Головна сторінка

Виконання плану та бюджету уаіб за 4 квартал 2006 рокуСкачати 132.98 Kb.
НазваВиконання плану та бюджету уаіб за 4 квартал 2006 року
Дата конвертації22.03.2016
Розмір132.98 Kb.
ТипВиконання плануНОВИНИ


Української асоціації інвестиційного бізнесу 15.01.2007 р.)Заходи УАІБ

19 січня 2007 року відбудеться чергове засідання Ради УАІБ, на якому буде розглянуто такі питання: про урахування переоцінки активів недержавних пенсійних фондів під час визначення інвестиційного прибутку, що підлягає розподілу між учасниками, про виконання плану та бюджету УАІБ за 4 квартал 2006 року та 2006 рік в цілому, про план роботи та тимчасовий бюджет УАІБ на 1-й квартал 2007.

Рада розгляне питання про вступ до УАІБ та видачу Подання на отримання ліцензії новим компаніям з управління активами - ТОВ „КУА „ Дельта - Капітал” (м.Київ), ТОВ „КУА „Олімпія Груп” (м.Київ), ТОВ „КУА „Інвест Актив” (м.Київ), ТОВ „КУА „Каштан” (м.Київ).

На засіданні буде визначено час і місце проведення Загальних звітно-виборних зборів Української асоціації інвестиційного бізнесу та щорічної науково-практичної конференції (АР Крим).

*****

Виробляються єдині підходи до оцінки активів ІСІ

11 січня 2007 року УАІБ відбулося засідання робочої групи з обговорення проекту „Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)”, в якому взяли участь представники ДКЦПФР Бірюк С.О., Іванов Є.Р., Табала О.М., Чечель Л.П., Лукащук О.В. та компаній з управління активами ВАТ „КІНТО”, ВАТ „Автоальянс - ХХІ століття”, ЗАТ „КУА „ІНЕКО - Інвест”, ТОВ „ІТТ – менеджмент” та інших.

Відзначено, що чинне Рішення ДКЦПФР №201 від 02.07.2002 року “Про затвердження Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування” не забезпечує єдиних підходів до оцінки активів, що призводить до некоректного відображення вартості активів у портфелі ІСІ. В той же час нова редакція Положення хоча і містить додаткові методи оцінки різних видів активів інвестиційних фондів і покликана позитивно вплинути на забезпечення достовірності оцінки активів ІСІ, також має суттєві недоліки.

В ході обговорення представники ДКЦПФР взяли зобов’язання у місячний термін доопрацювати Проект та надати його для розгляду учасникам ринку.

*****
Верховна Рада України прийняла у першому читанні проект закону

«Про внесення змін до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення»

Парламент прийняв у першому читанні проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» (реєстраційний №2500), внесений Кабінетом Міністрів України. Як зазначається у пояснювальній записці до документу, його розроблено з метою вдосконалення норм законодавства, що врегульовують діяльність недержавних пенсійних фондів та суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення. Зокрема, закон «Про недержавне пенсійне забезпечення» приводиться у відповідність до Цивільного кодексу України, закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності».

Змінами також передбачається впорядкування діяльності недержавних пенсійних фондів з урахуванням специфіки різних їх видів, врегулювання окремих неузгодженостей щодо відносин між учасниками та вкладниками недержавних пенсійних фондів і радами недержавних пенсійних фондів, посилення відповідальності зберігача в системі недержавного пенсійного забезпечення, встановлення додаткових обов’язків зберігача. Також встановлюються рівні вимоги до компаній з управління активами та професійних адміністраторів щодо надання послуг з адміністрування пенсійних фондів та посилюються вимоги щодо цих фінансових установ у процесі здійснення ними діяльності у сфері недержавного пенсійного забезпечення. Зміни регламентують додаткові вимоги до осіб, що надають агентські послуги в цій сфері з метою недопущення неякісного надання таких послуг, а також посилення відповідальності адміністраторів та агентів.
*****

Парламент прийняв закон «Про внесення змін до Закону України «Про господарські товариства» (щодо зниження планки кворуму проведення загальних зборів господарського товариства)»

