Головна сторінка

Податкова декларація з податку на прибуток підприємстваНазваПодаткова декларація з податку на прибуток підприємства
Сторінка2/7
Дата конвертації12.09.2017
Розмір1.05 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7(грн)

ПОКАЗНИКИ 

Код рядка

Сума2Доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування (рядок 02 + рядок 03):

01
Дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг)), з нього:

02
винагорода (премія) за надання послуг з управління активами інститутів спільного інвестування

02.1
винагорода (премія) компанії з управління активами за надання послуг з управління активами страхових компаній

02.2
винагорода за надання послуг з управління активами недержавних пенсійних фондів

02.3
комісійна винагорода за операціями з фінансовими інструментами

02.4
Інші доходи

03 ІД
Витрати, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування (рядок 05 + рядок 06)

04
Витрати операційної діяльності, у тому числі:

05
cобівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)

05.1
Інші витрати (сума рядків 06.1 - 06.5)

06
Адміністративні витрати

06.1
Витрати на збут

06.2
Фінансові витрати відповідно до підпункту 138.10.5 пункту 138.10 статті 138 розділу ІІІ Податкового кодексу України, у тому числі:


06.3
проценти, що включаються до витрат з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 141.2 статті 141 розділу ІІІ Податкового кодексу України

06.3.1
Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати

06.4 ІВ
Від’ємне значення об’єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) року (від’ємне значення рядка 07 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства за попередній звітний (податковий) рік)9

06.5
Об’єкт оподаткування від усіх видів діяльності (рядок 01 – рядок 04) (+,-)

07
Об’єкт оподаткування від діяльності, що підлягає патентуванню (+, -)

08 ТП
Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування (+,-)


09 ПЗ
Податок на прибуток за звітний (податковий) період за операціями з цінними паперами, що перебувають/не перебувають в обігу на фондовій біржі (рядок 05 таблиці 1 + рядок 05 таблиці 2 додатка ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03 та рядків 06.4.13 та 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)


10
Податок на прибуток від діяльності, що не підлягає патентуванню (рядок 07 – рядок 08 – рядок 09 (при позитивному значенні) х___ 10/100)

11
Податок на прибуток від діяльності, що підлягає патентуванню, зменшений на вартість торгових патентів

12 ТП
Зменшення нарахованої суми податку

13 ЗП
Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 10 + рядок 11 + рядок 12 – рядок 13)

14
Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 14 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства за попередній звітний (податковий) період поточного року)2

15
Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу (звітного) податкового періоду (рядок 14 – рядок 15) (+,-)2

16
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за звітний (податковий) період

17 ПН
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства за попередній звітний (податковий) період поточного року)2

18
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 17 – рядок 18)2

19
Сума нарахованого авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді за місцезнаходженням юридичної особи - платника консолідованого податку

20 АВ

Сума нарахованого авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), що мала бути сплачена у попередньому звітному (податковому) періоді поточного року за місцезнаходженням юридичної особи з урахуванням уточнень (рядок 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства за попередній звітний (податковий) період поточного року)2

21
Сума нарахованого авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду, що має бути сплачена за місцезнаходженням юридичної особи (рядок 20 – рядок 21)2

22
Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток11

Авансовий внесок ((рядок 10 + рядок 11 + рядок 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства – рядок 13.1 – рядок 13.2 – рядок 13.6 додатка ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)/12), що підлягатиме сплаті щомісячно

23
Самостійне виправлення помилок12

Збільшення податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне значення (рядок 16 – рядок 16 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) + позитивне значення (рядок 22 – рядок 22 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) або рядок 01 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24-27, 29-32 та 34-37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)

24
Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання (повинна дорівнювати рядку 02 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24-27, 29-32 та 34-37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)

25
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу ІІ Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (повинна дорівнювати рядку 03 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24-27, 29-32 та 34-37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)

26
Зменшення податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (від’ємне значення (рядок 16 – рядок 16 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) + від’ємне значення (рядок 22 – рядок 22 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) або рядок 04 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24-27, 29-32 та 34-37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)

27
Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючої Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (рядок 24 х 3%)

28
Самостійне виправлення помилок з податку на прибуток, який утримується при

виплаті доходів (прибутків) нерезидентів12

Збільшення податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне значення (рядок 19 – рядок 19 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) або рядок 05 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24-27, 29-32 та 34-37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)

29
Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання (повинна дорівнювати рядку 06 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24-27, 29-32 та 34-37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)

30
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу ІІ Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (повинна дорівнювати рядку 07 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24-27, 29-32 та 34-37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)

31Зменшення податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (від’ємне значення (рядок 19 – рядок 19 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) або рядок 08 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24-27, 29-32 та 34-37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)

32
Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючої Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (рядок 29 х 3%)

33
Самостійне виправлення помилок по авансових внесках з податку на прибуток12

Збільшення податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне значення (((рядок 23 х ___13) – (рядок 23 х ___13) Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) або рядок 09 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24-27, 29-32 та 34-37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)34
Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання (повинна дорівнювати рядку 10 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24-27, 29-32 та 34-37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)


35
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу ІІ Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації з податку на прибуток підприємства повинна дорівнювати рядку 11 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24-27, 29-32 та 34-37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)


36Зменшення податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (від’ємне значення (((рядок 23 х ___13) – (рядок 23 х ___13) Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) або рядок 12 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24-27, 29-32 та 34-37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)


37
Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючої Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (рядок 34 х 3%)

38
з/п

Дванадцятимісячний період для сплати авансових внесків14
20_____ рік

20_____ рікберезень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

січень

лютий

1

2


Доповнення до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (заповнюється і подається відповідно до
пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України)

№ з/п

Зміст доповненняНаявність додатків15

ІД

СБ

ЦП

ТЦ

ІВ

АМ

ВО16

ТП

ПЗ

ЗП

ПН

АВ

ВС

ВП17

Додатки на ___ арк.
Інформація, наведена в Податковій декларації з податку на прибуток підприємства та додатках до неї, є достовірною.

Керівник (уповноважена особа)
(реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта)18
__________________

(ініціали та прізвище) ______________

(підпис) 
М. П.


Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)
(реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта18)

1   2   3   4   5   6   7