Головна сторінка

Інформація про власників та пов'язаних осіб заявника Таблиця Інформація про власників заявника Група № з/пСкачати 150.94 Kb.
НазваІнформація про власників та пов'язаних осіб заявника Таблиця Інформація про власників заявника Група № з/п
Дата конвертації22.03.2016
Розмір150.94 Kb.
ТипІнформація


Додаток 8
до Ліцензійних умов провадження професійної
діяльності на фондовому ринку
(ринку цінних паперів) - діяльності з управління
активами інституційних інвесторів
(діяльності з управління активами)
(підпункт 13 пункту 1 глави 2 розділу II)


ІНФОРМАЦІЯ
про власників та пов'язаних осіб заявника

Таблиця 1. Інформація про власників заявника


Група

№ з/п

Повне найменування юридичної особи – власника (акціонера, учасника) заявника чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи – власника (акціонера, учасника) заявника

Вид участі (одно-осібно або спільно*)

Ідентифікаційний код юридичної особи – власника заявника або реєстраційний номер облікової картки платника податків** (за наявності)

Місцезнаходження юридичної особи чи паспортні дані фізичної особи, про яку подається інформація (серія і номер паспорта, дата видачі та найменування органу, що його видав)

Частка в статутному капіталі заявника, %

Загальний розмір впливу на заявника ***

1

2

3

4

5

6

7

8

А

 

Власники – фізичні особи
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Б

 

Власники – юридичні особи
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Усього:
 

 

100
____________
* Інформація про спільне з іншими особами володіння часткою у заявника:

______________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________.
У разі наявності спільного володіння зазначається інформація про осіб, спільно з якими є володіння часткою у заявника, із зазначенням підстав, чому участь вважається спільною, та шляхів її придбання. Зазначаються повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код щодо кожної юридичної особи – співвласника. Зазначаються прізвище, ім’я та по батькові, паспортні дані (номер, серія, ким і коли виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) щодо кожної фізичної особи – співвласника.

** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті, зазначаються серія та номер паспорта.

*** Заповнюється, якщо у власника заявника є опосередкована частка (опосередковане володіння у будь-якому розмірі) у заявнику, та становить підсумок інформації, зазначеної в колонці 7, та опосередкованої частки.

Таблиця 2. Інформація про набуття права голосу

№ з/п

Особа, яка передала право голосу (повне найменування та ідентифікаційний код юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) щодо кожної фізичної особи)

Особа, яка набула право голосу (повне найменування та ідентифікаційний код юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) щодо кожної фізичної особи)

Набуте право голосу (відсотки статутного капіталу)

Спосіб передавання права голосу

Загальний розмір впливу на заявника *

1

2

3

4

5

6
____________
* Заповнюється, якщо у особи, яка набула права голосу у заявнику, є пряма та/або опосередкована частка ( у будь-якому розмірі) у заявнику, та становить підсумок інформації, зазначеної в колонці 4, та прямої/опосередкованої частки.

Таблиця 3. Інформація про пов'язаних осіб власників заявника – фізичних осіб


№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - власника заявника та її прямих родичів, інших пов'язаних осіб (ступінь родинного зв’язку)

Реєстраційний

номер

облікової картки

платника податків*

Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність**

Ідентифікаційний код юридичної

особи, щодо

якої існує пов'язаність

Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність

Місцезнаходження юридичної

особи, щодо

якої існує пов'язаність

Частка в статутному капіталі пов'язаної особи, %

Посада у пов'язаній особі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті, зазначаються серія та номер паспорта.

** Т – торговці цінними паперами, Р – незалежні реєстратори, К – компанії з управління активами інституційних інвесторів, Д – депозитарії, З – зберігачі, О – організатори торгівлі, Н – незалежні оцінювачі майна, А – аудитори, І – інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому перевищує 10 % та/або особа є керівником цього товариства).

Таблиця 4. Інформація про юридичних осіб, в яких власники заявника – юридичні особи беруть участь


№ з/п

Ідентифікаційний код юридичної особи власників

Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність*

Ідентифікаційний код юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність

Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність

Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність

Частка в статутному капіталі, %

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Т – торговці цінними паперами, Р – незалежні реєстратори, К – компанії з управління активами інституційних інвесторів, Д – депозитарії, З – зберігачі, О – організатори торгівлі, Н – незалежні оцінювачі майна, А – аудитори, І – інше господарське товариство (якщо частка особи у ньому перевищує 10 %).

