Головна сторінка

Таблиця узгоджених поправок до проекту Податкового кодексу УкраїниНазваТаблиця узгоджених поправок до проекту Податкового кодексу України
Сторінка3/40
Дата конвертації12.09.2017
Розмір6.98 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40
1. /Tabl_uzg_popr.docТаблиця узгоджених поправок до проекту Податкового кодексу України15.4. Суми податків та зборів, сплачені за межами України, зараховуються під час розрахунку податків та зборів в Україні за правилами, встановленими цим Кодексом (за наявності міжнародного договору, згода на обов‘язковість якого надана Верховною Радою України).

15.4. Суми податків та зборів, сплачені за межами України, зараховуються під час розрахунку податків та зборів в Україні за правилами, встановленими цим Кодексом.
31

16.1. У цьому Кодексі поняття вживаються в такому значенні:


16.1. У цьому Кодексі поняття вживаються в такому значенні:

32
16.1.1) аваль - вексельне поручительство, згідно з яким банк бере на себе відповідальність перед векселедержателем за виконання векселедавцем оплати податкового векселя, яке оформляється шляхом проставлення гарантійного напису банку на кожному примірнику податкового; (перенесено з Розділу VI Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)


33

16.1.1) активи - у значенні, наведеному у Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";


16.1.2) активи - у значенні, наведеному у Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";


34
16.1.3) амортизація – систематичний розподіл вартості основних засобів та нематеріальних активів, яка амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації); (перенесено з Розділу ІІІ Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)

35
16.1.4) акцизний податок - непрямий податок на споживання окремих видів товарів (продукції), визначених цим Кодексом як підакцизні, що включається до ціни таких товарів (продукції); (перенесено з Розділу VI Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)

36
16.1.5) алкогольні напої - продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 1, 2 відсотка об'ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2204, 2205, 2206, 2208 згідно з УКТ ЗЕД; (перенесено з Розділу VI Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)


37
16.1.6) акцизний склад - спеціально обладнані приміщення на обмеженій території (далі - приміщення), розташовані на митній території України, де під контролем постійних представників органу державної податкової служби розпорядник акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, пакування, фасування, зберігання, одержання чи видачі спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів; (перенесено з Розділу VI Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)


38


16.1.7) апеляційне оскарження – оскарження платником податку визначеного контролюючим органом грошового зобов’язання у порядку і строки, які встановлені цим Кодексом, за процедурами адміністративного або судового оскарження; (перенесено з Розділу ІI Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)


39

16.1.2) аукціон (публічні торги) - конкурентний спосіб продажу активів з метою отримання максимальної виручки від продажу активів у визначений час і в установленому місці;


16.1.8) аукціон (публічні торги) - конкурентний спосіб продажу активів з метою отримання максимальної виручки від продажу активів у визначений час і в установленому місці;
40

16.1.3) балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів - сума залишкової вартості таких засобів та активів, яка визначається як різниця між первісною вартістю з урахуванням індексації і сумою накопиченої амортизації;

16.1.9) балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів - сума залишкової вартості таких засобів та активів, яка визначається як різниця між первісною вартістю з урахуванням індексації і сумою накопиченої амортизації;
41

16.1.4) бартерна (товарообмінна) операція - господарська операція, яка передбачає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у не грошовій формі, включаючи, будь-які види заліку та погашення взаємної заборгованості, в результаті яких не передбачається надходження коштів до продавця з метою компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг);

16.1.10) бартерна (товарообмінна) операція - господарська операція, яка передбачає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у не грошовій формі, включаючи, будь-які види заліку та погашення взаємної заборгованості, в результаті яких не передбачається надходження коштів до продавця з метою компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг);
42

16.1.5) безнадійна заборгованість - заборгованість, що відповідає одній з наведених нижче ознак:

16.1.11) безнадійна заборгованість - заборгованість, що відповідає одній з наведених нижче ознак

43

а) заборгованість за зобов'язаннями, щодо яких минув строк позовної давності;