Верховна Рада України повторно прийняла закон «Про внесення змін до Закону України «Про господарські товариства» (щодо зниження планки кворуму проведення загальних зборів господарського товариства)» (реєстраційний №1129), внесений народним депутатом Ю. Воропаєвим. Слід нагадати, що Президент України пропонував відхилити цей закон, оскільки запропоноване ним зменшення кількості голосів акціонерів, необхідних для проведення загальних зборів до 50% (на сьогодні потрібно 60%) призведе до порушень прав учасників господарських товариств, насамперед міноритарних акціонерів, створить додаткові можливості для переділу власності тощо. Комітет з питань економічної політики ВР запропонував нову редакцію документу, яка була підтримана парламентом. Згідно з нею, якщо скликані у встановленому порядку загальні збори не відбулися через неучасть в них необхідної кількості акціонерів, перші наступні за ними загальні збори визнаються правомочними за умови участі в них акціонерів, що мають відповідно до статуту товариства більш як 50% голосів.

Просимо висловити свою думку з цього питання.

*****

Індекс цін виробників промислової продукції у грудні 2006 року становив 100,5%, а за минулий рік в цілому - 114,1%

Згідно з даними Державного комітету статистики Індекс цін виробників промислової продукції у грудні 2006 року становив 100,5%, за минулий рік в цілому - 114,1%. Продукція добувної промисловості у грудні подорожчала на 1,5%. При цьому у видобуванні неенергетичних матеріалів ціни зросли на 4,4%, енергетичних - знизилися на 0,6%. В обробній промисловості ціни зросли на 0,3%. На 2%-0,6% зросли ціни у виробництві деревини та виробів з неї, хімічному виробництві, виробництві транспортного устаткування, харчовій промисловості та переробленні сільськогосподарських продуктів, виробництві інших неметалевих мінеральних виробів, текстильній промисловості та пошитті одягу, виробництві електричного та електронного устаткування. У виробництві і розподіленні електроенергії, газу та води ціни підвищилися на 0,9%.
*****

У січні-листопаді 2006 року номінальні

доходи населення України зросли на 28,1%

У січні-листопаді 2006 року порівняно з відповідним періодом попереднього року номінальні доходи населення України зросли на 28,1%, повідомляє Державний комітет статистики. Наявний доход, який може бути використаний населенням на придбання товарів та послуг, збільшився на 26,5%, а реальний наявний, визначений з урахуванням цінового фактора, - на 16,3%. У листопаді 2006 року порівняно з листопадом попереднього року номінальні доходи населення збільшились на 25,4%, а наявний та реальний наявний доходи - відповідно на 22,9% та 10,1%. Наявний доход у розрахунку на одну особу за листопад 2006 року становив 735,7 грн. проти 596,4 грн. за відповідний період минулого року. Витрати населення у січні-листопаді 2006 року порівняно з аналогічним періодом попереднього року збільшились на 32,4%. Приріст заощаджень склав 41 817 млн. грн.

*****

У 2006 році монетарна база в Україні зросла на 17,5%,

а грошова маса - на 34,5%

Згідно з даними Національного банку України, як і в попередні роки, у 2006 році на розвиток грошово-кредитного ринку істотно впливали зміни у показниках платіжного балансу через відповідні зміни у попиті та пропозиції на валютному сегменті ринку. Однак, якщо у попередні роки це сприяло прискореному розширенню грошової пропозиції (темпи зростання грошової маси починаючи з 1999 року майже щорічно перевищували 40%), то у 2006 році від’ємне сальдо зовнішньо-торгівельного балансу, яке не повною мірою компенсувалося припливом капіталу, зумовило уповільнення динаміки монетарних агрегатів. Це сприяло збалансуванню між товарними потоками та кількістю грошей в обігу. Грошово-кредитна політика у 2006 році здійснювалася адекватно макроекономічній ситуації. На початку року в умовах підвищеного попиту на іноземну валюту вона мала стабілізуючий характер. Починаючи з ІІ кварталу в умовах позитивних змін в макроекономічному середовищі та стабілізації ситуації на валютному ринку Національний банк почав проводити більш активну грошово-кредитну політику.

