Головна сторінка

ЗвітнаСкачати 139.08 Kb.
НазваЗвітна
Дата конвертації14.09.2017
Розмір139.08 Kb.
ТипДокументи


Звітна
Додаток ПН
до рядка 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства


Звітна нова


Консолідована


УточнюючаЗвітний (податковий) період
року


Рік1
Код за ЄДРПОУI квартал2
Півріччя2
Три квартали2
Рік2

II квартал3
II - III квартали3
II - IV квартали3

Повне найменування нерезидента

Назва країни, в якій зареєстрована

__________________________________________________ особа4

__________________________________________________

Місцезнаходження нерезидента__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ Код країни4


Код нерезидента в країні резиденціїВідмітка про наявність офшорного статусу5
Таблиця 1. Розрахунок (звіт) податкових зобов'язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України6
Види доходів Код рядка Сума доходів Ставка податку (%) згідно з Податковим кодексом України Ставка податку (%) згідно з міжнародним договором7 Сума податку (графа 3 х графу 4 / 100 або графа 5 / 100)8
1 2 3 4 5 6
Проценти, дисконтні доходи 1
15

Дивіденди 2
15

Роялті 3
15

Фрахт 4
6

Доходи від інжинірингу 5
15

Лізингова/орендна плата 6
15

Доходи від продажу нерухомого майна 7
15

Прибуток від здійснення операцій із торгівлі цінними паперами, деривативами або іншими корпоративними правами 8
15

Доходи, отримані від спільної діяльності 9
15

Внески та премії на страхування або перестрахування ризиків в Україні або страхування резидентів від ризиків за межами України 10
15

Винагорода за провадження культурної, освітньої, релігійної, спортивної, розважальної діяльності 11
15

Брокерська, комісійна, агентська винагорода 12
15

Доходи, одержані від діяльності у сфері розваг (крім діяльності з проведення державної грошової лотереї) 13
15

Доходи у вигляді благодійних внесків та пожертв на користь нерезидентів 14
15

Інші доходи 15
15

Прибуток від операцій з безпроцентними (дисконтними) облігаціями чи казначейськими зобов'язаннями9 16
___10

1 2 3 4 5 6
Проценти, дохід (дисконт) на державні цінні папери, або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, які продані (розміщені) нерезидентами за межами території України 17
Х Х Х
Проценти за отримані державою або до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи кошторисі Національного банку України, або кредити (позики), які отримані суб'єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями 18
Х Х Х
Доходи за виробництво та/або розповсюдження реклами 19
20

Всього 20
Х Х
Таблиця 2. Розрахунок прибутку від операцій з безпроцентними (дисконтними) облігаціями чи казначейськими зобов'язаннями (рядок 16 таблиці 1)
N з/п Дата придбання цінних паперів Ціна придбання цінних паперів Номінальна вартість цінних паперів Сума прибутку
(графа 4 -
графа 3)
Сума податку
(графа 5 х ___10 / 100)
1 2 3 4 5 6
1
2
3
n
16 Х Х Х

_____________
1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.
2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.
3 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.
4 Відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 30 грудня 2013 року N 426.
5 Згідно з переліком офшорних зон, встановленим Кабінетом Міністрів України.
6 Додаток заповнюється окремо по кожному нерезиденту, якому виплачуються доходи.
7 У разі застосування міжнародного договору вказати його назву та норму, за якою застосовується передбаченим договором ставка податку (порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування відповідно до статті 103 глави 10 розділу II Податкового кодексу України)

8 Значення графи 6 рядка 20 таблиці 1 переноситься до рядка 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.
9 Значення рядка 16 графи 3 таблиці 1 відповідає сумі в рядку 16 графи 5 таблиці 2. Значення рядка 16 графи 6 таблиці 1 відповідає сумі в рядку 16 графи 6 таблиці 2.
10 Зазначається основна ставка податку на прибуток, встановлена пунктом 151.1 статті 151 розділу III Податкового кодексу України.
Керівник (уповноважена особа)


(підпис)(ініціали, прізвище)М. П.Головний бухгалтер (особа,
відповідальна за ведення (підпис)(ініціали, прізвище)


бухгалтерського обліку)