Головна сторінка

Інформації у www. Розвивати інтелект учнів, розширюючи їх знання про комп’ютерні технології; Виховувати культуру спілкування в колективі, вміння висловитись та вислухати.НазваІнформації у www. Розвивати інтелект учнів, розширюючи їх знання про комп’ютерні технології; Виховувати культуру спілкування в колективі, вміння висловитись та вислухати.
Сторінка1/4
Дата конвертації21.03.2016
Розмір0.73 Mb.
ТипІнформації
  1   2   3   4


Тема: Основні принципи будови та функціонування World Wide Web, протокол НТТР, адресація в мережі.

Мета: познайомити учнів з основними принципами будови та функціонування World Wide Web, протоколом НТTP, адресацією в мережі, розміщення інформації у WWW.

Розвивати інтелект учнів, розширюючи їх знання про комп’ютерні технології;

Виховувати культуру спілкування в колективі, вміння висловитись та вислухати.

Використане обладнання:

комп’ютери;

електронні приклади веб-документів;

таблиці з висновками;

плани-опори;

рейтингові бланки.

Хід уроку.
1.Актуалізація опорних знань.

Пригадаємо основні загальні питання технології Internet.

Мозкова атака:

Опираючись на свій досвід скажіть, які питання доцільно повторити по темі Інтернет.

Допомогти учням, направити їх в необхідне русло за допомогою схеми.

Схемою клієнт – провайдер -сервер-мережа, але назви цих об’єктів скриті. По мірі повторення заповнити порожні комірки..

За яким принципом передаються дані в мережі Internet ? (за протоколами) Пояснити за що відповідає кожний протокол.

Чому в мережі інформація потрапляє саме туди куди необхідно?

(Тому що вказується адреса за всіма правилами).
Які програми спрощують наше спілкування в Internet? (Броузери)

2.Мотивація навчальної діяльності.
Для чого ви використовуєте Internet?

(Послухати відповіді)

Якщо серед відповідей виникне думка „розповісти світу про себе” наголосити на ній. Інакше підвести учнів до такої думки, звернувши увагу на те, що люди , які розташовують свою інформацію в Internet хочуть бути почутими, хочуть поділитися своїми думками, ідеями.

А ми зможемо це зробити? Звичайно зможемо, якщо отримаємо необхідний об’єм знань. І перш за все ми повинні познайомитися з принципами роботи служби World Wide Web, яка відповідає за представлення інформації в Internet.

Отже тема уроку: „Основні принципи будови та функціонування World Wide Web, протокол НЕЕР, адресація в мережі.”
Сьогодні на уроці ми повинні дати відповіді на такі запитання:


 • Що називають простором WEB?

 • Що є основою існування логічного простору WWW?

 • Як виникло світове павутиння WWW?

 • Адреса гіпертекстового документа, який стандарт її підтримує?

 • Що допомагає відобразити Web- сторінку на комп’ютері клієнта.3.Виклад нової теми
Internet має кілька служб, зокрема, електрону пошту, телеконференції, передавання файлів тощо. Більшість документів із різноманітною інформацією з різних галузей знань мають гіпертекстовий формат. Службу Internet яка управляє передаванням таких документів, називають World Wide Web. Цим терміном або простором Web називають обширну сукупність Web- документів, між якими існують гіпертекстові зв’язки.

Окремі документи, які складають простір Web, називають Web- сторінками. Вони зберігаються на жорстких дисках Web – серверів. Web- сервер –це спеціалізовані комп’ютери з відповідним програмним забезпеченням, яке дає можливість доступу користувачів до; це програмне забезпечення також називають Web – сервером.

Групу сторінок, присвячену певній темі та розміщену в певному каталозі Web – сервера, називають Web– вузлом або Web- сайтом. Один фізичний Web – сервер може містити кілька Web- сайтів. Web - сторінки мають вигляд звичайних текстових документів, в які введено вказівки форматування.
А що ви знаєте про WWW?.

Наперед було задано відшукати інформацію про створення WWW. Учні діляться матеріалом , який відшукали.

