Головна сторінка

Таблиця узгоджених поправок до проекту Податкового кодексу УкраїниНазваТаблиця узгоджених поправок до проекту Податкового кодексу України
Сторінка7/40
Дата конвертації12.09.2017
Розмір6.98 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   40
1. /Tabl_uzg_popr.docТаблиця узгоджених поправок до проекту Податкового кодексу України
(перенесено з Розділу VII Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)

214
16.1.148) Під терміном "устаткування (обладнання)" для цілей глави 3 розділу ХІV цього Кодексу слід розуміти машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, що здійснюється під час реалізації інвестиційного проекту. (перенесено з Розділу XIV Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)

215
16.1.149) Під терміном "комплектувальні до устаткування (обладнання)" для цілей глави 3 розділу ХІV цього Кодексу слід розуміти частини, виготовлені згідно із самостійним комплектом документів і призначені для застосування у складі цього устаткування (обладнання). (перенесено з Розділу XIV Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)216
16.1.150) план – графік документальних виїзних перевірок – перелік платників податків, що підлягають плановій перевірці органами державної податкової служби у відповідний період календарного року; (перенесено з Розділу ІI Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)
217
16.1.151) податок, платник податку, оподаткування, оподатковуваний прибуток (в усіх відмінках) для цілей Розділу ІІІ цього Кодексу – податок на прибуток підприємств, платник податку на прибуток підприємств, оподаткування податком на прибуток підприємств, прибуток, який підлягає оподаткуванню (у відповідному відмінку); (перенесено з Розділу ІІІ Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)

218
16.1.152) податок, платник податку, оподаткування, ставка податку для цілей глави 1 розділу ХІV цього Кодексу – єдиний податок, платник єдиного податку, обкладення єдиним податком, ставка єдиного податку; (перенесено з Розділу XIV Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)

219
16.1.153) податок, платник податку, оподаткування, ставка податку для цілей глави 2 розділу ХІV цього Кодексу – фіксований сільськогосподарський податок, платник фіксованого сільськогосподарського податку, обкладення фіксованим сільськогосподарським податком, ставка фіксованого сільськогосподарського податку; (перенесено з Розділу XIV Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)

220
16.1.154) податок на транспортні засоби для цілей розділу VII цього Кодексу – загальнодержавний податок, який справляється з визначених розділом VII цього Кодексу транспортних засобів; (перенесено з Розділу VII Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)

221

16.1.155) податок, оподаткування, платник податку для цілей розділу VIII цього Кодексу – екологічний податок, оподаткування екологічним податком, платник екологічного податку; (перенесено з Розділу VIII Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)222
16.1.156) податкова застава - спосіб забезпечення сплати платником податків грошового зобов'язання та пені, не сплачених таким платником у строк, визначений цим Кодексом. Податкова застава виникає на підставах, встановлених цим Кодексом;

Не можуть забезпечуватися податковою заставою грошові зобов’язання платника податків, що складаються з пені та штрафних (фінансових) санкцій, нарахованих у зв’язку з недотриманням неподаткового законодавства, у тому числі законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

У разі невиконання платником податків грошового зобов’язання, забезпеченого податковою заставою, орган стягнення має право у порядку, визначеному цим Кодексом, звернути стягнення на майно такого платника, що є предметом податкової застави. (перенесено з Розділу II Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)
(Мірошниченко Ю.Р.)
223

16.1.58) податкова інформація - у значенні, наведеному у Законі України "Про інформацію";

16.1.157) податкова інформація - у значенні, наведеному у Законі України "Про інформацію";
224


16.1.59) податкова консультація - допомога контролюючого органу конкретному платнику податків стосовно практичного використання конкретно норми закону або нормативно-правового акту з питань адміністрування податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган;


16.1.158) податкова консультація - допомога контролюючого органу конкретному платнику податків стосовно практичного використання конкретно норми закону або нормативно-правового акту з питань адміністрування податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган; (перенесено з Розділу II Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)

225

22616.1.159) податкова порука - це видана банком гарантія погашення податкового боргу платника податків. Податковою порукою гарантується погашення грошового зобов’язання, що входить до складу податкового боргу, якщо нарахування такого грошового зобов’язання оскаржується платником податків в адміністративному або судовому порядку.

