Головна сторінка

Таблиця узгоджених поправок до проекту Податкового кодексу УкраїниНазваТаблиця узгоджених поправок до проекту Податкового кодексу України
Сторінка40/40
Дата конвертації12.09.2017
Розмір6.98 Mb.
ТипДокументи
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40
1. /Tabl_uzg_popr.docТаблиця узгоджених поправок до проекту Податкового кодексу України

Орган державної податкової служби не несе відповідальності за оприлюднення інформації про платників податків, якщо таке оприлюднення здійснено без згоди органів державної податкової служби.

Система податкової інформації, її джерела та режим визначаються Податковим кодексом України та іншими нормативна-правовими актами.”

абзац сімнадцятий статті 30 доповнити словами „а також є необхідною для контролю за дотримання податкового, бюджетного та валютного законодавства.”

38) У Законі України „Про інформацію” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 48, ст. 650; 2000 р., № 27, ст. 213; 2002 р., № 29, ст. 194):

статтю 18 доповнити абзацом такого змісту „податкова інформація”;

доповнити статтею 251 такого змісту:

„Стаття 251. Податкова інформація.

Податкова інформація – сукупність відомостей і даних, що створені або отримані суб’єктами інформаційних відносин у процесі поточної діяльності і необхідні для реалізації покладених на органи державної податкової служби завдань і функцій.

Захист податкової інформації гарантується державою.

Порядок надання та отримання податкової інформації органами державної податкової служби визначається Кабінетом Міністрів України.
Виключити

Система податкової інформації, її джерела та режим визначаються Податковим кодексом України та іншими нормативна-правовими актами.”

Виключено (МІРОШНИЧЕНКО Ю. Р.)42) У Законі України “Про цінні папери та фондовий ринок” (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268):

в абзаці четвертому пункту 1 статті 42 після слів “внутрішніх справ,” доповнити словами “органів державної податкової служби”;

в абзаці третьому пункту 1 статті 45 після слів  “службових обов’язків” доповнити словами “, посадовими особами органів державної податкової служби”.

39) У Законі України “Про цінні папери та фондовий ринок” (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268):

в абзаці четвертому пункту 1 статті 42 після слів “внутрішніх справ,” доповнити словами “органів державної податкової служби”;

Виключено (МІРОШНИЧЕНКО Ю. Р.)43) Закон України „Про виконавче провадження” доповнити статтю 3 пунктом 11 наступного змісту:

11. Рішення органів державної влади про стягнення адміністративно-господарських санкцій.”;

Виключити45) у Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40 - 44, ст. 356):

Статтю 93 викласти у новій редакції:

„Місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення, управління та облік.”

статтю 234 доповнити частиною такого змісту:

„3. Правові наслідки визнання фіктивного правочину недійсним встановлюються законами”;

статтю 657 після слів “державній реєстрації” доповнити знаком та словами “, крім договорів купівлі - продажу майна, що перебуває в податковій заставі. ”

частину другу статті 1071 після слів “між банком і клієнтом” доповнити словами “, та у випадках, визначених законом”;

у частині другій статті 1072:

у підпункті 1 слова “а також вимог про стягнення аліментів” замінити словами “вимог щодо стягнення аліментів, грошових коштів за розрахунковими документами, що передбачають платежі до бюджету”;

підпункт 4 виключити;

у підпункті 5 слово “п’яту” замінити словом “четверту”.

42) у Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40 - 44, ст. 356):

Статтю 93 викласти у новій редакції:

„Місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення, управління та облік.”

статтю 234 доповнити частиною такого змісту:

„3. Правові наслідки визнання фіктивного правочину недійсним встановлюються законами”;

статтю 657 після слів “державній реєстрації” доповнити знаком та словами “, крім договорів купівлі - продажу майна, що перебуває в податковій заставі. ”
Виключити


46) У законі України "Про Єдиний митний тариф"

абзац перший пункт "о" частини першої статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Відомості Верховної Ради України, 1992, №19, ст. 259 зі змінами) після слів "товари, які не виробляються в Україні" доповнити словами ", крім товарів за кодами згідно з УКТЗЕД 4704 21 00 00 та 4707 90 10 00," (ЦАРЬОВ)Закон України "Про Єдиний митний тариф"
Стаття 19. Звільнення від сплати мита

Від сплати мита звільняються:

я1) технічні та транспортні засоби, у тому числі самохідні сільськогосподарські машини, що працюють на біопаливі та класифікуються за кодами УКТ ЗЕД, визначеними статтею 7 Закону України "Про альтернативні види палива", якщо такі товари не виробляються в Україні.

Порядок ввезення зазначених технічних та транспортних засобів, у тому числі самохідних сільськогосподарських машин, визначається Кабінетом Міністрів України.

У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності зобов'язаний сплатити ввізне мито в порядку і розмірах, визначених законом.

Стаття 19. Звільнення від сплати мита

Від сплати мита звільняються:

я1) технічні та транспортні засоби, у тому числі самохідні сільськогосподарські машини, що працюють на біопаливі та класифікуються за кодами УКТ ЗЕД, визначеними статтею 7 Закону України "Про альтернативні види палива", якщо такі товари не виробляються в Україні.

Порядок ввезення зазначених технічних та транспортних засобів, у тому числі самохідних сільськогосподарських машин, визначається Кабінетом Міністрів України.

У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності зобов'язаний сплатити ввізне мито в порядку і розмірах, визначених законом.я2) устаткування (обладнання) та комплектувальні до нього, що ввозяться для реалізації інвестиційного проекту, на який поширюється спеціальний режим оподаткування, установлений главою 3 розділу XIV цього Кодексу.


1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40