Довідка: Автори WWW – дослідники Європейської лабораторії фізики елементарних частин в Женеви, фізики Тим Бер-нерс-Ли і Роберт Кайо. Вчені вирішили створити таку систему, яка б дозволила всім фізикам в Європі обмінюватись через Інтернет результатами досліджень у вигляді ілюстрованого тексту, який би містив посилання на інші публікації.

А поняття” гіпертекст” виникло на стику філософії та комп’ютерних технологій у середині ХХ ст..Теоретичною основою гіпертексту стали сформульовані В.Бушем(1945р.) принципи нелінійного письма, які він докладно висвітлив у роботі „ Як ми могли б мислити” У 60-х роках Т.Нельсон і Д. Енгельбарт, застосовуючи комп’ютерні технології опрацювання інформації, розробили нову технологію, яку назвали „гіпертекст”
Учитель узагальнює обговорену інформацію.
Висновок1: логічною основою WWW – є гіпертекст
Гіпертекстовий зв’язок між сотнями мільйонів документів, які зберігаються на серверах Internetу , є основою існування логічного простору WWW. Проте такий зв’язок не міг би існувати, якщо кожен документ у цьому просторі не мав своєї унікальної адреси. Адреса будь-якого ресурсу в мережі повинна записуватись відповідно до певного стандарту. Саме таким стандартом є URL( Uniform Resourse Locator, уніфікований вказівник ресурсів), згідно з яким адреса найчастіше має такий формат:

Протокол: //доменне ім’я / каталог/файл

Протокол - найважливіша частина URL. Web- броузери взаємодіють із Web- серверами за протоколом прикладного рівня НТТР (протокол передавання гіпертексту).
В адресі URL не повинно бути пропусків. Наприклад:

http://www.microsoft/com/index.htm - вказує на файл index.htm, розміщений у кореневому каталозі Web- сервера фірми Microsoft.

Висновок2: WWW використовує протокол НТТР
Броузери взаємодіють із серверами, використовуючи протокол НТТР. Відомі такі броузери. Netscape, Opera, Internet Explorer . У школі ми користуємося броузером Internet Explorer Для відкриття документа у вікні броузера виконуються наступні дії:

 • броузер декодує заданий URL і підключається до сервера;

 • броузер звертається із запитом до сервера про надання необхідного документа;

 • сервер визначає за запитом ім’я файла та шлях до нього;

 • сервер відсилає знайдений файл документа на комп’ютер користувача;

 • сервер розриває встановлене з’єднання;

 • броузер інтерпретує наявні у прийнятому документі вказівки НТМL і згідно з ним відображає Web- сторінку у своєму вікні.


Висновок3: броузери допомагають відобразити інформацію.
Розглянемо приклад: відкрийте Web- сторінку нашої школи, що розташована на Робочому столі кожного комп’ютера. Передивіться її. Проаналізуйте вікно броузера так , як ми це робили з додатками Word, Excel. Давайте обговоримо складові меню та панелей інструментів спираючись на ваш, уже достатній, досвід.
Висновок4: вікно броузера зручне для роботи, та має багато спільного з вікнами вже відомих додатків
4.Підсумки уроку
Що ви запам’ятали із сьогоднішнього уроку?

Передивіться план-опору і, спочатку кожний для себе, дайте відповіді на запитання в кінці плану опори, а потім обговоріть їх із сусідом. Підніміть руки у кого в парі виникли суперечки що до відповідей на запитання. Давайте обговоримо це разом. Виставте один одному бали за засвоєння матеріалу в рейтинговому бланку. Вартість правильної відповіді на одне запитання -„5”. Бал за засвоєння теми –це середнє арифметичне всіх виставлених балів.

На наступному уроці вчитель проводить бліц-тест, після чого підтверджує або коректує виставлені рейтинги, мотивуючи зміни.
5 Домашнє завдання
Вивчити основні поняття та принципи організації WWW.

Підібрати цікаву інформацію про WWW.