Якщо платник податків протягом 10 календарних днів після закінчення процедури апеляційного оскарження не погасив податковий борг, гарантований податковою порукою, такий борг вважається податковим боргом банку, що видав податкову поруку, і до такого банку застосовуються усі процедури, передбачені податковим законодавством для погашення податкового боргу.
Банк, який здійснив погашення податкового боргу платника податку, має право відшкодувати за рахунок такого платника завдані такому банку збитки.

Податкова порука не може бути відкликана банком або платником податків.

Податкова порука підлягає реєстрації в органі державної податкової служби, де перебуває на обліку платник податків, що має податковий борг. До здійснення реєстрації податкова порука не має сили і не створює правових наслідків.

Порядок видачі податкової поруки визначається Національним банком України, а порядок її реєстрації - центральним органом державної податкової служби; (перенесено з Розділу II Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)

(Мірошниченко Ю.Р.)

16.1.160) податковий борг – сума грошового зобов’язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгоджене платником податків або узгоджене в порядку апеляційного оскарження, але не сплачене у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов’язання; (перенесено з Розділу II Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)

(Гєллєр Є.Б.)


227

16.1.161) податковий вексель, авальований банком (податкова розписка) (далі - податковий вексель), - простий вексель, авальований банком, що видається векселедавцем до отримання з акцизного складу спирту етилового і є забезпеченням виконання ним зобов'язання сплатити суму акцизного податку у строк, визначений пунктами 15.1 та 19.3 статті 15 та 19 розділу VI цього Кодексу; (перенесено з Розділу VI Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)


228

16.1.162) податковий вексель – це письмове безумовне грошове зобов’язання платника податку сплатити до бюджету відповідну суму у порядку та строки, визначені розділом V Кодексу, що підтверджене банком шляхом авалю (за винятком операцій з давальницької сировини та операцій з ремонту, в тому числі гарантійного), який видається платником на відстрочення сплати податку, що справляється у разі ввезення товарів на митну територію України; (перенесено з Розділу V Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)

229
16.1.163) податковий пост - пост, що утворюється на території підприємств, де виробляються продукти з використанням підакцизних товарів, на які встановлено нульову ставку податку, що визначені у статті 20 розділу VI цього Кодексу. На податковому посту здійснюють постійний безпосередній контроль постійні представники органу державної податкової служби за місцем його розташування; (перенесено з Розділу VI Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)

230
16.1.164) податок на додану вартість – непрямий податок, який додається до ціни та сплачується на кожному етапі постачання товарів (послуг); (перенесено з Розділу V Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)
231
16.1.165) податкове зобов'язання для цілей Розділу V цього Кодексу- загальна сума податку на додану вартість, одержана (нарахована) платником податку в звітному (податковому) періоді; (перенесено з Розділу V Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)


232

16.1.60) податкове роз’яснення - оприлюднення узагальненої позиції контролюючого органу щодо практичного використання конкретних норм законів або нормативно-правових актів з питань адміністрування податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган;


16.1.166) податкове роз’яснення - оприлюднення узагальненої позиції контролюючого органу щодо практичного використання конкретних норм законів або нормативно-правових актів з питань адміністрування податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган;


233
16.1.167) податковий кредит - сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов'язання звітного періоду, визначена згідно з Розділом V цього Кодексу; (перенесено з Розділу V Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)

234
16.1.168) помилково сплачені грошові зобов’язання – суми коштів, які на певну дату надійшли до відповідного бюджету від юридичних осіб (їх філій, відділень, інших відокремлених підрозділів, що не мають статусу юридичної особи) або фізичних осіб (які мають статус суб’єктів підприємницької діяльності або не мають такого статусу), що не є платниками таких грошових зобов’язань; (перенесено з Розділу II Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)
(Європейська бізнес асоціація)
235
16.1.169) послуги для цілей Розділу IX цього Кодексу – транспортування (переміщення) вантажу магістральними трубопроводами України; (перенесено з Розділу IX Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)

236

16.1.61) постачання послуг - будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права власності на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання права користування, володіння або розпорядження ними, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.