За таких умов збільшення у 2006 році монетарної бази на 17,5% до 97,2 млрд. грн. (у 2005 році - на 53.9%), а також збільшення грошової маси на 34,5% (у 2005 році - на 49,3%) не можуть бути свідченням рестрикційної спрямованості грошово-кредитної політики. Навпаки, через використання монетарних інструментів та механізмів Національний банк забезпечив рівень пропозиції грошей адекватно до зростаючого попиту на них, сприяв збереженню рівноваги на грошово-кредитному ринку та закріпленню позитивних тенденцій як в монетарній сфері, так і в реальному секторі економіки. Порівняно високе значення індексу споживчих цін у 2006 році (111,6%), на відміну від попереднього року (110,3%) було наслідком насамперед підвищення адміністративно регульованих тарифів на послуги і не мало під собою істотного монетарного підґрунтя. В умовах уповільнення темпів зростання монетарної бази Національний банк для забезпечення належного рівня ліквідності банків активно використовував механізм обов’язкового резервування. Загалом з урахуванням усіх заходів щодо коригування вимог до формування банками обов’язкових резервів у 2006 році відбулося вивільнення коштів обов’язкових резервів на суму понад 10 млрд. грн. Крім коригування вимог з формування банками обов’язкових резервів, Національний банк для забезпечення належного рівня грошової пропозиції використовував і інші монетарні інструменти та механізми, що сприяло збереженню рівноваги на грошово-кредитному ринку та закріпленню позитивних тенденцій як в монетарній сфері, так і в реальному секторі економіки. Для підтримки ліквідності банківської системи Національний банк України у 2006 році здійснив рефінансування банків на загальну суму 8 331,8 млн. грн. Середньозважена ставка за всіма інструментами рефінансування становила 11,53%. Обсяг операцій з мобілізації коштів у 2006 році дорівнював 6 760 млн. грн.

Зростання грошової маси певним чином стримувалося за рахунок зменшення темпів приросту обсягу готівки поза банками - у 2006 році він збільшився усього на 24,5% до 75 млрд. грн. Це сприяло продовженню позитивної тенденції до покращання структури грошової маси - питома вага готівки в грошовій масі з початку року зменшилася з 31% до 28,7%. Упродовж 2006 року тривала тенденція до збільшення ресурсної бази банків - загальний обсяг депозитів збільшився з початку року на 38,8% до 174 млрд. грн. При цьому, темпи приросту вкладів населення (45,8% з початку року) випереджали темпи приросту депозитів юридичних осіб (30,1%). Питома вага довгострокових депозитів у загальному обсязі депозитів збільшилася упродовж 2006 року з 38,5% до 43,7%. Кредитні вкладення збільшилися з початку року на 71% до 245.3 млрд. грн. Показник приросту кредитних вкладень є найбільшим за період після відновлення економічного зростання. Кредитні вкладення банків фізичним особам зростали більшими темпами (у 2,3 раза), ніж обсяги кредитів наданих юридичним особам (на 51,8%). Питома вага довгострокових кредитів у загальному обсязі кредитів упродовж року збільшилася з 60,3% до 63.9%. Середньозважена ставка за кредитами в національній валюті упродовж 2006 року зменшилася з 16,4% до 15,1%, в іноземній - з 11,7% до 11,5%. Інтегральна ставка за кредитами зменшилася з 14,6% до 13,7%. Середньозважена ставка за депозитами в національній валюті зменшилася з 8,1% до 7,9%, в іноземній - з 6,9% до 6,1% Інтегральна ставка за депозитами зменшилася з 7,7% до 7,2%.
*****

Верховна Рада України прийняла за основу проект закону

«Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння будівництву»

Верховна Рада України прийняла за основу проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння будівництву» (реєстраційний №2543), який внесли народні депутати Ю. Сербін, В. Куйбіда та О. Кучеренко. Як зазначається у пояснювальній записці до документу, його нормами пропонується удосконалити містобудівне та земельне законодавства з метою створення сприятливих умов для інвестицій в будівництво. Передбачається поліпшення дозвільних процедур і запровадження конкурентних засад при набутті прав на земельну ділянку для здійснення її забудови, забезпечення прозорості цих процедур, залучення громадськості до участі у прийнятті рішень у сфері містобудування. Прийняття законопроекту дозволить запровадити нові підходи при вирішенні питань планування та забудови територій, врахуванні громадських та приватних інтересів при розробці й затвердженні містобудівної документації та проектної документації для будівництва, при наданні земельних ділянок для будівництва, у тому числі й конкурентних засадах тощо.