а) заборгованість за зобов'язаннями, щодо яких минув строк позовної давності;
44

б) прострочена заборгованість, що не погашена внаслідок недостатності майна фізичної особи, за умови, що дії кредитора, спрямовані на примусове стягнення майна позичальника, не призвели до повного погашення заборгованості;

б) прострочена заборгованість, що не погашена внаслідок недостатності майна фізичної особи, за умови, що дії кредитора, спрямовані на примусове стягнення майна позичальника, не призвели до повного погашення заборгованості;
45

в) заборгованість, що не погашена внаслідок недостатності майна:

в) заборгованість, що не погашена внаслідок недостатності майна:
46

фізичної особи, на яке відповідно до закону може бути спрямовано стягнення;

фізичної особи, на яке відповідно до закону може бути спрямовано стягнення;
47

суб'єктів господарювання, що оголошені банкрутами у встановленому законом порядку, або зняті з реєстрації як суб'єкти господарювання у зв’язку з їх ліквідацією;

суб'єктів господарювання, що оголошені банкрутами у встановленому законом порядку, або зняті з реєстрації як суб'єкти господарювання у зв’язку з їх ліквідацією;

48

г) заборгованість, що не погашена внаслідок недостатності коштів, отриманих від продажу на відкритих аукціонах (публічних торгах) та в інший спосіб, передбачений умовами договору застави, майна позичальника, переданого у заставу як забезпечення зазначеної заборгованості за умови, що інші юридичні дії кредитора щодо примусового стягнення іншого майна позичальника не призвели до погашення заборгованості в повному обсязі;

г) заборгованість, що не погашена внаслідок недостатності коштів, отриманих від продажу на відкритих аукціонах (публічних торгах) та в інший спосіб, передбачений умовами договору застави, майна позичальника, переданого у заставу як забезпечення зазначеної заборгованості за умови, що інші юридичні дії кредитора щодо примусового стягнення іншого майна позичальника не призвели до погашення заборгованості в повному обсязі;
49

ґ) заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв'язку з дією обставин непереборної сили, стихійного лиха (форс-мажорних обставин), підтверджених у порядку, передбаченому законодавством;

ґ) заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв'язку з дією обставин непереборної сили, стихійного лиха (форс-мажорних обставин), підтверджених у порядку, передбаченому законодавством;
50

д) прострочена заборгованість померлих фізичних осіб, а також осіб, визнаних у судовому порядку безвісно відсутніми, померлими або недієздатними, а також прострочена заборгованість фізичних осіб, засуджених до позбавлення волі;

д) прострочена заборгованість померлих фізичних осіб, а також осіб, визнаних у судовому порядку безвісно відсутніми, померлими або недієздатними, а також прострочена заборгованість фізичних осіб, засуджених до позбавлення волі;
51
16.1.12) базова ставка фрахту – сума фрахту, включаючи витрати з навантаження, розвантаження, перевантаження та складування (схову) товарів, збільшена на суму витрат за рейс судна або іншого транспортного засобу, сплачуваних (відшкодовуваних) фрахтувальником згідно з укладеним договором фрахтування; (перенесено з Розділу ІІІ Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)

52

16.1.6) безоплатно надані товари, роботи, послуги -:

16.1.13) безоплатно надані товари, роботи, послуги -:
53

а) товари, що надаються згідно з договорами дарування, іншими договорами, за якими не передбачається грошова або інша компенсація вартості таких матеріальних цінностей і нематеріальних активів чи їх повернення, або без укладення таких договорів;


а) товари, що надаються згідно з договорами дарування, іншими договорами, за якими не передбачається грошова або інша компенсація вартості таких товарів чи їх повернення, або без укладення таких договорів; (ЄБА)
54

б) роботи (послуги), що виконуються (надаються) без висування вимоги щодо компенсації їх вартості;

б) роботи (послуги), що виконуються (надаються) без висування вимоги щодо компенсації їх вартості;
55

в) товари, передані юридичній чи фізичній особі на відповідальне зберігання і використання нею;

