Головна сторінка

Відмітка про одержання (штамп органу державної податкової служби)Скачати 394.85 Kb.
НазваВідмітка про одержання (штамп органу державної податкової служби)
Сторінка2/4
Дата конвертації14.09.2017
Розмір394.85 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4
4 Код платника податку
за ЄДРПОУ
Код виду економічної
діяльності (КВЕД)


5 Місцезнаходження постійного представництва нерезидента
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Електронна адреса е-mail2:
Поштовий індекс
Телефон2:
Факс2:6 Повне найменування
нерезидента ________________________________________________
___________________________________________________________

Місцезнаходження нерезидента ________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Назва країни резиденції нерезидента (за Класифікатором держав світу, українською мовою)
_____________________________________
_____________________________________
Код країни резиденції (за Класифікатором держав світу)

7 Найменування органу державної податкової служби, до якого подається Розрахунок
___________________________________________________________________________________________________
(грн.)
Показники Код
рядка
Сума
1 2 3
Доходи, отримані постійним представництвом 01
Витрати, розрахунково (р. 01 х 0,7) 02
Доходи, звільнені від оподаткування на підставі міжнародного договору України, у тому числі: 03
доходи від діяльності допоміжного або підготовчого характеру 03.1
доходи від діяльності, здійснюваної через агента з незалежним статусом 03.2
доходи від діяльності, здійснюваної на будівельному майданчику, монтажному або
складальному об'єкті
03.3
доходи від міжнародних перевезень 03.4
Доходи, отримані постійним представництвом з урахуванням звільнень (р. 01 - р. 03) 04
Витрати, понесені постійним представництвом у зв'язку з одержанням доходів, звільнених від
оподаткування на підставі міжнародного договору України, у тому числі:
05
витрати від діяльності допоміжного або підготовчого характеру 05.1
витрати від діяльності, здійснюваної через агента з незалежним статусом 05.2
витрати від діяльності, здійснюваної на будівельному майданчику, монтажному або
складальному об'єкті
05.3
витрати від міжнародних перевезень 05.41 2 3
Витрати, понесені постійним представництвом з урахуванням звільнень (р. 02 - р. 05) 06
Об'єкт оподаткування (+, -) (р. 04 - р. 06) 07
Податок на прибуток за звітний (податковий) період (р. 07 х ___3 / 100) 08
Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного
року з урахуванням уточнень (р. 08 Розрахунку за попередній звітний (податковий) період)
09
Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу 10
звітного (податкового) періоду (р. 08 - р. 09)
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів, у звітному
(податковому) періоді
11 ПН
Суми податків, утриманих при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів,
у попередньому звітному (податковому) періоді поточного року з урахуванням уточнень
(р. 11 Розрахунку за попередній звітний (податковий) період)
12
Суми податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів, нараховані за
результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду
13

(р. 11 - р. 12)
Самостійне виправлення помилок4
Збільшення податкового зобов'язання звітного(их) (податкового(их)) періоду(ів), що
уточнюється(ються) (р. 10 Розрахунку з урахуванням виправленої помилки - р. 10 Розрахунку,
який уточнюється) + (р. 13 Розрахунку з урахуванням виправленої помилки - р. 13 Розрахунку,
який уточнюється) (або р. (сума р.р.) 01 таблиці 2 додатка(ів) ВП до Розрахунку)
14
Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Розрахунку, що подається за звітний
(податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового
зобов'язання (повинна дорівнювати р. (сумі р.р.) 02 таблиці 2 додатка(ів) ВП до Розрахунку)
15
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу ІІ
Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітного / звітного
нового Розрахунку повинна дорівнювати р. (сумі р.р.) 03 таблиці 2 додатка(ів) ВП до
Розрахунку)


16

Зменшення податкового зобов'язання звітного(их) (податкового(их)) періоду(ів), що
уточнюється(ються) (р. 10 Розрахунку, який уточнюється, - р. 10 Розрахунку з урахуванням
виправленої помилки) + (р. 13 Розрахунку, який уточнюється - р. 13 Розрахунку з урахуванням
виправленої помилки) (або р. (сума р.р.) 04 таблиці 2 додатка(ів) ВП до Розрахунку)
17
Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючого Розрахунку (р. 14 х 3 %) 18Доповнення до Розрахунку (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу ІІ
Податкового кодексу України)

______ арк.
Додатки до Розрахунку ______ арк.
Інформація, наведена у Розрахунку, додатках, є достовірною.
"___" _______________ 20__ року
(дата заповнення Розрахунку (дд. мм. рррр)
Керівник платника податкуРеєстраційний номер облікової картки
або серія та номер паспорта5
(підпис)
М. П.(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтерРеєстраційний номер облікової картки
або серія та номер паспорта5
(підпис)


(ініціали, прізвище)

___________
1 Звітні (податкові) періоди, що використовуються у 2011 році.
2 Заповнюється за бажанням платника.
3 Основна ставка податку на прибуток, встановлена Податковим кодексом України.
4 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Розрахунку відповідно до статті 50 розділу ІІ Податкового кодексу України.
5 Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.
Ця частина Розрахунку заповнюється посадовими (службовими) особами органу державної податкової служби

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності "……." ..…………… 20__ року
(посадова (службова) особа органу державної податкової служби (ініціали, підпис, прізвище))
За результатами камеральної перевірки Розрахунку (потрібне позначити):

порушень (помилок) не виявленоскладено акт від "……." ………………... 20__ року № …………


"……." …………………........... 20__ року.

((підпис, ініціали, прізвище) посадової (службової)
особи органу державної податкової служби)


Додаток ПН до Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової службиЗвітний

Звітний новий

Уточнюючий
Код платника податку за ЄДРПОУ

Звітний (податковий) період 20__ рокуI квартал

Півріччя


Три квартали

Рік

ІІ квартал1


ІІ - ІІІ квартали1

ІІ - ІV квартали1Повне найменування нерезидента
___________________________________________
___________________________________________

Місцезнаходження нерезидента _______________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Назва країни резиденції (за Класифікатором держав світу,
українською мовою) ________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Код нерезидента в країні резиденції Код країни (за Класифікатором держав світу)


Відмітка про наявність офшорного статусу2
1   2   3   4