Головна сторінка

ЗвітнаСкачати 86.19 Kb.
НазваЗвітна
Дата конвертації14.09.2017
Розмір86.19 Kb.
ТипДокументи

Звітна

Додаток ЗП
до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

Звітна нова


Консолідована


Уточнююча

Код за ЄДРПОУ


Звітний (податковий) період
року


Рік1
I квартал2
Півріччя2
Три квартали2
Рік2

II квартал3
II - III квартали3
II - IV квартали3

Таблиця 1. Зменшення нарахованої суми податку
ПОКАЗНИКИ Код
рядка
Сума
1 2 3
Зменшення нарахованої суми податку (рядок 13.1 + рядок 13.2 + рядок 13.5.1 + рядок 13.6 + рядок 13.7) 13
Сума податку на прибуток, отриманий з іноземних джерел, що сплачений суб'єктами господарювання за кордоном, яка зараховується під час сплати ними податку в Україні в розмірі, який не перевищує суми податку, що підлягає сплаті таким платником протягом такого звітного (податкового) періоду 13.1
Сума податку, нарахованого платником податку на прибуток (при консолідованій сплаті) за місцезнаходженням його відокремлених підрозділів 13.2
Сума нарахованого авансового внеску у зв'язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) у звітному (податковому) періоді 13.3
Cума нарахованого авансового внеску у зв'язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) у минулих періодах, не врахована у зменшення податку (рядок 13.5.2 додатка ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства попереднього звітного (податкового) року) 13.4
Сума нарахованого авансового внеску у зв'язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) за місцезнаходженням юридичної особи (рядок 13.3 + рядок 13.4), у тому числі: 13.5
сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку юридичної особи в поточному звітному (податковому) періоді 13.5.1
сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку юридичної особи в наступних звітних (податкових) періодах (рядок 13.5 - рядок 13.5.1, переноситься до рядка 13.4 додатка ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства за наступний звітний (податковий) період) 13.5.2
Податок на землю, що використовується в сільськогосподарському виробничому обороті виробників сільськогосподарської продукції 13.6
Сума нарахованого авансового внеску з податку на прибуток відповідно до пункту 57.1 статті 57 глави 4 розділу II та абзацу другого пункту 2 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України4 13.7
Таблиця 2. Розрахунок податку, що сплачується за місцезнаходженням відокремленого підрозділу
Підрозділи платника податку Код рядка Сума витрат Питома вага
(графа 3 / графу 3 рядка А)
Нарахована сума
податку5 (графа 5 рядка А х графу 4)
1 2 3 4 5
Платник податку за консолідованою декларацією А
Х
Відокремлені підрозділи6 в цілому, у тому числі: 13.27


відокремлений підрозділ 13.2.1


відокремлений підрозділ 13.2.2


1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.
2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.
3 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.
4 Заповнюються платниками податку, які сплачують авансові внески з податку на прибуток.
5 У рядку А графи 5 таблиці 2 відображається сума рядків 10, 11 та 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, зменшена на суму рядків 13.1, 13.5.1 та 13.6 таблиці 1 цього додатка.
6 Кількість рядків може бути збільшено залежно від кількості відокремлених підрозділів.
7 Сума рядка 13.2 графи 5 таблиці 2 відображається у рядку 13.2 таблиці 1 цього додатка.
Керівник (уповноважена особа)


(підпис)(ініціали, прізвище)М. П.Головний бухгалтер (особа,
відповідальна за ведення (підпис)(ініціали, прізвище)


бухгалтерського обліку)