Головна сторінка

Інформація про ремонти 30 15 Перелік монтажних та запасних частин 31 16 Перелік запасних частин для середнього ремонту 31 17 Інформація про сертифікацію 31 Додаток а 32 Додаток б 35 Додаток в 36 Карта конфігурації приладу 36НазваІнформація про ремонти 30 15 Перелік монтажних та запасних частин 31 16 Перелік запасних частин для середнього ремонту 31 17 Інформація про сертифікацію 31 Додаток а 32 Додаток б 35 Додаток в 36 Карта конфігурації приладу 36
Сторінка1/21
Дата конвертації18.03.2016
Розмір0.9 Mb.
ТипІнформація
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21ПРИЛАД ПРИЙМАЛЬНО-КОНТРОЛЬНИЙ

ПОЖЕЖНИЙ

«ТІРАС-4П»


ПАСПОРТ

ААЗЧ.425521.002 ПС

Вінниця
Зміст

1 Скорочення та визначення понять 3

2 Загальний опис 3

3 Основні режими роботи 4

4 Технічні характеристики 7

5 Цілісність та комплектність 9

6 Конструкція та принцип роботи 10

7 Установлювання 12

8 Програмування 16

9 Перевірка технічного стану 28

10 Декларації виробника 29

11 Свідоцтво про приймання 30

12 Свідоцтво про повторну перевірку 30

13 Гарантійні зобов’язання 30

14 Інформація про ремонти 30

15 Перелік монтажних та запасних частин 31

16 Перелік запасних частин для середнього ремонту 31

17 Інформація про сертифікацію 31

Додаток А 32

Додаток Б 35

Додаток В 36

Карта конфігурації приладу 36

Додаток Г 37

Коди сповіщень протоколу Contact-ID 37

Додаток Д 38

Додаток E 47

Розрахунок резервного живлення системи 47

Додаток И 49

Таблиця розміщення зон 49

Цей паспорт призначений для вивчення конструкції, роботи та правил експлуатування приладу приймально-контрольного пожежного "Тірас-4П". Прилад розроблений згідно ДСТУ EN54 частин 2 та 4.
1 Скорочення та визначення понять
1.1 Скорочення


АБ акумуляторна батарея.

АЗПЗ – автоматичний засіб протипожежного захисту;

БК – блок керування;

ЗІ – звуковий індикатор;

МРЛ – модуль релейних ліній;

МЦАмодуль цифрового автодозвону;

СП – сповіщувач пожежний;

ППКПприлад приймально-контрольний пожежний;

ПППН – пульт приймання попередження про несправ-ність;

ПЦПС – пульт централізованого пожежного спостережен-ня.

1.2 Визначення


Коло виявляння – це лінія зв’язку, що з’єднує сповіщувачі з пожежним приймально-контрольним приладом.

Сповіщувач – елемент, підключений до кола виявляння, здатний передавати інформацію відносно виявлення пожежі.

Зона – для даного випадку це кожне коло виявляння, для якого передбачено загальну індикацію зон.


2 Загальний опис
ППКП "Тірас-4П" використовують:


1) для приймання сигналів від підключених у систему сповіщувачів;

2) для визначення відповідності одержуваних сигналів режиму пожежної тривоги;

3) для індикації будь якого стану пожежної тривоги звуковими та візуальними засобами;

4) для індикації місця небезпеки;

5) для моніторингу правильного функціонування системи та видавання попередження звуковими та візуальними сигналами про будь - які несправності (наприклад, про коротке замикання, обрив у лінії або несправність джерела живлення);

6) для передавання сигналу про пожежну тривогу:

– на звукові чи світлові пожежні оповіщувачі;

– через пристрій передавання сигналу про пожежу до організації по боротьбі з пожежами;

– через пожежний пристрій керування автоматичними засобами протипожежного захисту до автоматичних засобів пожежегасіння.


3 Основні режими роботи

3.1 Алгоритми реагування входів та виходів на настання того чи іншого режиму задаються під час програмування енергонезалежної пам'яті відповідно до розділу 8.

3.2 Перелік основних режимів роботи та їх індикація приведені в таблиці 3.1.
Таблиця 3.1 - Режими роботи приладу

Сповіщення

Індикація, яка змінюється

Виходи, стан яких змінюється

Індикатор

Стан

Вихід

Стан

Режим «Спокій»

«Спокій»

«Спокій»

+

ПППН, ПЦПС РЕЛ1, РЕЛ2

ОПОВ

+

-

-

Режим «Пожежна тривога»

«Виявляння збігу»

зона «х» (червоний)

ЗІ


2х0.3-2.5

3-6

Виходи не реагують

попередн.

«Пожежна тривога»

зона «х» (червоний)

«Пожежа»

«Спокій»

«ПЦПС»

(червоний)

ЗІ


0.35-0.7

0.35-0.7

-
0.35-0.7

3-6

ПЦПС

ОПОВ1

РЕЛ1, РЕЛ21

-

+

+


«Скидання»

ЗІ

-

ЖСП.

ОПОВ

- , 8 сек.

