Головна сторінка

Виконання плану роботи і бюджету за 3-й квартал 2010 рокуСкачати 116.33 Kb.
НазваВиконання плану роботи і бюджету за 3-й квартал 2010 року
Дата конвертації22.03.2016
Розмір116.33 Kb.
ТипВиконання плану


НОВИНИ


Української асоціації інвестиційного бізнесу 04.10.2010 р.)


Відбулося засідання Ради УАІБ

30 вересня 2010 року відбулося чергове засідання Ради УАІБ. На засіданні заслухано та схвалено звіти Дирекції про виконання плану роботи і бюджету за 3-й квартал 2010 року, також розглянуто і затверджено план роботи та бюджет УАІБ на 4-й квартал 2010 року.

Члени Ради виключили зі складу членів УАІБ ТОВ «КУА «ГЕЛІОС-ІНВЕСТ» (м.Київ) у зв’язку припиненням професійної діяльності.

Після розгляду поточної діяльності Асоціації відбулося обговорення питань вдосконалення законодавчого регулювання діяльності саморегулівних організацій учасників фондового ринку, в якому взяли участь член ДКЦПФР С. Бірюк, член Ради ПАРД В.Щербань, президент ПАРД О.Кий та голова Ради АУФТ С.Антонов.

Наступне засідання Ради заплановано на 21 жовтня 2010 року.
*****

Представники УАІБ взяли участь у обговоренні проекту Програми розвитку фондового ринку України на 2011-2015 роки

Минулого тижня Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку провела круглий стіл з обговорення проекту Програми розвитку фондового ринку України на 2011-2015 роки. У ньому взяли участь представники Української асоціації інвестиційного бізнесу.

Структуру Програми представив Голова ДКЦПФР Дмитро Тевелєв. Документ складається з чотирьох розділів: збільшення капіталізації, ліквідності, прозорості фондового ринку; удосконалення ринкової інфраструктури та забезпечення її надійного і ефективного функціонування; удосконалення механізмів державного регулювання, нагляду на фондовому ринку та захисту прав інвесторів; податкове та валютне стимулювання подальшого розвитку фондового ринку України.

Кожен розділ містить опис проблем, завдання, необхідні кроки та етапи їх вирішення (І етап - до кінця 2012 р., ІІ етап - до кінця 2015 р.), а також індикатори успіху.

Член ДКЦПФР Олексій Петрашко зауважив, що фундаментальними питаннями розвитку фондового ринку є збільшення його капіталізації, ліквідності та прозорості. Сьогоднішній інструментарій ринку цінних паперів не відповідає його вимогам. Програма передбачає завершити приведення діяльності акціонерних товариств у відповідність до вимог Закону «Про акціонерні товариства», а також гармонізацію чинної нормативно-правової бази діяльності АТ з найкращою практикою корпоративного управління.

Планується вирішити проблеми на ринку боргових зобов’язань та підвищити рівень захисту прав інвесторів, сприяти розвитку ринку похідних інструментів та відповідного законодавства. Окремий розділ стосується розвитку інституційних інвесторів - ІСІ, страхових компаній та банків, здійснення пенсійної реформи, створення умов для цивілізованої роботи на фондовому ринку іноземних та вітчизняних інвесторів - фізичних осіб, а також для доступу українських інвесторів до іноземних цінних паперів.

Програмою передбачається вдосконалити механізми та інструментарій біржової торгівлі, зокрема, розвиток механізмів РЕПО та стимулювання здійснення ІРО українських компаній на внутрішньому ринку. Належну увагу планується приділити сек’юритизації фінансових активів.

Важливим напрямком роботи, на думку розробників Програми, має стати підвищення рівня прозорості та відкритості ринку цінних паперів. При цьому важливо не лише збільшувати обсяги інформації, що розкривається, але й спрощувати доступ до неї.

Як зазначив член ДКЦПФР Микола Бурмака, основними завданнями на шляху удосконалення ринкової інфраструктури, які передбачені Програмою, є консолідація біржової системи, модернізація депозитарної системи та створення ефективної системи клірингу та розрахунків, підвищення вимог до професійних учасників фондового ринку та якості їхніх послуг.

