Головна сторінка

Податкова декларація з податку на прибуток підприємстваНазваПодаткова декларація з податку на прибуток підприємства
Сторінка4/7
Дата конвертації12.09.2017
Розмір1.05 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7

Таблиця 2. Операції з цінними паперами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі


ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід від продажу та інших способів відчуження цінних паперів ((сума рядків 01.1 – 01.14) – рядок 01.15 + рядок 01.16 + рядок 01.17)

01
акції, з них:

01.1
акції корпоративних інвестиційних фондів

01.1.1
облігації підприємств, з них:

01.2
цільові облігації підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва

01.2.1
облігації внутрішніх державних позик

01.3
облігації зовнішніх державних позик

01.4
облігації місцевих позик

01.5
іпотечні облігації

01.6
облігації міжнародних фінансових організацій

01.7
інвестиційні сертифікати

01.8
сертифікати фонду операцій з нерухомістю

01.9
ощадні (депозитні) сертифікати

01.10
казначейські зобов’язання України

01.11
векселі, з них:

01.12
фінансові векселі

01.12.1
заставні

01.13
інші види цінних паперів

01.14
Сума нарахованих, але не отриманих процентів за борговими цінними паперами

01.15
Сума самостійного коригування доходів відповідно до статті 39 розділу І Податкового кодексу України (+)

01.16 ТЦ
Сума пропорційного та/або зворотного коригування доходів відповідно до статті 39 розділу І Податкового кодексу України (+,-)

01.17 ТЦ
Витрати, пов’язані з придбанням цінних паперів ((сума рядків 02.1 – 02.14) – рядок 02.15 + рядок 02.16 + рядок 02.17)

02
акції, з них:

02.1
акції корпоративних інвестиційних фондів

02.1.1
облігації підприємств, з них:

02.2
цільові облігації підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва

02.2.1
облігації внутрішніх державних позик

02.3
облігації зовнішніх державних позик

02.4
облігації місцевих позик

02.5
іпотечні облігації

02.6
облігації міжнародних фінансових організацій

02.7
інвестиційні сертифікати

02.8
сертифікати фонду операцій з нерухомістю

02.9
ощадні (депозитні) сертифікати

02.10
казначейські зобов’язання України

02.11
векселі, з них:

02.12
фінансові векселі

02.12.1
заставні

02.13
інші види цінних паперів

02.14
Сума сплачених процентів продавцю нарахованих згідно з умовами випуску цінних паперів

02.15
Сума самостійного коригування витрат відповідно до статті 39 розділу І Податкового кодексу України (-)

02.16 ТЦ
Сума пропорційного та/або зворотного коригування витрат відповідно до статті 39 розділу І Податкового кодексу України (+,-)

02.17 ТЦ
Від’ємне значення фінансового результату за операціями з цінними паперами попереднього року

03
Фінансовий результат від продажу та інших способів відчуження цінних паперів (рядок 01 - рядок 02 - рядок 03) (+,-)


04
Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 04 (у разі позитивного значення) х 104/100)


05
Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року2

06
Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 05 - рядок 06) (+,-)2


07

Таблиця 3. Операції з корпоративними правами в іншій, ніж цінні папери, формі та окремими видами цінних паперів


ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід від продажу та інших способів відчуження корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі


01
Витрати, пов’язані з придбанням корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі

02
Фінансовий результат від продажу та інших способів відчуження корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі (рядок 01 - рядок 02) (+,-)


03
Дохід від продажу та інших способів відчуження акцій приватних акціонерних товариств

04
Витрати, пов’язані з придбанням акцій приватних акціонерних товариств

05
Фінансовий результат від продажу та інших способів відчуження акцій приватних акціонерних товариств (рядок 04 - рядок 05) (+,-)


06
Дохід від продажу та інших способів відчуження цінних паперів, емітованих нерезидентами

07
Витрати, пов’язані з придбанням цінних паперів, емітованих нерезидентами

08
Фінансовий результат від продажу та інших способів відчуження цінних паперів, емітованих нерезидентами (рядок 07 - рядок 08) (+,-)


09
Загальний фінансовий результат (рядок 03+рядок 06+рядок 09) (+,-)5

10

Таблиця 4. Операції РЕПО та операції з деривативами


ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід від операцій РЕПО (сума рядків 01.1 – 01.3 ):

01
за біржовими операціями РЕПО

01.1
за позабіржовими операціями РЕПО

01.2
відсотки, отримані за цінними паперами, що є предметом договору РЕПО

01.3
Витрати, пов’язані з операціями РЕПО (сума рядків 02.1 – 02.3):