в) товари, передані юридичній чи фізичній особі на відповідальне зберігання і використання нею;
56
16.1.14) біоетанол - спирт етиловий зневоджений, який виготовлений з біомаси для використання як біопалива та належить до товарної позиції 2207 згідно з УКТ ЗЕД; (перенесено з Розділу VI Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)
57

16.1.7) будівлі - земельні поліпшення, що складаються з несучих та огороджувальних або сполучених (несуче-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, розміщення майна, тварин, рослин, збереження інших матеріальних цінностей, провадження економічної діяльності;

16.1.15) будівлі - земельні поліпшення, що складаються з несучих та огороджувальних або сполучених (несуче-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, розміщення майна, тварин, рослин, збереження інших матеріальних цінностей, провадження економічної діяльності;
58

16.1.8) бюджетна дотація - фінансова допомога з боку держави, що надається суб'єкту господарювання на безповоротній основі з метою зміцнення його фінансово-економічного становища та (або) для забезпечення виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг;

16.1.16) бюджетна дотація - фінансова допомога з боку держави, що надається суб'єкту господарювання на безповоротній основі з метою зміцнення його фінансово-економічного становища та (або) для забезпечення виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг;
59

16.1.9) бюджетна установа - у значенні, наведеному у Бюджетному кодексі України;


16.1.17) бюджетна установа - у значенні, наведеному у Бюджетному кодексі України;
60
16.1.18) бюджетне відшкодування – сума, що підлягає поверненню платнику податку з бюджету у випадках, визначених Розділом V цього Кодексу (перенесено з Розділу V Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)


61
16.1.19) вартість основних засобів та нематеріальних активів, яка амортизується, – первісна вартість основних засобів та нематеріальних активів; (перенесено з Розділу ІІІ Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)


62
16.1.20) вантаж – природний газ, нафта та продукти її переробки (нафтопродукти), а також аміак; (перенесено з Розділу IX Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)
63
16.1.21) векселедавець - суб'єкт господарювання - виробник, який одержує спирт етиловий з акцизного складу для переробки на іншу підакцизну продукцію або для виробництва продукції, зазначеної у статті 15 та 19 розділу VI цього Кодексу; (перенесено з Розділу VI Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)

64

16.1.22) векселедержатель - орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця; (перенесено з Розділу VI Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)


65

16.1.10) великий платник податків - юридична особа, віднесена до категорії великих платників податків відповідно до критеріїв, установлених Центральним органом державної податкової служби;


16.1.23) великий платник податків - юридична особа, віднесена до категорії великих платників податків відповідно до критеріїв, установлених Центральним органом державної податкової служби;


66
16.1.24) видобуток – технологічний процес вилучення з покладу в надрах та підняття на поверхню вуглеводневої сировини, у тому числі під час геологічного вивчення; (перенесено з Розділу X Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)

67

16.1.25) виноробна продукція - вина виноградні натуральні, вина натуральні кріплені, шампанські, ігристі, газовані, вермути, бренді, сусло виноградне та інші виноматеріали, коньяки, інші алкогольні напої з винограду, плодів та ягід; (перенесено з Розділу VI Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)

68

16.1.11) витрати - у значенні, наведеному у національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку;

16.1.26) витрати - це сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської діяльності платника податку, в результаті яких відбувається зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (за винятком змін капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником) (Хомутинік В.Ю., Гєллєр Є.Б., Воропаєв Ю.М., Глушенко І.М., Арджевітін С.М.)

