Головна сторінка

Звіт про роботу уаіб за 4-й квартал 2013 року Підготовка компаній для отримання ліцензій на провадження діяльності з управління активами та створення ісіСкачати 171.8 Kb.
НазваЗвіт про роботу уаіб за 4-й квартал 2013 року Підготовка компаній для отримання ліцензій на провадження діяльності з управління активами та створення ісі
Дата конвертації21.03.2016
Розмір171.8 Kb.
ТипЗвіт


ЗВІТ

про роботу УАІБ за 4-й квартал 2013 року
1.Підготовка компаній для отримання ліцензій на провадження діяльності з управління активами та створення ІСІ

1.1. Протягом звітного періоду тривала робота по передліцензійній підготовці компаній для отримання ліцензії в НКЦПФР. Подання до НКЦПФР на отримання ліцензії отримали 7 КУА, з них 5 нових КУА.

1.2. Дирекцією УАІБ постійно здійснювалась робота по наданню учасникам Асоціації консультацій з питань управління активами, підготовки звітів, ведення бухгалтерського обліку, розрахунку пруденційних показників, управління ризиками тощо та методологічної допомоги компаніям – претендентам на вступ до УАІБ з питань створення КУА та фондів.
2. Моніторинг діяльності КУА.
2.1. Протягом кварталу щоденно проводився збір інформації від фондових бірж та відповідне оновлення сторінки сайту УАІБ зі зведеною інформацією щодо щоденних курсів ЦП по біржах.

2.2. У звітному кварталі проводився постійний моніторинг дотримання членами УАІБ вимог Положення про збір та обробку інформації, та проводилася робота з КУА щодо своєчасного подання регулярної інформації та нерегулярної інформації, передбаченої Положенням. У випадках виявлення порушень внутрішніх документів УАІБ Асоціацією направлялися до відповідних КУА листи із запитом щодо причин порушень та застереженням щодо недопущення їх у подальшій роботі.

2.3. Протягом 4-го кварталу 2013 року проводився моніторинг та аналіз структури активів публічних, зокрема, відкритих ІСІ.

2.4. У звітному кварталі здійснювалися збір, узагальнення та аналітична обробка інформації щодо діяльності компаній з управління активами та інститутів спільного інвестування. Були опрацьовані звітні дані про діяльність КУА, ІСІ та НПФ за 3-й квартал 2013 року та підготовлено аналітичний огляд про результати діяльності та стан розвитку ринку спільного інвестування та управління активами за відповідний період. Ці дані активно використовувалися при підготовці презентацій, роздаткових матеріалів для конференцій, у яких УАІБ планує взяти участь, оприлюднювалися на сайті Асоціації, у засобах масової інформації.

2.5. Протягом кварталу здійснювався збір та публікація на сайті УАІБ щоденної інформації про відкриті, інтервальні та закриті ІСІ з публічною емісією. За цією інформацією упродовж кварталу здійснювався щомісячний та щотижневий аналіз діяльності відкритих, інтервальних та закритих публічних ІСІ. Всього за звітний період підготовлено 3 щомісячних аналітичних оглядів та 13 випусків щотижневої статистики ІСІ з публічною емісією (відкритих, інтервальних та закритих фондів).

2.6. За результатами аналізу звітності КУА проведено ренкінгування КУА (у т. ч. КУА НПФ) та ІСІ за 3-й квартал 2013 року за типами та класами фондів. Результати ренкінгування розміщено на сайті УАІБ та передано до ЗМІ.

2.7. У 4-му кварталі, згідно зі змінами Методики ренкінгування компаній з управління активами та інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) за результатами їхньої діяльності, вперше було здійснено ренкінгування венчурних ІСІ за квартальними даними (підготовлено ренкінги за доходністю, за ВЧА та за вкладеннями фізичних осіб – аналогічно до ренкінгів відкритих, інтервальних та закритих невенчурних ІСІ).

2.8. Протягом кварталу надавалися статистичні дані та коментарі щодо стану й динаміки розвитку ринку ІСІ, НПФ та діяльності КУА на запити компаній-учасників Асоціації, представників ЗМІ та громадськості.

