Головна сторінка

Інформація (законодавчих, нормативно-правових актів, листів, роз’яснень, тощо) щодо регулювання питань, пов’язаних з тимчасовою окупацією ар крим та проведенням антитерористичної операціїСкачати 224.48 Kb.
НазваІнформація (законодавчих, нормативно-правових актів, листів, роз’яснень, тощо) щодо регулювання питань, пов’язаних з тимчасовою окупацією ар крим та проведенням антитерористичної операції
Дата конвертації22.03.2016
Розмір224.48 Kb.
ТипІнформація

Зведена інформація

(законодавчих, нормативно-правових актів, листів, роз’яснень, тощо) щодо регулювання питань, пов’язаних з тимчасовою окупацією АР Крим та проведенням антитерористичної операції
І. Питання провадження професійної діяльності на фондовому ринку.
ВЕЗ «Крим»

Статтею 10 Закону України «Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» встановлено: 10.3. Ліцензії, видані до набрання чинності цим Законом суб’єктам господарської діяльності згідно із Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Законом України "Про радіочастотний ресурс України", та/або сертифікати, надані згідно із Декретом Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію та сертифікацію", та/або дозволи, надані згідно із Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", діють на території ВЕЗ "Крим" до закінчення строку дії цих ліцензій, сертифікатів, дозволів.

Відповідно, ліцензії, видані суб’єктам господарської діяльності до набрання чинності Законом України «Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» діють на території ВЕЗ "Крим" до закінчення строку дії цих ліцензій, сертифікатів, дозволів, крім ліцензій депозитарних установ, що не пройшли спрощену процедуру перереєстрації у встановлений строк, які вважаються анульованими.
Рішенням НКЦПФР від 03.03.2015р. № 282 «Рекомендації щодо запобігання порушенням прав інвесторів та вжиття заходів з уникнення ризиків при провадженні професійної діяльності на території проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованій території» рекомендовано торговцям цінними паперами, компаніям з управління активами та корпоративним інвестиційним фондам здійснити дії щодо зміни місцезнаходження або тимчасової зміни місцезнаходження, відкриття (перенесення) спеціалізованого структурного підрозділу та/або відокремленого підрозділу з території АТО та тимчасово окупованої території на територію України поза межами території АТО та тимчасово окупованої території. У випадку не вчинення вищеозначених дій, такі структури вносяться до Переліку учасників фондового ринку на території АТО та тимчасово окупованій території. Торговцям цінними паперами, компаніям з управління активами та корпоративним інвестиційним фондам, які зареєстровані на території України поза межами території АТО та тимчасово окупованої території, з дати оприлюднення Переліку учасників фондового ринку на території АТО та тимчасово окупованій території на офіційному веб-сайті НКЦПФР рекомендується утриматися від вчинення дій щодо укладання будь-яких правочинів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів за участю торговців цінними паперами та компаній з управління активами, які включені до Переліку учасників фондового ринку на території АТО та тимчасово окупованій території.

Рішенням НКЦПФР від 13.03.2015р. №321 сформовано Перелік учасників фондового ринку на території АТО та тимчасово окупованій території.

Зона АТО

Статтею 5 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» встановлено: Ліцензії та документи дозвільного характеру, видані суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції, строк дії яких закінчився у період її проведення, вважаються такими, що продовжили свою дію на період проведення антитерористичної операції.
Крім того, питання провадження професійної діяльності професійними учасниками фондового ринку регулюються рішеннями НКЦПФР, а саме:

 • рішенням № 1511 від 11.11.2014р., зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2014р. за №1534/26311 «Про запобігання порушенням прав інвесторів та уникнення ризиків професійних учасників» рекомендовано депозитарним установам вчинити дії щодо зміни місцезнаходження, а у випадку не вчинення вищеозначених дій, такі депозитарні установи зобов’язані передати бази даних депозитарного обліку до Центрального депозитарію;

