Головна сторінка

Оглядовий листНазваОглядовий лист
Сторінка1/9
Дата конвертації22.03.2016
Розмір1.22 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ОГЛЯДОВИЙ ЛИСТВід 09.07.09р. №14312/7/17-0717
Державні податкові адміністрації

в АР Крим, областях,

мм. Києві і Севастополі

Щодо оглядового листа

Державна податкова адміністрація України узагальнила податкові роз’яснення, які надавалися платникам податку та податковим органам щодо застосування норм Закону України від 22.05.03 № 889 “Про податок з доходів з фізичних осіб” та підготувала оглядовий лист стосовно найбільш актуальних питань з оподаткування цим податком, яким слід керуватися у практичній роботі.
І. Податкові соціальні пільги

1.Що таке податкова соціальна пільга і до якого доходу вона застосовується

Надання податкової соціальної пільги передбачено ст. 6 Закону України “Про податок з доходів з фізичних осіб” і запроваджено в Україні з 2004 року, як один з видів пільг з оподаткування доходів фізичих осіб.

Нагадаємо, що податкова соціальна пільга застосовується виключно до доходу, нарахованого платнику податку протягом звітного податкового місяця у вигляді заробітної плати і тільки за умови, що розмір такої зарплати не перевищує суми, яка дорівнює сумі прожиткового мінімуму, установленого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень.

2.Виключення щодо максимального розміру доходу для одержання цієї пільги

Виключення з загального правила щодо розміру заробітної плати становлять особи, які перелічені у пп. “а”-“в” п. 6.1.2 п.6.1 ст.6 Закону, а саме, самотні матері або самотні батьки (опікуни, піклувальники), платник податку, який утримує дитину-інваліда віком до 16 років, якій ще не надана група інвалідності, або дитину-інваліда І або II групи, а також платник податку, що має троє чи більше дітей віком до 18 років. Один з батьків – платників податку, віднесених до зазначених пільгових категорій, має право на одержання податкової соціальної пільги по місячній заробітній платі, розмір якої визначається в залежності від кількості дітей щодо яких надається пільга . У другого з батьків при цьому питання розміру зарплати для надання податкової соціальної пільги розглядається на загальних підставах.

3.З якого періоду працівник може почати користуватися податковою соціальною пільгою

Податкова соціальна пільга починає застосовуватися до заробітної плати платника податку, нарахованої у місяці, у якому працедавцем одержано заяву такого платника податку про застосування пільги, та припиняється її застосовування з місяця, в якому платник звільнився. При цьому, до місяців, які передують поданню заяви, ця пільга не застосовується, в т.ч. і по закінченні року під час проведення річних перерахунків.

Обов’язковою умовою одержання пільги є надання поряд із заявою документів, підтверджуючих право на пільгу.

4.Подання заяви про застосування податкової соціальної пільги обов’язковим для всіх працівників, чи комусь ПСП надається автоматично

Надання заяви на одержання податкової соціальної пільги у 2007 році є обов’язковим для вновь прийнятих на роботу у цьому році та для осіб, в яких в цьому році виникло право на підвищений розмір податкової соціальної пільги. Крім того, для отримання податкової соціальної пільги у підвищеному розмірі платник податку зобов’язаний пред’явити до бухгалтерії працедавця відповідні документи, що підтверджують його право на цю пільгу. Щорічне поновлення вже поданих протягом дії Закону ( з 1 січня 2004 р.) заяв не потрібно. Тобто в працівників, які працювали на підприємстві до 2004 року і продовжують працювати у цьому році, 100% податкова соціальна пільга надається автоматично. Підвищена пільга також продовжує надаватися у цьому році, якщо раніше була подана відповідна заява щодо її застосування.

У разі якщо платник податку має право на застосування податкової соціальної пільги з двох і більше підстав, податкова соціальна пільга застосовується один раз з підстави, що передбачає її найбільший розмір, про що працівник також повинен повідомити працедавця у заяві.

