Головна сторінка

Звітний (податковий) період рокуСкачати 179.25 Kb.
НазваЗвітний (податковий) період року
Дата конвертації12.09.2017
Розмір179.25 Kb.
ТипДокументиДодаток СБ
до рядка 03.11 додатка ІД до рядка 03 та рядка 06.4.24 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

Звітний (податковий) період _____ року


Рік1
І квартал2
Півріччя2
Три квартали2
Рік2


ІІ квартал3
II - III квартали3
II - IV квартали3Код за ЄДРПОУЗвітна
Звітна нова
Консолідована
Уточнююча


Суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості


Коригування здійснюється у зв'язку з невиконанням умов договору(ів)

Коригування здійснюється на підставі


Показники


номер договору

дата

найменування (прізвище, ім’я, по батькові) особи, з якою укладено договір, її податковий номер4

платник податку згідно з договором є: продавцем або покупцем5


положень підпунктів 159.1.1 та 159.1.2 пункту 159.1 статті 159 розділу ІІІ або пункту 5 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України


таких документів

коригування суми доходів (+,-)

коригування суми витрат (+,-)

пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 159.1.2 пункту 159.1 статті 159 розділу ІІІ або пункту 5 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України

за звітний (податковий) період

за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень

за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (графа 9 – графа 10)

Код рядка

9

10

11

03.11

06.4.24

1

2

3

4

5

6

7

8Всього за укладеними договорами6

Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.

2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.

Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

У разі укладання договору з нерезидентом, зазначається код нерезидента в країні резиденції

У графі 4 в обов’язковому порядку зазначається «продавець» або «покупець» залежно від того, ким є платник податку згідно з даним договором.

У даній графі відображається загальна сума доходів/витрат, яка відповідно заноситься до рядка 03.11 додатка ІД до рядка 03 та рядка 06.4.24 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, а також у графах у графах 9 – 11 проставляється загальна сума пені за відповідний період.


Керівник (уповноважена особа)


_______________

(підпис)


____________________
(ініціали, прізвище)


М. П.Головний бухгалтер (особа, відповідальна

за ведення бухгалтерського обліку)

________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

Звітна
Звітна нова
Консолідована
Уточнююча

Звітний (податковий) період ______ рокуРік1
І квартал2
Півріччя2
Три квартали2
Рік2Додаток ТЦ
до рядків 03.28, 03.29 додатка ІД до рядка 03, 06.4.41, 06.4.42 додатка ІВ до рядка 06.4, 01.13, 01.14, 02.13, 02.14 таблиці 1, 01.16, 01.17, 02.16, 02.17 таблиці 2 додатка ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03 та 06.4.13 та 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
Код за ЄДРПОУ
Таблиця 1. Самостійне коригування податкових зобов’язань платника податку з метою трансфертного ціноутворення3

Загальні відомості

Код найменування операції


Предмет контрольованої операції


Дата здійснення операції

Номер додатка4

Номер з/п контро-льованої операції5

Сума коригування


повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) особи, яка бере участь у контрольованій операції

код особи


контракт (договір)

опис предмета операції

код типу

предмета операції

код за

Державним класифіка-тором продукції та послуг

код товару за УКТ ЗЕД

код послуги згідно з Класифіка -

цією

зовнішньо- економіч-них послуг


з


по


доходів (+)


витрат (-)

дата

номер1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Товари (роботи, послуги), крім цінних паперів, операції з якими оподатковуються відповідно до пункту 153.8 статті 153 розділу ІІІ Податкового кодексу України

Всього за укладеними договорами6

Цінні папери, що перебувають в обігу на фондовій біржі, операції з якими оподатковуються відповідно до пункту 153.8 статті 153 розділу ІІІ Податкового кодексу України

Всього за укладеними договорами7

Цінні папери, що перебувають в обігу на фондовій біржі, операції з якими оподатковуються відповідно до пункту 153.8 статті 153 розділу ІІІ Податкового кодексу України

Всього по укладених договорах8Таблиця 2. Пропорційне та/або зворотне коригування податкових зобов’язань платника податку з метою трансфертного ціноутворення

Загальні відомості3

Повідомлення Міністерства доходів і зборів України про можливість проведення пропорційного коригування

Повідомлення Міністерства доходів і зборів України про проведення зворотного коригування


Сума коригування


повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) особи, яка бере участь у контрольованій операції

код особи


контракт (договір)


доходів (+, -)


витрат (+, -)

дата


номер

дата


номер

дата


номер1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Коригування щодо товарів (робіт, послуг), крім цінних паперів, операції з якими оподатковуються відповідно до пункту 153.8 статті 153 розділу ІІІ Податкового кодексу України

Всього по укладених договорах9Коригування щодо цінних паперів, що перебувають в обігу на фондовій біржі, операції з якими оподатковуються відповідно до пункту 153.8 статті 153 розділу ІІІ Податкового кодексу України

Всього по укладених договорах10Коригування щодо цінних паперів, що не перебувають в обігу на фондовій біржі, операції з якими оподатковуються відповідно до пункту 153.8 статті 153 розділу ІІІ Податкового кодексу України

Всього по укладених договорах11


__________________________________________________

Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.

Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.

3 Відомості граф 1-12 таблиці 1 та граф 1-4 таблиці 2 формуються згідно з Порядком складання звіту про контрольовані операції, затвердженим наказом Міністерства доходів і зборів України
від 11 листопада 2013 року № 669, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2190/24722.

Графа співпадає з номером додатка у Звіті про контрольовані операції, що подано платником податку відповідно до підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 розділу І Податкового кодексу України. Графа не заповнюється, якщо Звіт про контрольовані операції за відповідний період не подано.

5 Зазначається номер за порядком з графи 1 розділу «Відомості про контрольовані операції» додатка до Звіту про контрольовані операції, номер якого зазначається у графі 13 таблиці 1, що подано платником податку відповідно до підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 розділу І Податкового кодексу України. Графа не заповнюється, якщо Звіт про контрольовані операції за відповідний період не подано.

Сумарне значення:

графи 15 таблиці 1 відображається у рядку 03.28 додатка ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства ;

графи 16 таблиці 1 відображається у рядку 06.4.41 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства .

Сумарне значення:

графи 15 таблиці 1 відображається у рядку 01.13 таблиці 1 додатка ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03, рядків 06.4.13 та 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

графи 16 таблиці 1 відображається у рядку 02.13 таблиці 1 додатка ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03, рядків 06.4.13 та 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

8  Сумарне значення:

графи 15 таблиці 1 відображається у рядку 01.16 таблиці 2 додатка ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03, рядків 06.4.13 та 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

графи 16 таблиці 1 відображається у рядку 02.16 таблиці 2 додатка ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03, рядків 06.4.13 та 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

Сумарне значення:

графи 9 таблиці 2 відображається у рядку 03.29 додатка ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства;

графи 10 таблиці 2 відображається у рядку 06.4.42 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.

10 Сумарне значення:

графи 9 таблиці 2 відображається у рядку 01.14 таблиці 1 додатка ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03, рядків 06.4.13 та 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

графи 10 таблиці 2 відображається у рядку 02.14 таблиці 1 додатка ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03, рядків 06.4.13 та 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

11 Сумарне значення:

графи 9 таблиці 2 відображається у рядку 01.17 таблиці 2 додатка ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03, рядків 06.4.13 та 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства;

графи 10 таблиці 2 відображається у рядку 02.17 таблиці 2 додатка ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03, рядків 06.4.13 та 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємстваКерівник (уповноважена особа)


______

(підпис)


____________________
(ініціали, прізвище)


М. П.Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення

бухгалтерського обліку)

________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)