- рішенням від 03.03.2015р. № 282 «Рекомендації щодо запобігання порушенням прав інвесторів та вжиття заходів з уникнення ризиків при провадженні професійної діяльності на території проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованій території» рекомендовано торговцям цінними паперами, компаніям з управління активами та корпоративним інвестиційним фондам здійснити дії щодо зміни місцезнаходження або тимчасової зміни місцезнаходження, відкриття (перенесення) спеціалізованого структурного підрозділу та/або відокремленого підрозділу з території АТО та тимчасово окупованої території на територію України поза межами території АТО та тимчасово окупованої території. У випадку не вчинення вищеозначених дій, такі структури вносяться до Переліку учасників фондового ринку на території АТО та тимчасово окупованій території. Торговцям цінними паперами, компаніям з управління активами та корпоративним інвестиційним фондам, які зареєстровані на території України поза межами території АТО та тимчасово окупованої території, з дати оприлюднення Переліку учасників фондового ринку на території АТО та тимчасово окупованій території на офіційному веб-сайті НКЦПФР рекомендується утриматися від вчинення дій щодо укладання будь-яких правочинів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів за участю торговців цінними паперами та компаній з управління активами, які включені до Переліку учасників фондового ринку на території АТО та тимчасово окупованій території.;

- рішенням від 13.03.2015р. № 321 сформовано Перелік учасників фондового ринку на території АТО та тимчасово окупованій території.
ІІ. Питання проведення реєстраційних дій юридичних осіб
Зона АТО
Статтею 4 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» встановлено:

Проведення реєстраційних дій щодо зміни місцезнаходження юридичних осіб та місця проживання фізичних осіб - підприємців, місцезнаходженням/місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції, здійснюється щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців державними реєстраторами реєстраційних служб територіальних органів Міністерства юстиції України в областях та місті Києві.

Проведення реєстраційних дій, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) та керівника юридичної особи, місцезнаходженням якої є територія проведення антитерористичної операції, на період її проведення забороняється. Відповідно, якщо є необхідність в зміні складу засновників (учасників) та/або керівника юридичної особи, зміна місцезнаходження юридичної особи з зони АТО є обов’язковою.
Особливості державної реєстрації юридичних осіб врегульовано наказом Міністерства юстиції України №1849/5 від 05.11.2014р. «Про проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, місцезнаходженням/місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції».
ІІІ. Питання набуття та припинення права власності на нерухоме майно
ВЕЗ «Крим»
Статтею 11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» встановлено: «4. Набуття та припинення права власності на нерухоме майно, яке знаходиться на тимчасово окупованій території, здійснюється відповідно до законодавства України за межами тимчасово окупованої території. У разі неможливості здійснення державним реєстратором повноважень щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень на тимчасово окупованій території орган державної реєстрації визначається Кабінетом Міністрів України.»
Статтею 13 Закону України «Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» встановлено:

13.1. Об’єкти права приватної, державної та комунальної власності, що розташовані (знаходяться) на тимчасово окупованій території України, залишаються у власності осіб, які мали такі об’єкти у власності (користуванні) на початок тимчасової окупації.

13.2. Протягом строку тимчасової окупації: а) передача права приватної власності на об’єкти, що розташовані (знаходяться) на тимчасово окупованій території України, підлягає реєстрації на іншій території України згідно з правилами, встановленими законодавством України; в) будь-які правочини із землями, що розташовані (знаходяться) в межах тимчасово окупованої території України, здійснюються за правилами, встановленими Земельним кодексом України та іншим законодавством України щодо відчуження (продажу, оренди) землі на території України.
Постановою КМУ №226 від 02.07.2014р. «Питання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, яке розташоване на тимчасово окупованій території» встановлено, що державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ведення реєстраційних та облікових справ, вчинення інших реєстраційних дій щодо нерухомого майна, яке розташоване в межах території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, здійснюють органи державної реєстрації прав Херсонської та Запорізької областей відповідно до законодавства України у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Особливості державної реєстрації речових прав на нерухоме майно встановлені Наказом Міністерства юстиції України №524/5 від 14.03.2014р.
Зона АТО
Статтею 9 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» визначено, що «Протягом терміну дії цього Закону щодо нерухомого майна, розташованого на території проведення антитерористичної операції, що належить громадянам України (у тому числі фізичним особам - підприємцям) або юридичним особам - суб’єктам малого і середнього підприємництва та перебуває в іпотеці, зупиняється дія статті 37 (у частині реалізації права іпотекодержателя на набуття права власності на предмет іпотеки), статті 38 (у частині реалізації права іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки), статті 40 (у частині виселення мешканців із житлових будинків та приміщень, переданих в іпотеку, щодо яких є судове рішення про звернення стягнення на такі об’єкти), статей 41, 43-47 (у частині реалізації предмета іпотеки на прилюдних торгах) Закону України "Про іпотеку". Відповідно, зупинена реалізація:

 • права іпотекодержателя на набуття права власності на предмет іпотеки;

 • права іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки;

 • предмета іпотеки на прилюдних торгах.


