Головна сторінка

Відмітка про одержання (штамп органу державної податкової служби)Скачати 416.28 Kb.
НазваВідмітка про одержання (штамп органу державної податкової служби)
Сторінка2/4
Дата конвертації14.09.2017
Розмір416.28 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4
4 Код платника податку
за ЄДРПОУ
Код виду економічної
діяльності (КВЕД)


5 Місцезнаходження постійного представництва нерезидента
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Електронна адреса е-mail2:
Поштовий індекс
Телефон2:
Факс2:6 Повне найменування
нерезидента ________________________________________________
___________________________________________________________

Місцезнаходження нерезидента _______________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Назва країни резиденції нерезидента (за Класифікатором держав світу, українською мовою)
______________________________________
______________________________________
Код країни резиденції (за Класифікатором держав світу)

7 Найменування органу державної податкової служби, до якого подається Розрахунок _________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Таблиця 1. Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва
нерезидента в Україні
(грн.)
Показники Код
рядка
Сума
1 2 3
Доходи нерезидента 01
Відокремлені доходи постійного представництва (р. 10 таблиці 2 х р. 01/100) 02
Доходи, звільнені від оподаткування на підставі міжнародного договору України, у тому числі: 03
доходи від діяльності допоміжного або підготовчого характеру 03.1
доходи від діяльності, здійснюваної через агента з незалежним статусом 03.2
доходи від діяльності, здійснюваної на будівельному майданчику, монтажному або складальному об'єкті 03.3
доходи від міжнародних перевезень 03.4
Доходи, отримані постійним представництвом з урахуванням звільнень (р. 02 - р. 03) 04
Витрати, понесені постійним представництвом 051 2 3
Витрати, понесені постійним представництвом у зв'язку з одержанням доходів, звільнених від оподаткування на підставі міжнародного договору України, у тому числі: 06
витрати від діяльності допоміжного або підготовчого характеру 06.1
витрати від діяльності, здійснюваної через агента з незалежним статусом 06.2
витрати від діяльності, здійснюваної на будівельному майданчику, монтажному або складальному об'єкті 06.3
витрати від міжнародних перевезень 06.4
Витрати, понесені постійним представництвом з урахуванням звільнень (р. 05 - р. 06) 07
Об'єкт оподаткування (+, -) (р. 04 - р. 07) 08
Податок на прибуток за звітний (податковий) період (р. 08 х ___3 / 100) 09
Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (р. 09 Розрахунку за попередній звітний (податковий) період) 10
Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу 11
звітного (податкового) періоду (р. 09 - р. 10)
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів, у звітному (податковому) періоді 12 ПН
Сума податків, утриманих при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів,
у попередньому звітному (податковому) періоді поточного року з урахуванням уточнень
(р. 12 Розрахунку за попередній звітний (податковий) період)
13
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів, нарахованих за 14
результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (р. 12 - р. 13)
Самостійне виправлення помилок4
Збільшення податкового зобов'язання звітного(их) (податкового(их)) періоду(ів), що уточнюється(ються) (р. 11 Розрахунку з урахуванням виправленої помилки - р. 11 Розрахунку, який уточнюється) + (р. 14 Розрахунку з урахуванням виправленої помилки - р. 14 Розрахунку, який уточнюється) (або р. (сума р.р.) 01 розділу ІІ додатка(ів) ВП до Розрахунку)

15

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Розрахунку, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (повинна дорівнювати р. (сумі р.р.) 02 розділу ІІ додатка(ів) ВП до Розрахунку) 16
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу ІІ
Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітного / звітного
нового Розрахунку повинна дорівнювати р. (сумі р.р.) 03 розділу ІІ додатка(ів) ВП до
Розрахунку)


17

Зменшення податкового зобов'язання звітного(их) (податкового(их)) періоду(ів), що уточнюється(ються) (р. 11 Розрахунку, який уточнюється, - р. 11 Розрахунку з урахуванням виправленої помилки) + (р. 14 Розрахунку, який уточнюється, - р. 14 Розрахунку, з урахуванням виправленої помилки) (або р. (сума р.р.) 04 розділу ІІ додатка(ів) ВП до Розрахунку) 18
Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючого Розрахунку (р. 15 х 3 %) 19
Таблиця 2. Розрахунок питомої ваги обсягу постійного представництва в загальному обсязі
нерезидента
Показники Код
рядка
Значення
1 2 3
Витрати нерезидента в цілому, грн. 01
Витрати постійного представництва, грн. 02
Питома вага обсягу витрат постійного представництва (р. 02 / р. 01) х 100), % 03
Чисельність працівників нерезидента в цілому, чол. 04
Чисельність працівників постійного представництва, чол. 05
Питома вага обсягу чисельності працівників постійного представництва (р. 05 / р. 04) х 100, % 06
Вартість основних засобів нерезидента в цілому, грн 07
Вартість основних засобів постійного представництва, грн 08
Питома вага обсягу вартості основних засобів постійного представництва 09
(р. 08 / р. 07) х 100, %
Питома вага обсягу постійного представництва в загальному обсязі нерезидента 10
(р. 03 + р. 06 + р. 09) / 3, %Доповнення до Розрахунку (подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу ІІ Податкового кодексу України) ______ арк.
Додатки до Розрахунку ______ арк.
Інформація, наведена у Розрахунку, додатках, є достовірною.
"___" _______________ 20__ року
(дата заповнення Розрахунку (дд. мм. рррр)
Керівник платника податкуРеєстраційний номер облікової картки
або серія та номер паспорта5
(підпис)
М. П.(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтерРеєстраційний номер облікової картки
або серія та номер паспорта5
(підпис)


(ініціали, прізвище)

___________
1 Звітні (податкові) періоди, що використовуються у 2011 році.
2 Заповнюється за бажанням платника.
3 Основна ставка податку на прибуток, встановлена Податковим кодексом України.
4 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Розрахунку відповідно до статті 50 розділу ІІ Податкового кодексу України.
5 Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.
Ця частина Розрахунку заповнюється посадовими (службовими) особами органу державної податкової служби

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності "……." ..…………… 20__ року
(посадова (службова) особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали, прізвище))
За результатами камеральної перевірки Розрахунку (потрібне позначити):

порушень (помилок) не виявленоскладено акт від "……." ………………... 20__ року № …………


"……." …………………........... 20__ року.

((підпис, ініціали, прізвище) посадової (службової)
особи органу державної податкової служби)Додаток ПН до Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльностіЗвітний

Звітний новий

Уточнюючий
Код платника податку за ЄДРПОУ

Звітний (податковий) період 20__ рокуI квартал

Півріччя


Три квартали

Рік

ІІ квартал1


ІІ - ІІІ квартали1

ІІ - ІV квартали1Повне найменування нерезидента
___________________________________________
___________________________________________

Місцезнаходження нерезидента _______________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Назва країни резиденції (за Класифікатором держав світу,
українською мовою) _______________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Код нерезидента в країні резиденції Код країни (за Класифікатором держав світу)


Відмітка про наявність офшорного статусу2
1   2   3   4