*****

Парламент прийняв закон «Про внесення змін до деяких законів України», який є новою редакцією закону «Про особливості приватизації об’єктів права державної власності у 2007 році» з урахуванням пропозицій Президента України

Верховна Рада України прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України» (реєстраційний №2550), внесений Кабінетом Міністрів України, який є новою редакцією закону «Про особливості приватизації об’єктів права державної власності у 2007 році» з урахуванням пропозицій Президента України. У пропозиціях Президента зазначалося, що прийнятий Верховною Радою України 6 грудня 2006 року Закон «Про перелік об’єктів права державної власності, що підлягають приватизації у 2007 році», не може бути підписаний у зв’язку з тим, що його окремі положення не відповідають вимогам Конституції України, законам України «Про приватизацію державного майна» та «Про Державну програму приватизації». У зв‘язку з цим Президент України запропонував вилучити із проекту статті 2,3 та 4, а також змінити назву закону.
*****

Верховна Рада прийняла у першому читанні закон «Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації»

Парламент прийняв у першому читанні закон «Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації» (реєстраційний №2351), який внесли народні депутати О. Бондар та А. Кожем’якін. Як зазначається у пояснювальній записці до документу, його метою є вдосконалення правового регулювання процесів приватизації, надання їм більшої прозорості шляхом усунення зловживань та встановлення штучних перепон з боку Фонду державного майна України разом із заінтересованими міністерствами і відомствами, органами місцевого самоврядування. Реалізація запропонованих положень буде сприяти посиленню урегульованості процесу приватизації та підвищить зацікавленість до неї з боку майбутніх інвесторів. Законопроектом запроваджуються вимоги щодо заборони Фонду державного майна України, в тому числі Верховній Раді Автономної Республіки Крим та місцевим Радам встановлювати додаткові умови участі покупців в аукціоні, конкурсі. Проектом закону також передбачається надати право Кабінету Міністрів України, замість Фонду державного майна, встановлювати кваліфікаційні вимоги для учасників конкурсу, відкритих торгів з продажу контрольного пакета акцій підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

*****
Загальний обсяг торгів ПФТС у грудні склав 1,657 млрд. грн.

Загальний обсяг торгів Фондової біржі ПФТС у грудні склав 1,657 млрд. грн., або 114,9% рівня попереднього місяця, повідомляє прес-служба ПФТС. При цьому обсяг торгів корпоративними облігаціями становив 1 079 824 192 грн., акціями - 490 482 491 грн., муніципальними облігаціями - 33 639 243 грн., інвестиційними сертифікатами - 28 736 387 грн., ОВДП - 24 654 164 грн. Загальна кількість угод, укладених на ПФТС, у грудні становила 1 893. Найбільша кількість угод була укладена з акціями ВАТ «Укртелеком», ВАТ «Укрнафта», ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», ВАТ «Центренерго» та ВАТ «Західенерго». Індекс акцій ПФТС протягом місяця зріс на 12,36% з 444 до 498,86 пунктів. Станом на 1 січня 2007 року в Котирувальних листах ПФТС знаходилися 683 фінансові інструменти: 12 - у Котирувальному листі першого рівня, 104 - у Котирувальному листі другого рівня, 567 - у Котирувальному листі третього рівня.
*****

Обсяг торгів на біржовому ринку приватизації у 2006 році становив

332,3 млн. грн.

Протягом 2006 року Фонд державного майна України запропонував на сім фондових майданчиків 189 держпакетів акцій загальною номінальною вартістю 598,9 млн. грн. З них 167 держпакетів (88,4%) належали підприємствам групи В, 20 держпакетів (10,6%) - підприємствам групи Г, 2 держпакети (1%) - об’єктам групи Е. На біржових аукціонах було реалізовано 52 держпакети, або 27,5% від запропонованих. З цієї кількості 44 держпакети (84,6%) належало підприємствам групи В та 8 держпакетів (15,4%) - підприємствам групи Г. З перевищенням номінальної вартості до нових власників перейшли 13 пакетів. Обсяг торгів на біржовому ринку приватизації торік становив 332,3 млн. грн. При цьому загальна вартість проданих акцій виявилася вищою за їхню номінальну вартість майже у 3 раза. Такого результату, насамперед вдалося досягти за рахунок продажу наприкінці року чотирьох держпакетів акцій ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг». Для довідки: у 2005 році вартість держпакетів акцій, проданих на фондових майданчиках, становила 535,7 млн. грн., у 2004 - 202,3 млн. грн., у 2003 році - 212,9 млн. грн., у 2002 - 132,3 млн. грн., у 2001 - 160,8 млн. грн.