Наказом Міністерства юстиції України №953/5 від 17.06.2014р. «Про невідкладні заходи щодо захисту прав громадян на території проведення антитерористичної операції» встановлено, що нотаріальні дії та державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, яке розташоване на території, визначеній цим наказом, здійснюють відповідно державні реєстратори речових прав на нерухоме майно органів державної реєстрації прав і приватні та державні нотаріуси інших районів Луганської та Донецької областей відповідно до законодавства.
IV. Операції з цінними паперами
ВЕЗ «Крим»
Статтею 8 Закону України «Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» встановлено: 8.2. Державні гарантії за внутрішніми та зовнішніми місцевими запозиченнями (позиками) Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також осіб, які мають місцезнаходження (проживання, перебування) на цій території, не надаються. Порядок сплати (списання, продажу) раніше гарантованого державою боргу Автономної Республіки Крим та міста Севастополя або осіб, які перебувають на цій території, у частині, що залишається непогашеним станом на дату набрання чинності цим Законом, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Статтею 15 Закону України «Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» встановлено: 15.2. На тимчасово окупованій території України права на цінні папери і права за цінними паперами емітентів охороняються та обліковуються згідно із законодавством України, з урахуванням того, що:

а) набуття і припинення прав на цінні папери і прав за цінними паперами емітентів на тимчасово окупованій території України, а також їхнє обтяження зобов’язаннями чи обмеження в обігу підлягають реєстрації на іншій території України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

б) депозитарні установи, які були зареєстровані на тимчасово окупованій території України, зобов’язані пройти спрощену процедуру перереєстрації на іншій території України у порядку та строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Ліцензія депозитарної установи, що не пройшла таку спрощену процедуру перереєстрації у встановлений строк, вважається анульованою;

в) переказ цінних паперів та/або прав на цінні папери чи прав за цінними паперами, якщо їхнім одержувачем є особа, яка знаходиться або зареєстрована на тимчасово окупованій території України, здійснюється після повної оплати цих цінних паперів;

г) особливості обігу цінних паперів, здійснення депозитарної діяльності та діяльності емітентів цінних паперів, які знаходяться на тимчасово окупованій території України, визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Протягом тимчасової окупації:

а) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право зупинити внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів емітентів, зареєстрованих на тимчасово окупованій території України, або власників цінних паперів, депозитарний облік яких ведеться депозитарними установами на тимчасово окупованій території України, зокрема у разі виявлення порушень норм цього Закону;

б) забороняється проведення на тимчасово окупованій території України загальних зборів акціонерів і власників корпоративних прав та інших засідань органів управління акціонерних та інших господарських товариств;

в) розрахунок за правочинами щодо цінних паперів (переказу цінних паперів та/або прав на цінні папери чи прав за цінними паперами), якщо їхнім набувачем є особа, яка розташована (знаходиться) на тимчасово окупованій території України, здійснюється за принципом поставки проти оплати, передбаченим у пункті 18 статті 1 Закону України "Про депозитарну систему України".
Особливості провадження депозитарної діяльності у зв’язку з тимчасовою окупацією території АР Крим та міста Севастополя встановлено рішенням НКЦПФР від 11.11.2014р. №1512, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02.12.2014р. за №1536/26313, зокрема:

- Депозитарним установам забороняється приймати до виконання розпорядження депонентів, керуючих рахунків у цінних паперах депонентів стосовно проведення облікової операції за правочином щодо цінних паперів, за яким передбачена оплата грошовими коштами (далі – оплатний правочин) щодо цінних паперів, вчиненим після набрання чинності Законом України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України», одержувачем яких є особа, яка на дату вчинення правочину знаходиться або зареєстрована (для юридичних осіб – має місцезнаходження, для фізичних осіб – має місце проживання) на тимчасово окупованій території України, та виконання за яким здійснюється без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати». Розрахунки у цінних паперах за такими правочинами щодо цінних паперів мають виконуватися депозитарними установами виключно на підставі інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або Національного банку України;

- Депозитарні установи протягом дії Законів України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» та «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» виконують операції, пов’язані з припиненням прав на цінні папери за розпорядженням депонентів, керуючих рахунків у цінних паперах депонентів за умов, визначених цим рішенням;

- Центральному депозитарію цінних паперів з дня набрання чинності цим рішенням за рахунками у цінних паперах ДУ забороняється проведення облікових операцій, у тому числі щодо проведення розрахунків у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів, за винятком операцій, визначених цим рішенням.
Виконання розпорядження депонентів, керуючих рахунків у цінних паперах депонентів стосовно проведення облікової операції за правочином щодо цінних паперів, за яким передбачена оплата грошовими коштами щодо цінних паперів, вчиненим після набрання чинності Законом України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України», одержувачем яких є особа, яка на дату вчинення правочину знаходиться або зареєстрована на тимчасово окупованій території України здійснюється виключно за принципом «поставка цінних паперів проти оплати».