2.9. Враховуючи зміни внесені наказом Міністерства фінансів України №627 від 27.06.2013 року «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку», направлено лист до НКЦПФР щодо необхідності внесення змін до наказу НКЦПФР №409 від 08.07.2013 «Щодо складу та опису полів (розділів) та схем XML-файлів електронної форми фінансової звітності» для уникнення можливих протиріч при наданні до Комісії річної інформації учасниками ринку щодо результатів діяльності за 2013 рік».

2.10. З метою недопущення можливих порушень КУА вимог законодавства щодо подачі інформації до Комісії у зв’язку з набранням чинності рішення НКЦПФР №2349 від 10.10.2013 року «Про затвердження Змін до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до НКЦПФР» були направлені листи-запити з питань щодо першого звітного періоду для заповнення інформації про результати розрахунку пруденційних показників по КУА, щодо першого звітного періоду для місячної інформації про результати діяльності ІСІ (включаючи інформацію про результати розрахунку пруденційних показників).

Отримані відповіді були розміщені на сайті УАІБ.

2.11. У зв’язку з набранням чинності рішення НКЦПФР №1336 від 30.07.2013 року «Про затвердження Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів ІСІ» був направлений лист з метою уточнення питань методології оцінки активів ІСІ станом на 31.12.2013 року, необхідності завіряння у зберігача активів ІСІ Довідки про вартість чистих активів ІСІ станом на 31.12.2013 року та яким Положенням щодо вимог до структури активів ІСІ повинна керуватись КУА при складанні річної звітності про результати діяльності ІСІ.

Отримані відповіді будуть розміщені на сайті УАІБ.

2.12. Внесено зміни до програмного забезпечення для підготовки звітності КУА та ІСІ у зв’язку з внесенням змін до Положення №1343 стосовно пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами та запровадження місячної звітності ІСІ.

Відповідні зміни внесено і до програмного забезпечення для конвертації файлів DBF формату у формат ХМL.

2.13. Наприкінці грудня розпочато доопрацювання програмного забезпечення для підготовки річної звітності КУА та ІСІ з урахуванням наказу НКЦПФР №627 від 20.11.2013 року «Щодо опису розділів та схем ХМL - файлів електронної форми інформації компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів відповідно до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до НКЦПФР», наказ НКЦПФР №785 від 31.12.2013 року «Щодо складу та опису полів (розділів) та схем ХМL - файлів електронної форми фінансової звітності».
3.1. Вдосконалення нормативно-правової бази діяльності КУА.
3.1. Враховуючи набуття чинності Законом України «Про депозитарну систему України», до НКЦПФР був направлений лист-запит щодо обов’язковості проведення розрахунків з інвесторами через Центральний депозитарій у разі проведення викупу цінних паперів ІСІ або виплати дивідендів на користь інвесторів ІСІ поза фондовою біржею.

3.2. З метою захисту прав інвесторів ІСІ направлені звернення до Розрахункового центру та Центрального депозитарію з вимогою погашення заборгованості, яка виникла перед ІСІ внаслідок перерахування авансових платежів ПАТ «Розрахунковий центр».

3.3. Підготовлені та надані пропозиції НКЦПФР до проекту Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку, оприлюдненого на сайті НКЦПФР 28.10.2013. Надані пропозиції були обговорені на Комітеті НКЦПФР.

3.4. Підготовлені та надані НКЦПФР пропозиції до проекту Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, оприлюдненого на сайті НКЦПФР 08.11.2013. Пропозиції стосувались питання доступності Інформації, яку розкриває емітент, у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії на безоплатній основі для всіх заінтересованих осіб. На жаль, зауваження Асоціації не були враховані при доопрацюванні Проекту, тому були надані повторно пропозиції до доопрацьованого Проекту. Зауваження також були направлені до Міністерства юстиції України та Держпідприємництва.

3.5. Направлені пропозиції щодо внесення змін до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), затвердженого Рішенням НКЦПФР № 1 від 09.01.2013 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.2013 р. за № 171/22703 (Положення №1), у тому числі наголошено на необхідності розробки Методичних рекомендацій із розрахунку пруденційних показників, визначених Положенням, зокрема, рівня ризику компанії з управління активами та рівня ризику інституту спільного інвестування. Проведено роботу по узгодженню пропозицій Асоціації з профільним департаментом Комісії.

3.6. Проведено аналіз відповідності нормативної бази Закону України «Про інститути спільного інвестування», за результатами до НКЦПФР направлені пропозиції щодо внесення змін до Положення про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР №1468 від 13.08.2013 року. Запропоновані зміни стосуються витрат на сплату відсотків за кредити, залучені компанією з управління активами для венчурного ІСІ до 01.01.2014 року.