69
16.1.27.) вироблена продукція – загальний обсяг продукції, видобутої відповідно до угоди про розподіл продукції і доставленої в пункт вимірювання; (перенесено з Розділу XVIII Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)


70


16.1.12) відокремлені підрозділи - у значенні, наведеному у Господарському кодексі України;


16.1.28) відокремлені підрозділи - у значенні, наведеному у Господарському кодексі України;
16.1.29) відчуження майна – будь-які дії платника податків, унаслідок вчинення яких такий платник податків втрачає право власності на майно, що належить такому платникові податків або право користування, зокрема, природними ресурсами, що у визначеному законодавством порядку надані йому в користування; (перенесено з Розділу II Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)

71

16.1.13) відповідальне зберігання - господарська операція, що здійснюється платника податків і передбачає передачу згідно з договорами схову матеріальних цінностей на зберігання іншій фізичній чи юридичній особі без права використання у господарському обороті такої особи з подальшим поверненням таких матеріальних цінностей платникові податків без зміни якісних або кількісних характеристик;


16.1.30) відповідальне зберігання - господарська операція, що здійснюється платника податків і передбачає передачу згідно з договорами схову матеріальних цінностей на зберігання іншій фізичній чи юридичній особі без права використання у господарському обороті такої особи з подальшим поверненням таких матеріальних цінностей платникові податків без зміни якісних або кількісних характеристик;
72
16.1.31) відповідний маршрут – шлях транспортування (переміщення) вантажу, що визначається видом транспортних послуг під час його транзиту трубопроводами, зокрема: (перенесено з Розділу IX Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)

73
16.1.32) власники земельних ділянок - юридичні та фізичні особи (резиденти і нерезиденти), які відповідно до законодавства набули права власності на землю в Україні, а також територіальні громади та держава; (перенесено з Розділу XІІІ Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)

74
16.1.33) вуглеводнева сировина – нафта, природний газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ), газовий конденсат, що є товарною продукцією; (перенесено з Розділу X Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)


75
16.1.34) між прикордонними пунктами приймання (відправлення) та призначення або перевалювальним комплексом для вантажу, що надійшов з території інших держав і призначений для споживачів за межами України; (перенесено з Розділу IX Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)
76
16.1.35) магістральними трубопроводами, у тому числі з наданням послуг з тимчасового зберігання або переробки вантажу на території України, з подальшим переміщенням за її межі; (перенесено з Розділу IX Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)


77

16.1.14) господарська діяльність - діяльність особи, що пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формі, проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами;


16.1.36) господарська діяльність - діяльність особи, що пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання прибутку і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами; (Царьков Є.І.)

78
16.1.37) Господарська діяльність гірничодобувного підприємства з видобування корисних копалин – це діяльність гірничодобувного підприємства, яка охоплює процеси добування та первинної переробки корисних копалин. (перенесено з Розділу XI Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)


79

16.1.38) грошове зобов’язання платника податків – сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов’язання та/або штрафну (фінансову) санкцію (крім штрафів, накладених на фізичну особу відповідно до законодавства про адміністративні правопорушення), а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності; (перенесено з Розділу ІI Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)

80

16.1.15) гудвіл (вартість ділової репутації) - нематеріальний актив, вартість якого визначається як різниця між ринковою ціною та балансовою вартістю активів підприємства як цілісного майнового комплексу, що виникає в результаті використання кращих управлінських якостей, домінуючої позиції на ринку товарів, послуг, нових технологій тощо. Вартість гудвілу не підлягає амортизації і не враховується під час визначення витрат платника податку;

16.1.39) гудвіл (вартість ділової репутації) - нематеріальний актив, вартість якого визначається як різниця між ринковою ціною та балансовою вартістю активів підприємства як цілісного майнового комплексу, що виникає в результаті використання кращих управлінських якостей, домінуючої позиції на ринку товарів, послуг, нових технологій тощо. Вартість гудвілу не підлягає амортизації і не враховується під час визначення витрат платника податку;
81

16.1.16) давальницька сировина - сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, що є власністю одного суб'єкта господарювання (замовника) і передається іншому суб'єкту господарювання (виробнику) для виробництва готової продукції, з подальшим поверненням такої продукції або її частини їх власникові або за його дорученням - іншій особі;


16.1.40) давальницька сировина – сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, що є власністю одного суб'єкта господарювання (замовника) і передається іншому суб'єкту господарювання (виробнику) для виробництва готової продукції, з подальшим переданням або поверненням такої продукції або її частини їх власникові або за його дорученням – іншій особі; (ЄБА)