Таблиця 5. Інформація про осіб, які прямо володіють більше ніж 10 % статутного капіталу юридичних осіб – власників заявника


№ з/п

Ідентифікаційний код юридичної особи власника заявника

Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків* – фізичної особи – учасника власника заявника

Вид участі (одноосібно або спільно**)

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи – учасника власника заявника

Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи – учасника власника заявника (серія і номер паспорта, дата видачі та найменування органу, що його видав)

Частка в статутному капіталі, %

Частка опосередкованого володіння акціями (частками) у статутному капіталі заявника, %

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 
 

 

 
____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті, зазначаються серія та номер паспорта.

** Інформація про спільне з іншими особами пряме володіння істотною участю у власника заявника:

_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________.
У разі наявності спільного володіння зазначається інформація про осіб, спільно з якими є пряме володіння істотною участю у власника заявника, із зазначенням підстав, чому участь вважається спільною, та шляхів її придбання. Зазначаються повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код щодо кожної юридичної особи – співвласника. Зазначаються прізвище, ім’я та по батькові, паспортні дані (номер, серія, ким і коли виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) щодо кожної фізичної особи – співвласника.

Таблиця 6. Інформація про осіб, які опосередковано володіють більше ніж 10 % статутного капіталу юридичних осіб – власників заявника


№ з/п

Ідентифікаційний код юридичної особи власника

Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків* – фізичної особи, яка має опосередковану участь в юридичній особі – власнику заявника


Вид участі (одноосібно або спільно**)

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка має опосередковану участь в юридичній особі – власнику заявника

Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи, яка має опосередковану участь в юридичній особі – власнику заявника

(серія і номер паспорта, дата видачі та найменування органу, що його видав)

Частка в статутному капіталі, %

Частка опосередкованого володіння акціями (частками) у статутному капіталі заявника, %

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 
 

 

 
____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті, зазначаються серія та номер паспорта.

** Інформація про спільне з іншими особами опосередковане володіння істотною участю у власника заявника:

_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________.
У разі наявності спільного володіння зазначається інформація про осіб, спільно з якими є опосередковане володіння істотною участю у власника заявника, із зазначенням підстав, чому участь вважається спільною, та шляхів її придбання. Зазначаються повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код щодо кожної юридичної особи – співвласника. Зазначаються прізвище, ім’я та по батькові, паспортні дані (номер, серія, ким і коли виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) щодо кожної фізичної особи – співвласника.

Таблиця 7. Інформація про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) заявника


№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи – кінцевого бенефіціарного власника (контролера) заявника

Реєстраційний

номер

облікової картки

платника податків*

Символ юридичної особи, через яку існує пов'язаність**

Ідентифікаційний код юридичної

особи, через

яку існує пов'язаність

Повне найменування юридичної особи, через яку існує пов'язаність

Місцезнаходження юридичної

особи, через

яку існує пов'язаність

Частка в статутному капіталі юридичної особи, через яку існує пов’язаність, %

Спосіб здійснення вирішального впливу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті, зазначаються серія та номер паспорта.

** Т – торговці цінними паперами, Р – незалежні реєстратори, К – компанії з управління активами інституційних інвесторів, Д – депозитарії, З – зберігачі, О – організатори торгівлі, Н – незалежні оцінювачі майна, А – аудитори, І – інше господарське товариство.

Таблиця 8. Інформація про юридичних осіб, у яких заявник бере участь


№ з/п

Ідентифікаційний код заявника

Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність*

Ідентифікаційний код юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність

Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність

Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність

Частка в статутному капіталі, %

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Т – торговці цінними паперами, Р – незалежні реєстратори, К – компанії з управління активами інституційних інвесторів, Д – депозитарії, З – зберігачі, О – організатори торгівлі, Н – незалежні оцінювачі майна, А – аудитори, І – інше господарське товариство (якщо частка особи в ньому перевищує 5 %).

Таблиця 9. Інформація про керівника заявника та його пов'язаних осіб


№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові керівника заявника та його прямих родичів (ступінь родинного зв’язку)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків *

Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність**

Ідентифікаційний код юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність

Повна назва юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність

Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність

Частка в статутному капіталі пов'язаної особи, %

Посада у пов'язаній особі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті, зазначаються серія та номер паспорта.

** Т – торговці цінними паперами, Р – незалежні реєстратори, К – компанії з управління активами інституційних інвесторів, Д – депозитарії, З – зберігачі, О – організатори торгівлі, Н – незалежні оцінювачі майна, А – аудитори, І – інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому перевищує 10 %).
Достовірність та повноту поданої інформації засвідчую.

"___" ____________

Керівник

_____________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

 

 

М. П.


{Додаток 8 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 166/28296 від 12.01.2016}