3.7. З метою забезпечення однозначності розуміння норм постанови КМУ №820 від 07.11.2013 року направлено лист до Міністерства фінансів України щодо переходу КУА на МСФЗ з 1 січня 2015 року.

Отриману відповідь буде розміщено на сайті УАІБ.

3.8. Підготовлено та направлено запити до НКЦПФР щодо застосування норм Закону України «Про інститути спільного інвестування», в частині:

  • участі фізичних осіб в кваліфікаційних/венчурних ІСІ;

  • функціонування наглядової ради пайового інвестиційного фонду з 01.01.2014 року;

  • порядку розміщення (викупу) цінних паперів ІСІ з 01.01.2014 року;

  • залучення до складу активів венчурних ІСІ прав вимоги за кредитними договорами;

  • застосування вимог Закону «Про інститути спільного інвестування» до позик/кредитів, наданих/залучених до 01.01.2014 року;

  • виплати дивідендів учасникам ІСІ з урахуванням вимог Закону України «Про депозитарну систему в Україні»;

  • залучення до складу активів ІСІ фінансових казначейських векселів.

Отримані від Комісії відповіді розміщуються на сайті Асоціації.
3.9. Підготовлено та направлено звернення до НКЦПФР щодо переліку документів, які повинні бути подані КУА відповідно до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку, а також щодо необхідності введення посади головного бухгалтера в КУА.
3.10. Направлено запит до НКЦПФР щодо надання роз’яснення порядку укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів з Центральним депозитарієм відповідно до Закону України «Про депозитарну систему в Україні».

3.11. Направлено звернення до ПАРД щодо надання роз‘яснення стосовно документів, які необхідно надати депозитарній установі емітентом/інвестором для проведення операції із зарахування/списання прав на цінні папери.

3.12. Направлено запит до НБУ щодо отримання роз’яснення механізму захисту активів недержавних пенсійних фондів, розміщених у банківських установах, що ліквідуються.

3.13. Рішенням Ради УАІБ від 30.12.2013р. схвалено Рекомендації щодо проведення операцій з розміщення/ викупу цінних паперів ІСІ, які розміщено на сайті УАІБ.
4. Розробка перспективного законодавства

4.1. 14 жовтня 2013 року у Верховній Раді України був зареєстрований за № 3423 проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення кваліфікованих інвесторів». Підтримуючи ідею впровадження поняття “кваліфікований інвестор» в законодавство України Асоціація одночасно наголосила, що метою виокремлення такого класу інвесторів має бути спрощення умов доступу кваліфікованих інвесторів до інструментів фондового ринку, які приватно розміщуються, активізація процесів залучення капіталу для фінансування реального сектору економіки через використання цінних паперів. Але замість спрощення вимог до реєстрації та обігу цінних паперів, які пропонуються кваліфікованим інвесторам, законопроектом встановлюються додаткові обмеження при таких емісіях та встановлюється, що НКЦПФР буде визначати критерії ризикованості цінних паперів з метою обмеження доступу інвесторів, які не мають статусу кваліфікованого інвестора в цінні папери, до ризикованих операцій з такими цінними паперами. Також запропоновані проектом зміни до Закону України «Про інститути спільного інвестування» в частині процедур реєстрації емісій цінних паперів, які, на думку розробників проекту, уніфікують ці процедури, не враховують особливостей емісії та обігу цінних паперів ІСІ, та створюють правові колізії, що матиме суттєвий негативний вплив на роботу ІСІ та інтереси їх інвесторів. Комітет ВРУ з питань фінансів та банківської діяльності погодився із зауваженнями Асоціації, які мають бути враховані при доопрацюванні законопроекту.

4.2. У листопаді 2013 року УАІБ розглядала проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення механізмів убезпечення фінансових активів» (далі – Проект), оприлюднений на веб-сайті Комісії 6 листопада 2013 року та надала свої зауваження та пропозиції до нього, спрямовані на захист прав інвесторів.

4.3. УАІБ підтримала законопроект №3449 «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо удосконалення режиму оподаткування та стимулювання інвестиційних процесів)», який передбачає вилучення особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами з Податкового кодексу України. Листи були направлені Голові Комітету з питань фінансів і банківської діяльності ВРУ, Голові Комітету з питань податкової та митної політики ВРУ.