02
за біржовими операціями РЕПО

02.1
за позабіржовими операціями РЕПО

02.2
відсотки, сплачені за цінними паперами, що є предметом договору РЕПО

02.3
Фінансовий результат від операцій РЕПО (рядок 01 – рядок 02) (+, -)

03
Дохід від операцій з деривативами на фондовій біржі, з них (сума рядків 04.1 – 04.4):

04
зі свопами

04.1
з опціонами

04.2
з форвардними контрактами

04.3
з ф’ючерсними контрактами

04.4
Дохід від операцій з деривативами поза фондовою біржею, з них (сума рядків 05.1 – 05.4):

05
зі свопами

05.1
з опціонами

05.2
з форвардними контрактами

05.3
з ф’ючерсними контрактами

05.4
Витрати, пов’язані з операціями з деривативами на фондовій біржі, з них (сума рядків 06.1 – 06.4):


06
зі свопами

06.1
з опціонами

06.2
з форвардними контрактами

06.3
з ф’ючерсними контрактами

06.4
Витрати, пов’язані з операціями з деривативами поза фондовою біржею, з них (сума рядків 07.1 – 07.4):


07
зі свопами

07.1
з опціонами

07.2
з форвардними контрактами

07.3
з ф’ючерсними контрактами

07.4
Фінансовий результат від операцій з деривативами ((рядок 04 + рядок 05) – (рядок 06 + рядок 07)) (+,-)

08
Загальний фінансовий результат (рядок 03 + рядок 08) (+,-)6

09
________________________

1  Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.

Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.

3 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

Ставка податку відповідно до пункту 151.4 статті 151 розділу ІІІ Податкового кодексу України.

Позитивне значення рядка 10 таблиці 3 заноситься до рядка 03.20 додатка ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, негативне значення – до рядка 06.4.13 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства. 

Позитивне значення рядка 09 таблиці 4 заноситься до рядка 03.21 додатка ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, негативне значення – до рядка 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства. 

Керівник (уповноважена особа)_______________________

(підпис)

М. П.

____________________

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)_____________________

(підпис)


____________________

(ініціали, прізвище)
Звітна
Звітна нова
Консолідована
Уточнююча
Додаток ІВ
до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства 


Звітний (податковий) період ______ року
Код за ЄДРПОУРік1
І квартал2
Півріччя2
Три квартали2
Рік2


ІІ квартал3
II - III квартали3
II - IV квартали3


Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати


ПОКАЗНИКИ

Код

рядка

Сума

1

2

3

Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати (сума рядків 06.4.1 - 06.4.43)

06.4
Суми коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг, добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій у розмірі, що не перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року


06.4.1
Суми коштів, перераховані роботодавцями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, передбачені колективними договорами (угодами) відповідно до Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, у межах 4 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік з урахуванням положень абзацу "а" підпункту 138.10.6 пункту 138.10 статті 138 розділу ІІІ Податкового кодексу України


06.4.2
Cуми коштів, перераховані підприємствами всеукраїнських об’єднань осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на яких працює за основним місцем роботи не менш як 75 відсотків таких осіб, цим об’єднанням для ведення благодійної діяльності, але не більше 10 відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року


06.4.3
Витрати на створення резерву сумнівної заборгованості

06.4.4
Вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих в обсягах та за переліком професій, що встановлюються Кабінетом Міністрів України


06.4.5
Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям, музеям-заповідникам у розмірі, що не перевищує 10 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік


06.4.6
Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані на користь резидентів для цільового використання з метою виробництва національних фільмів (у тому числі анімаційних) та аудіовізуальних творів, але не більше 10 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній податковий рік


06.4.7
Витрати платника податку, пов’язані з утриманням та експлуатацією фондів природоохоронного призначення, які перебувають у його власності; витрати на самостійне зберігання, переробку, захоронення або придбання послуг із збирання, зберігання, перевезення, знешкодження, видалення і захоронення відходів від виробничої діяльності платника податку, що надаються сторонніми організаціями, з очищення стічних вод; інші витрати на збереження екологічних систем, які перебувають під негативним впливом господарської діяльності платника податку06.4.8
Витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів

06.4.9
Витрати на плату за реєстрацію підприємства в органах державної реєстрації

