Головна сторінка

Податкова декларація з податку на прибуток підприємстваНазваПодаткова декларація з податку на прибуток підприємства
Сторінка6/7
Дата конвертації12.09.2017
Розмір1.05 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7

Таблиця 2. Розрахунок податку, що сплачується за місцезнаходженням відокремленого підрозділу


Підрозділи платника податку

Код рядка 

Сума витрат

Питома вага

(графа 3/графу 3 рядка А)

Нарахована сума податку5

(графа 5 рядка А х графу 4)

1

2

3

4

5

Платник податку за консолідованою декларацією

А
Х
Відокремлені підрозділи6 в цілому, у тому числі:

13.27


відокремлений підрозділ

13.2.1


відокремлений підрозділ

13.2.2________________________________

Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.

2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.

Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

Заповнюються платниками податку, які сплачують авансові внески з податку на прибуток.

У рядку А графи 5 таблиці 2 відображається сума рядків 10, 11 та 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, зменшена на суму рядків 13.1, 13.5.1 та 13.6 таблиці 1 цього додатка.

Кількість рядків може бути збільшено залежно від кількості відокремлених підрозділів.

Сума рядка 13.2 графи 5 таблиці 2 відображається у рядку 13.2 таблиці 1 цього додатка.


Керівник (уповноважена особа) 


_______________________

(підпис)

М. П.


____________________

(ініціали, прізвище)


Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

_______________________

(підпис)

____________________

(ініціали, прізвище)Додаток АВ
до рядка 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства Звітна
Звітна нова
Консолідована
Уточнююча
Код за ЄДРПОУ

Звітний (податковий) період ______ року
Рік1
І квартал2
Півріччя2
Три квартали2
Рік2


ІІ квартал3
II - III квартали3
II - IV квартали3

Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток на суму виплачених дивідендів (прирівняних до них платежів)4


ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Сума виплачених у звітному (податковому) періоді дивідендів (прирівняних до них платежів), у тому числі:

1
сума дивідендів, виплачена фізичним особам

1.1
сума дивідендів, виплачена у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих платником податку, за умови, що така виплата жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента


1.2
сума дивідендів, виплачена інститутом спільного інвестування

1.3
сума дивідендів, виплачена управителем фонду операцій з нерухомістю при виплаті платежів власникам сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в результаті розподілу доходу фонду операцій з нерухомістю


1.4
сума дивідендів, виплачена платником податку, прибуток якого звільнений від оподаткування відповідно до положень Податкового кодексу України, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування у періоді, за який виплачуються дивіденди


1.5
Сума дивідендів, що отримана материнською компанією

2
Сума перевищення виплачених над отриманими материнською компанією дивідендами у попередньому звітному (податковому) році (рядок 4 цього додатка за попередній звітний (податковий) рік)


3
Сума дивідендів, з якої має бути сплачено авансовий внесок у звітному (податковому) періоді (рядок 1– рядок 1.1 – рядок 1.2 – рядок 1.3 – рядок 1.4 – рядок 1.5 – рядок 2 – рядок 3)


4
Сума авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді (рядок 4 х ___5/100), у тому числі:


5
сума авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) у звітному (податковому) періоді, що має бути сплачена за місцезнаходженням юридичної особи - платника консолідованого податку (переноситься в рядок 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)5.1
_________________________

Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.

Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.

Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

Рядки 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 та 2 цього додатка заповнюються материнською компанією з наростаючим підсумком, починаючи з 01 квітня 2011 року.

Зазначається основна ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена статтею 151 розділу ІІІ Податкового кодексу України.


Керівник (уповноважена особа) 


_______________________
(підпис)

М. П.


____________________
(ініціали, прізвище)


Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

_______________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)Додаток ВС
до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства Звітна
Звітна нова
Консолідована
УточнюючаКод за ЄДРПОУ
Звітний (податковий ) період ______ року
Рік1
І квартал2
Півріччя2
Три квартали2
Рік2


ІІ квартал3
II - III квартали3
II - IV квартали3

Інформація щодо нарахованих та перерахованих страховикам сум

страхових платежів у розрізі страховиківномер

з/п

найменування страховика


код ЄДРПОУ

страховика

сума нарахованих страхових платежів, грн

сума перерахованих страхових платежів, грн

1

2

3

4

5

1

2

n

Всього

х

х


_____________________________________

1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.

Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.

Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.


Керівник платника податку 


_______________________
(підпис)

М. П.


____________________
(ініціали, прізвище)


Головний бухгалтер 

_______________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)


Звітна
Звітна нова
Консолідована
Додаток ВП до рядків 24-27,

29-32 та 34-37

Податкової декларації з

податку на прибуток підприємстваКод за ЄДРПОУ1

Звітний (податковий) період _____ рокуРік1
І квартал2
Півріччя2
Три квартали2
Рік2
ІІ квартал3
ІІ - ІІІ квартали3
ІІ - ІV квартали3
2

Звітний (податковий) період, що уточнюється,

_____ рокуРік1
І квартал2
Півріччя2
Три квартали2
Рік2ІІ квартал3
ІІ - ІІІ квартали3
ІІ - ІV квартали3
1   2   3   4   5   6   7