4.4. У звітному кварталі Асоціацією проведено аналіз проекту Закону України «Про систему гарантування інвестицій фізичних осіб на фондовому ринку», оприлюдненому на сайті НКЦПФР. Оскільки цим проектом яким знову пропонувалося розповсюдити на КУА та ІСІ (крім венчурних) обов’язок сплачувати внески до Фонду гарантування інвестицій або бути учасниками договорів взаємної відповідальності, Асоціація направила свої зауваження щодо цього проекту до Кабінету Міністрів України.

4.5. Направлені зауваження щодо змін режиму оподаткування операцій з цінними паперами, які запропоновані у Прикінцевих положеннях проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (реєстраційний №3000), зокрема щодо включення операцій з інвестиційними сертифікатами до операцій, які підлягають оподаткуванню особливим податком. Зауваження направлені Головам депутатських фракцій, Комітету з питань фінансів та банківської діяльності ВРУ, Голові Комітету з питань податкової та митної політики ВРУ, Голові Комітету з питань бюджету ВРУ.

4.6. У листопаді фахівцями Асоціації було здійснено аналіз проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо передачі особою, призначеною (обраною) на посаду, належних їй корпоративних прав в управління іншій особі», підготовленого Комісією та надані пропозиції до нього.
5. Організація роботи секцій.

5.1.Секція управління активами публічних фондів


5.1.1. Учасники секції брали участь у підготовці коментарів для інвесторів за результатами діяльності відкритих інститутів спільного інвестування, які оприлюднювалися на сайті Асоціації.

5.1.2. Здійснювався моніторинг проблемних питань діяльності з управління активами публічних фондів та щомісячно оприлюднювалися результати діяльності публічних фондів.
5.2. Секція управління активами приватних (венчурних) фондів
5.2.1. У 4-му кварталі 2013 року учасникам УАІБ - членам Секції направлялася інформація про конференції та інші публічні заходи з інноваційної тематики, а також пропозиції щодо інвестиційних проектів, що надходили до Асоціації.

5.2.2. У звітному кварталі представники УАІБ взяли участь у Всеукраїнському фестивалі інноваційних проектів "Sikorsky Challenge 2013", який відбувся 14-17 жовтня 2013 р. в НТУУ «КПІ». У рамках фестивалю було проведено конкурс інноваційних проектів, де у складі журі був представник однієї з компаній-учасників УАІБ. Також, на фестивалі було проведено семінари, круглі столи, майстер-класи, до участі у яких було запрошено учасників Асоціації (відповідні матеріали були розіслані їм електронною поштою).

5.2.3. Також Асоціацією було організовано семінар на тему "Що може запропонувати КІПР в нових умовах українському інвестиційному бізнесу?", на якому виступали представники компанії-партнера One Plus Capital ltd (Кіпр). За результатами семінару учасникам було надано в електронному вигляді презентації, які висвітлюють можливості, специфічні характеристики та переваги інвестування з використанням різноманітних механізмів, що пропонує кіпрська юрисдикція.

5.2.4. Упродовж кварталу підтримувалася публікація бази інвестиційних проектів, наданих КУА до УАІБ на англомовному сайті Асоціації.
5.3. Секція „Бухгалтерський облік, оподаткування, звітність та аудит”.
5.3.1. Протягом кварталу проводився моніторинг та експертиза нових проектів нормативно – правових документів, що пов’язані з питаннями обліку та оподаткування КУА, ІСІ, НПФ.

5.3.2. Проведено аналіз Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних операцій ІСІ. За результатами проведеного аналізу підготовлено нову редакцію Методичних рекомендацій та Додатку1 до Методичних рекомендацій «Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку основних операцій ІСІ», які були розглянуті учасниками Секції оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності.

Доопрацьовані Методичні рекомендації в новій редакції з урахуванням пропозицій, що надійшли від членів Асоціації, будуть надані на затвердження Ради УАІБ шляхом опитування та направлені погодження до НКЦПФР у встановленому законодавством порядку.
5.4. Секція керуючих пенсійними активами та адміністраторів пенсійних фондів

5.4.1. За ініціативою учасників секції у звітному кварталі підготовлені та направлені до Міністерства юстиції України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб листи із запитами стосовно процедур повернення активів НПФ з рахунків банків (в т.ч. банків-зберігачів НПФ), щодо яких розпочата процедура ліквідації.

