Головна сторінка

Методологічні рекомендації по створенню куа та ісіСкачати 34.28 Kb.
НазваМетодологічні рекомендації по створенню куа та ісі
Дата конвертації22.03.2016
Розмір34.28 Kb.
ТипДокументи

Короткий огляд підсумків діяльності УАІБ
З метою надання методологічної допомоги компаніям – членам Асоціації дирекцією УАІБ підготовлені Методологічні рекомендації по створенню КУА та ІСІ. У збірнику, зокрема, вміщені такі матеріали: Методичні рекомендації по створенню КУА та ІСІ; примірний статут ТОВ КУА ІСІ та НПФ; примірний статут ЗАТ КУА ІСІ, НПФ та АПФ; примірне внутрішнє положення про професійну діяльність з управління активами; примірні правила здійснення фінансового моніторингу; примірний регламент пайового недиверсифікованого закритого венчурного інвестиційного фонду; примірний договір між КУА та аудитором; примірний договір між КУА та незалежним оцінювачем майна; примірний договір між КУА та зберігачем; примірний проспект емісії інвестиційних сертифікатів венчурного пайового інвестиційного фонду; примірний статут КІФ; примірний регламент венчурного корпоративного інвестиційного фонду; примірний договір між КУА та Спостережною(Наглядовою) радою КІФ. Ці матеріали зібрані на CD-диску, який учасники Асоціації можуть отримати в дирекції УАІБ.
Завершено розробку програмного забезпечення, призначеного для формування та корекції файлів даних, які містять інформацію про звітність КУА перед ДКЦПФР та УАІБ та налагоджено їх передачу компаніям електронною поштою або на магнітних носіях (відповідно до рішення ДКЦПФР від 01.08.2002р. №216). Цю роботу буде продоажено з урахуванням того, що у 2005 році в управлінні КУА перебуватимуть пенсійні фонди.
Розпочато формування системи моніторингу діяльності КУА. Важливою складовою зазначеної системи є формування баз даних щодо діяльності КУА, зокрема які міститимуть: інформацію про КУА як про юридичну особу, про її ліцензії, сертифікованих співробітників та дані про їх сертифікати, керівників тощо. Бази даних також поповнюватимуться інформацією зі звітів КУА.
Важливим напрямком діяльності УАІБ було узагальнення практики застосування нормативно-правових актів, що регулюють діяльність інститутів спільного інвестування (далі - ІСІ) та діяльність з управління активами недержавних пенсійних фондів (далі - НПФ), підготовка пропозицій щодо їх удосконалення.

З урахуванням пропозицій УАІБ ДКЦПФР протягом 2004 року прийняла відповідні зміни до нормативно-правової бази. Робочими групами, створеними УАІБ, було розроблено, опрацьовано та подано до ДКЦПФР проекти 17 документів, які регулюють діяльність компаній з управління активами ІСІ та НПФ ( з них 6 документів зареєстровано в Міністерстві юстиції, 9 прийнято рішенням ДКЦПФР та розміщено на сайті з метою оприлюднення, 2 направлено до розгляду ДКЦПФР). Проект змін та доповнень до Закону України „Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні фонди)” розміщено на сайті ДКЦПФР з метою оприлюднення.

УАІБ бере активну участь в розробці нормативно-правових документів, необхідних для здійснення діяльності з управління недержавними пенсійними фондами як при взаємодії з ДКЦПФР, так і в рамках діяльності робочої групи при Держфінпослуг. Експерти Асоціації взяли участь у підготовці і впровадженні 8 документів, а також, розробили проект рекомендацій щодо здійснення управління активами недержавних пенсійних фондів, який направлено на розгляд Консультативно-експертної ради при ДКЦПФР та пропозиції щодо проекту Закону України „Про внесення змін та доповнень до Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення” (перелік документів додається).

В Асоціації постійно ведеться робота із запитами компаній-членів УАІБ щодо застосування норм чинного законодавства.

В УАІБ проводилися засідання секції прямого та венчурного інвестування за участю компаній-членів УАІБ та організацій-партнерів, а також, проведено семінар на тему: „Венчурне інвестування: міжнародний досвід та перспективи в Україні” та планується проведення дослідження діяльності венчурних фондів в Україні і світі.
З метою захисту прав міноритарних акціонерів, компаній-членів УАІБ, Українською асоціацією було подано до Господарського суду м.Києва позов до ВАТ „Миколаївський глиноземний завод” про визнання недійсним рішення Загальних зборів ВАТ „МГЗ” щодо проведення деномінації акцій. Асоціацією було організовано судовий захист щодо відстоювання прав міноритаріїв.

Для членів Асоціації УАІБ періодично організує методологічні та навчальні семінари, круглі столи та засідання робочих груп і традиційно – щорічну конференцію. Рішення конференції, розроблені учасниками, містять рекомендації щодо заходів, необхідних для розвитку інвестиційної діяльності і направляються до органів влади. Партнерами УАІБ у цій діяльності є Український інфтитут розвитку фондового ринку, Міжнародний інститут бізнесу, проект АМР США/ПАДКО “Впровадження пенсійної реформи в Україні”.
Діяльність УАІБ відповідає Положенню ДКЦПФР про діяльність саморегулівної організації ринку цінних паперів, яка об”єднує компанії з управління активами.

Більше про роботу УАІБ можна дізнатися, звернувшись до сайту Асоціації www.uaib.com.ua