У разі виявлення порушень норм Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» НКЦПФР має право зупинити внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів емітентів, зареєстрованих на тимчасово окупованій території України, або власників цінних паперів, депозитарний облік яких ведеться депозитарними установами на тимчасово окупованій території України.

Крім того, звертаємо увагу на підвищену вірогідність визнання фіктивними цінних паперів емітентів, які знаходяться на тимчасово окупованій території України.
V. Питання виконання зобов’язань
Зона АТО
Статтею 2 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» встановлено мораторій на нарахування пені та штрафів на основну суму заборгованості за кредитними зобов’язаннями.

Згідно до листа Національного банку України від 05.11.2014р. за №18-112/64483 банки зобов'язані скасувати зазначеним у статті 2 Закону особам пеню та/або штрафи, нараховані на основну суму заборгованості із зобов'язань за кредитними договорами і договорами позики у період проведення антитерористичної операції.

Періодом проведення антитерористичної операції вважається час з 14 квітня 2014 року до дати набрання чинності Указом Президента України про завершення проведення антитерористичної операції або військових дій на території України.
Статтею 14(1) Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні" визначено форс-мажорні обставини(обставини непереборної сили) та встановлено: «1. Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видають сертифікат про такі обставини протягом семи днів з дня звернення суб’єкта господарської діяльності за собівартістю. Сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) для суб’єктів малого підприємництва видається безкоштовно.»

Порядок отримання вищезазначених сертифікатів роз’яснено листом Торгово-промислової палати України від 09.01.2015р. за №106/05-5.4

ВЕЗ «Крим»
Листом Міністерства юстиції України від 30.05.2014р. за №6602-0-26-14/8.1 врегульовано питання розірвання або невиконання договорів купівлі-продажу за фактом встановлення форс-мажорних обставин у зв'язку із тимчасовою окупацією території України, зокрема:

Статтею 651 ЦКУ визначено, що зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Аналогічне положення закріплено у частині першій ст. 188 ГКУ: зміна та розірвання господарських договорів в односторонньому порядку не допускаються, якщо інше не передбачено законом або договором.

Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

У разі, якщо інше не передбачено законом або договором, суб'єкт господарювання за порушення господарського зобов'язання несе господарсько-правову відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов'язання виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин за даних умов здійснення господарської діяльності. Не вважаються такими обставинами, зокрема, порушення зобов'язань контрагентами правопорушника, відсутність на ринку потрібних для виконання зобов'язання товарів, відсутність у боржника необхідних коштів.

Також відповідно до ст. 263 ЦКУ однією з підстав для зупинення перебігу позовної давності є дія непереборної сили, тобто надзвичайної або невідворотної за даних умов події.

Торгово-промислова палата України засвідчує обставини форс-мажору відповідно до умов зовнішньоторговельних угод і міжнародних договорів України, а також торговельні та портові звичаї, прийняті в Україні; засвідчує форс-мажорні обставини відповідно до умов договорів за зверненнями суб'єктів господарської діяльності, що здійснюють будівництво житла (замовників, забудовників). Сертифікат ТПП видається по кожному контракту (договору) окремо українською (або іноземною) мовою за бажанням заявника.
VI. Валютне регулювання
ВЕЗ «Крим»
Статтею 5 Закону України «Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» встановлено:

5.3. Фізична особа, яка має податкову адресу (місце проживання), юридична особа (відокремлений підрозділ), яка має податкову адресу (місцезнаходження) на території ВЕЗ "Крим", прирівнюються з метою оподаткування до нерезидента.