06.4.10
Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) організаціям роботодавців та їх об’єднанням у вигляді вступних, членських та цільових внесків, але не більше 0,2 відсотка фонду оплати праці платника податку в розрахунку за звітний податковий рік


06.4.11
Від’ємне значення курсових різниць згідно з пунктом 153.1 статті 153 розділу ІІІ Податкового кодексу України


06.4.12
Від’ємне значення загального фінансового результату від операцій з корпоративними правами в іншій, ніж цінні папери, формі та окремими видами цінних паперів (рядок 10 таблиці 3 додатка ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03 та рядків 06.4.13 та 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)06.4.13 ЦП
Від’ємне значення загального фінансового результату від операцій РЕПО та операцій з деривативами (рядок 09 таблиці 4 додатка ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03 та рядків 06.4.13 і 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)


06.4.14 ЦП
Суми нарахованих податків та зборів, установлених Податковим кодексом України, а також інших обов’язкових платежів, встановлених законодавчими актами


06.4.15
Відшкодування Пенсійному фонду України сум фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до пункту "а" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення", сум фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів "б" - "з" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення", різниці між сумою пенсії, призначеної за Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність", та сумою пенсії, обчисленої відповідно до інших законодавчих актів


06.4.16
Плата за землю, що не використовується в сільськогосподарському виробничому обороті4

06.4.17
Витрати, визначені відповідно до статті 146 розділу ІІІ Податкового кодексу України

06.4.18
Витрати, визначені відповідно до пункту 147.4 статті 147 розділу ІІІ Податкового кодексу України з операцій із землею та її капітальним поліпшенням


06.4.19
Витрати за операціями з борговими вимогами та зобов’язаннями

06.4.20
Витрати на операції оренди/лізингу

06.4.21
Витрати, понесені при першому відступленні права вимоги відповідно до пункту 153.5 статті 153 розділу ІІІ Податкового кодексу України


06.4.22
Витрати, пов’язані з довготривалим (більше 1 року) технологічним циклом виробництва відповідно до пункту 138.2 статті 138 розділу ІІІ Податкового кодексу України


06.4.23
Суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості (+,-)

06.4.24 СБ
Витрати з винагороди управителю за договорами управління майном

06.4.25
Суми витрат, отриманих (нарахованих) до реорганізації платником податку, що припинений, та невключених до витрат до дати затвердження передавального акта


06.4.26
Амортизація тимчасової податкової різниці, яка виникла за результатами інвентаризації основних засобів станом на 01 квітня 2011 року


06.4.27 АМ
Перерахунок витрат у разі зміни суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) (+,-)

06.4.28
Перерахунок витрат у разі визнання правочину недійсним (+,-)

06.4.29
Обов’язкові виплати, а також компенсація вартості послуг, які надаються працівникам

06.4.30
Сума внесків платника податку на довгострокове страхування життя, довірче управління, недержавне пенсійне забезпечення будь-якого виду, загальний обсяг якої не перевищує 25 відсотків заробітної плати, нарахованої найманій особі протягом податкового року, на який припадають такі звітні (податкові) періоди


06.4.31
Сума страхового резерву для небанківських фінансових установ

06.4.32
Витрати на придбання послуг (робіт) з інжинірингу, у тому числі:

06.4.33
витрати, понесені (нараховані) у зв’язку із придбанням у нерезидента послуг (робіт) з інжинірингу в обсязі, що не перевищує 5 відсотків митної вартості обладнання, імпортованого згідно з відповідним контрактом06.4.33.1
Нараховані роялті, у тому числі:

06.4.34
роялті, нараховані на користь нерезидента в обсязі, що не перевищує 4 відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що передує звітному


06.4.34.1
Витрати на консалтинг, у тому числі:

06.4.35
витрати, понесені (нараховані) у зв’язку із придбанням у нерезидента послуг (робіт) з консалтингу в обсязі, що не перевищує 4 відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що передує звітному06.4.35.1
Сума фактично повернутої поворотної фінансової допомоги

06.4.36
Частина витрат із загальної суми 85 - відсоткової вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у нерезидентів, що мають офшорний статус


06.4.37 ВО
Суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості

06.4.38
Витрати на інформаційне забезпечення господарської діяльності платника податку, у тому числі з питань законодавства, на придбання літератури, оплату Інтернет-послуг і передплату спеціалізованих періодичних видань06.4.39
Сума витрат на ремонт та поліпшення необоротних активів, що надані в оперативну оренду відповідно до пункту 146.12 статті 146 розділу ІІІ Податкового кодексу України


06.4.40
Сума самостійного коригування відповідно до статті 39 розділу І Податкового кодексу України (-)

06.4.41 ТЦ
Сума пропорційного та/або зворотного коригування відповідно до статті 39 розділу І Податкового кодексу України (+,-)

06.4.42 ТЦ
Інші витрати господарської діяльності, до яких розділом ІІІ Податкового кодексу України прямо не встановлено обмежень щодо віднесення до складу витрат


06.4.43
______________________________

Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.

Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.

Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

Заповнюється платниками податку, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції.


Керівник (уповноважена особа) 


_______________________
(підпис)

М. П.


____________________
(ініціали, прізвище)


Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

_______________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)Додаток АМ

до рядка 06.4.27 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
Звітна
Звітна нова
Консолідована
УточнюючаКод за ЄДРПОУ

Звітний (податковий) період ______ року
Рік1
І квартал2
Півріччя2
Три квартали2
Рік2


ІІ квартал3
II - III квартали3
II - IV квартали3

Таблиця 1. Нарахована амортизація за звітний період

Нарахована

амортизація

за звітний

(податковий)

період

У тому числі:

основних засобів та

інших необоротних активів

нематеріальних активів

витрат, пов’язаних із видобутком корисних

копалинтимчасової податкової різниці, яка виникла

за результатами інвентаризації основних засобів станом на

01 квітня 2011 року4

1

2

3

4

5


Таблиця 2. Витрати на ремонт та поліпшення основних засобів відповідно

до пункту 146.12 статті 146 розділу ІІІ Податкового кодексу України


Балансова вартість основних засобів

на початок звітного (податкового) року

Сума ліміту витрат на поліпшення на звітний (податковий) рік

(графа 1х10%)

Фактичні обсяги витрат на поліпшення на звітний

(податковий)

період

Сума, що враховується до складу витрат звітного (податкового) періоду

(графа 3 в межах графи 2)

1

2

3

4


Таблиця 3. Витрати на реконструкцію, модернізацію та інші поліпшення свердловин

відповідно до пункту 148.5 статті 148 розділу ІІІ Податкового кодексу України


Об’єкти поліпшення

Первісна вартість

свердловини

Сума ліміту витрат від первісної вартості окремої свердловини на звітний (податковий) рік

(графа 2х10%)

Фактичні обсяги витрат на поліпшення на звітний

(податковий) період


Сума, що враховується до складу витрат звітного (податкового) періоду

(графа 4 в межах

графи 3)

1

2

3

4

5

Свердловина

1

2

3

n

Х

Всього___________________

Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.

Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.

Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

Значення графи 5 таблиці 1 заноситься до рядка 06.4.27 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.


Керівник (уповноважена особа) 

________________
(підпис) 

____________________
(ініціали, прізвище) 

 

М. П.

  

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

________________
(підпис) 

____________________
(ініціали, прізвище) 


Звітна
Звітна нова
Консолідована
Уточнююча
Додаток ВО

до рядка 06.4.37 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства  Код за ЄДРПОУ
Звітний (податковий) період ______ року
Рік1
І квартал2
Півріччя2
Три квартали2
Рік2


ІІ квартал3
II - III квартали3
II - IV квартали3
Розрахунок витрат при здійсненні операцій з нерезидентом, що має офшорний статус


Код рядка

Реквізити договору (контракту), найменування та місцезнаходження нерезидента, що має офшорний статус

Загальна вартість придбаних товарів (робіт, послуг) у нерезидента, що має офшорний статус

Витрати платника податку на оплату вартості таких товарів (робіт, послуг), які включаються до витрат покупця

(графа 3 х 0,85)

У тому числі, що включаються до

собівартості придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)

інших витрат

1

2

3

4

5

6


1


2


n

06.4.37

Частина вартості товарів (робіт, послуг), що відображається у рядку 06.4.37 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (сума рядків
1 - n графи 6)


х


х


_________________________
Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.

Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.

3 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.Керівник (уповноважена особа)


_________________________

(підпис)

М.П.

_______________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)_________________________

(підпис)_______________________

(ініціали, прізвище)
Додаток ТП
до рядків 08 та 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємстваЗвітна
Звітна нова
Консолідована
Уточнююча
Код за ЄДРПОУ

Звітний (податковий) період ______ рокуРік1
І квартал2
Півріччя2
Три квартали2
Рік2


ІІ квартал3
II - III квартали3
II - IV квартали3

1   2   3   4   5   6   7