*****

В 2007 році в Україні очікується активізація іпотечного кредитування

Згідно з прогнозами Міністерства фінансів в 2007 році в Україні очікується активізація іпотечного кредитування. Наприкінці 2004 року за участю держави в Україні створено Державну іпотечну установу зі статутним капіталом у розмірі 20 млн. грн., яка стала першою установою вторинного ринку іпотечного кредитування. Основне завдання ДІУ - рефінансування кредиторів іпотечного кредитування за рахунок коштів, отриманих від розміщення цінних паперів на внутрішньому та зовнішньому ринках капіталів. Наприкінці 2006 року за рахунок коштів державного бюджету розмір статутного капіталу ДІУ збільшено до 100 млн. грн. та надана державна гарантія за зобов’язаннями Державної іпотечної установи у сумі 1 млрд. грн. Таким чином, значно збільшився потенціал Державної іпотечної установи - одного з провідних учасників ринку житлової іпотеки. Основними джерелами ресурсної бази Державної іпотечної установи мають стати: довгострокові кошти фізичних та юридичних осіб через інституційних інвесторів (банки, пенсійні фонди, страхові компанії, інститути спільного інвестування); кошти іноземних інвесторів, в тому числі міжнародних фінансових організацій, які надані під державну гарантію.

Відповідно до умов надання гарантії за зобов’язаннями ДІУ, її активи будуть формуватися виключно в національній валюті, що сприятиме зниженню валютних ризиків для фізичних осіб - позичальників, легалізації доходів фізичних осіб та підвищенню довіри до національної валюти. З метою зниження вартості ресурсів, які надаються ДІУ первинним кредиторам шляхом рефінансування, створення доступу первинних кредиторів до довгострокових ресурсів, а також підвищення інтересу інвесторів до вкладення коштів в цінні папери, які емітовані іпотечною установою, строки обігу цінних паперів установи не перевищуватимуть 5 років, що сприятиме зменшенню ставок за іпотечними кредитами для кінцевих позичальників. Таким чином, в Україні створено сучасну систему іпотечного кредитування, яка відповідає прогресивним міжнародним нормам, створює ефективні ринкові механізми залучення довгострокових фінансових ресурсів в фінансово-кредитну сферу, що дозволить поступово знизити вартість іпотечних кредитів для населення та суб’єктів господарювання і збільшити строки їх кредитування.

*****

За перший тиждень 2007 року Індекс ПФТС зріс на 30,12 пункту й уперше перетнув позначку у 500 пунктів
Індекс та обсяги торгів на ПФТС за 12.01.2007 р.

Обсяг

Індекс ПФТС

Індекс ПФТС-Cbonds

Індекс ПФТС-Cbonds/TR

13 767 567,02

528,98

99,64

138,79

*****

За підсумками 2006 року Індекс РТС зріс на 70,75%

За підсумками 2006 року Індекс РТС зріс на 70,75%, повідомляє агентство УНІАН. Станом на кінець останньої торговельної сесії минулого року його значення становило 1 921,92 пункту. Обсяг торгів на класичному ринку акцій біржі зріс за підсумками 2006 року більш ніж в 2 раза й склав $16,15 млрд. (в 2005 році значення цього показника дорівнювало $7,65 млрд.). Учасники торгів РТС в 2006 році уклали 59,467 тис. угод проти 50,513 тис. - в 2005 році. Середньоденний обсяг торгів збільшився більш ніж удвічі - до $65 млн. (в 2005 році - $30,86 млн.). Лідерами продажів стали акції ВАТ «Газпром» (39,79% від загального обсягу торгів) та РАО «ЕЭС Росії» (16,64%). На третій позиції виявилися акції ВАТ «ЛУКОЙЛ» (13,55%).
Складено за матеріалами сайтів Інтернет-агентств та власною інформацією