Фізична особа, яка має податкову адресу (місце проживання), юридична особа (відокремлений підрозділ), яка має податкову адресу (місцезнаходження) на іншій території України, прирівнюються з метою оподаткування до резидента.
Питання застосування окремих норм валютного законодавства визначено в постанові Національного банку України від 03.11.2014р. за №699. Питання зарахування коштів на рахунки резидентів за договорами з контрагентами з АР Крим роз’яснено в електронному повідомленні Національного банку України від 15.09.2014р. за №29-213/51623.
VII. Питання оцінки активів
Чинним законодавством України, зокрема Положенням про порядок визначення вартості чистих активі ІСІ (рішення НКЦПФР №1336), не передбачені підходи щодо оцінки активів, зареєстрованих у АР Крим та/або м.Севастополь, а також активів, зареєстрованих у зоні проведення антитерористичної операції.

Згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» «активи - ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому».

Згідно з МСФЗ активи визнаються за умови відповідності критеріям визнання, коли є ймовірним надходження майбутніх економічних вигід і актив має собівартість або вартість, яку можна достовірно виміряти.

Тому, для продовження визнання активів, що перебувають у ВЕЗ «Крим» та/або АТО, Компанії повинні визначитися:

 • чи компанія володіє, користується та розпоряджається  цими активами;

 • чи компанія може використовувати ці активи, очікує отримати економічні вигоди та може достовірно їх оцінити.


Зона АТО

Міністерство фінансів України у листі №31-11410-08-10/15462 від 19.06.2014 року вважає, що Компанії, активи яких перебувають на тимчасово окупованій території України, повинні оцінити негативний вплив змін у економічному і правовому середовищі та визнати суми втрат від зменшення корисності таких об’єктів.
ВЕЗ «Крим»

На думку Асоціації, такий же підхід як зазначено у попередньому абзаці варто застосовувати і до активів, зареєстрованих у зоні АТО.
VIII. Питання справляння податків
ВЕЗ «Крим»

Статтею 5 Закону України «Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» встановлено:

«5.1. На території ВЕЗ "Крим" не справляються загальнодержавні податки та збори, визначені статтею 9 Податкового кодексу України, та збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, передбачений Законом України "Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування".

5.2. Взаємовідносини між особами, які мають податкову адресу на території ВЕЗ "Крим", та особами, які мають податкову адресу на іншій території України, є контрольованими операціями згідно із статтею 39 Податкового кодексу України.

5.3. Фізична особа, яка має податкову адресу (місце проживання), юридична особа (відокремлений підрозділ), яка має податкову адресу (місцезнаходження) на території ВЕЗ "Крим", прирівнюються з метою оподаткування до нерезидента.

Фізична особа, яка має податкову адресу (місце проживання), юридична особа (відокремлений підрозділ), яка має податкову адресу (місцезнаходження) на іншій території України, прирівнюються з метою оподаткування до резидента.

5.4. Норми пункту 103.1 статті 103 Податкового кодексу України не застосовується до осіб, прирівняних до нерезидентів згідно з пунктом 5.3 цієї статті.

5.5. Норми статей 154, 155, 157, 158 Податкового кодексу України не поширюються на доходи осіб, прирівняних до резидентів згідно з пунктом 5.3 цієї статті, що мають джерело походження з території ВЕЗ "Крим".

5.6. Стаття 160 Податкового кодексу України застосовується з урахуванням того, що пільги, встановлені для оподаткування доходів, визначених підпунктом "і" пункту 160.1 статті 160 Податкового кодексу України, не застосовуються, а призи, що надаються (виплачуються) на користь осіб, прирівняних до нерезидента або резидента згідно з пунктом 5.3 цієї статті, підлягають оподаткуванню при їх виплаті (видачі) та за їх рахунок за подвійною основною ставкою, встановленою у пункті 151.1 статті 151 Податкового кодексу України (з урахуванням підрозділу 4 пункту 10 Розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України).

5.7. Будь-які доходи з джерелом їх походження з території ВЕЗ "Крим", одержані особою, прирівняною до резидента згідно з нормами пункту 5.3 цієї статті, підлягають оподаткуванню як іноземні доходи за загальними правилами, встановленими Податковим кодексом України.

5.8. Доходи найманих працівників, які мають постійне місце проживання на території ВЕЗ "Крим", як заробітна плата та інші подібні виплати та компенсації, що виплачуються роботодавцем з місцезнаходженням на іншій території України, оподатковуються за загальними правилами за місцезнаходженням такого роботодавця.

5.9. На території ВЕЗ "Крим" можуть справлятися місцеві податки та збори, визначені статтею 10 Податкового кодексу України, з урахуванням норм цієї статті.