-


Продовження таблиці 3.1

Сповіщення

Індикація, яка змінюється

Виходи, стан яких змінюється

Індикатор

Стан

Вихід

Стан

Режим попередження про несправність

«Несправність зони»

«Неспр.»,

зона «х»

(жовтий)

«Спокій»

ЗІ2

0.35-0.75
0.35-0.7

-

3-25

ПППН

-

«Відсутня мережа 220В»

«Неспр.»,

«Живлення»

(жовтий)

«Спокій»

ЗІ20.35-0.76

-

3-25

-


-


«Живлення не в нормі»

«Неспр.»,

«Живлення»

(жовтий)

«Спокій»

ЗІ20.35-0.76

-

3-25

ПППН

-


«Несправне УЕЖ»

«Помилка системи»

«Неспр.»,

«Прилад»

«Спокій»

ЗІ2

0.35-0.7
-

3-25

ПППН

-

«Немає живлення сповіщувачів»

«Неспр.»,

«Жив. спов.», «Прилад»,

зона «1»-«16» (жовті)

«Спокій»

ЗІ2

0.35-0.7

-

3-25

ПППН

-


«Несправний вихід ПЦПС»

«Неспр.»,

«ПЦПС»

«Спокій»

ЗІ2


0.35-0.7

-

3-25

ПППН

-

«Несправний вихід ПППН»

«Неспр.»,

«ПППН»

«Спокій»

ЗІ2


0.35-0.7

-

3-25

ПППН

Стан не визначе-ний

«Несправний вихід ОПОВ.»

«Неспр.»,

«ОПОВ»

«Спокій»

ЗІ2

0.35-0.7
-

3-25

ПППН

-


Кінець таблиці 3.1

Сповіщення

Індикація, яка змінюється

Виходи, стан яких змінюється

Індикатор

Стан

Вихід

Стан

Режим попередження про несправність

«Несправний вихід АЗПЗ»

«Неспр.»,

«АЗПЗ х»

«Спокій»

ЗІ2

0.35-0.7
-

3-25

ПППН

-

Режим вимкнення

«Вимкнення»

«Вимкн.»,

«Живлення» (жовтий),

зона «х» (жовтий), «Жив.спов.», «Оповіщ.», «АЗПЗ х», «ПЦПС», «ПППН»

«Спокій»

+

-

Всі виходи

Стан не визначе-ний

Примітки.

1. Якщо призначені під час програмування;

2. Включений на час, вказаний під час програмування;

3.“+” – індикатор світиться, вихід ввімкнений, контакти реле замкнуті;

4. “-” – індикатор світиться, вихід ввімкнений, контакти реле розімкнуті;

5. “X-Y” – змінний режим роботи індикатора, X – тривалість ввімкненого стану, Y – період (секунд);

6. Сповіщення з’являється через час не більше 80 секунд після виявлення несправності.Таблиця 3.2 – Умови формування режимів роботи.

Режим роботи

Умови формування

«Спокій»

опір зони у діапазоні (1.1 – 2.2) кОм

«Виявляння збігу»

опір зони у діапазоні (3.0 – 4.2) кОм (тільки для зон із контактами що розмикаються з виявлянням збігу)

«Пожежна тривога»

опір зони із контактами що розмикаються у діапазоні (5.3(3.0) – 12) кОм

опір зони із контактами що замикаються у діапазоні (0.29 – 0.9) кОм

«Скидання»

Формується на час не більше 20 сек. у разі натискання кнопки «Скидання» з другого рівня доступу

Кінець таблиці 3.2

Режим роботи

Умови формування

«Несправність зони»

(обрив)

опір зони із контактами що розмикаються більше 32 кОм

опір зони із контактами що замикаються більше 3.0 кОм

«Несправність зони»

(замикання)

опір зони із контактами що розмикаються менше 0.9 кОм

опір зони із контактами що замикаються менше 0.27 кОм

«Відсутня мережа 220В»

Немає мережі 220В, 50Гц

«Живлення не в нормі»

Напруга на клемах акумуляторної батареї менше 11,2В

«Несправне УЕЖ»

Необхідна заміна акумулятора

«Немає живлення сповіщувачів»

Струм навантаження виходу «+12В» або «ЖСПх» вище норми

«Помилка системи»

Внутрішня несправність, у разі виникнення якої виконання обов'язкових функцій приладу стає неможливим

«Несправний вихід ПЦПС»

Немає зв'язку з ПЦПС (немає струму обтікання релейного виходу ПЦПС, у випадку якщо установлений МЦА - немає телефонної лінії, зв’язку приладу з МЦА або є не передані сповіщення)

«Несправний вихід ПППН»

Немає зв'язку з ПППН

«Несправний вихід ОПОВ.»

Коротке замикання виходу оповіщувачів, немає зв'язку з устаткуванням оповіщення

«Несправний вихід АЗПЗ х»

Коротке замикання виходу АЗПЗ х, немає зв'язку з устаткуванням АЗПЗ

«Вимкнення»

Вимкнення визначених несправностей: зон, АЗПЗ, ОПОВ., ПППН, ПЦПС, живлення сповіщувачів, живлення приладу та ін.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21