Необхідно встановити такі критерії та принципи роботи біржового ринку, які б сприяли його наближенню до фондових ринків розвинених країн. У цьому зв’язку доцільно підвищити вимоги до фондових бірж щодо рівня капіталізації та організаційно-технічного забезпечення, а також створити умови для укрупнення та консолідації біржового ринку. Поряд із цим, передбачається створення системи розкриття інформації фондовими біржами та сприяння розвитку інтернет-трейдингу цінними паперами. Все це потребуватиме внесення відповідних змін до Закону «Про цінні папери та фондовий ринок».

Важливим завданням на шляху розвитку депозитарної системи є створення центрального депозитарію та ефективних розрахунково-клірингових установ, а також сприяння перетворенню реєстраторів та зберігачів у депозитарні установи.

Підвищення вимог до профучасників покликане стимулювати створенню на ринку фінансово стійких установ. При цьому передбачається, що учасники ринку зможуть надавати консультаційні послуги щодо цінних паперів.

Інвесторів передусім цікавить доходність та зниження ризиків, зауважив член ДКЦПФР Сергій Бірюк. Найбільший вплив на ці показники мають проблеми, пов’язані із оподаткуванням та валютним регулюванням. На поточному етапі йде робота над проектом Податкового кодексу, який має вирішити багато питань у сфері оподаткування. Зі свого боку Комісія у Програмі виклала пропозиції щодо оподаткування операцій на фондовому ринку. Їх реалізація багато в чому залежатиме від позиції Мінфіну та ДПАУ.

Проблеми валютного регулювання в Україні обговорюються багато років, проте вони до сих пір не вирішені. Головним у даному питанні має стати вдосконалення існуючих механізмів та перехід від ручного до системного валютного регулювання.

На думку Генерального директора УАІБ Андрія Рибальченка, в проекті Програми доцільно конкретизувати цілі та визначити чіткі пріоритети. Зокрема, слід більше уваги приділити необхідності створення в Україні потужного внутрішнього інституційного інвестора, подальшому здійсненню пенсійної реформи, а також розвитку недержавного пенсійного забезпечення. УАІБ направила до Комісії свої зауваження та пропозиції до Програми і сподівається на їх врахування.

Перший заступник Генерального директора УАІБ Ольга Трипольська зауважила, що у проекті не зовсім коректно виписані положення щодо діяльності СРО, які сьогодні є найбільш організованими та дієздатними структурами на ринку. Їм не можна ставити у провину захист інтересів своїх учасників, адже це є їхнім головним завданням.

Актуальною на сьогодні є можливість передачі певних повноважень регулятора саморегулівним організаціям. У Програмі необхідно передбачити розробку механізмів передачі таких повноважень. При цьому не доцільно встановлювати на законодавчому рівні принципи роботи органів управління СРО, що передбачено Програмою. Адже існують вимоги Комісії щодо внутрішніх документів СРО під час отримання нею статусу саморегулівної організації.

Ольга Трипольська також привернула увагу розробників до необхідності розробки на державному рівні та з державною підтримкою Програми підвищення фінансової грамотності населення, одним із завдань якої стане популяризація інвестиційних можливостей вітчизняного фондового ринку.
*****
Учасники Всеукраїнської конференції з питань корпоративного управління обговорили проблемні питання у сфері корпоративних відносин

На початку жовтня в Міжнародному інституті бізнесу відбулася перша Всеукраїнська конференція з питань корпоративного управління, організована Професійною асоціацією корпоративного управління (ПАКУ), інформаційним партнером якої виступила Українська асоціація інвестиційного бізнесу. У заході взяли участь фахівці з корпоративного управління, представники професійних учасників фондового ринку, акціонерних товариств, міжнародні експерти та науковці.

Метою конференції було максимально проінформувати громадськість щодо сучасної проблематики корпоративного управління, побудувати ефективну дискусію щодо проблем, які хвилюють його учасників.

Серед актуальних питань обговорювалися, зокрема, професійна діяльність корпоративного директора, корпоративного секретаря, проблематика здійснення контролю за оперативним керівництвом компанією та оцінки його результатів у сфері корпоративного управління. Учасники конференції проаналізували стандарти, правові та організаційні питання роботи корпоративного секретаря в АТ, обговорили питання щодо служби внутрішнього аудиту та IR-служби в акціонерних товариствах, нових можливостей моніторингу емітентів в Україні, значення оцінки (рейтингу) стану корпоративного управління для емітентів, акціонерів та інвесторів.