Для учнів, які мають уявлення про мову HTML: розшукати історичні відомості про мову НТМL.
Для підготовки використайте таку літературу:

 • «Вивчення WEB-програмування в школі», Рамський Ю.С.,Іваськів І.С., Ніколаєнко О.Ю.,«Навчальна книга - Богдан», Тернопіль, 2004,с13-18;

 • „Інформатика 7-11 класи” , Гаєвський О.Ю., „Видавництво А.С.К.”, Київ, 2003, с. 338-346.


План –опора до теми

„Основні принципи будови та функціонування World Wide Web, протоколи TCP/IP, адресація в мережі.

Я повинен засвоїти:

Що називають простором WEB?

 • Що є основою існування логічного простору WWW?

 • Як виникло світове павутиння WWW?

 • Адреса гіпертекстового документа, який стандарт її підтримує?

 • Що допомагає відобразити Web- сторінкуПростором Web називають обширну сукупність Web- документів, між якими існують гіпертекстові зв’язки.
Web- сторінками називають окремі документи, які складають простір Web.
Web- сервер –це спеціалізовані комп’ютери з відповідним програмним забезпеченням, яке дає можливість доступу користувачів до Web- сторінок; це програмне забезпечення також називають Web – сервером.
Поняття ”гіпертекст” з’явилося у середині ХХ ст..Теоретичною основи гіпертексту сформульовані В.Бушем(1945р.) в у роботі „ Як ми могли б мислити” У 60-х роках Т.Нельсон і Д. Енгельбарт, застосовуючи комп’ютерні технології опрацювання інформації, розробили нову технологію, яку назвали „гіпертекст”.
Адреса будь-якого ресурсу в WWW записується відповідно до стандарту URL( Uniform Resourse Locator, уніфікований вказівник ресурсів), згідно з яким адреса найчастіше має такий формат: Протокол: //доменне ім’я / каталог/файл
Web- броузери взаємодіють із Web- серверами за протоколом прикладного рівня НТТР (протокол передавання гіпертексту).
Для відкриття документа у вікні броузера виконуються наступні дії:

 • броузер декодує заданий URL і підключається до сервера;

 • броузер звертається із запитом до сервера про надання необхідного документа;

 • сервер визначає за запитом ім’я файла та шлях до нього;

 • сервер відсилає знайдений файл документа на комп’ютер користувача;

 • сервер розриває встановлене з’єднання;

 • броузер інтерпретує наявні у прийнятому документі вказівки НТМL і згідно з ним відображає Web- сторінку у своєму вікні.


Підсумкові питання:

Яку мережу називаютьInternet?

Для чого використовуються протоколи ТСР/ІР?

Що називається веб-сторінкою?

Що називається веб-сайтом?

За якими правилами записується URL- документ?

Для чого призначений броузер?

Рейтинговий бланк

Учня(ці) ....... класу

................................

(прізвище, ім’я)

Засвоєння нового матеріалу

Кожне питання оцінюється за10-ти бальною системою
Принцип будови Internet.......................................

Структура WWW...................................................

Для чого використання протоколів......................

Для чого використання броузерів........................

Принцип роботи броузера для WWW.................

Запам’ятовування історичних відомостей..........

Запис адреси web- сторінки.................................Тема: Вступ у НТМl. Створення структури НТМl документа. Знайомство з Web-редактором.

Мета: знайомити учнів з основними поняттями та конструкціями мови НТМl, почати

формувати вміння та навички створення НТМl-документа.

Розвивати пізнавальний інтерес, учнів творче ставлення до роботи.

Виховувати культуру спілкування в колективі учнів.

Використане обладнання:

комп’ютер;

тестова оболонка з тестом;

дошка;

таблиці з основними поняттями;

таблиця із структурою НТМl-документу;

план-опора;

бланк рейтингу.

Хід уроку

1.Актуалізація опорних знань. Перевірка вивченого матеріалу.

Для підтвердження балів, які ви поставили один одному за засвоєння попереднього матеріалу проведемо бліц-тест . Відкривши тестову оболонку Super Test запустіть тест під назвою WWW1і дайте відповіді на питання. ( Як користуватися даним тестом учні знають бо не вже раз його використовували).

