Головна сторінка

Витяг із Інструкції з оформлення актів розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційноїСкачати 64.36 Kb.
НазваВитяг із Інструкції з оформлення актів розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної
Дата конвертації01.01.2017
Розмір64.36 Kb.
ТипВитяг

Витяг із Інструкції

з оформлення актів розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін (Акт), відомостей про величину приєднаної потужності і категорії надійності електропостачання струмоприймачів (Відомість) та однолінійних схем електропостачання (Схема)


Із п. 4.1:

На один окремий об'єкт суб’єкта господарювання незалежно від кількості у нього джерел живлення, власників електромереж, до яких підключений цей об’єкт, живильних ліній тощо оформлюється одна Схема та одна Відомість.

Акти оформлюються безпосередньо між суб’єктами господарювання, які мають суміжні електроустановки. Отже, у випадку, коли об’єкт споживача не приєднаний безпосередньо до електромереж Компанії, а до електромереж іншого суб’єкта господарювання, Акт має бути оформлений та підписаний між споживачем та цим іншим суб’єктом господарювання. У цьому разі постачальник (користувач) підписує Акт як сторона договору про постачання (про спільне використання).

Схема може бути виконана на окремому аркуші, який обов’язково має бути підписаний уповноваженими особами сторін і скріплений печатками. У цьому разі в додатку повинен бути запис: «Однолінійна схема додається на 1 аркуші». Якщо є необхідність визначення Схеми на декількох аркушах, кожний з цих аркушів має бути пронумерований у порядку зростання, підписаний уповноваженими особами сторін та скріплений печатками. У цьому разі в додатку повинен бути запис: «Однолінійна схема додається на n аркушах», де n – кількість аркушів.

Під час заповнення Актів, Відомостей та Схем будь-які виправлення забороняються.

При оформлені Актів та Відомостей у графах, до яких не вносяться данні, необхідно ставити прочерки.

Не дозволяється заповнювати Акти, Відомості та Схеми олівцем.
Із п. 4.5:

Оформлення Акту як додатку до договору про спільне використання

1. У графі «Власник мереж» вказуються найменування власника електромереж у точній відповідності з реєстраційними та установчими документами цього власника електромереж та посада, прізвище, ініціали особи, яка від імені власника електромереж підписує договір про спільне використання (Акт) у відповідності з повноваженнями, наданими належним чином оформленою довіреністю або установчими документами. При цьому має бути зазначено документ, яким надано повноваження щодо підписання договору про спільне використання (Акту), а саме: номер та дата належним чином оформленої довіреності або вказане посилання на статут, положення тощо.

2. У графі «Користувач, споживач електричної енергії, інший суб’єкт господарювання, який має ліцензію на постачання та/або передачу електроенергії та діє в зоні ліцензійної діяльності Користувача» має бути виконано необхідне підкреслювання, вказано найменування суб’єкту господарювання, який має із власником електромереж спільну межу балансової належності, до якої власник електромереж забезпечує передачу електричної енергії, та посаду, прізвище, ініціали особи, яка від імені суб’єкту господарювання, який має із власником електромереж спільну межу балансової належності, підписує договір про спільне використання (Акт) у відповідності з повноваженнями, наданими належним чином оформленою довіреністю або установчими документами. При цьому має бути зазначено документ, яким надано повноваження щодо підписання договору про спільне використання (Акту), а саме: номер та дата належним чином оформленої довіреності або вказане посилання на статут, положення тощо.

3. Пункт 1 Акту «Балансова належність електромереж».

У графі «Власника мереж» має бути вказано точне диспетчерське найменування джерел живлення для точки підключення суб’єкта господарювання, до електромереж якого власник електромереж забезпечує технічну можливість передачі електричної енергії (наприклад, «Підстанція «Холодокомбінат-35/6 кВ», комірка 10; або КТП 240 -10/0,4 кВ РБ-2 ПЛ-0,4 кВ та інше).

Необхідно звернути увагу, що не допускається зазначення джерел живлення у вигляді загальних фраз таких як: «внутрішні електромережі заводу «Прогрес», повітряна лінія гаражного кооперативу» та інше.