16.1.170) постачання послуг – будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності. (ЄБА).
237

З метою оподаткування постачанням послуг, зокрема, є:

З метою оподаткування постачанням послуг, зокрема, є:
238

а) досягнення домовленості утримуватися від певної дії або від конкуренції з третьою особою чи надання дозволу на будь-яку дію за умови укладення договору;

а) досягнення домовленості утримуватися від певної дії або від конкуренції з третьою особою чи надання дозволу на будь-яку дію за умови укладення договору;
239

б) постачання послуг за рішенням органу державної влади чи органу місцевого самоврядування або в примусовому порядку;

б) постачання послуг за рішенням органу державної влади чи органу місцевого самоврядування або в примусовому порядку;
240

в) постачання послуг іншій особі на безоплатній основі;

в) постачання послуг іншій особі на безоплатній основі;
241

г) передача результатів виконаних робіт, наданих послуг платнику податку, уповноваженому згідно з договором вести облік результатів спільної діяльності без утворення юридичної особи, а також їх повернення таким платником податку після закінчення спільної діяльності;

г) передача результатів виконаних робіт, наданих послуг платнику податку, уповноваженому згідно з договором вести облік результатів спільної діяльності без утворення юридичної особи, а також їх повернення таким платником податку після закінчення спільної діяльності;
242

ґ) передача (внесення) виконаних робіт, наданих послуг, як вклад у спільну діяльність без утворення юридичної особи, а також повернення послуг;

ґ) передача (внесення) виконаних робіт, наданих послуг, як вклад у спільну діяльність без утворення юридичної особи, а також повернення послуг;
243

д) постачання послуг з розміщення знаку відповідної торгової марки або самого товару чи послуги в кінофільмі, серіалі або телевізійній програмі, які є візуальними (глядачі лише бачать продукт або знак торговельної марки, продукт чи торговельна марка згадується у розмові персонажа; товар, послуга чи торговельна марка органічно вплітаються в сюжет і є його частиною);


д) постачання послуг з розміщення знаку відповідної торгової марки або самого товару чи послуги в кінофільмі, серіалі або телевізійній програмі, які є візуальними (глядачі лише бачать продукт або знак торговельної марки, продукт чи торговельна марка згадується у розмові персонажа; товар, послуга чи торговельна марка органічно вплітаються в сюжет і є його частиною);

244
16.1.171) податок; оподаткування; платник податку; оподатковувана операція для цілей Розділу V цього Кодексу – відповідно податок на додану вартість; оподаткування податком на додану вартість; платник податку на додану вартість; операція, яка підлягає оподаткуванню податком на додану вартість; (перенесено з Розділу V Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)

245
16.1.172) податок, платник податку, оподаткування, ставка податку для цілейрозділу VI цього Кодексу - акцизний податок, платник акцизного податку, обкладання акцизним податком, ставка акцизного податку; перенесено з Розділу VI Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)

246
16.1.173) податковою різниця – різниця, яка виникає між оцінкою і критеріями визнання доходів, витрат, активів, зобов’язань за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та доходами і витратами, визначеними згідно цього розділу: (перенесено з Розділу ІІІ Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)


247
16.1.174) тимчасова податкова – податкова різниця, яка виникає у звітному періоді та анулюється в наступних звітних податкових періодах; (перенесено з Розділу ІІІ Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)


248
16.1.175) покупець марок акцизного податку - суб'єкт господарювання, який вiдповiдно до законодавства України є платником акцизного податку з алкогольних напоїв та тютюнових виробів; (перенесено з Розділу VI Кодексу відповідно до правил нормотворчої техніки згідно з вимогами Мінюсту)

249

16.1.62) постачання товарів - будь-яка передача права на розпорядження товарами, як власником, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.

16.1.176) постачання товарів - будь-яка передача права на розпорядження товарами, як власником, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.
250

З метою застосування терміна "постачання товарів" електрична та теплова енергія, газ, пар, вода, повітря, що охолоджене чи кондиційоване, вважаються товаром.

З метою застосування терміна "постачання товарів" електрична та теплова енергія, газ, пар, вода, повітря, що охолоджене чи кондиційоване, вважаються товаром.
251

Не є постачанням товарів випадки, коли основні виробничі засоби або невиробничі засоби ліквідуються у зв’язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили, а також в інших випадках, коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, в тому числі в разі викрадення необоротних активів, або коли платник податку надає органу державної податкової служби відповідний документ про знищення, розібрання або перетворення необоротних активів в інший спосіб, внаслідок чого необоротний актив не може використовуватися за первісним призначенням.