5.10. Фізична особа, яка має податкову адресу на іншій території України ніж ВЕЗ "Крим", зобов’язана задекларувати об’єкти житлової нерухомості, що перебувають у її власності та знаходяться на території ВЕЗ "Крим", з метою:

а) визначення загальної бази оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до пункту 265.3 статті 265 Податкового кодексу України;

б) отримання пільг з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до пункту 265.4 статті 265 Податкового кодексу України.

5.11. Витрати юридичної особи, прирівняної до резидента, що були понесені на оплату вартості товарів (робіт, послуг), поставлених особою, прирівняною до нерезидента, включаються до складу витрат такої особи у сумі, передбаченій пунктом 161.2 статті 161 Податкового кодексу України для офшорних компаній.»

Отже, можна підсумувати наступне:

 • Фізична особа, яка має податкову адресу (місце проживання), юридична особа, яка має податкову адресу (місцезнаходження) на території ВЕЗ "Крим", прирівнюються з метою оподаткування до нерезидента.

 • Будь-які доходи з джерелом їх походження з території ВЕЗ "Крим", одержані особою, прирівняною до резидента, підлягають оподаткуванню як іноземні доходи за загальними правилами, встановленими Податковим кодексом України.

 • Витрати юридичної особи, прирівняної до резидента, що були понесені нею у період з 27.09.2014 року (з дати набрання чинності закону) по 31.12.2014 року, на оплату вартості товарів (робіт, послуг), поставлених особою, прирівняною до нерезидента, з території ВЕЗ "Крим", включаються до складу витрат такої особи у сумі, передбаченій пунктом 161.2 статті 161 Податкового кодексу України для офшорних компаній, а саме «витрати платників податку на оплату вартості таких товарів (робіт, послуг) включаються до складу їх витрат у сумі, що становить 85 відсотків вартості цих товарів (робіт, послуг)».
  Зазначене обмеження не діє з 01.01.2015 року (пункт 161.2 діяв до 01.01.2015 року (розділ III ПКУв редакції Закону № 71-VIII від 28.12.2014 не містить пункту 161.2 )).Також, звертаємо увагу, що Державна фіскальна служба України видала такі роз’яснення:

 • «Актуальна інформація для платників податків, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО» роз’яснення Міністерства доходів і зборів України від 07.08.2014 року (додається);

 • «Про сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, яке розташоване в АР Крим» лист Державної фіскальна служба України від 20.08.2014 року №2108/6/99-99-17-04-15(додається).


IX. Питання подання фінансової звітності
Зона АТО

Законом України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» частину першу статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» доповнено абзацом такого змісту:

«У рамках здійснення заходів, передбачених Законом України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції", суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції, на період її проведення звільняються від відповідальності за недотримання строків, передбачених для подання фінансової звітності.»

Постановою КМУ від 29 грудня 2014 р. № 718 визначено:

«У разі коли організація діяльності органів державної статистики, органів Казначейства та інших органів, до яких подається фінансова звітність, припинена (порушена) у зв’язку з тимчасовою окупацією території та/або проведенням антитерористичної операції, підприємства, розміщені на такій території, подають фінансову звітність після відновлення звичайної діяльності зазначених органів або відповідним органам в населених пунктах, на території яких такі органи здійснюють повноваження в повному обсязі

ВЕЗ «Крим»

Внесені зміни до Порядку подання фінансової звітності (до постанови КМУ № 419 від 28.02.2000 р.), що затверджені постановою КМУ від 29 грудня 2014 р. № 718 встановлюють:

«У разі коли організація діяльності органів державної статистики, органів Казначейства та інших органів, до яких подається фінансова звітність, припинена (порушена) у зв’язку з тимчасовою окупацією території та/або проведенням антитерористичної операції, підприємства, розміщені на такій території, подають фінансову звітність після відновлення звичайної діяльності зазначених органів або відповідним органам в населених пунктах, на території яких такі органи здійснюють повноваження в повному обсязі
Отже, законодавством передбачено звільнення від відповідальності за недотримання строків, передбачених для подання фінансової звітності, тільки суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність на території Зони АТО. Також встановлено, що підприємства, розміщені на території ВЕЗ «Крим» та Зони АТО подають фінансову звітність після відновлення звичайної діяльності органів державної статистики, органів Казначейства та інших органів, до яких подається фінансова звітність або відповідним органам в населених пунктах, на території яких такі органи здійснюють повноваження в повному обсязі.

Щодо подання іншої звітності в державні органи питання на законодавчому рівні не врегульоване.