У графі «Користувача (споживача електричної енергії, іншого суб’єкту господарювання, який має ліцензію на постачання та/або передачу електроенергії та діє в зоні ліцензійної діяльності Користувача)» має бути виконане необхідне підкреслювання та вказано точку підключення, загальні назви приєднань (наприклад, КЛ-6 кВ з ком.10 п/ст «Холодокомбінат-35/6 кВ», внутрізаводські підстанції та електромережі; повітряне відґалґудження ПЛ-0,4 кВ від опори №10 (КТП 240, РБ-2), внутрішні електромережі магазину та інше).

4. У пункті 2 Акту «Межа балансової належності електромереж» має бути зазначено межу балансової належності, до якої власник електромереж забезпечує передачу електричної енергії.

5. У пункті 3 Акту «Межа експлуатаційної відповідальності сторін» має бути зазначено межу експлуатаційної відповідальності сторін у відповідності до вимог розділу 2 ПКЕЕ, а саме: на наконечниках кабелю живлення, приєднаних до ввідних клем першого комутаційного апарату; на з'єднувачі прохідного ізолятора повітряної лінії із зовнішньої сторони закритих розподільчих пристроїв та інше.

6. У пунктах 4.1 та 4.2 Акту має бути зазначено про відповідальність власника електромереж та Користувача (споживача електричної енергії, іншого суб’єкту господарювання, який має ліцензію на постачання та/або передачу електроенергії та діє в зоні ліцензійної діяльності Користувача) за технічний стан електромереж, а також контактних з’єднань на межі балансової належності та на межі експлуатаційної відповідальності сторін. При цьому у цих пунктах Акту має бути виконане необхідне підкреслювання.

7. У пункті 6 Акту наводиться інформація за приєднаннями Користувача (споживача електричної енергії, іншого суб’єкту господарювання, який має ліцензію на постачання та/або передачу електроенергії та діє в зоні ліцензійної діяльності Користувача), які підключені до електромереж власника електромереж, де обов’язково має бути зазначено:

- найменування приєднання Користувача (споживача електричної енергії, іншого суб’єкту господарювання, який має ліцензію на постачання та/або передачу електроенергії та діє в зоні ліцензійної діяльності Користувача). У цьому стовпчику має бути виконане необхідне підкреслювання;

- основний чи резервний увід;

- диспетчерське найменування джерела живлення, точки приєднання;

- напруга у точці приєднання;

- величина потужності, отримання якої забезпечує власник електромереж на межі балансової належності електромереж. У цьому стовпчику має бути виконане відповідне підкреслювання;

- категорія струмоприймачів;

- назва, номер, дата видачі документу, на підставі якого визначена вищезазначена потужність.

Акт має бути підписаний власником електромереж, іншим суб’єктом господарювання, технічну можливість передачі електричної енергії якому забезпечує власник електромереж власними технологічними електричними мережами, та Користувачем.

У разі укладення договору про спільне використання з одним СП (СО) Компанії щодо приєднання субспоживача, який знаходиться на розрахунках з іншим СП (СО) Компанії, Акт має бути завізований СП (СО) Компанії, на розрахунках у якого знаходиться субспоживач, та підписаний уповноваженою особою СП (СО) Компанії, з яким укладається (переукладається) договір про спільне використання, або вносяться відповідні зміни, або доповнення до нього.

У разі укладення договору про спільне використання власника електромереж з одним СП (СО) Компанії, та у разі, якщо цей власник електромереж забезпечує технічну можливість передачі електричної енергії своїми мережами в електричні мережі іншого СП (СО) Компанії, Акт має бути завізований СП (СО) Компанії, в електричні мережі якого власник електромереж забезпечує технічну можливість передачі електричної енергії, та підписаний уповноваженою особою СП (СО) Компанії, з яким укладається (переукладається) договір про спільне використання, або вносяться відповідні зміни, або доповнення до нього.

У разі укладення договору про спільне використання власника електромереж з одним СП (СО) Компанії, та у разі, якщо цей власник електромереж забезпечує технічну можливість передачі електричної енергії своїми мережами в електричні мережі інших СП (СО) Компанії, Акти мають бути оформлені окремо за приєднаннями кожного СП (СО) Компанії, в електричні мережі яких власник електромереж забезпечує передачу електричної енергії. У цьому разі Акти мають бути завізовані з боку СП (СО) Компанії, в електричні мережі яких власник електромереж забезпечує технічну можливість передачі електричної енергії, за належністю, та підписані уповноваженою особою СП (СО) Компанії, з яким укладається (переукладається) договір про спільне використання, або вносяться відповідні зміни, або доповнення до нього.