Головна сторінка

Відмітка про одержання (штамп органу державної податкової служби)Скачати 416.28 Kb.
НазваВідмітка про одержання (штамп органу державної податкової служби)
Сторінка3/4
Дата конвертації14.09.2017
Розмір416.28 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4
Звіт про виплачені доходи нерезидентам та утриманий з них податок3
Таблиця 1. Розрахунок (звіт) податкових зобов'язань нерезидентів,
якими отримано доходи із джерелом їх походження з України
Види доходів Код
рядка
Сума
доходів
Ставка
податку (%)
згідно з
Податковим
кодексом
Ставка податку
(%) згідно з
міжнародним
договором4
Сума податку
(гр. 3 х (гр. 4/100
або гр. 5/100))
1 2 3 4 5 6
Доходи нерезидентів із джерелом їх походження з
України, із них:
12
Х Х
Проценти, дисконтні доходи, що сплачуються на
користь нерезидента, у тому числі проценти за
позиками та борговими зобов'язаннями, випущеними
(виданими) резидентом
12.01
15

Дивіденди, які сплачуються резидентом 12.02
15

Роялті 12.03
15

Фрахт 12.04
6

Доходи від інжинірингу 12.05
15

Лізингова/орендна плата за договорами оперативного
лізингу/оренди
12.06
15

Доходи від продажу нерухомого майна 12.07
15

Прибуток від здійснення операцій із торгівлі цінними
паперами, деривативами або іншими
корпоративними правами
12.08
15

Доходи, отримані від спільної діяльності 12.09
15

Доходи від здійснення довгострокових контрактів 12.10
15

Винагорода за провадження культурної, освітньої,
релігійної, спортивної, розважальної діяльності
12.11
15

Брокерська, комісійна, агентська винагорода 12.12
15

Внески та премії на страхування або перестрахування
ризиків в Україні (у тому числі страхування ризиків
життя) або страхування резидентів від ризиків за
межами України
12.13
15
1 2 3 4 5 6
Доходи, одержані від діяльності у сфері розваг (крім
діяльності з проведення державної грошової лотереї)
12.14
15

Доходи у вигляді благодійних внесків та пожертв на
користь нерезидентів
12.15
15

Інші доходи 12.16
15

Прибуток від операцій з безпроцентними
(дисконтними) облігаціями чи казначейськими
зобов'язаннями5
12.17


___6


Проценти, дохід (дисконт) на державні цінні папери,
або облігації місцевих позик, або боргові цінні
папери, виконання зобов'язань за якими забезпечено
державними або місцевими гарантіями, які продані
(розміщені) нерезидентами за межами території
України
12.18
Х Х Х
Проценти за отримані державою або до бюджету
Автономної Республіки Крим чи міського бюджету
позики (кредити або зовнішні запозичення), які
відображаються в Державному бюджеті України або
місцевих бюджетах чи кошторисі Національного
банку України, або за кредити (позики), які отримані
суб'єктами господарювання та виконання яких
забезпечено державними або місцевими гарантіями
12.19
Х Х Х
Доходи за виробництво та/або розповсюдження
реклами
12.20
20

Таблиця 2. Розрахунок прибутку від операцій з безпроцентними (дисконтними)
облігаціями чи казначейськими зобов'язаннями (р. 12.17 таблиці 1)
N з/п Дата придбання
цінних паперів
Ціна придбання
цінних паперів
Номінальна
вартість цінних
паперів
Сума прибутку
(гр. 4 - гр. 3)
Сума податку
(гр. 5 х ___6 / 100)
1 2 3 4 5 6
1
2


n
12.17 Х Х Х

___________
1 Звітні (податкові) періоди, що використовуються у 2011 році.
2 Згідно з переліком офшорних зон, встановленим Кабінетом Міністрів України.
3 Додаток заповнюється окремо по кожному нерезиденту, якому виплачуються доходи.
4 У разі застосування міжнародного договору вказати його назву та статтю, згідно з якою застосовується передбачена договором ставка податку (порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування відповідно до статті 103 розділу ІІ Податкового кодексу України):


5 Значення р. 12.17 графи 3 таблиці 1 відповідає сумі в р. 12.17 графи 5 таблиці 2. Значення р. 12.17 графи 6 таблиці 1 відповідає сумі в р. 12.17 графи 6 таблиці 2.
6 Основна ставка податку на прибуток, встановлена Податковим кодексом України.
Керівник платника податку

(підпис)


(ініціали, прізвище)

М. П.

Головний бухгалтер
(підпис)

(ініціали, прізвище)Додаток ВП до Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності
Код платника податку за
ЄДРПОУ


Звітний (податковий) період 20__ рокуI квартал


Півріччя


Три квартали


Рік


ІІ квартал1


ІІ - ІІІ квартали1


ІІ - ІV квартали1


Звітний період, за який виявлено помилку(и) 20__ рокуI квартал


Півріччя


Три квартали


Рік
1   2   3   4