5.Розміри податкових соціальних пільг

Закон встановив різний розмір податкової соціальної пільг в залежності від категорій платників податку - 100, 150 та 200 %% від 50% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року ( п.22.4 Прикінцевих положень Закону №889).

6.Загальне право платника податку на застосування ПСП

Якщо розмір місячної заробітної плати не перевищує суми, яка дорівнює сумі прожиткового мінімуму, установленого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень, то платник податку має право на податкову соціальну пільгу у розмірі 50% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного податкового року.

7.Право на застосування ПСП у підвищеному до 150% розмірі?

На такий розмір пільги мають право платники податку, які є: самотньою матір'ю або самотнім батьком (опікуном, піклувальником); утримує дитину-інваліда віком до 16 років, якій ще не надана група інвалідності, або дитину-інваліда І або II групи; платник податку, що має троє чи більше дітей віком до 18 років - у розрахунку на кожну дитину до 18 років.

Особливо слід зазначити, що один з батьків – платників податку, з перелічених вище, а саме той, що користується підвищеним кратно кількості дітей доходом для одержання податкової соціальної пільги, має право додатково одержати ще й 100% пільги на себе особисто, тобто має право користуватися двома пільгами: 150% на кожного з дітей та 100% безпосередньо на себе.

Також на 150% пільги мають право платники податку, що є вдівцем або вдовою ; особи, віднесені законом до 1 або 2 категорії осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв'язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; учні, студенти, аспіранти, ординатори, ад'юнкти; інваліди I або II групи, у тому числі з дитинства; особи, яким присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів.

8.Право на 200 - відсоткову податкову соціальну пільгу

На 200% цієї пільги мають право платники податку, які є: Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави; учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювала в тилу, на яких поширюється дія Закону “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”; колишнім в'язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особою, визнаною репресованою чи реабілітовано; особи, які були насильно вивезені з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзникам; особою, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року.

9.Право на податкову соціальну пільгу у підвищеному розмірі учасників військових дій в інших країнах, наприклад, в Афганістані?

Певні категорії громадян, такі як, учасники бойових дій в інших країнах світу ( в т.ч. в Афганістані), учасники Великої Вітчизняної війни, члени сімей загиблих тощо у Законі “Про податок з доходів фізичних осіб” не визначені як пільгові категорії платників податку, тобто не мають права на підвищений розмір податкової соціальної пільги. Разом з тим, при додержані вимог щодо не перевищення рівня нарахованої заробітної плати понад встановлений рівень мають право на 100% податкової соціальної пільги.

10.Алгоритм розрахунку податку з зарплати працівника, який має право на ПСП:

ПДФО = (ЗП – СФ – ПСП) х 15%, де: ПДФО – податок з доходів фізичних осіб, ЗП – нарахована місячна заробітна плата, СФ – внески до 3-х соціальних фондів, ПСП – податкова соціальна пільга, 15 % - ставка податку.

11. Збільшення розміру доходу, що дає право на ПСП для одного з батьків, що утримують 3-х і більше дітей

Законом № 889 встановлено обмеження одному з батьків – платників податку, перелічених у частинах "а" - "в" пп. 6.1.2 п. 6.1 ст.6 Закону №889 щодо збільшення йому (кратно кількості дітей) граничної суми місячного оподатковуваного доходу (заробітної плати), що дає право на податкову соціальну пільгу.

Отже, з двох працюючих батьків - платників податку, які мають право на податкову соціальну пільгу з перелічених у частинах "а" - "в" пп. 6.1.2 п. 6.1 ст.6 Закону №889 підстав, до доходів одного з них застосовуються положення частин першої та другої пп.6.5.1. п.6.5. ст.6 Закону, а до доходів другого – лише норми частини першої пп. 6.5.1. Зазначеної статті. Тобто у одного з батьків – платників податку розмір доходу, що дає право на ПСП, збільшується кратно кількості дітей.

Що стосується документів, які платник податку має подати працедавцю щоб податкова соціальна пільга застосовувалася до його доходу, підвищеного кратно кількості дітей, то такий платник податку має зазначити це у заяві працедавцю. При цьому у заяві повинно бути вказано, що чоловік (дружина) такого платника податку при одержанні податкової соціальної пільги за місцем своєї роботи не користується правом на збільшення розміру доходу кратно кількості дітей.

