Головна сторінка

Таблиця узгоджених поправок до проекту Податкового кодексу УкраїниНазваТаблиця узгоджених поправок до проекту Податкового кодексу України
Сторінка6/40
Дата конвертації12.09.2017
Розмір6.98 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40
1. /Tabl_uzg_popr.docТаблиця узгоджених поправок до проекту Податкового кодексу України
(перенесено з Розділу IX Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)

182
16.1.126) орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності - обов'язковий платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою (далі у цьому розділі - орендна плата); (перенесено з Розділу XІІІ Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)

183
16.1.127) орган стягнення – державний орган, уповноважений здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу в межах компетенції, встановленої цим Кодексом та іншими законами України; (перенесено з Розділу ІІ Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)


184

16.1.55) основні засоби - матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 1000 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 1000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік);


16.1.128) основні засоби - матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 1000 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 1000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік);


185
16.1.129) особа для цілей Розділу V цього Кодексу – будь-яка із зазначених нижче осіб:

суб’єкт господарювання – юридична особа, в тому числі підприємство з іноземними інвестиціями, незалежно від форми та часу внесення таких інвестицій;

інша юридична особа, що не є суб’єктом господарювання;

фізична особа (громадянин України, іноземець та особа без громадянства), яка проводить діяльність, що належить згідно із законодавством до підприємницької та/або ввозить товари на митну територію України;

представництво нерезидента, що не має статусу юридичної особи.

Для цілей оподаткування не вважається особою юридична особа та фізична особа, що проводять діяльність за спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва відповідно до розділу XІV цього Кодексу.

У разі, якщо дві чи більше особи, які проводять спільну діяльність без утворення юридичної особи, такі особи з метою оподаткування, вважаються окремою особою у межах такої діяльності.

Облік результатів спільної діяльності ведеться платником податку, уповноваженим на це іншими сторонами згідно з умовами договору, окремо від обліку господарських результатів такого платника податку.

Для цілей оподаткування господарські відносини між учасниками спільної діяльності прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів.

Порядок податкового обліку та звітності про результати спільної діяльності встановлюється центральним органом державної податкової служби; (перенесено з Розділу V Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)

186

16.1.56) офіційний валютний курс (валютний курс) - у значенні, наведеному в Законі України „Про Національний банк України”;


16.1.130) офіційний валютний курс (валютний курс) - у значенні, наведеному в Законі України „Про Національний банк України”;


187
16.1.131) паливо моторне сумішеве - види палива, отримані в результаті змішування палива, одержаного з нафтової сировини, з біоетанолом та добавками на основі біоетанолу, біодизелю або іншими біокомпонентами, вміст яких відповідає вимогам нормативних документів на паливо моторне сумішеве; (перенесено з Розділу VI Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)16.1.132) пиво - насичений діоксидом вуглецю пінистий напій, отриманий під час бродіння охмеленого сусла пивними дріжджами,; який зазначений у товарній позиції 2203 згідно з УКТ ЗЕД; (перенесено з Розділу VI Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)


188
16.1.133) підакцизні товари (продукція) - товари за кодами згідно з УКТ ЗЕД, на які цим Кодексом встановлено ставки акцизного податку; (перенесено з Розділу VI Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)
189
16.1.134) плата за землю - загальнодержавний податок, який справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності; (перенесено з Розділу XІІІ Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)

190
16.1.135) плата за марки акцизного податку - плата, що вноситься вітчизняними виробниками та імпортерами алкогольних напоїв і тютюнових виробів за покриття витрат з виробництва, зберігання та реалізації марок акцизного податку. Розмір плати за марки акцизного податку встановлюється Кабінетом Міністрів України; (перенесено з Розділу VI Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)


191


16.1.136) Первинна переробка (збагачення) мінеральної сировини як вид господарської діяльності гірничодобувного підприємства включає сукупність операцій збирання, дроблення або мелення, сушку, класифікацію (сортування), брикетування, агломерацію, за виключенням агломерації руд з термічною обробкою, та збагачення фізико-хімічними методами (без якісної зміни мінеральних форм корисних копалин, їх агрегатно-фазового стану, кристалохімічної структури), а також може включати переробні технології, що є спеціальними видами робіт з добування корисних копалин (підземна газифікація та виплавляння, хімічне та бактеріальне вилуговування, дражна та гідравлічна розробка розсипних родовищ, гідравлічний транспорт гірничих порід покладів дна водойм). (перенесено з Розділу XI Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)


16.1.137) погашення податкового боргу – зменшення абсолютного значення суми такого боргу, підтверджене відповідним документом; (перенесено з Розділу ІI Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)

192

16.1.138) податкова вимога – письмова вимога органу державної податкової служби до платника податків щодо погашення суми податкового боргу; (перенесено з Розділу ІI Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)

193
16.1.139) податкова застава – спосіб забезпечення сплати платником податків грошового зобов'язання та пені, не сплачених таким платником у строк, визначений цим Кодексом. Податкова застава виникає на підставах, встановлених цим Кодексом;

Не можуть забезпечуватися податковою заставою грошові зобов’язання платника податків, що складаються з пені та штрафних (фінансових) санкцій, нарахованих у зв’язку з недотриманням неподаткового законодавства, у тому числі законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

У разі невиконання платником податків грошового зобов’язання, забезпеченого податковою заставою, орган стягнення має право у порядку, визначеному цим Кодексом, звернути стягнення на майно такого платника, що є предметом податкової застави. Право звернення стягнення на майно, що є предметом податкової застави, для задоволення вимоги про виконання грошового зобов’язання платника податків має пріоритет над правом звернення стягнення на зазначене майно будь-яких інших кредиторів такого платника податків. (перенесено з Розділу ІI Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)