Не є постачанням товарів випадки, коли основні виробничі засоби або невиробничі засоби ліквідуються у зв’язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили, а також в інших випадках, коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, в тому числі в разі викрадення необоротних активів, або коли платник податку надає органу державної податкової служби відповідний документ про знищення, розібрання або перетворення необоротних активів в інший спосіб, внаслідок чого необоротний актив не може використовуватися за первісним призначенням.
252

Постачанням товарів також вважається:

Постачанням товарів також вважається:
253

а) фактична передача матеріальних активів іншій особі на підставі договору про фінансовий лізинг (повернення матеріальних активів згідно з договором про фінансовий лізинг) чи іншої домовленості, відповідно до якої оплата відстрочена, але право власності на матеріальні активи передається не пізніше дати здійснення останнього платежу;

а) фактична передача матеріальних активів іншій особі на підставі договору про фінансовий лізинг (повернення матеріальних активів згідно з договором про фінансовий лізинг) чи іншої домовленості, відповідно до якої оплата відстрочена, але право власності на матеріальні активи передається не пізніше дати здійснення останнього платежу;
254

б) передача права власності на матеріальні активи за рішенням органу державної влади або органу місцевого самоврядування чи відповідно до законодавства;

б) передача права власності на матеріальні активи за рішенням органу державної влади або органу місцевого самоврядування чи відповідно до законодавства;
255

в) будь-яка із зазначених дій платника податку щодо матеріальних активів, якщо платник мав право на віднесення сум податку до податкового кредиту у разі придбання зазначеного майна чи його частини (безоплатна передача майна іншій особі; передача майна у межах балансу платника, що використовується у господарській діяльності платника для його подальшого використання з метою, не пов’язаною із господарською діяльністю такого платника; передача у межах балансу платника майна, що планувалося для використання в оподатковуваних операціях, для його використання в операціях, що звільняються від оподаткування або не підлягають оподаткуванню);

в) будь-яка із зазначених дій платника податку щодо матеріальних активів, якщо платник мав право на віднесення сум податку до податкового кредиту у разі придбання зазначеного майна чи його частини (безоплатна передача майна іншій особі; передача майна у межах балансу платника, що використовується у господарській діяльності платника для його подальшого використання з метою, не пов’язаною із господарською діяльністю такого платника; передача у межах балансу платника майна, що планувалося для використання в оподатковуваних операціях, для його використання в операціях, що звільняються від оподаткування або не підлягають оподаткуванню);
256

г) передача (внесення) товарів (у тому числі необоротних активів) як вклад у спільну діяльність без утворення юридичної особи, а також їх повернення;

г) передача (внесення) товарів (у тому числі необоротних активів) як вклад у спільну діяльність без утворення юридичної особи, а також їх повернення;
257

ґ) умовне постачання товарів та необоротних активів, під час придбання яких суми податку були включені до складу податкового кредиту і в останньому звітному (податковому) періоді обліковувались у залишках платника, який подав заяву про скасування реєстрації як платника податку або про перехід на іншу систему оподаткування, що передбачає сплату податку в іншому порядку, ніж той, що визначений цим розділом;

ґ) умовне постачання товарів та необоротних активів, під час придбання яких суми податку були включені до складу податкового кредиту і в останньому звітному (податковому) періоді обліковувались у залишках платника, який подав заяву про скасування реєстрації як платника податку або про перехід на іншу систему оподаткування, що передбачає сплату податку в іншому порядку, ніж той, що визначений цим розділом;
258

д) ліквідація платником податку за власним бажанням необоротних активів, які перебувають у такого платника;

д) ліквідація платником податку за власним бажанням необоротних активів, які перебувають у такого платника;
259

е) передача товарів згідно з договором, за яким сплачується комісія (винагорода) за продаж чи купівлю;


е) передача товарів згідно з договором, за яким сплачується комісія (винагорода) за продаж чи купівлю;

260
16.1.177) постійна податкова різниця – податкова різниця, яка виникає у звітному періоді та не анулюється в наступних звітних податкових періодах;
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   40