12.Наявність в платника податку кілька підстав для одержання різних ПСП

Законом № 889 (п.6.2 ст.6 ) встановлено, що якщо платник податку має право на застосування податкової соціальної пільги з двох і більше підстав, зазначених у пункті 6.1 цієї статті, податкова соціальна пільга застосовується один раз з підстави, що передбачає її найбільший розмір, при дотриманні процедур, визначених підпунктом 6.4.1 пункту 6.4 цієї статті. При цьому норми цього пункту не поширюються на випадки, передбачені в абзаці другому підпункту 6.5.1 пункту 6.5 цієї статті.

Підпунктом 6.4.1 пункту 6.4 статті 6 Закону №889 передбачено, що платник податку, який має право на застосування податкової соціальної пільги більшої, ніж передбачена пп. 6.1.1 п. 6.1 цієї статті, зазначає про таке право у заяві про застосування пільги та додає відповідні підтверджуючі документи за формою, визначеною центральним податковим органом.

Тобто, перш за все, платник податку, який має підстави для застосування кількох податкових соціальних пільг, повинен сам визначитися, яку з пільг, перелічених у п.6.1 Закону №889 він бажає одержати, та подати про це працедавцю заяву і документи, що підтверджують право на пільгу. Податкова соціальна пільга починає застосовуватися з податкового періоду (місяця), у якому одержано таку заяву.

13. Особливості застосування ПСП щодо певних видів доходів

Закон № 889 установлює для деяких категорій платників податку і певні обмеження щодо застосування податкової соціальної пільги. ПСП застосовується тільки за одним місцем роботи фізичної особи за її вибором. Однак слід пам’ятати, що така пільга не може застосовуватися до інших доходів платника податку, якщо він одночасно отримує протягом звітного податкового місяця такі доходи, як (пп.6.3.3 п.6.3 ст.6 Закону №889):

а) плата за виконання громадських робіт, яка повністю або частково фінансується за рахунок бюджету чи відповідного фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування;

б) стипендія, грошове чи майнове (речове) забезпечення, одержувані учнями, студентами, аспірантами, ординаторами, ад’юнктами, військовослужбовцями строкової служби, що виплачуються з бюджету;

в) заробітна плата під час відбування покарання у вигляді позбавлення волі;

г) заробітна плата, нарахована (виплачена) за здійснення роботи за наймом у складі екіпажу (команди) транспортного засобу, який перебуває за межами території України, її територіальних вод (виключної економічної зони), в тому числі на якірних стоянках, та належить резиденту на правах власності або перебуває у його тимчасовому (строковому) користуванні та/або є зареєстрованим у Державному судновому реєстрі України чи Судновій книзі України;

д) заробітна плата осіб, які відповідно до закону є державними службовцями;

е) доходи самозайнятої особи від підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності.

Податкова соціальна пільга починає застосовуватися до доходів, зазначених у підпунктах «а»—«д» цього підпункту при їх нарахуванні (виплаті), та закінчує застосовуватися при завершенні нарахування таких доходів, без подання відповідних заяв, визначених підпунктом 6.3.2 цього пункту.

Інакше кажучи, якщо фізична особа одержує, крім одного з перелічених вище видів доходу, інший дохід (заробітну плату), то щодо такого іншого доходу (заробітної плати) податкова соціальна пільга не застосовується.

Приватний підприємець не має права на податкову соціальну пільгу ні стосовно доходів від підприємницької діяльності, ні щодо заробітної плати, яку він може одержувати як наймана особа від працедавця.

Не застосовується ПСП також до доходів самозайнятої особи, одержаних від здійснення підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності.

14.Щодо втрати права на податкову соціальну пільгу.