82
16.1.41) дані державного земельного кадастру - сукупність відомостей і документів про місце розташування та правовий режим земельних ділянок, їх оцінку, класифікацію земель, кількісну та якісну характеристику, розподіл серед власників землі та землекористувачів, підготовлені відповідно до закону; (перенесено з Розділу XІІІ Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)
83

16.1.17) дебітор - особа, у якої внаслідок минулих подій утворилась заборгованість перед іншою особою у формі певної суми коштів, їх еквівалента або інших активів;

16.1.42) дебітор - особа, у якої внаслідок минулих подій утворилась заборгованість перед іншою особою у формі певної суми коштів, їх еквівалента або інших активів;
84

16.1.18) депозит (вклад) - кошти, які надаються фізичними чи юридичними особами в управління резиденту, визначеному фінансовою організацією згідно із законодавством України, або нерезиденту на строк та під процент. Залучення депозитів може здійснюватися у формі випуску (емісії) ощадних (депозитних) сертифікатів. Правила здійснення депозитних операцій встановлюються: для банківських депозитів - Національним банком України відповідно до законодавства; для депозитів (внесків) до інших фінансових установ - державним органом, визначеним законом;

16.1.43) депозит (вклад) - кошти, які надаються фізичними чи юридичними особами в управління резиденту, визначеному фінансовою організацією згідно із законодавством України, або нерезиденту на строк та під процент. Залучення депозитів може здійснюватися у формі випуску (емісії) ощадних (депозитних) сертифікатів. Правила здійснення депозитних операцій встановлюються: для банківських депозитів - Національним банком України відповідно до законодавства; для депозитів (внесків) до інших фінансових установ - державним органом, визначеним законом;
85

16.1.19) дериватив - стандартний документ, що засвідчує право та(або) зобов'язання придбати чи продати у майбутньому цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти на визначених ним умовах. Стандартна (типова) форма деривативів і порядок їх випуску та обігу встановлюються законодавством;

16.1.44) дериватив - стандартний документ, що засвідчує право та(або) зобов'язання придбати чи продати у майбутньому цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти на визначених ним умовах. Стандартна (типова) форма деривативів і порядок їх випуску та обігу встановлюються законодавством;
86

16.1.20) діяльність у сфері розваг - господарська діяльність юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що полягає у проведенні лотерей та/або розважальних ігор, участь в яких не передбачає одержання її учасниками грошових або майнових призів (виграшів), зокрема, більярд, кегельбан, боулінг, настільні ігри, дитячі відеоігри тощо;

16.1.45) діяльність у сфері розваг - господарська діяльність юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що полягає у проведенні лотерей та/або розважальних ігор, участь в яких не передбачає одержання її учасниками грошових або майнових призів (виграшів), зокрема, більярд, кегельбан, боулінг, настільні ігри, дитячі відеоігри тощо;

87
16.1.46) додаткові блага – кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов’язаний з виконанням обов’язків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником податку (крім випадків прямо передбачених нормами розділу ІV цього Кодексу).

Для цілей розділу ІV цього Кодексу під терміном "заробітна плата" розуміються основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв'язку з відносинами трудового найму згідно із законом; (перенесено з Розділу IV Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)
88

16.1.21) дивіденди - платіж, що здійснюється юридичною особою - емітентом корпоративних прав чи інвестиційних сертифікатів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв'язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.

16.1.47) дивіденди - платіж, що здійснюється юридичною особою - емітентом корпоративних прав чи інвестиційних сертифікатів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв'язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.
89

До дивідендів прирівнюється також платіж, що здійснюється державним унітарним, комерційним, казенним чи комунальним підприємством на користь відповідно держави або органу місцевого самоврядування у зв'язку з розподілом частини прибутку такого підприємства, платіж, який виплачується власнику сертифіката фонду операцій з нерухомістю в результаті розподілу доходу фонду операцій з нерухомістю. При цьому позитивне або від’ємне значення об’єкта оподаткування, розраховане згідно з Розділом ІІІ цього Кодексу, не впливає на порядок нарахування дивідендів;