Учасники конференції розглянули проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» (щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств), прийнятий Верховною Радою у першому читанні.
*****
Держінвестицій розробило єдиний порядок відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких надаватиметься державна підтримка

Кабінет Міністрів України постановою №860 від 13.09.2010 р. затвердив Порядок відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких у реальному секторі економіки надається державна підтримка, розроблений Державним агентством України з інвестицій та розвитку. , повідомляє сайт Агентства.

Як повідомляється на сайті Агентства, Порядок розроблено з метою забезпечення єдиних принципів взаємодії центральних органів виконавчої влади у ході проведення конкурсних відборів інвестиційних проектів у реальному секторі економіки з метою залучення коштів для їх реалізації та надання державних гарантій. Такий підхід має сприяти вирішенню одного з нагальних завдань - мобілізації інвестиційних ресурсів та їх спрямуванню на впровадження стратегічно важливих проектів, реалізація яких передбачає модернізацію та комплексну перебудову вітчизняної економіки, впровадження передових здобутків наукової та наукової-технічної діяльності тощо.

У документі визначено форми державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів у реальному секторі економіки, а саме такі:

- поворотне (пільгові кредити) та безповоротне (фінансування, співфінансування інвестиційних проектів, здешевлення кредитів) бюджетне фінансування;

- державні гарантії;

- сприяння залученню приватних інвестицій.

Для подання проектних пропозицій суб’єктами господарювання всіх форм власності, що мають намір взяти участь у конкурсі, передбачено запровадження принципу «єдиного вікна».

Згідно з Порядком відбір інвестиційних проектів для сприяння залученню приватних інвестицій відбуватиметься у два етапи, а у разі надання бюджетного фінансування та державних гарантій - у три етапи.

На першому етапі конкурсу профільні міністерства, центральні органи виконавчої влади (відповідальні органи) забезпечують розгляд своєю відомчою комісією проектних пропозицій на підставі поданих в установленому порядку документів.

На другому етапі конкурсу комісія Держінвестицій з відбору проектів, яка формується із представників Мінекономіки, Мінфіну та інших органів виконавчої влади, на підставі пропозицій відповідальних органів приймає рішення щодо державної підтримки інвестиційних проектів у формі сприяння залученню приватних інвестицій або надає висновок щодо доцільності надання бюджетного фінансування чи державних гарантій.

Держінвестицій після закінчення другого етапу конкурсного відбору подає Мінфіну в установленому порядку перелік інвестиційних проектів, щодо яких видано висновок про доцільність надання бюджетного фінансування чи державних гарантій, та інформацію про загальний обсяг державної підтримки у розрізі форм її надання для врахування під час підготовки проекту Державного бюджету України на відповідний рік.

Третій етап конкурсного відбору інвестиційних проектів, щодо яких конкурсною комісією видано висновок про доцільність надання бюджетного фінансування чи державних гарантій, проводиться у двомісячний строк з дня набрання чинності законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

Держінвестицій подає зазначені інвестиційні проекти та висновки на розгляд Комісії з координації здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією інвестиційних проектів, з метою підготовки пропозицій щодо доцільності надання державної підтримки для їх реалізації із зазначенням її форми і обсягу.

На думку розробників Порядку, зазначена трирівнева система дозволить забезпечити всебічну фахову оцінку проектів, що подаються для конкурсного відбору.

Крім того, Порядком визначений перелік документів, які суб’єкт господарювання має подати відповідальному органу для участі у конкурсному відборі інвестиційних проектів, а також основні критерії їх відбору та експертної оцінки.
*****
Уряд ухвалив рішення про приватизацію ВАТ «Укртелеком»

Уряд погодився з пропозицією Фонду державного майна щодо здійснення дострокового продажу закріпленого у державній власності пакета акцій розміром 25% статутного капіталу плюс одна акція ВАТ «Укртелеком», повідомляє прес-служба КМУ.

Згідно із рішенням Кабміну, внесено зміни до плану розміщення акцій ВАТ «Укртелеком» у частині продажу пакета акцій розміром 97,79% на конкурсі з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону.

Як зазначив прем’єр-міністр Микола Азаров, уряд сподівається приватизувати «Укртелеком» уже до кінця поточного року. Він також підкреслив, що Кабінет Міністрів продовжує вивчати ситуацію, яка пов’язана з приватизацією «Луганськтепловозу».