Якщо платник податку подав заяву про застосування пільги більш ніж одному працедавцю, внаслідок чого податкова соціальна пільга фактично застосовувалась з порушенням норм Закону, то такий платник податку втрачає право на отримання податкової соціальної пільги за всіма місцями отримання доходу починаючи з місяця, у якому мало місце таке порушення, та закінчуючи місяцем, у якому право на застосування податкової соціальної пільги відновлюється (абз.перший пп..6.3.4 п.6.3. ст.6 Закону).

Таким чином, з місяця, у якому виникає таке порушення вимог ст.6 Закону, до моменту його усунення, платник втрачає право на податкову соціальну пільгу. Факт отримання податкової соціальної пільги з порушенням вимог Закону слід розглядати як одержання платником доходу без сплати податку. При цьому, враховуючи положення пп..6.3.5 п.6.3 ст.6 Закону, працедавець який на підставі належним чином отриманої заяви платника податку про застосування пільги застосовує таку пільгу, не несе будь-якої відповідальності за порушення таким платником податку вимог пп. 6.3.1 цієї статті Закону, за винятком коли такий працедавець і такий платник є пов‘язаними особами, або коли судом встановлений факт змови між ними, спрямованої на ухилення від оподаткування цим податком .

15.Щодо інформування платника про наявність порушень у застосуванні ПСП

ДПА України Наказом від 30 вересня 2003 р. № 461 встановила порядок періодичного інформування органами державної податкової служби платників податку про наявність порушень ними порядку отримання (застосування) податкової соціальної пільги, виявлених на підставі аналізу даних податкової звітності чи даних документальних перевірок.

Згідно цього порядку якщо дані аналізу податкової звітності чи результати документальних перевірок свідчать про отримання платником податку податкової соціальної пільги протягом будь-якого податкового місяця у більше ніж за одним місцем нарахування (виплати) доходу у вигляді заробітної плати, орган державної податкової служби складає повідомлення про наявність порушень за формою „ФП” та надсилає (вручає) його платнику податку.

Повідомлення про порушення вважається надісланим (врученим) платнику податку, якщо його вручено особисто громадянину або його законному представникові чи надіслано листом (з відміткою про вручення) на його адресу за місцем проживання або на адресу останнього відомого місцезнаходження з повідомленням про вручення.

Якщо орган державної податкової служби або пошта не може вручити платнику податку (його представнику) повідомлення про порушення у зв'язку з його відмовою прийняти повідомлення або незнаходженням фактичного місцезнаходження платника податку, то у день надходження до органу державної податкової служби такої інформації повідомлення про порушення розміщується на дошці податкових оголошень (повідомлень) органу державної податкової служби. При цьому день розміщення такого повідомлення про порушення на дошці податкових оголошень (повідомлень), уважається днем його вручення громадянину.

З метою усунення допущених платниками порушень, а також упередження виникнення нових, органи державної податкової служби періодично повідомляють не тільки платників податку, а також і їх працедавців про випадки порушень Закону їх працівниками. Отримання податковим агентом інформації про порушення платником податку норм Закону та втрату ним права на отримання податкової соціальної пільги є підставою для проведення працедавцем відповідної роботи, а саме:

1) у разі якщо ПСП була помилково відображена податковими агентами у податковому розрахунку ф.№1-ДФ, або в цьому розрахунку не проставлена дата звільнення з одного місця роботи, та дата прийняття на іншому місці роботи, то таким податковим агентом необхідно подати уточнений розрахунок за ф.№1-ДФ;

2) у разі якщо порушення вимог п.6.3.1 Закону мало місце, то податковий агент припиняє нарахування податкової соціальної пільги та здійснює перерахунок податку за весь період такого порушення (частина „б” пп..6.5.2 п.6.5 ст.6 Закону) з врахуванням вимог абзацу другого пп..6.3.4 п.6.3 ст.6 Закону.

16.Щодо відновлення права на податкову соціальну пільгу.

Платник податку може відновити право на застосування податкової соціальної пільги, якщо він подає заяву про відмову від такої пільги всім працедавцям із зазначенням місяця, в якому мало місце таке порушення, на підставі чого окремо кожний працедавець розраховує та утримує відповідну суму недоплати податку та штрафу у розмірі 100 відсотків суми такої недоплати за рахунок найближчої виплати доходу такому платнику податку, а при недостатності суми такої виплати - за рахунок наступних виплат (абз.другий пп..6.3.4 п.6.3. ст.6 Закону).