194


16.1.140) податкове зобов’язання – сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент,  повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та у строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк); (перенесено з Розділу ІI Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)
195

16.1.141) податкове повідомлення – рішення – письмове повідомлення контролюючого органу (рішення) про обов'язок платника податків сплатити суму грошового зобов'язання, визначену контролюючим органом у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими актами законодавства, контроль за виконанням яких покладено на органи державної податкової служби, або внести відповідні зміни до податкової звітності; (перенесено з Розділу ІI Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)

196
16.1.142) податковий номер – унікальний реєстраційний номер облікової або реєстраційної картки (заяви) платника податків у базі даних про платників податків, порядок формування якого визначається центральним органом державної податкової служби; (перенесено з Розділу ІI Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)

197

16.1.57) пов’язані особи - юридичні та/або фізичні особи, взаємовідносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють і які відповідають будь-якій з наведених нижче ознак:

16.1.143) пов’язані особи - юридичні та/або фізичні особи, взаємовідносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють і які відповідають будь-якій з наведених нижче ознак:


198

юридична особа, що здійснює контроль над господарською діяльністю платника податку або контролюється таким платником податку чи перебуває під спільним контролем з таким платником податку;


юридична особа, що здійснює контроль над господарською діяльністю платника податку або контролюється таким платником податку чи перебуває під спільним контролем з таким платником податку;

199

фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль над платником податку;

фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль над платником податку;
200

посадова особа платника податку, уповноважена здійснювати від імені платника податку юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення правових відносин, а також члени її сім'ї.

посадова особа платника податку, уповноважена здійснювати від імені платника податку юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення правових відносин, а також члени її сім'ї.
201

платники податку - учасники об'єднання підприємств незалежно від його виду та організаційно-правової форми, що провадять свою господарську діяльність шляхом утворення такого об'єднання.

платники податку - учасники об'єднання підприємств незалежно від його виду та організаційно-правової форми, що провадять свою господарську діяльність шляхом утворення такого об'єднання.
202

Під контролем господарської діяльності платника податку слід розуміти:

Під контролем господарської діяльності платника податку слід розуміти:
203

а) володіння безпосередньо або через пов'язаних фізичних та/або юридичних осіб часткою (паєм, пакетом акцій) статутного фонду платника податку в розмірі не менш як 20 відсотків статутного фонду платника податку;


а) володіння безпосередньо або через пов'язаних фізичних та/або юридичних осіб часткою (паєм, пакетом акцій) статутного фонду платника податку в розмірі не менш як 20 відсотків статутного фонду платника податку;
204

б) вплив безпосередньо або через пов'язаних фізичних та/або юридичних осіб на господарську діяльність суб’єкта господарювання в результаті:

б) вплив безпосередньо або через пов'язаних фізичних та/або юридичних осіб на господарську діяльність суб’єкта господарювання в результаті:
205

надання права, яке забезпечує вирішальний влив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління платника податку;

Надання права, яке забезпечує вирішальний влив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління платника податку;
206

зайняття посад членів наглядової (спостережної) ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів платника податку особами, які вже займають одну чи декілька із зазначених посад в іншому суб’єкті господарювання;

зайняття посад членів наглядової (спостережної) ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів платника податку особами, які вже займають одну чи декілька із зазначених посад в іншому суб’єкті господарювання;
207

зайняття посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу платника податку особою, яка вже займає одну чи декілька із зазначених посад в інших суб’єктах господарювання;

зайняття посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу платника податку особою, яка вже займає одну чи декілька із зазначених посад в інших суб’єктах господарювання;
208

надання права на укладення договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або здійснювати делеговані повноваження і функції органу управління платника податку.

надання права на укладення договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або здійснювати делеговані повноваження і функції органу управління платника податку.
209

Для фізичної особи загальна сума володіння часткою статутного фонду платника податку (голосів у керівному органі) визначається як загальна сума корпоративних прав, що належить такій фізичній особі, членам сім’ї такої фізичної особи та юридичним особам, які контролюються такою фізичною особою або членами її сім’ї;


Для фізичної особи загальна сума володіння часткою статутного фонду платника податку (голосів у керівному органі) визначається як загальна сума корпоративних прав, що належить такій фізичній особі, членам сім’ї такої фізичної особи та юридичним особам, які контролюються такою фізичною особою або членами її сім’ї;
210
16.1.144) пенсійний внесок – кошти, внесені до недержавного пенсійного фонду, страхової організації або на пенсійний депозитний рахунок до банківської установи у межах недержавного пенсійного забезпечення чи сплачені до Накопичувального пенсійного фонду загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі – Накопичувальний фонд) відповідно до закону. Для цілей оподаткування пенсійний внесок не є внеском на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування; (перенесено з Розділу IV Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)


211


16.1.145) пенсійний вклад – кошти, внесені на пенсійний депозитний рахунок, відкритий у банківській установі згідно з договором пенсійного вкладу відповідно до закону; (перенесено з Розділу IV Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)212

16.1.146) пеня – сума коштів у вигляді відсотків, нарахованих на суми грошових зобов’язань, не сплачених у встановлені законодавством строки; (перенесено з Розділу IІ Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)
213
16.1.147) перша реєстрація транспортного засобу – реєстрація транспортного засобу, яка здійснюється уповноваженими державними органами України вперше щодо цього транспортного засобу в Україні;
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40