Для довідки: на офіційному сайті Фонду держмайна оприлюднені проекти законів «Про Державну програму приватизації» (на 2010-2014 роки), «Про Фонд державного майна України» та «Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації».
*****
За перше півріччя 2010 року обсяг активів обов’язкових пенсійних фондів Угорщини зріс на 1,3%, а добровільних пенсійних фондів майже не змінився

Згідно з даними Угорського агентства з фінансового нагляду (PSZÁF) за станом на початок липня 2010 року у рамках другого рівня пенсійної системи Угорщини функціонували 19 обов’язкових пенсійних фондів, а в рамках третього рівня - 61 добровільний пенсійний фонд. Кількість учасників обов’язкових пенсійних фондів за перше півріччя поточного року зросла на 1,3% з 3,02 млн. до 3,04 млн. осіб. Загальна сума активів цих установ (за ринковою вартістю) за станом на початок 2010 року дорівнювала 2,84 трлн. форинтів, що на 8,8% більше показника початку 2010 року (2,61 трлн. форинтів). За офіційними даними НБУ за станом на 1 липня 2010 року 1 угорський форинт дорівнював 0,04 грн.

Структура портфеля обов’язкових пенсійних фондів Угорщини за станом на звітну дату була такою: боргові цінні папери - 53,5% (з них державні цінні папери - 48,6%); цінні папери інвестиційних фондів - 30%; акції - 10,9%; інші активи - 5,6%.

Кількість учасників добровільних пенсійних фондів Угорщини за звітний період зменшилася на 1,5% з 1,33 млн. до 1,31 млн. осіб. Загальна сума активів цих структур (за ринковою вартістю) на звітну дату дорівнювала 803,6 млрд. форинтів, що майже дорівнює показнику початку року (803,8 млрд. форинтів).

Структура портфеля добровільних пенсійних фондів за станом на початок 2010 року була такою: боргові цінні папери - 71,9% (з них державні цінні папери - 64,7%); цінні папери інвестиційних фондів - 17,4%; акції - 6,1%; інші активи - 4,6%.
*****
За минулий тиждень Індекс ПФТС знизився на 7,64 пункту,

а Індекс українських акцій - на 47,27 пункту
Індекс та обсяги торгів на ПФТС за 01.10.2010 р.

Обсяг торгів,

грн.

Індекс

ПФТС

255 708 094,03

782,37


Індекс українських акцій та обсяги торгів на «Українській біржі»

за 01.10.2010 р.

Обсяг торгів,

грн.

Індекс

українських акцій

36 695 080

1 945,97*****
У ІI кварталі 2010 року порівняно з відповідним періодом попереднього року

номінальні доходи населення України зросли на 17,8%

У ІI кварталі 2010 року порівняно з відповідним періодом попереднього року номінальні доходи населення України зросли на 17,8%, повідомляє Державний комітет статистики. Наявний доход, який може бути використаний населенням на придбання товарів та послуг, збільшився на 21,2%, а реальний наявний, визначений з урахуванням цінового фактора, - на 11,8%.

Наявний доход у розрахунку на одну особу за ІI квартал 2010 року становив 4 182,7 грн., що на 21,5% більше ніж у відповідному періоді минулого року. Витрати населення у ІI кварталі 2010 року порівняно з аналогічним періодом попереднього року збільшилися на 13%. Приріст заощаджень склав 33 040 млн. грн.
*****
Середня заробітна плата в Україні у серпні 2010 року дорівнювала 2 280 грн.

За інформацією Державного комітету статистики у серпні 2010 року в Україні середня номінальна заробітна плата, нарахована на одного штатного працівника, склала 2 280 грн., що на 3,7% менше показника липня 2010 року. При цьому реальна заробітна плата у порівнянні з попереднім місяцем знизилася на 4,8%. У серпні 2010 року у порівнянні із серпнем 2009 року середня номінальна заробітна плата зросла на 20,8%, а реальна - на 21,3%.

У січні-серпні 2010 року середня номінальна заробітна плата становила 2 160 грн., що на 19,2% більше показника січня-серпня 2009 року. При цьому реальна заробітна плата у порівнянні із аналогічним періодом минулого року зросла на 9,6%. Загальна кількість штатних працівників за серпень зменшилася на 0,3% і за станом на кінець місяця склала 10 657,2 тис. осіб.Підготовлено за матеріалами сайтів Інтернет-агентств та власною інформацією