, -’єєн (єм – перед b та р)

-єн (-єм – перед b та р)

-’єн (-’єм – перед b та р)

jo

йо

-йо

-ьою-ью, -’ю

ju

ю-ью, -’юПриклади:

Jabłków -Яблкув

Krojanty-Кроянти

Osjaków-Осьякув

Jądrzewie- Йонджевє

Zajączkowo- Зайончково

Jedlinka-Єдлінка

Grajewo-Ґраєво

Jędrychowo- Єндрихово

Pajęczno-Паєнчно

Jodłowa-Йодлова

Radziejowice- Радзєйовіце


Примітка. Звук j у позиції між приголосним та голосним звуком зустрічається після префіксів, а також у словах іноземного походження; j після префіксів завжди передається буквою j. У словах іноземного походження j у положенні між приголосним та голосним передається буквою j після с, s, z, а в решті випадків (згідно з орфографічною реформою 1936 р.) пишеться літера і. У цих випадках сполучення і з наступним голосним передається за правилами передачі j з наступними голосними.

Наприклад:

Рabianice– Паб’яніце

Legionowo– Лєґьоново
2.4. Наголос у польській мові постійний і, як правило, припадає на передостанній склад: Варшáва, Жирáрдув, Станíслав-Дóльни.
  1   2   3