Працедавець при отриманні від працівника заяви про відмову від пільги внаслідок втрати права на неї відповідно до п.6.5.2 „б” розраховує та утримує відповідну суму недоплати податку та штрафу за наслідками податкового місяця, у якому така заява отримана (пп..6.5.2 „б” ст.6 Закону). Враховуючи вимоги п.6.5 ст.6 Закону щодо здійснення працедавцем (податковим агентом) перерахунку сум доходів та сум наданих податкових соціальних пільг такий розрахунок недоплати та штрафу повинен бути здійснений не пізніше строку проведення річного перерахунку податку (до строку подання податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також сум утриманого з них податку (ф.№1ДФ) за ІУ квартал звітного податкового року).

При цьому право на застосування податкової соціальної пільги до доходу платника податку відновлюється з податкового місяця, наступного за місяцем, в якому сума такої недоплати та штраф повністю погашаються. Після погашення недоплати з податку та штрафу вибір місця отримання податкової соціальної пільги у подальшому здійснюється платником відповідно до вимог п.6.3 ст.6 Закону.

Якщо з будь-яких підстав сума недоплати та штрафу не була утримана (працедавцем) за рахунок доходу платника податку до спливу граничного строку, встановленого законом для подання річної декларації з цього податку, то сума такої недоплати і штрафу стягується податковим органом у порядку, визначеному законом.

Для цього податковими органами:

1) проводиться аналіз податкового розрахунку за ф.№1-ДФ. У графі 8 "Ознака податкової соціальної пільги" видно яка саме пільга застосовувалась до платника податку. Враховуючи, що ця сума чітко визначена, можливо розрахувати суму отриманого платником доходу без утримання податку.

17.Перерахунок податкових соціальних пільг

Якщо платник податку у звітному році одержував податкову соціальну пільгу, то працедавець за місцем застосування цієї пільги проводить перерахунки сум доходів, нарахованих такому платнику податку у вигляді заробітної плати, а також сум наданих податкових соціальних пільг, у таких випадках:

а) за наслідками кожного звітного податкового року;

б) під час проведення розрахунку за останній місяць застосування податкової соціальної пільги при зміні місця її застосування за самостійним рішенням платника податку або у випадках, визначених у підпункті 6.3.3 пункту 6.3 цього Закону.

в) під час проведення остаточного розрахунку з платником податку, який припиняє трудові відносини з таким працедавцем.

Якщо внаслідок здійсненого перерахунку виникає недоплата цього податку, то така сума стягується працедавцем за рахунок суми будь-якого оподатковуваного доходу (після його оподаткування) за відповідний місяць, а при недостатності суми такого доходу - за рахунок оподатковуваних доходів наступних місяців, до повного погашення суми такої недоплати.

Якщо внаслідок проведення остаточного розрахунку з платником податку, який припиняє трудові відносини з працедавцем, виникає сума недоплати, що перевищує суму оподатковуваного доходу платника податку за останній звітний період, то непогашена частина такої недоплати включається до складу податкового зобов'язання платника податку за наслідками звітного податкового року. Якщо внаслідок проведення остаточного розрахунку з платником податку, який припиняє трудові відносини з працедавцем, виникає сума переплати, що перевищує суму податкового зобов'язання, нарахованого за останній звітний період, то така сума підлягає відшкодуванню з бюджету у встановленому порядку.

18. Зміни з 2010 року в наданні ПСП багатодітним платникам податку

Верховною Радою України 19.05.2009р. прийнято Закон України № 1343-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей" (далі – Закон № 1343), який згідно із його Прикінцевими положеннями набирає чинності з 01 січня 2010 року.

Цей Закон прийнято з метою посилення соціального захисту багатодітних сімей, поліпшення їх державної підтримки, створення більш сприятливих умов для виховання дітей у таких сім'ях.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9