Питання тесту (їх кількість невелика, розглянуті основні загальні питання).
1.Броузери (наприклад, Microsoft Internet Explorer) є:

 1. серверами Інтернету

 2. антивірусними програмами;

 3. трансляторами мови програмування:

 4. засобами перегляду веб-сторінок.

2.В записі адреси веб-сторінки http://www.npu.kiev.ua /ABITUR /abit-beg.htm назвою данної веб-сторінки є:

1) www.npu.kiev.ua;

2) abit-beg.htm;

3) ABITUR;

3.У середовищі WWW працюють за стандартом:

1) HTTP;

2) URL;

3)FTP;
4.Поняття гіпертекст вперше виникло :

 1. 60-х роках 18ст.;

 2. 60-х роках 20-го ст..;

 3. у 45-му році 20-го ст..


5.WЕВ-сервери цце:

 1. спеціалізовані комп’ютери з відповідним програмним забезпеченням;

 2. сукупність WЕВ- сторінок;

 3. організація-постачальник відповідних послуг.


6.Протокол передавання гіпертекстових документів це :

 1. FTR;

 2. HTTP;

 3. Mailto.

Тест виводить оцінку за знання матеріалу. Учитель порівнює попередній бал ( з минулого уроку) і підтверджує його або змінює, пояснюючи учню причини зміни балу.
Пояснення : рейтингові бали вчитель сам виставляє учню за кожний етап протягом уроку .

2. Мотивація навчальної діяльності.

Яку мету ми з вами ставили на попередньому уроці?

Серед відповідей учнів вибрати:-„Одержати засіб для представлення власної інформації в Інтернеті.”

Дійсно так , створивши власну Web-сторінку ви отримаєте практично необмежені можливості реклами своєї продукції, ідей. Ви зможете розповсюджувати інформацію та знаходить близьких по духу людей. Але для того щоб створити Web-сторінку необхідно знати мову гіпертекстової розмітки, тобто HTML. Сьогодні ми розпочинаємо вивчення цієї мови.

3. Повідомлення теми і мети уроку.
Отже тема уроку: ”Створення структури HTML документа. Знайомство з Web редактором.”

На уроці ви повинні:

1.Познайомитись з історією мови НТМl

2.Познайомитись та запам’ятати основні поняття мови.

3. Навчитися створювати простіший НТМl документ.

4. Створити документ , використовуючи тегі вирівнювання та заголовків.

5. Виявити творчий підхід в роботі.

4. Виклад нового матеріалу та виконання практичних вправ.

На попередньому уроці учням було завдання відшукати історичну довідку про створення мови HTML. Дати можливість де кому з учнів поділитися знайденою інформацією.

Учитель може під коректувати відомості, навести свою історичну довідку.

На початку мова розмітки була простою мовою. У 1994 році Міжнародна комісія зі стандартів Інтернет розробила стандарт HTML2.0. невдовзі розробників Web-сторінок почали турбувати його обмеження. Фірми Netscape i Microsoft ввели власні коди, які надали ширші можливості в порівнянні з версією HTML2.0. У жовтні 1994 року засновано Консорціум WWW Consortium – некомерційну організацію, ціллю якої є розробка і реалізація стандартів HTML та WWW. До неї належить 165 комерційних та академічних організацій, у тому числі такі гіганти, як Netscape і Microsoft. Очолює консорціум – Тім Бернерс Лі.

Консорціум розробив стандарт HTML3.0. це було зроблено без участі фірм Netscape і Microsoft, тому цей стандарт так і не був прийнятий. Тоді у травні 1996року був розроблений стандарт HTML3.2, я який уже було включено більшість додаткових кодів, введених фірмами Netscape і Microsoft. Сьогодні розробниками використовується версія HTML4.0, робочий варіант якої було прийнято 8 червня 1997 року.