5.4.2. Секцією разом з НАПФА у листопаді 2013 року були підготовлені та направлені до відповідного Комітету ВРУ зауваження та пропозиції до тексту проекту нової редакції Закону України «Про страхування», підготовленого до 2-го читання, щодо можливості запровадження страхування додаткової пенсії, розмежування діяльності з управління активами та діяльності страховика при управлінні активами фондів інвестиційного страхування життя, обліку активів таких фондів, розкриття інформації для споживачів фінансових послуг. Зауваження асоціацій стосувались також питань застосування підходів, визначених законодавством про недержавне пенсійне забезпечення до адміністрування пенсійних фондів, утворених страховими компаніями, необхідності уніфікація ведення обліку коштів застрахованих осіб за договорами пенсійного страхування. Робота в цьому напрямку триває.


6. Навчання та підвищення кваліфікації

6.1. УАІБ у грудні 2013 року проведено семінар за участі представників НКЦПФР з питань новацій в нормативно-правових актах Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, прийнятих на виконання Закону України «Про інститути спільного інвестування». Участь у семінарі взяли понад 250 представників КУА, перед якими виступили провідні фахівці Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, зокрема Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів та Департаменту депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності.
7. Міжнародне співробітництво

7.1. У 4-му кварталі 2013 року було завершено роботу над публікаціями про ринок інвестиційних фондів України з точки зору європейської перспективи, які готувалися спільно представниками УАІБ та Австрійської асоціації компаній, що управляють інвестиційними фондами.

Австрійська стаття під назвою «Українське законодавство про інвестиційні фонди у європейському контексті» була опублікована у журналі «eastlex» (№5, жовтень 2013).

Українська стаття під назвою «Компаративний аналіз парадигми регулювання діяльності інвестиційних фондів в Україні та ЄС» була опублікована у журналі «Ринок цінних паперів України» (№12/2012).
8. Інформаційна підтримка діяльності УАІБ

8.1. Протягом кварталу готувалися інформаційні повідомлення про ключові події та поточну діяльність Асоціації, які оприлюднювалися на сайті УАІБ, розсилалися засобам масової інформації, членам асоціації та відвідувачам сайту.

8.2. Підготовлено та розповсюджено 12 випусків «Новин УАІБ». Впродовж кварталу здійснено 70 цільових інформаційних розсилок членам Асоціації.

8.3. Готувалися прес-релізи з коментарями керуючих відкритих інвестиційних фондів лідерів і аутсайдерів.

8.4. Протягом кварталу тривала співпраця із засобами масової інформації. Надавалася аналітичні огляди, інформація та коментарі для газет «Урядовий кур’єр», «Коммерсантъ Украина», «Бизнес», "Капитал", «Дзеркало тижня», порталу «Дело». Організовано коментарі членів Ради О. Колесника і Ю.Белецького про специфіку венчурного інвестування та механізми убезпечення фінансових активів, відео-інтерв’ю Генерального директора УАІБ А. Рибальченка на тему: "Фонд гарантування інвестицій. Чи є смисл?" для порталу «Реальна економіка», коментарі Головуючого Ради Д.Леонова для «Дзеркала тижня», «Урядового кур’єру», бюлетеня «UX Review» щодо результатів введення нових правил оподаткування операцій з цінними паперами для бюджету та фондового ринку, очікувань ринку спільного інвестування та недержавного пенсійного забезпечення у 2014 році.

8.5. Представники УАІБ взяли участь у презентації нового випуску інформаційно-аналітичного «Альманаху фінансових послуг», інформацію для розділу «Інститути спільного інвестування» якого готували в Асоціації.