До дивідендів прирівнюється також платіж, що здійснюється державним унітарним, комерційним, казенним чи комунальним підприємством на користь відповідно держави або органу місцевого самоврядування у зв'язку з розподілом частини прибутку такого підприємства, платіж, який виплачується власнику сертифіката фонду операцій з нерухомістю в результаті розподілу доходу фонду операцій з нерухомістю. При цьому позитивне або від’ємне значення об’єкта оподаткування, розраховане згідно з Розділом ІІІ цього Кодексу, не впливає на порядок нарахування дивідендів;

90
16.1.48) добавки на основі біоетанолу - біокомпоненти моторного палива, отримані шляхом синтезу із застосуванням біоетанолу або змішуванням біоетанолу з органічними сполуками та паливом, одержаними з вуглеводневої сировини, в яких вміст біоетанолу відповідає вимогам нормативних документів та які належать до біопалива; (перенесено з Розділу VI Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)
91

2.1.4. Добування корисних копалин – сукупність технологічних операцій з вилучення, у тому числі з покладів дна водойм, та переміщення, у тому числі тимчасове зберігання, на поверхню частини надр (гірничих порід, рудної сировини тощо), що вміщує корисні копалини.
92

16.1.22) договір довгострокового страхування життя - договір страхування життя строком на 10 і більше років, що містить умову щодо сплати страхових внесків (платежів, премій) не менш як п’ять років та передбачає страхову виплату, якщо застрахована особа дожила до закінчення строку дії договору страхування чи події, передбаченої у договорі страхування, або досягла віку, визначеного договором. Такий договір не може передбачати часткових виплат протягом перших 10 років його дії, крім тих, що здійснюються у разі настання страхових випадків, пов'язаних із смертю чи хворобою застрахованої особи або нещасним випадком, що призвели до встановлення застрахованій особі інвалідності I групи. При цьому страхові виплати здійснюються незалежно від строку сплати страхових внесків (платежів, премій) і страхувальник (платник податку) не є вигодонабувачем за таким договором;

п.16.1.49) договір довгострокового страхування життя – договір страхування життя строком на 5 і більше років, який передбачає страхову виплату одноразово або у вигляді ануїтету, якщо застрахована особа дожила до закінчення терміну дії договору страхування чи події, передбаченої у договорі страхування, або досягла віку, визначеного договором. Такий договір не може передбачати часткових виплат протягом перших 5 років його дії, крім тих, що здійснюються у разі настання страхових випадків, пов'язаних із смертю чи хворобою застрахованої особи або нещасним випадком, що призвели до встановлення застрахованій особі інвалідності I або ІІ групи. При цьому страхові виплати здійснюються незалежно від строку сплати страхових внесків (платежів, премій) і страхувальник (платник податку) не є вигодонабувачем за таким договором. (Воропаєв Ю.М, Шаманов В.В., Прутнік В.В., плотніков О.В.).


93

16.1.23) дохід з джерелом їх походження з України - будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні, у тому числі, але не виключно, доходи у вигляді:

16.1.50) дохід з джерелом їх походження з України - будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні, у тому числі, але не виключно, доходи у вигляді:
61

а) процентів, дивідендів, роялті та будь-яких інших пасивних (інвестиційних) доходів, сплачених резидентами України;

а) процентів, дивідендів, роялті та будь-яких інших пасивних (інвестиційних) доходів, сплачених резидентами України;
62

б) доходів від надання резидентам або нерезидентам в оренду (користування) майна, розташованого в Україні, включаючи рухомий склад транспорту, приписаного до розташованих в Україні портів;

б) доходів від надання резидентам або нерезидентам в оренду (користування) майна, розташованого в Україні, включаючи рухомий склад транспорту, приписаного до розташованих в Україні портів;
63

в) доходів від продажу рухомого та нерухомого майна, доходів (прибутку) від відчуження корпоративних прав, цінних паперів, у тому числі акцій українських емітентів;
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40