Мова HTML має певні переваги:

---документ, створений за допомогою деякої програми часто важко, а іноді неможливо використати в іншій програмі; HTML у цьому відношенні є універсальною;

--- HTML- це відкритий стандарт;

--- HTML не є власністю якої-небудь фірми;

----можливість використання гіпертексту;

----HTML підтримує мультимедіа.

Документи написані мовою розмітки гіпертексту називаються HTML-документи. Вони мають розширення *. Html.

Використовуючи дану версію мови HTML ми повинні засвоїти основні поняття:

(поняття записані на великих аркушах паперу і по мірі знайомства з ними розвішуються на дошці)

Дескриптор (тега) – основний елемент кодування. Дескриптори можна задавати як строчними та і прописними буквами. Теги обмежуються знаками “<” ,”>’.

Контейнер- це дескрипторна пара, яка складається з початкового і кінцевого дескрипторів (тегів) /

Атрибути – це додаткові ключові слова, які відокремлюються від ключового слова, що визначає дескриптор, пропуском і розміщуються до символу “ >”.

( На дошці розвішуються таблички з основними поняттями по мірі ознайомлення з ними.)
Всі HTML- документи мають однакову загальну структуру:

назва веб-сторінки

“ Тіло “- вміст веб-сторінки: текст, графіка, гіперпосилання.

( зразок сторінки є в плані-опорі у кожного учня) крім того учні записують структурні теги в зошит.

Контейнера

... - ознака HTML- документа

... - заголовок документу

... - служить для задання назви документу і відображається на верхній рамці вікна броузера.

... -„тіло” , задає основну частину документа.

Створити цю просту сторінку можна, наприклад, таким способом:

 1. Запустити текстовий редактор Блокнот.

 2. Ввести текст HTML- документа.

 3. Зберегти під деяким іменем з розширенням *. Html. При збереженні. У вікні „Сохранение документа» слід поміняти тип файла з „Текстовые документи» на «все файлы» інакше редактор у кінець назви файла автоматично додасть розширення.txt

 4. Запустити програму Internet Explorer.

 5. За допомогою меню „Файл –Открыть” відкрити створений файл.

Практичне завдання № 1

 1. Створити на диску С в каталозі (папці) Інформатика власну папку під назвою з вашим прізвищем записаним Англійськими буквами.

 2. Виконайте всі пункти створення заготовки веб-сторінки. В тілі сторінки наберіть інформацію про себе за зразком: „Привіт! Я Іванова Катерина. Проживаю у місті Ніжині. Навчаюся в ЗОШ І-ІІІ ст. № 15. „

 3. Збережіть документ під іменем „Index.html” за правилами створення HTML- документу .

Відкрийте збережений документ через „Мій комп’ютер” із вашої папки.

Ви побачите відображення вашої веб-сторінки броузером.

Для того ,щоб потрапити до редакційного вікна HTML- документу необхідно в меню вибрати команду „ Вид- Источник”.

Для того щоб розташування тексту в документі було таким. Як ви бажаєте необхідно познайомитись ще з деякими тегами.

Практичне завдання № 2.

Розділимо текст на параграфи.

Як розбити текст на параграфи ?. Поставте тегу

перед початком параграфа. Коли програма перегляду знайде цю тегу, вона сама виставить перед початком параграфа порожній рядок. Перегляньте приклад .

Розташуємо фразу” Привіт! Я Іванова Катерина” по центру. Для цього застосуйте тегу вирівнювання < P ALIGN=CENTER> для вирівнювання праворуч -< P ALIGN=RIGHT>, ліворуч - < P ALIGN=LEFT>.

Якщо вас не задовольняє відстань тексту від лівого краю і ви бажаєте зробити „червоний рядок”, то після тега

вставте символи.  , що позначають пробіл. Приклад:

     

Покажіть зроблену роботу вчителю.

Для виділення логічних частин тексту використовують заголовки (headings). Вони позначаються буквою Н. Цифра після букви вказує на рівень заголовка. Заголовки можна вирівнювати так як і абзаци.

Розгляньте приклади використання заголовків на плані –опорі.

  1   2   3   4