8.6. Розвивалася співпраця Асоціації з партнерськими організаціями. УАІБ виступила інформаційним партнером міжнародної конференції IDCEE 2013, VI щорічного форуму «Злиття та поглинання в Україні: час купувати чи продавати» (подію перенесено на 2014 рік), IV Українского Інвестиційного Форуму «Вирішальний момент вибору» (організатор Українське співтовариство інвестиційних професіоналів «CFA Україна»), III щорічної конференції PCG «Гроші для бізнесу, бізнес для грошей» (організатор - інвестиційний холдинг Pro Capital Group), круглого столу "Ринок залучення капіталу: нові можливості для розвитку бізнесу в Україні" (організатор "Українська біржа"), конференції  Seed Forum 2013  на тему  інновацій, інвестицій, підприємництва у сфері ІТ, конференції «Нова економічна модель: інвестиції та інновації для реального сектору», яку організовував Міжнародний центр перспективних досліджень та Торгово-промислова Палата України, семінару «Фінансові інвестиції МСФЗ та оподаткування 2013» (організатор - Український фонд підтримки підприємництва).

Представники Асоціації взяли участь у заходах, присвячених підвищенню фінансової грамотності населення України, зокрема в обговоренні шляхів розробки національного веб-сайту з фінансової грамотності для України, яке організували USAID/FINREP-II «Розвиток фінансового сектору» разом із Світовим банком та семінарі-практикумі «Розробка національно узгодженого підходу до фінансової грамотності» (USAID/FINREP-II і Національний банк України).

8.7. Наприкінці кварталу здійснено опитування членів Асоціації щодо проблемних питань та перспектив розвитку ринку спільного інвестування. Отримані відповіді узагальнено та використано для підготовку плану УАІБ на 2014 рік.

8.8. Впродовж кварталу тривала робота з інформаційного наповнення українського та англомовного веб-сайтів УАІБ, здійснювався щоденний моніторинг ЗМІ, який розміщувався у відповідному розділі сайту Асоціації, обмін інформацією між Асоціацією, компаніями-членами УАІБ, а також партнерськими організаціями. У зв’язку з набранням чинності з січня 2014 року Закону «Про ІСІ» на сайті створено новий розділ і банер «Новий Закон "Про ІСІ": адаптація діяльності КУА», у якому зібрано всю нормативно-правову базу, розроблену впродовж 2013 року для вступу у дії нового профільного закону.

У розділі сайту Асоціації "Обіг цінних паперів" регулярно розміщувалися рішення НКЦПФР щодо зупинки\відновлення обігу ЦП АТ.
9. Організаційна робота

9.1. Протягом звітного періоду було проведено три планових засідання Ради УАІБ. На засіданнях Ради розглядалися питання щодо вступу в Асоціацію нових компаній та виключення зі складу членів УАІБ, вирішувались організаційні питання діяльності органів УАІБ, розглядались питання адаптації діяльності КУА та ІСІ до Закону України «Про інститути спільного інвестування».

9.2. Шляхом опитування було проведено 9 засідань Ради УАІБ, на яких вирішувались питання прийому до складу членів УАІБ нових компаній та видачі Подання для отримання в НКЦПФР ліцензії на здійснення професійної діяльності компаніям, у яких закінчився строк дії попередньої ліцензії, надання рекомендацій КУА щодо їх діяльності відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування».

9.3. В жовтні 2013 року Ревізійною комісією УАІБ було проведено перевірку фінансово-господарської діяльності Дирекції УАІБ за 3 квартал 2013 року. За результатами перевірки встановлено, що фінансово-господарська діяльність здійснювалась відповідно до затвердженого бюджету УАІБ, нецільового використання коштів не виявлено.

9.4. Підтримано 4 звернення до УАІБ Ліквідаційних комісій ІСІ про надання дозволу на переведення цінних паперів, обіг яких зупинено, з рахунку ІСІ на рахунок покупця таких цінних паперів у порядку реалізації активів ІСІ при його ліквідації.

9.5. Протягом звітного кварталу відбулось одне засідання Дисциплінарного комітету УАІБ. Дисциплінарним комітетом УАІБ за порушення внутрішніх документів Асоціації в частині сплати членських внесків та неподання звітності вирішено накласти на ряд компаній дисциплінарну санкцію - "Виключення з членів асоціації". Рішення Дисциплінарного комітету буде розглянуто Радою УАІБ на її черговому засідання в січні 2014 року.

9.6. Відповідно до Порядку надання Українською асоціацією інвестиційного бізнесу Висновку щодо можливості (неможливості) припинення компанією з управління активами професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затвердженого рішенням Ради УАІБ та погодженого ДКЦПФР від 20.10.2009р. (зі змінами), 2 компанії – члени УАІБ отримали висновок щодо можливості припинення професійної діяльності на фондовому ринку.

Генеральний директор А.Рибальчено